NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují
Zdroj - Roční zpráva o realizaci strategického plánu - září 2023
Strategický cíl číslo A.1.2.


Vloženo 20.09.2023

Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.1.2.

INFORMACE MĚSTA O PLNĚNÍ "STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM" PO ROCE OD JEHO VYDÁNÍ - Strategický cíl číslo A.1.2.

Vloženo 24.07.2022

Zdroj - viz podklad pro jednání Zastupitelstva č. 25 ze dne 23.6.2022, bod 4/7.
Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.1.2.

Jindřich Buchal.

PROJEKTOVÝ LIST číslo A.1.2.
(údaje zjišťovány na stránkách města Nové Město nad Metují)


Vloženo 17.10.2021, aktualizace 21.05.2022Sledování informací o plnění Strategického plánu rozvoje (SPR) zveřejněných městem NMNM.
Sleduje "Novoměstský kurýr" prostřednictvím doplnění k jednotlivým Projektovým listů
m:

Projektový list A.1.2

"Startovací byty pro mladé, sociální byty"

Protože naše město nepracuje s jednotlivými "Projektovými listy", což, jak předpokládám, se po změnách po volbách změní, uvádím zde, co bylo na druhém zasedání komise pro řízení realizace Strategického plánu zveřejněno k bodu "A" Strategického plánu jako celku. Jak vidíte, postrádá to systematický přístup tj. postup podle jednotlivých Projektových listů.


Zbývá připomenout, že "HLAVNÍM ZODPOVĚDNÝM" za řešení projektového listu A.1.2 je
Odbor majetku města

Komentář Novoměstského kurýra:
Nejdřív mi dovolte připomenout, jaký se očekává výstup po splnění tohoto "Projektového listu č. A.1.2" (viz výše):
"15 nových startovacích bytů v bytovém fondu města, 5 nových sociálních bytů v bytovém fondu města".


Z výše uvedených informací si k Projektovému listu A.1.2 můžeme vybrat sdělení, že startovací byty pro mladé se připravují v bývalém hotelu Metuj. Probíhá zpracování projektové dokumentace. O jiných "startovacích bytech" není zmínka. Jestli budou i v areálu "Kasárna" není jasně sděleno.

Nutno propojit s A.5.4

Jindřich Buchal.