NÁVRAT DO REJSTŘÍKU BYLINEK
Vloženo 06.10.2022


LÉČIVÉ BYLINY - VYSVĚTLENÍ ODBORNÝCH VÝRAZŮ.
u
acida prostředky zvyšující kyselost žaludeční šťávy
acidita kyselost žaludeční šťávy
ACTH adrenokortikotrofní hormon
adjuvans prostředek podporující nebo zesilující účinek hlavního léčiva
adstringencia svíravé, stahující prostředky (srážením bílkovin)
afekce zasažení chorobou, chorobný stav
akutní prudký, naléhavý
albedo vnitřní houbovitá bílá vrstva u pomerančového oplodí
alergie přecitlivělost organismu k některým látkám
alopatie způsob léčby snažící se vyvolat v těle obranný proces léky opačného účinku
anafrodisiaka prostředky potlačující pohlavní pud
analgetika léky, které působí tlumivě na určitou část ústřední nervové soustavy a tak odstraňují nebo mírní bolesti
anestézie znecitlivění, znecitlivování
angína pectoris chorobný soubor příznaků, charakterizovaný bolestí za hrudní kostí a v krajině srdeční, provázený pocitem úzkosti
antacida léky snižující zvýšenou kyselost žaludeční šťávy
antagonismus protichůdnost, protiklad
anthelmintika léky proti střevním parazitům
antialergika léky proti přecitlivělosti (alergii)
antiastmatika prostředky ke zmírnění astmatických záchvatů (proti záduše)
antibiotika produkty plísní zabraňující růstu jiných mikroorganismů
antidiabetika adjuvanční prostředky užívané jako pomocné léky při cukrovce
antidiaforetika léky proti pocení
antidiarhoika prostředky proti průjmům
antiflogistika prostředky, které mírní zánět a mají antiseptický účinek
antihidrotika léky proti pocení
antikoagulancia látky protisrážlivé, zabraňující srážení krve
antimitotický účinek prostředek zabraňující dělení buněčného jádra
antineuralgetika léky účinkující proti bolestem způsobeným zánětem nervů
antipruriginosa léky zmírňující svěděni
antipyretika léky proti chorobně zvýšené tělesné teplotě (horečce)
antireumatika léky proti revmatismu
antiseptika látky bránící vývoji a množení mikrobů
antisklerotika léky proti arterioskleróze
antispazmodika (spazmolytika) léky proti křečím
antitoxický účinek účinek rušící působení toxinu, jedu
antitussika léky na zmírnění nebo potlačení suchého a neúčelného kašle
aplikace podávání, užití
aquae aromaticae aromatické vody; vodné roztoky silic, většinou s přísadou lihu
arterioskleróza kornatění tepen
astma bronchiální záducha, pfrůduškové astma
autosugesce namlouvání něčeho sobě samému
bakteriostatika prostředky zastavující růst bakterií
biogenní prvky prvky, které tvoří nezbytnou součást živého organismu
biokatalyzátor látka, která svou přítomností urychluje děje v živém organismu (enzymy, hormony, vitamíny)
bronchiektázie rozšíření průdušek
bronchitis zánět průdušek
brucelóza infekční nemoc zvířat, přenosná na člověka
bulbus cibule
caulis lodyha
cirhóza ztvrdnutí orgánu, zmnožení vaziva na úkor vlastní tkáně
cortex kůra
cytostatika léky zastavující růst buněk nádorových
degenerace zvrhnutí
dekoktum odvar, vodná vylouženina, připravená z drog vařením
dekompenzace srdce srdeční selhávání
delirium přechodný zákal vědomí, blouznění
deprese sklíčená nálada, skleslost
derivancia léky, které dráždí pokožku, způsobují místní překrvení, snižují vnímání bolesti a urychlují léčení
dermatologika prostředky užívané při kožních chorobách
dezinficiencia prostředky s dezinfekčním (baktericidním) účinkem
dezodorační prostředek prostředek k odstranění zápachu
diaforetika prostředky, které zvyšují sekreci polních žláz; vyvolávají pocení
diarhoika prostředky vyvolávající průjem
dimerizace seskupení dvou molekul na výšemolekulární látky prostřednictvím chemických vazeb
diuretika prostředky podporující vylučování moči
dozis dávka, množství podaného léku
drastika prostředky prudce projímavé
drogae pulverisatae drogy práškované
drogae scissae drogy řezané
dysmenorrhoea bolestivé měsíčky, děložní bolesti před menstruací a při ní
dyspepsie soubor příznaků, vyplývajících z poruchy trávení; vedou k převaze kvasných nebo hnilobných pochodů
dysurie obtížné, bolestivé močení při některých poruchách močových cest a prostaty
ekzém zánětlivé onemocnění kůže na podkladě přecitlivělosti
emetika prostředky vyvolávající zvracení, dávidlo
emofiens látka změkčující kůži a sliznici
endosperm vnitřní bílek, vzniklý z centrálního jádra zárodečného vaku (u semene)
cnteritis zánět tenkého střeva
epilepsie padoucnice; onemocnění vyznačované opakováním záchvatu s bezvědomím
epitelizace vytvoření nové výstelky (epitelu) v poškozeném místě
ergotismus chronická otrava námelovými alkaloidy
estrogeny pohlavní hormony samicí
expektorancia léky usnadňující odkašlávání a uvolňující hlen
externa prostředky používané zevně
extrakt zahuštěný výtažek z rostlin nebo drog
farmakognozie věda o léčivých surovinách biologického charakteru
farmakologie věda o účinku léků
farmakopoea lékopis, ústřední normativ léčiv
febrifuga léky snižující horečku
fermentace kvašení
flegmóna neohraničený hnisavý zánět probíhající ve vmezeřeném pojivu
flos květ
foliům list
fotodermatóza kožní onemocnění vyvolané účinkem světelných paprsků
fotosenzibilizace přecitlivělost světelná
fragilita lomivost (kapilár)
fructus plod
fungicidně působící látka zamezující růst a bujení plísní (hub)
fytobalneoterapie léčení bylinnými koupelemi
fytogonadotropní hormony rostlinné hormony měnící činnost pohlavních žláz
fytoncidy rostlinná antibiotika vyšších rostlin
fytoterapie léčení rostlinami
galenické přípravky (galenika) původně přípravky získané zpracováním léčiv z rostlinné a živočišné říše v různé lékoveacute; formě na rozdíl od přípravků z chemikálií (pojmenovány podle Galéna)
gastritis zánět žaludeční sliznice
gastroenteritis zánět sliznice žaludku a tenkého střeva
gemma pupen, vegetační pupen s listovými závitky
glandulae žlázky, chloupky nebo výrůstky, obvykle na konci opatřené buňkami vylučujícími lepkavou hmotu
glykosurie (glukosurie) vylučování cukru močí
granulace granulační tkáň, nově tvořená vazivově cévní tkáň, jíž se hojí různé chorobné procesy
gynekologika léky užívané při ženských chorobách
habituální zácpa návyková, častá, opakující se zácpa
hematurie přítomnost krve v moči
hemolýza rozpouštění červených krvinek s uvolněním krevního barviva
hemoroidy městky, varixy, uzlovité žilní rozšířeniny v oblasti řitě a konečník
hemostatikum prostředek stavící krvácení
hemostyptikum viz hemostatikum
herba nať, bylina s listy a květenstvím
herbarium herbář, bylinář
homeopatie léčení léky, které ve větších dávkách způsobují tytéž příznaky, jako má léčená nemoc
hyperémie překrvení, zvýšený obsah krve v orgánu nebo v tkáni
hyperfunkce zvýšená činnost
hypertenze vysoký krevní tlak, přetlaková choroba
hypnotika uspávači prostředky
hypoacidní se sníženým množstvím kyselin
hypoglykémie snížené množství cukru v krvi
hypotenziva léky snižující vysoký krevní tlak
hysterie neuróza vzniklá při porušení funkčních stavů signální soustavy koroyých a podkorových center
chemoterapie léčení zvláště infekčních nemocí chemickými prostředky
cholagoga prostředky podporující tvorbu žluči a její vylučování ze žluční ku žlučovodem do dvanáctníku
cholecystitis zánět žlučníku
cholekinetika látky podporující vylučování žluči působením na pohyblivost žlučových cest
cholelithiasis nemoc, při níž se tvoří žlučové kameny
choleretika látky zvyšující tvorbu a vylučování žluči
chromozómy části buněčného jádra, vláknitě uspořádaných jaderných chromátů
chronický vleklý, trvající delší čas
idiosynkrazie přecitlivělost na některé látky a vjemy
infusum nálev, vodná vylouženina rostlinných částí, získaná přelitím teplou vodou
inhalace vdechování (léčebné)'plynné nebo jemně rozptýlené tekuté látky
insuficience nedostatečnost, selhání činnosti
insuficience koronární neschopnost věnčitých tepen přivést srdečnímu svalu potřebné množství krve
interna léky používané vnitřně
intertrigo opruzení, zánět kůže vzniklý zapářkou a třením
kapilární rezistence odpor krve ve vlásečnicích (kapilárách)
kardiaka léky účinkující na srdce
kardiotonika léky upravující srdeční činnost zlepšením tonusu srdečního svalu
karminativa prostředky proti nadýmání
klimaktérium přechod
koagulace srážení (např. bílkovin teplem)
kolaps zhroucení, náhlé ochabnutí
kolika záchvat prudkých bolestí v břiše
konkrement kámen (žlučový, ledvinový)
kontraindikace zákaz léčebných zákroků, jež by mohly stav nemocného zhoršit
kontrakce smrštění, stažení
korekční složky látky zlepšující např. chuť, vůni apod.
koronární cévy věnčité tepny
kortizon steroid kůry nadledviny
kosmetika prostředky k pěstění krásy
kumulace hromadění léku nebo jedu při opakovaném podávání
laktagoga prostředky podporující sekreci mléka
latence období nemoci bez příznaků
laxativa projímavé prostředky, projímadla
lignum dřevo
lyofilizace sublimace vody ze zmrazené látky
macerát výluh za studena
maligní zhoubný
melancholie trudnomyslnost
metabolismus látková přeměna v živých tkáních
metabolický týkající se látkové přeměny
meteorismus nadýmání, střevní plynatost
migréna záchvatovitá bolest jedné poloviny hlavy provázená celkovou nevolností
monotropní jednosměrný
mucilaginosum hlenotvorná látka
myalgie bolest ve svalech
myokard srdeční svalovina
myorelaxans lék uvolňující křeč svalstva
mysticismus náboženská víra v tajemné nadpřirozené síly
narkotika látky používané k narkózám, léky uspávající, tlumící bolesti a omamující
nekróza místní odumření tkáně vlivem silných škodlivin nebo po nedostatečném prokrvení
nervina prostředky ovlivňující nervovou soustavu
neurastenia nervová slabost
neuróza funkční onemocnění bez organických změn
obdukovaný potažený, pokrytý
obsoletní zastaralý, málo používaný
obstipancia léky způsobující zácpu
oficinální obsažený v lékopise
opiát prostředek obsahující opium nebo jeho alkaloidy
pankreas slinivka břišní
parasympatikus autonomní nervstvo opačného účinku než sympatikus
parazit cizopasník, příživník
parenchym vlastní specifická tkáň orgánu, vyznačující se určitou funkcí
peristaltika rytmické smršťování svalstva trávicího traktu
polymerizace spojování většího počtu molekul stejného druhu v dlouhé řetězce s vazbou uhlíku, kyslíku apod.
polytropní vícesměrný
potencovaný zesilující
prevence předcházení, ochrana, opatření k předcházení nemoci
profylaktický ochranný, zábranný
protein bílkovina
proteolytický rozpouštějící, trávící bílkoviny
psoriáza lupénka, kožní onemocnění neznámého původu
psychoneuróza projev poruchy vyšší nervové činnosti bez anatomických změn
pulvis prášek
radix kořen
rachitis křivice, avitaminóza D
Raynaudova choroba vázo motorická porucha provázená záchvaty cévních křečí na prstech rukou a nohou (mrtvé prsty)
reflektorický týkající se reflexu
regenerace obnova, nahrazení tkáně tkání rovnocennou
rekonvalescence období zotavování po nemoci
remedium adjuvans přídavný, pomocný lék
remedium cardinale základ, hlavní účinná složka
remedium corrigens prostředek upravující chuť, vzhled, vůni
resorpce vstřebávání
retence zadržení, hromadění
rhizoma oddenek, podzemní zesílená dužnatá část rostlinné osy
roborans posilující lék
rubefaciens látka vyvolávající zčervenání kůže, dráždící kůži
sedativum lék utišující, uklidňující
sekrece oddělení, vyměšování, vylučování (činností žláz) tekutin, potřebných pro organismus
sekretolytika prostředky, jež zřeďují a zkapalňují hustý hlen nahromaděný v dýchacích cestách
semen semeno
senzitivní citlivý, vnímavý
skleróza ztvrdnutí, nahrazení měkké tkáně v orgánech vazivem
skorbut kurděje, onemocnění z nedostatku vitamínu C
spazmolytikum prostředek uvolňující křečovité stažení hladkého svalstva
species zde čaj, léčivé koření, směs drobně dělených rostlinných částí
spirituosa medicata léčivé lihy
sporae výtrusy, rozmnožovací jednobuněčná tělíska
stabilizace ustálení na neměnnou hodnotu
stagnace zpomalení, zastavení (např. proudu krve)
standardizace nastavení na určitou hodnotu, na určité složení
stipes stopka
stomachika léky upravující činnost žaludku a podporující trávení
stomatologie nauka o chorobách dutiny ústní
succus zahuštěná ovocná šťáva
summit a s mladý vršek, vrcholek větví a dřevin
sympatikotonikum prostředek ovlivňující útrobní autonomní nervstvo
symptomový komplex soubor příznaků, projevů nemoci
synergismus součinnost, zesilování; úměrné zesilování účinku léku, kombinování dvou i více léčiv přibližně stejně působících
terapeutikum léčivý prostředek
theriak středověký lék užívaný jako protijed při uštknutí nebo štípnutí jedovatými zvířaty; obsahoval až 70 součástí
tinktura tekutý výluh rostlinných látek charakteristického pachu, zhotovený zpravidla extrakcí lihem
tonika léky posilující organismus
totemismus náboženské uctívání totemů (předmětů náboženské úcty)
toxicita jedovatost
toxin jed vyvolávaný nebo vylučovaný v těle baktériemi, zvířaty nebo rostlinami
tromboflebitis zánět žil provázený srážením krve
trombóza chorobný vznik krevní sraženiny v cévách
tuber hlíza podle původu kořenová nebo oddenková
turio pupen jehličnatých stromů
ulcus cruris bércový vřed
urologika prostředky používané v urologii při léčení močového ústrojí
uterotonika léky zesilující stahy dělohy a zabraňující krvácení (při porodu)
vakuola rostlinná nebo živočišná buněčná dutinka vyplněná tekutinou
variabilita proměnlivost
vazodilatancia léky rozšiřující cévy
vazokonstrikční stahující cévy
vázo motorické centrum cévohybné centrum
varixy městky, vakovité rozšíření žil
vehikulum látka dodávající lékům žádanou formu
vermifugum viz anthelmintikum
vina medicata léčivá vína, přípravky, v nichž je vehikulem víno
vitiligo kožní choroba, získaný místní nedostatek barviva v kůži