Novoměstský kurýr - Nové Město nad Metují - Myslivost
 
NÁVRAT NA VSTUP DO FOTO Z MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ ROZKOŠ
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ROZKOŠ, rok 1989 srpen až 1992 březen.

Byli jsme popřát Janu Voborníkovi k osmdesátce.
 
Zleva: Voborník, Meisner, Rada, Vencl (také oslavenec).
Rodina přítele honce Vencla.
Zleva: Miloš Černý, Václav Rousek, Jarda Nývlt.
Zleva: Josef Verner, ing. Pavel Ryšavý.
ing. Josef Voltr vždy s dobrou náladou.
Tombola mysliveckého plesu v Orelně v Šonově.
Zleva: Nývlt, Verner, Meisner.
Na slosování jako vždy - Jarda Nývlt.
Výbor na myslivecké schůzi: Lazový, Ryšavý, Černohlávek, Nývltová, Rousek.
Zleva: Josef Knap, ing. Láďa Rach, Josef Rousek.
Předseda sdružení mi přeje k padesátce.
Přípitek s Josefem Vernerem.
Toto je jenom ukázka z více fotografií - podívejte se na tuto fotogalerii:

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ROZKOŠ, rok 1989 srpen až 1992 březen.