NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují
Zdroj - Roční zpráva o realizaci strategického plánu - září 2023
Strategický cíl číslo A.2.4.


Vloženo 20.09.2023

Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.2.4.

INFORMACE MĚSTA O PLNĚNÍ "STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM" PO ROCE OD JEHO VYDÁNÍ - Strategický cíl číslo A.2.4.

Vloženo 24.07.2022

Zdroj - viz podklad pro jednání Zastupitelstva č. 25 ze dne 23.6.2022, bod 4/7.
Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.2.4.

Jindřich Buchal.

PROJEKTOVÝ LIST číslo A.2.4.
(údaje zjišťovány na stránkách města Nové Město nad Metují)


Vloženo 17.10.2021, poslední aktualizace: 21.05.2022Sledování informací o plnění Strategického plánu rozvoje (SPR) zveřejněných městem NMNM.
Sleduje "Novoměstský kurýr" prostřednictvím doplnění k jednotlivým Projektovým listům:


Projektový list A.2.4

"Revitalizace území bývalých kasáren"

Protože naše město nepracuje s jednotlivými "Projektovými listy", což, jak předpokládám, se po změnách po volbách změní, uvádím zde, co bylo na druhém zasedání komise pro řízení realizace Strategického plánu zveřejněno k bodu "A" Strategického plánu jako celku. Jak vidíte, postrádá to systematický přístup tj. postup podle jednotlivých Projektových listů.


Zbývá připomenout, že "HLAVNÍM ZODPOVĚDNÝM" za řešení projektového listu A.2.4 je
Odbor majetku města.
Komentář Novoměstského kurýra:
Nejdřív mi dovolte připomenout, jaký se očekává výstup po splnění tohoto "Projektového listu č. A.2.4" (viz výše):
"Areál bývalých kasáren jako živý prostor, kde se budou setkávat různé zájmové skupiny různého věku. Areál, který se stává reprezentací města z hlediska architektonické kvality revitalizace".


Z výše uvedené prezentace městem můžeme k tomuto Projektovému listu A.2.4 doplnit informaci, že je pro lokalitu "Kasárna" zpracována "Urbanisticko - projektová studie". Tam se v současné době provádějí nějaká upřesnění (viz RM a ZM). Kdy bude vyhlášena soutěž se přesně neví, snad v červnu 2022. Protože komunální volby jsou v září, dá se předpokládat, že vyhodnocení soutěže bude dělat už nové vedení města.

Novoměstský kurýr sleduje případ "Kasárna" již delší dobu, podívejte se:

Případ "Kasárna" sledovaný Novoměstským kurýrem

Jindřich Buchal.