NÁVRAT DO REJSTŘÍKU BYLINEK
Poslední aktualizace 06.10.2022
  OCÚN.
Colchicum autumnale, ocún jesenní, †(jedovatý)

Popis.
Jedovatá vytrvalá bylina až 20 cm vysoká, vyrůstá ze stonkovité polovejči-té, Šupinaté hlízy, uložené 10 - 15 cm hluboko v zemi. Ocún má tenké, fialově nachové květy s 6 cipy. Na jaře příštího roku vytváří krátkou lodyhu s několika kopinatými listy a plod, který obsahuje četná kulatá, černohnědá semena.
Přes léto se vytváří vedle staré hlízy hlíza nová, která má v úžlabí jednoho listu na straně pupen jako zárodek budoucí osy a listů. Plod je nafouklá tobolka. Kvete na podzim.

Výskyt.
Ocún je rozšířený téměř v celé Evropě. U nás roste na vlhkých lukách, zvláště v hornatých polohách.

Užívaná část.
Semeno (Semen colchici), hlíza (Tubercolchici), ojediněle květ (Flos colchici).

Sběr a úprava.
Téměř zcela zralé, hnědé tobolky se uřezávají v červnu a červenci, dosuší se a pak se z nich vyklepou semena. Hlízy se sbírají v červenci, květy na podzim. Všechny části se suší přirozenou teplotou ve stínu. Hlízy je možno sušit i na slunci. Při sběru je nutno dodržovat všechna pravidla o jedovatých rostlinách.

Účinné látky a působení.
Všechny rostlinné části obsahují jedovaté alkaloidy. Obsah alkaloidů kolísá podle počasí, podle stupně zralosti a doby skladování. Z více než dvaceti alkaloidů je nejdůležitější kolchicin. Patří k nejznámějším mitotickým jedům. Z ocúnu byla izolována látka "P - desacetylmethylkolchicin, označovaná jako demekolcin. Tato látka má silný antimitotický účinek, je méně toxická než kolchicin a stala se účinným lékem při různých krevních chorobách a zhoubných nádorech.
Nejvíc alkaloidů mají semena. V semenech je alkaloidů až 1,2 % v hlízách až 1,0 % a v květech asi 1,0 %.
Přípravky z ocúnu přispívají ke zmírnění dnavých bolestí. Ve větších dávkách vyvolávají průjmy a poškození jater. Ve velkých dávkách se dostavuje otrava, která může končit smrtí.

Užití.
Ocún se téměř výhradně užívá při nemocech revmatických a dnavých, poněvadž zvyšuje vylučování močové kyseliny a zastavuje dnavý záchvat Pro velkou jedovatost může drogu předepsat jen lékař, který kontroluje její účinek. V poslední době se zkoumá vliv ocúnových sloučenin na růst zhoubných nádorů.
Dnes se prakticky užívá jen čistý, z ocúnu izolovaný alkaloid kolchicin, jehož výhodou proti droze je standardnost účinku a možnost přesného dávkování.

Poznámka.
Kolchicinem může být otrávené mléko, jestliže ovce, kozy a jiní býložravci spásají s trávou ocún.