NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují
Zdroj - Roční zpráva o realizaci strategického plánu - září 2023
Strategický cíl číslo A.5.1.


Vloženo 20.09.2023

Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.5.1.

INFORMACE MĚSTA O PLNĚNÍ "STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM" PO ROCE OD JEHO VYDÁNÍ - Strategický cíl číslo A.5.1.

Vloženo 24.07.2022

Zdroj - viz podklad pro jednání Zastupitelstva č. 25 ze dne 23.6.2022, bod 4/7.
Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.5.1.

Jindřich Buchal.

PROJEKTOVÝ LIST číslo A.5.1.
(údaje zjišťovány na stránkách města Nové Město nad Metují)


Vloženo 17.10.2021, poslední aktualizace: 21.05.2022Sledování informací o plnění Strategického plánu rozvoje (SPR) zveřejněných městem NMNM.
Sleduje "Novoměstský kurýr" prostřednictvím doplnění k jednotlivým Projektovým listům:


Projektový list A.5.1

"Architektonické a Urbanistické soutěže"

Protože naše město nepracuje s jednotlivými "Projektovými listy", což, jak předpokládám, se po změnách po volbách změní, uvádím zde, co bylo na druhém zasedání komise pro řízení realizace Strategického plánu zveřejněno k bodu "A" Strategického plánu jako celku. Jak vidíte, postrádá to systematický přístup tj. postup podle jednotlivých Projektových listů.


Zbývá připomenout, že "HLAVNÍM ZODPOVĚDNÝM" za řešení projektového listu A.5.1 je
Oddělení rozvoje města.
Komentář Novoměstského kurýra:
Nejdřív mi dovolte připomenout, jaký se očekává výstup po splnění tohoto "Projektového listu č. A.5.1" (viz výše):
"Seznam významných budov a veřejných prostranství pro architektonickou soutěž. Jednotlivé dokončené soutěže a jednotlivé studie pro revitalizaci budov".


Z výše uvedené prezentace městem můžeme k tomuto Projektovému listu A.5.1 doplnit pouze informaci, cituji: "Architektonická soutěž kino 70, Kasárna - zpracována Urbanisticko- Architektonická studie"

Zase - pouze obecná hesla, která nic neříkají o skutečném aktuálním stavu věcí. Formulace zpráv vůbec neodpovídají struktuře obsažené v Projektovém listu - viz výše.


Kasárna - řeší se různé neshody v souvislosti se zpracovanou studií. Kdy bude vyhlášena soutěž pro realizátory není zatím jasné.

Kino 70 - původní představa města o rekonstrukci kina byla Zastupiteli odmítnuta. Vznikly následně tři varianty řešení (A,B,C). Rozhodnuto realizovat variantu "B" (cca 110 mil.). Existuje představa, že soutěž pro zpracování studie bude vyhlášena snad v červnu 2022. Dá se předpokládat ukončení soutěže v září, takže rozhodování o vítězi bude dělat zřejmě už nová vláda v našem městě, která vznikne po letošních komunálních volbách.

Jindřich Buchal.