NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují
Zdroj - Roční zpráva o realizaci strategického plánu - září 2023
Strategický cíl číslo B.1.1.


Vloženo 20.09.2023

Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu B.1.1.

INFORMACE MĚSTA O PLNĚNÍ "STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM" PO ROCE OD JEHO VYDÁNÍ - Strategický cíl číslo B.1.1.

Vloženo 24.07.2022

Zdroj - viz podklad pro jednání Zastupitelstva č. 25 ze dne 23.6.2022, bod 4/7.
Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu B.1.1.

Jindřich Buchal.

PROJEKTOVÝ LIST číslo B.1.1.
(údaje zjišťovány na stránkách města Nové Město nad Metují)


Vloženo 17.10.2021, poslední aktualizace: 21.05.2022Sledování informací o plnění Strategického plánu rozvoje (SPR) zveřejněných městem NMNM.
Sleduje "Novoměstský kurýr" prostřednictvím doplnění k jednotlivým Projektovým listům:


Projektový list B.1.1

"Jednání s majiteli průmyslových ploch, podpora využití průmyslových ploch "

Protože naše město nepracuje s jednotlivými "Projektovými listy", což, jak předpokládám, se po změnách po volbách změní, uvádím zde, co bylo na druhém zasedání komise pro řízení realizace Strategického plánu zveřejněno v komisi č. 2 ke Strategického plánu jako celku. Jak vidíte, postrádá to systematický přístup tj. postup podle jednotlivých Projektových listů.


Zbývá připomenout, že "HLAVNÍM ZODPOVĚDNÝM" za řešení projektového listu B.1.1 je
Starosta.Komentář Novoměstského kurýra:


Nejdřív mi dovolte připomenout, jaký se očekává výstup po splnění tohoto "Projektového listu č. B.1.1" (viz výše):

B.1.1 - Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
Nové průmyslové a nebo podnikatelské plochy připravené k rozvoji a investicím, dostupné, které je možné okamžitě nabídnout v případě zájmu investora (ať už místní firmy nebo příchozí odjinud).


K tomu nám prezentace (viz výše) sdělila:
Jednání s místními firmami, řešení jejich problémů a požadavků.
Kamat, Alurol, Slévárna, Meta Krčín a.s., Paliva Jelen, Bauch-Navrátil, Spoltechnic s.r.o. (ul. Elektrárenská).

Podíváme-li se výše do toho "Projektového listu", tak vidíme jasně, že sdělení města je nedostatečné. Už ten výčet firem je na první pohled nedostatečný. Nejedná se přece jen o místní firmy ale i o potenciální příchozí firmy do našeho města.
Výše uvedené sdělení považuji za naprosto obecnou informaci. Výše uvedená prezentace městem se přímo k tomuto Projektovému listu nevyjadřuje, zejména jaké plochy k okamžitému převzetí se budou chystat a kdy a jak se budou nabízet a tím docílit rozvoj podnikatelské sféry v našem městě.


Jindřich Buchal.