NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují
Zdroj - Roční zpráva o realizaci strategického plánu - září 2023
Strategický cíl číslo A.5.4.


Vloženo 20.09.2023

Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.5.4.

INFORMACE MĚSTA O PLNĚNÍ "STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM" PO ROCE OD JEHO VYDÁNÍ - Strategický cíl číslo A.5.4.

Vloženo 24.07.2022

Zdroj - viz podklad pro jednání Zastupitelstva č. 25 ze dne 23.6.2022, bod 4/7.
Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.5.4.

Jindřich Buchal.

PROJEKTOVÝ LIST číslo A.5.4.
(údaje zjišťovány na stránkách města Nové Město nad Metují)


Vloženo 17.10.2021, poslední aktualizace: 21.05.2022Sledování informací o plnění Strategického plánu rozvoje (SPR) zveřejněných městem NMNM.
Sleduje "Novoměstský kurýr" prostřednictvím doplnění k jednotlivým Projektovým listům:


Projektový list A.5.4

"Modernizace a nové využití bývalého hotelu Metuj"

Protože naše město nepracuje s jednotlivými "Projektovými listy", což, jak předpokládám, se po změnách po volbách změní, uvádím zde, co bylo na druhém zasedání komise pro řízení realizace Strategického plánu zveřejněno k bodu "A" Strategického plánu jako celku. Jak vidíte, postrádá to systematický přístup tj. postup podle jednotlivých Projektových listů.


Zbývá připomenout, že "HLAVNÍM ZODPOVĚDNÝM" za řešení projektového listu A.5.4 je
Odbor majetku města.
Komentář Novoměstského kurýra:
Nejdřív mi dovolte připomenout, jaký se očekává výstup po splnění tohoto "Projektového listu č. A.5.4" (viz výše):
"Koncepce využití a architektonická studie. Modernizovaná budova býv. hotelu Metuj s novými funkcemi dle studie".


Z výše uvedené prezentace městem můžeme k tomuto Projektovému listu A.5.4 doplnit pouze informaci, cituji: "Pracuje se na projektové dokumentaci".

K tomu dodávám: bylo městem rozhodnuto, že hotel Metuj bude přestavěn na tzv. "sociální (rozběhové) byty. Podle mého názoru veliká škoda, objekt v centru města se mohl stát moderním hotelem s přístupnými cenami pro turisty, kteří chtějí na delší dobu navštívit naše město. Snad jediným hotelem, kam se vejde autobusový zájezd je v našem městě vedlejší Rambousek.

Lokalita hotelu Metuj nabízí možnost budoucího napojení na údolí Metuje, které určitě v budoucnosti bude revitalizováno včetně koupaliště. Vedle Metuje po odkoupení (nebo výměně) pozemku by mohlo být vícepodlažní parkování s nadstavbou docela slušného společenského sálu s napojením na hotel Metuj. Tyto možnosti současná chystaná přestavba samozřejmě zcela zabíjí. Takže za mě - smutek na duši.

Případ "Hotel Metuj" sleduji v Novoměstském kurýru podrobně, podívejte se:

Případ rekonstrukce Hotelu Metuj

Jindřich Buchal.