NÁVRAT DO REJSTŘÍKU BYLINEK
Poslední aktualizace 06.10.2022
  RULÍK.
Atropa belladonn, rulík zlomocný, †(jedovatý)

Popis.
Statná vytrvalá bylina s tlustým, válcovitým větveným oddenkem a silnou lodyhou až 2 m vysokou, vidličnatě větvenou. Listy jsou střídavé, na květonosných větvích zdánlivě vstřícné, mají tvar vejčitě zašpičatělý, jsou celokrajné a téměř lysé. Jednotlivé květy s pětidílným kalichem a trubkovitě zvonkovitpu korunou barvy hnědě nachové jsou převislé a stopkaté. Plod je lesklá, kulatá bobule, veliká téměř jako třešeň, zpočátku zelená, v době zralosti černá. Kvete v červnu a červenci.

Výskyt.
Je rozšířený v Evropě a v západní Asii. U nás je poměrně hojný. Roste na mýtinách a při okraji lesů, zvláště v hornatějších polohách. Také se pěstuje.

Užívaná část.
List (Foliům belladonnae)a kořen (Radix bella-donnae).

Sběr a úprava.
List se sbírá v prvním a druhém roce na rostlinách divoce rostoucích nebo pěstovaných krátce před květem, kořen u pěstovaných druhů se sklízí v druhém roce v září a říjnu. Listy se suší ve stínu pokud možno rychle. Umělá teplota při sušení nemá překročit 45°. Obě drogy jsou bez pachu a mají poněkud nahořklou chuť. Kořenová droga je citlivá na vlhkost, a proto se musí čas od času dosušit. Po sběru je nutno si řádně umýt ruce.

Účinné látky a působení.
Rulík obsahuje silné účinné alkaloidy (list až 1,2 %, kořen až 1,5 %), z nichž hlavní je hyoscyamin, který při sušení většinou přechází v atropin. Vedle těchto alkaloidů je v kořenech malé množství skopolaminu a belladonninu. Další jsou třísloviny. Plody mají tytéž látky jako listy a kořen. Obsah alkaloidů je různý nejen podle stanoviště a vlivem podnebí, ale kolísá i během dne.
Účinné látky zasahují četné okruhy nervové soustavy. V léčivých dávkách omezují sekreci slinných a bronchiálních žláz, omezují tvorbu žalu-dečních šťáv, zpomalují střevní pohyby a uvolňují hladké svalstvo. Velké dávky vyvolávají pocit sucha v ústech, pak stavy silné podrážděnosti a hluboký spánek narkotického rázu, který končí smrtí z obrny dýchacího ústrojí.

Užití.
Vnitřně jako spazmolytikum, antiastmatikum a parasym-patikolytikum. Rulík je prudce jedovatá rostlina. Drogu lze použít jen na lékařský předpis a pod dozorem lékaře. Všechny rostlinné části rulíku se užívají v průmyslu k izolaci alkaloidů (atropinu a hyoscyaminu) a k výrobě léčiv.

Poznámka.
Sběr nikdy nesvěřujte dětem! Často zaměňují bobule rulíku za jedlé ovoce.