NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují
Zdroj - Roční zpráva o realizaci strategického plánu - září 2023
Strategický cíl číslo A.4.2.


Vloľeno 20.09.2023

Prosím porovnejte s obsahem níľe uvedeného Projektového listu A.4.2.

INFORMACE MĚSTA O PLNĚNÍ "STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM" PO ROCE OD JEHO VYDÁNÍ - Strategický cíl číslo A.4.2.

Vloľeno 24.07.2022

Zdroj - viz podklad pro jednání Zastupitelstva č. 25 ze dne 23.6.2022, bod 4/7.
Prosím porovnejte s obsahem níľe uvedeného Projektového listu A.4.2.

Jindřich Buchal.

PROJEKTOVÝ LIST číslo A.4.2.
(údaje zjišťovány na stránkách města Nové Město nad Metují)


Vloženo 17.10.2021, poslední aktualizace: 21.05.2022Sledování informací o plnění Strategického plánu rozvoje (SPR) zveřejněných městem NMNM.
Sleduje "Novoměstský kurýr" prostřednictvím doplnění k jednotlivým Projektovým listům:


Projektový list A.4.2

"Parkování v centru města"

Protože naše město nepracuje s jednotlivými "Projektovými listy", což, jak předpokládám, se po změnách po volbách změní, uvádím zde, co bylo na druhém zasedání komise pro řízení realizace Strategického plánu zveřejněno k bodu "A" Strategického plánu jako celku. Jak vidíte, postrádá to systematický přístup tj. postup podle jednotlivých Projektových listů.


Zbývá připomenout, že "HLAVNÍM ZODPOVĚDNÝM" za řešení projektového listu A.4.2 je
Oddělení rozvoje města.
Komentář Novoměstského kurýra:
Nejdřív mi dovolte připomenout, jaký se očekává výstup po splnění tohoto "Projektového listu č. A.4.2" (viz výše):
"Plochy umožňující návštěvníkům zaparkovat v docházkové vzdálenosti centra města bez ohrožení unikátních kultur¬ních a estetických hodnot současného náměstí".


Z výše uvedené prezentace městem můžeme k tomuto Projektovému listu A.4.2 doplnit pouze informaci, že, cituji: "Změna č. 1 Regulačního plánu Rychta - byla předána informace ke společnému projednání, které je naplánováno na 20.4.2022".

To je opravdu málo.

Připomenu, že tzv. "centrum města" je náměstí, Komenského ulice a tzv. "Zlatý trojúhelník", t.j. prostor mezi ulicemi TGM, Nádražní a Boženy Němcové.
Také připomenu, že už v roce 2013, podklad "Doprava v klidu", který si město nechalo zpracovat, doporučuje řešit parkování poblíž náměstí vícepodlažním parkovištěm v prostoru dnešního parkoviště za Městským úřadem.
Také připomenu, že v platném Územním plánu jsou stále navrženy tři parkovací domy - jeden v prostoru Kasárna a dva v prostoru Malecí. Dnes jistě už zastaralé.

A parkování v tzv. "Zlatém trojúhelníku" město vůbec zatím nedokázalo vyřešit, viz diskuse kolem rekonstrukce kina. Je také s podivem, že nově dokončená výstavba v tomto prostoru zřejmě nenabízí počet nově vzniklých parkovcích míst na pozemku této výstavby odpovídající počtu nově vzniklých bytů. I když není veřejně známo, kolik tam těch bytů včetně garsonek vlastně vzniklo, je na první pohled zřejmé, že počet těch parkovacích míst na pozemku té výstavby je menší, než je počet těch bytů. Jak to mohlo město připustit? Ale už je to zkolaudováno, už je to hotovo.

Je zcela zřejmé, že potřebný počet parkovacích míst v této lokalitě s hrdým názvem "Zlatý trojúhelník" je tak vysoký, že jediné řešení je vícepodlažní parkování. A kde by mohlo být? Jediné podle mě vhodné místo je severní strana kina možná s nadstavbou přijatelně velkého společenského sálu. Ale připravovaná rekonstrukce kina nic takového nechystá. A tak se uvažuje o tom, jaká tzv. "docházková vzdálenost" od zaparkovaných aut do budoucího kulturního zařízení je ještě přijatelná. Snad ještě zbývá vymyslet, jak docílit, aby se počasí v době konání kulturních akcí, chovalo slušně. Smutný příběh. Včetně té vlekoucí se změny č. 1 Regulačního plánu Rychta. A tak se bourají objekty, aniž by bylo známo, co tam místo nich bude.

Jindřich Buchal.