NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují
Zdroj - Roční zpráva o realizaci strategického plánu - září 2023
Strategický cíl číslo A.3.1.


Vloženo 20.09.2023

Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.3.1.

INFORMACE MĚSTA O PLNĚNÍ "STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM" PO ROCE OD JEHO VYDÁNÍ - Strategický cíl číslo A.3.1.

Vloženo 24.07.2022

Zdroj - viz podklad pro jednání Zastupitelstva č. 25 ze dne 23.6.2022, bod 4/7.
Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.3.1.

Jindřich Buchal.

PROJEKTOVÝ LIST číslo A.3.1.
(údaje zjišťovány na stránkách města Nové Město nad Metují)


Vloženo 17.10.2021, poslední aktualizace: 21.05.2022Sledování informací o plnění Strategického plánu rozvoje (SPR) zveřejněných městem NMNM.
Sleduje "Novoměstský kurýr" prostřednictvím doplnění k jednotlivým Projektovým listům:


Projektový list A.3.1

"Přitažlivost a dobudování drobné infrastruktury v přírodním zázemí města"

Protože naše město nepracuje s jednotlivými "Projektovými listy", což, jak předpokládám, se po změnách po volbách změní, uvádím zde, co bylo na druhém zasedání komise pro řízení realizace Strategického plánu zveřejněno k bodu "A" Strategického plánu jako celku. Jak vidíte, postrádá to systematický přístup tj. postup podle jednotlivých Projektových listů.


Zbývá připomenout, že "HLAVNÍM ZODPOVĚDNÝM" za řešení projektového listu A.3.1 je
Úsek cestovního ruchu.
Komentář Novoměstského kurýra:
Nejdřív mi dovolte připomenout, jaký se očekává výstup po splnění tohoto "Projektového listu č. A.3.1" (viz výše):
"Koncepce rekreačního zázemí Nového Města nad Metují. Nové prvky infrastruktury. Revitalizovaná a případně upravená sít stezek, cest, okruhů apod".


Z výše uvedené prezentace městem můžeme k tomuto Projektovému listu A.3.1 doplnit informaci, že je uvedena Geomorfologická stezka libchyňským údolím a Revitalizace Jiráskových sadů. To je vzhledem k námětům uvedeným v příslušném Projektovém listu naprosto nedostatečné. Zejména tam chybí řešení Údolí Metuje.

Jindřich Buchal.