NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují
Zdroj - Roční zpráva o realizaci strategického plánu - září 2023
Strategický cíl číslo A.1.1.


Vloženo 20.09.2023

Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.1.1.

INFORMACE MĚSTA O PLNĚNÍ "STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM" PO ROCE OD JEHO VYDÁNÍ - Strategický cíl číslo A.1.1.

Vloženo 24.07.2022

Zdroj - viz podklad pro jednání Zastupitelstva č. 25 ze dne 23.6.2022, bod 4/7.
Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.1.1.

Jindřich Buchal.

PROJEKTOVÝ LIST číslo A.1.1.
(údaje zjišťovány na stránkách města Nové Město nad Metují)


Vloženo 17.10.2021, aktualizace 21.05.2022Sledování informací o plnění Strategického plánu rozvoje (SPR) zveřejněných městem NMNM.
Sleduje "Novoměstský kurýr" prostřednictvím doplnění k jednotlivým Projektovým listů
m:

Projektový list A.1.1

"Aktivní a koordinační role města při zprostředkování ploch pro výstavbu rodinných domů a bytovek"

Protože naše město nepracuje s jednotlivými "Projektovými listy", což, jak předpokládám, se po změnách po volbách změní, uvádím zde, co bylo na druhém zasedání komise pro řízení realizace Strategického plánu zveřejněno k bodu "A" Strategického plánu jako celku. Jak vidíte, postrádá to systematický přístup tj. postup podle jednotlivých Projektových listů.


Zbývá připomenout, že "HLAVNÍM ZODPOVĚDNÝM" za řešení projektového listu A.1.1 je
Místostarosta.
Město vytipovalo pozemky určené v Územním plánu jako stavební pro bydlení. Viz níže:

Bod 3.4 z Rady města dne 18.4.2022:Znění tohoto bodu ze zápisu ZM ze dne 28.04.2022:
Komentář Novoměstského kurýra:

Nejdřív mi dovolte připomenout, jaký se očekává výstup po splnění tohoto "Projektového listu č. A.1.1" (viz výše):
"Zasíťované lokality nabízené na trhu zájemcům".


Především musím zobrazit platný "Územní plán - zkladní členění území" s označenými pozemky pro výstavbu. Jak je na první pohled vidět, výše ve své prezentaci naše město vynechalo některé významné a velké lokality, např. v části "Krčínského návrší" nebo prostor mezi NMNM a Vrchovinami pod silnicí i nad silnicí od Náchoda a jistě lze najít další. Proč? Nevíme. Podívejte se na to:
A ještě přidávám postesknutí jednoho majitele pozemků. Je to ing. Václav Zilvar, který si v čísle 7 náchodského Echa mimo jiné postěžoval - cituji viz níže:Takže není pravda, že pozemků určených pro výstavbu pro bydlení je nedostatek. Je jich dost. Město se ale nedokáže dopracovat k jejich využití pro skutečné zahájení výstavby. Ať to je z jakýchkoli důvodů. Musím připomenout i oblast "Kasárna", kde v existující studii je navrženo bydlení pro cca 700 nových nájemníků, jde to ale velmi pomalu, ještě ani nebyla vyhlášena soutěž pro budoucí realizárory.

Jindřich Buchal.