NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují
Zdroj - Roční zpráva o realizaci strategického plánu - září 2023
Strategický cíl číslo A.4.1.


Vloženo 20.09.2023

Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.4.1.

INFORMACE MĚSTA O PLNĚNÍ "STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM" PO ROCE OD JEHO VYDÁNÍ - Strategický cíl číslo A.4.1.

Vloženo 24.07.2022

Zdroj - viz podklad pro jednání Zastupitelstva č. 25 ze dne 23.6.2022, bod 4/7.
Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.4.1.

Jindřich Buchal.

PROJEKTOVÝ LIST číslo A.4.1.
(údaje zjišťovány na stránkách města Nové Město nad Metují)


Vloženo 17.10.2021, poslední aktualizace: 21.05.2022Sledování informací o plnění Strategického plánu rozvoje (SPR) zveřejněných městem NMNM.
Sleduje "Novoměstský kurýr" prostřednictvím doplnění k jednotlivým Projektovým listům:


Projektový list A.4.1

"Trasování a řešení problémů na silnici I/14 na území města"

Protože naše město nepracuje s jednotlivými "Projektovými listy", což, jak předpokládám, se po změnách po volbách změní, uvádím zde, co bylo na druhém zasedání komise pro řízení realizace Strategického plánu zveřejněno k bodu "A" Strategického plánu jako celku. Jak vidíte, postrádá to systematický přístup tj. postup podle jednotlivých Projektových listů.


Zbývá připomenout, že "HLAVNÍM ZODPOVĚDNÝM" za řešení projektového listu A.4.1 je
Starosta.
Komentář Novoměstského kurýra:
Nejdřív mi dovolte připomenout, jaký se očekává výstup po splnění tohoto "Projektového listu č. A.4.1" (viz výše):
"Studie a podklady pro nové vedeni trasy 1/14 na území města".


Z výše uvedené prezentace městem můžeme k tomuto Projektovému listu A.4.1 doplnit pouze informaci, že, cituji: "Jednání s KHK ohledně přetrasování silnice I/14 se daří".

Úsměvné. Co se daří? Tím přetrasováním se dle mých informací myslí převedení trasy I/14, která dnes vede centrem města přes náměstí na trasu Vrchoviny - most u Ammannu - Krčín - Spy. Přitom je to už skoro čtyři roky od platného a závazného místního referenda, které uložilo vedení našeho města skončit s tzv. "přeložkou I/14", která je stále v platném územním plánu a prochází nad Vrchovinami - mezi NMNM a Vrchovinami - kolem nádraží - nad Budínem - za Vladivostokem směrem ke Spům a nahradit tuto trasu plnohodnotným jihozápadním obchvatem. Tehdy pan starosta prohlásil: "končíme s přeložkou, začínáme s obchvatem". Toto prohlášení ovšem do dneška žádnou významnou stopu nezanechalo.

A co máme skoro po čtyřech letech?
Podívejte se na to:
1. V říjnu 2018 odpovědělo platné a závazné referendum "ANO" na níže uvedenou otázku: "Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD - pod Malecím - nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádaly u příslušných organizací ukončení prací na realizaci stavby přeložky 1/14 a v souladu se zákonnými postupy prosazovaly v městských, krajských i celostátních dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany?".
Zdroj: www města.


2. V březnu 2019 odeslalo vedení města dopis na Kraj.
Zdroj: www mesta.3. V říjnu 2019 Kraj odpověděl.
Zdroj: www mesta.

4. V dubnu 2021 byla vydána zatím poslední aktualizace ZÚR KHK (Zasady územního rozvoje Královéhradeckého kraje). O nějakém výsledku aktivit našeho města ve prospěch obchvatu tam nenajdete nic, ovšem najdete tam zajímavá doporučení našemu městu.
Podívejte, co jsem tam našel:
Zdroj: www kraje.

A i to tzv. "přetrasování" viz výše, je zatím "ve hvězdách". Na minulém zastupitelstvu pan starosta vysvětlil, že v příštím roce se bude dělat rekonstrukce silnice u Zázvorky a v roce 2024 že se plánuje oprava silnice přes náměstí až k "Hamplovce". Potom že bude možné teprve změnit trasu I/14. Ale nemyslí tím na obchvat - snad to přečíslování silnic?

A tak pokud jde o obchvat, musíme počkat na novou "vládu" v našem městě. Doufám, že tam konečně nastoupí rozumní lidé, kteří dobře vědí, že těžká tranzitní doprava do dobře vedeného města nepatří. Kdo má rozum a umožňuje mu to jen trochu terén, buduje obchvaty. Stačí se rozhlédnout po republice.

Pokud se chcete dozvědět vše o svérazné cestě - necestě našeho města k obchvatu - Novoměstský kurýr to sleduje už od roku 2006 a podrobný přehled událostí a podkladů vám nabízí zde:

Vše o cestě k obchvatu v Novém Městě nad Metují od roku 2006 dle evidence v Novoměstském kurýru


Jindřich Buchal.