NÁVRAT NA VSTUP DO FOTO Z MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ ROZKOŠ


MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ROZKOŠ
rok 1987 leden až dubenPodívejte se na některé fotografie myslivců z našeho regionu - Vrchoviny, Šonov, Nové Město
nad Met. atd.


Odchyt zajíců v prostoru u letiště. Bylo to v lednu, byl tehdy mráz cca -20 stupňů, sítě se musely natáhnout brzy ráno, ještě potmě.
Potom se do nich zajíci natlačili a skrytí "chytači" je ze sítí vytahovali. Prodávali se k zazvěření do jiných honiteb.
S odchytem pomáhali i myslivci
z okolí a místní přátelé myslivosti.
Dnes už tady je zajíců velmi málo a tak se nejen nechytají ale i střílí velmi omezeně.

Další fotky jsou opět ze střelnice (příprava okresního přeboru ve střelbě) a také
z tehdejšího vyřazování adeptů po mysliveckých zkouškách. "Účinkuje" ing. Šimerda. Také výstava loveckých trofejí.


"Lovení" zajíce ze sítě.


Josef Knap ml.,ing. Josef Voltr, ing. Vladimír Šimerda, ing. Josef Klouček, Josef Verner, Jiří Černohlávek, Zdeněk Křeha, ing. Václav Ducháč.


Josef Verner a Jan Voborník.


ing. Josef Franěk u výdeje grogu.


ing. Šimerda pasuje v Náchodě na myslivce po ukončení mysliveckého kurzu.


 
Toto je jenom ukázka z více fotografií - podívejte se na tuto fotogalerii:

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ROZKOŠ rok 1987 leden až duben