NÁVRAT DO REJSTŘÍKU BYLINEK
Poslední aktualizace 06.10.2022
  SNĚŽENKA.
Galanthus nivalis, sněženka podsněžník

Popis.
Vytrvalá rostlina s jednoduchou vejčitou cibulkou složenou z jediného dužnatého listu obaleného 2 šupinami, které jsou zbytkem loňských listů. Z blanité pochvy vyrůstá mezi dvěma úzkými listy stvol ukončený jediným květem a zjara chráněný blani-tým toulcem. Květ má 6 plátků okvětních, tři vnější podlouhle vejčité, bílé, a tři vnitřní zeleně skvrnité. Plod je trojpouzdrá tobolka s mnoha semeny. Kvete po sejití sněhu v únoru až dubna

Výskyt.
Roste hromadně v listnatých lesích. Se vzrůstem trav a ostatních rostlin mizí. V Čechách a na Moravě je chráněná, protože je už téměř vyhubená. Nejvíc se vyskytuje v lesích při Dunaji. V zahradách se pěstují maloasijské druhy sněženek, větší a dříve kvetoucí.

Užívaná část.
Nať (Herba galanthi nivalis) a cibule (Bulbus galanthi nivalis).
Sběr a úprava. Nať i cibule se sbírá v době květu a suší se přirozenou teplotou ve stínu. Cibule je možno sušit i na slunci.

Účinné látky a působení.
Z některých druhů sněženek bylo izolováno přibližně 20 alkaloidů s benzofenanthridinovým jádrem (z listů až 1 %). V natích a cibulích jsou to alkaloidy skupiny lykorinové, tazzetinové, krinidinové a galanthaminové (galanthamin a lykoremin). Obsah alkaloidů je závislý na lokalitě. Z rostlinného materiálu se izoluje hlavně galanthamin k terapeutickým účelům. Je to fenanthridinový preparát méně jedovatý, který paralyzuje účinek tubokurarinu a jemu podobných syntetických látek uvolňujících svalstvo. V Bulharsku je indikován při časných stadiích ochrnutí po obrně, při svalové slabosti, chorobách svalstva apod. Ve sněženkách slovenského původu byl také prokázán kromě galanthaminu lykorin a tazzetin a dalších 5 dosud neurčených alkaloidů. Výzkum pokračuje, ale výsledky se dosud u nás v praxi nevyužily. Pro sběr bude možno patrně použít nechráněných slovenských rostlin.

Užití.
Jako myorelaxans. Galanthamin je terapeuticky účinný, má výrazné anticholinoesterázové vlastnosti, zesiluje účinek acetylcholi-nu, působí na neuromuskulární spoje a zvyšuje schopnost stahů hladkého a příčně pruhovaného svalstva. V experimentální léčbě se osvědčil při nepříliš pokročilých formách onemocnění ústřední nervové soustavy, hlavně při léčení obrny.