NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují
Zdroj - Roční zpráva o realizaci strategického plánu - září 2023
Strategický cíl číslo A.5.5.


Vloženo 20.09.2023

Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.5.5.

INFORMACE MĚSTA O PLNĚNÍ "STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM" PO ROCE OD JEHO VYDÁNÍ - Strategický cíl číslo A.5.5.

Vloženo 24.07.2022

Zdroj - viz podklad pro jednání Zastupitelstva č. 25 ze dne 23.6.2022, bod 4/7.
Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu A.5.5.

Jindřich Buchal.

PROJEKTOVÝ LIST číslo A.5.5.
(údaje zjišťovány na stránkách města Nové Město nad Metují)


Vloženo 17.10.2021, poslední aktualizace: 21.05.2022Sledování informací o plnění Strategického plánu rozvoje (SPR) zveřejněných městem NMNM.
Sleduje "Novoměstský kurýr" prostřednictvím doplnění k jednotlivým Projektovým listům:


Projektový list A.5.5

"Kino 70"

Protože naše město nepracuje s jednotlivými "Projektovými listy", což, jak předpokládám, se po změnách po volbách změní, uvádím zde, co bylo na druhém zasedání komise pro řízení realizace Strategického plánu zveřejněno k bodu "A" Strategického plánu jako celku. Jak vidíte, postrádá to systematický přístup tj. postup podle jednotlivých Projektových listů.


Zbývá připomenout, že "HLAVNÍM ZODPOVĚDNÝM" za řešení projektového listu A.5.5 je
Oddělení rozvoje města.Komentář Novoměstského kurýra:
Nejdřív mi dovolte připomenout, jaký se očekává výstup po splnění tohoto "Projektového listu č. A.5.5" (viz výše):
"Rekonstruované Kino 70".


Z výše uvedené prezentace městem můžeme k tomuto Projektovému listu A.5.5 doplnit pouze informaci, cituji: "Architektonická soutěž Kino 70"

Tato informace samozřejmě o skutečné aktuální situaci neříká vůbec nic.

K tomu tedy dodávám:
NA ZASTUPITELSTVU č. 28 DNE 28. 4. 2022 BYLO ROZHODNUTO
POKRAČOVAT NA VARIANTĚ PRO KINO S OZNAČENÍM B2.


Vloženo 29.04.2022


Podívejte se na tři varianty, ze kterých se vybíralo:

Zdroj: zveřejněné podklady pro jednání zastupitelstava.Komentář Novoměstského kurýra:
Posuďte sami, zda rozhodnutí pro B2 je to nejlepší.
Já osobně bych volil variantu "A" i třeba s etapovou realizací.

I s přihlédnutím k tomu, že na Zastupitelstvu padla informace od pana Krákory, že se snad chystá nějaké vyhlášení dotačního titulu na kulturní zařízení.

Protože rozhodnutí o vítězi soutěže už bude zřejmě dělat nové vedení města, může to způsobit určitou komplikaci, kdy nové vedení bude mít jiný názor na provedení kina nebo dokonce na řešení plnohodnotného kulturního zařízení v prostoru "Kasárna", kde v rámci zveřejněné studie je už uvedeno umístění nějakého společenského objektu.
A kde mimochodem by se dalo podstatně lépe vyřešit parkování, které u kina nemůže být dostatečné, pokud se nebude řešit vícepodlažně.

Podstatně víc informací najdete v následujícím odkazu v části "Výstavba v lokalitě Zlatý trojúhelník" v Novoměstském kurýru.

Výstavba v našem městěJindřich Buchal.