NÁVRAT DO REJSTŘÍKU BYLINEK
Poslední aktualizace 06.10.2022
  ROZRAZIL.
Veronica officinalis, rozrazil lékařský

Popis.
Bylina s válcovitým, plazivým oddenkem a tenkou poléhavou, chlupatou lodyhou, místy kořenující, na květonosných koncích vystoupavou. Listy mají krátké řapíky, jsou postavené vstřícně a jsou rovněž chloupkaté, tvaru vejčitého až eliptického. Okraje mají mělce pilovité, barvu tmavou. Malé květy vyrůstají převážně v paždi listenů a stojí v hustých klasovitých hroznech. Koruna je čtyřcípá, tmavě žilkovaná, bledě modrá, někdy lilákovitá nebo i bílá. Po odkvětu se vytvářejí malé tobolky s velmi drobnými seménky. Kvete od června do srpna.

Výskyt.
Rozrazil je rozšířený v Evropě a v Severní Americe, u nás je hojný ve světlých lesích, na sušších lukách, mezích a pastvinách. Lidově se mu říká veronika.

Užívaná část.
Nať (Herba veronicae).

Sběr a úprava.
Nať se sbírá v době květu rostliny od června do srpna a suší se ve stínu nebo na slunci. Při sušení se nepřevrací. Sušením se aromatická chuť značně zeslabuje. Je nutno dbát na to, aby se pokud možno zachovala zelená barva rostliny. Uskladňuje se v dobře uzavřených nádobách, které ji chrání před vlhkem.
Droga je bez pachu, chuti slabě hořké.

Účinné látky a působení.
Rostlina dosud málo chemicky a farmakologicky prozkoumaná. Až dosud byly z hlavních obsahových látek zjištěny glykosid aukubin, hořčina a tříslovina.
Při kašli urychluje odhleňování. Také působí proti průjmům. Účinek rozrazilu se pravděpodobně přecenil. Droga se užívá jen velmi zřídka. Její léčebné výsledky dnes neuspokojují. Zaniká i v lidovém léčitelství.

Užití.
Vnitřně v nálevu jako mírné expektorans a antidiarhoikum (2 polévkové lžíce řezané drogy na půl litru vody) při chronickém zánětu průdušek k ulehčení expektorace. Příznivě působí při zánětech žaludeč-ně střevních a při vředovém zánětu tlustého střeva s průjmy.

Poznámka.
Středověké herbáře oplývají chválou na rozrazil a přisuzují droze dalekosáhlé účinky. Pozdější zkušenosti neodpovídají této tradici, ačkoli v některých zemích, např. ve Francii, se rozrazil stále objevuje v mnohých čajových směsích a preparátech.
Mladé rostliny lze použít do jarních salátů, podobně jako kopřivy, pampelišky aj.