NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují
Zdroj - Roční zpráva o realizaci strategického plánu - září 2023
Strategický cíl číslo A.2.1.


Vloženo 20.09.2023

Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.2.1.

INFORMACE MĚSTA O PLNĚNÍ "STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM" PO ROCE OD JEHO VYDÁNÍ - Strategický cíl číslo A.2.1.

Vloženo 24.07.2022

Zdroj - viz podklad pro jednání Zastupitelstva č. 25 ze dne 23.6.2022, bod 4/7.
Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.2.1.

Jindřich Buchal.

PROJEKTOVÝ LIST číslo A.2.1.
(údaje zjišťovány na stránkách města Nové Město nad Metují)


Vloženo 17.10.2021, poslední aktualizace: 21.05.2022Sledování informací o plnění Strategického plánu rozvoje (SPR) zveřejněných městem NMNM.
Sleduje "Novoměstský kurýr" prostřednictvím doplnění k jednotlivým Projektovým listů
m:

Projektový list A.2.1

"Rozvoj aktivit Městského klubu pro mladé lidi (12 - 24 let)"

Protože naše město nepracuje s jednotlivými "Projektovými listy", což, jak předpokládám, se po změnách po volbách změní, uvádím zde, co bylo na druhém zasedání komise pro řízení realizace Strategického plánu zveřejněno k bodu "A" Strategického plánu jako celku. Jak vidíte, postrádá to systematický přístup tj. postup podle jednotlivých Projektových listů.


Zbývá připomenout, že "HLAVNÍM ZODPOVĚDNÝM" za řešení projektového listu A.2.1 je

Městský klub.
Komentář Novoměstského kurýra:
Nejdřív mi dovolte připomenout, jaký se očekává výstup po splnění tohoto "Projektového listu č. A.2.1" (viz výše):
"nové programy/akce pro věkové skupiny 12-24 let, noví angažovaní jednotlivci z této věkové skupiny, podílející se na organizaci akcí pro tuto věkovou skupinu".


Z výše uvedené prezentace městem můžeme k tomuto Projektovému listu A.2.1 doplnit informaci, že do akce "Dny evropského dědictví" v září 2022 bude zařazen nový program i pro mladší generaci, dále modernizace venkovního hřiště v ZŠ Krčín a také TJ Sokol vybudování beach volejbal a parkour.
Nechám na posouzení veřejnosti, zda to je dostatečné z hlediska rozšíření možných aktivit pro mladé v našem městě.

Podíváme-li se výše na obsah toho Projektového listu, tak zjistíme, že skutečnost je zatím jeho obsahu vzdálena velmi.

Jindřich Buchal.