NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují
Zdroj - Roční zpráva o realizaci strategického plánu - září 2023
Strategický cíl číslo B.2.2.


Vloženo 20.09.2023

Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu B.2.2.

INFORMACE MĚSTA O PLNĚNÍ "STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM" PO ROCE OD JEHO VYDÁNÍ - Strategický cíl číslo B.2.2.

Vloženo 24.07.2022

Zdroj - viz podklad pro jednání Zastupitelstva č. 25 ze dne 23.6.2022, bod 4/7.
Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu B.2.2.

Jindřich Buchal.

PROJEKTOVÝ LIST číslo B.2.2.
(údaje zjišťovány na stránkách města Nové Město nad Metují)


Vloženo 17.10.2021, poslední aktualizace: 21.05.2022Sledování informací o plnění Strategického plánu rozvoje (SPR) zveřejněných městem NMNM.
Sleduje "Novoměstský kurýr" prostřednictvím doplnění k jednotlivým Projektovým listům:


Projektový list B.2.2

"Propagace města ve spolupráci s firmami, lákání investic s vyšší přidanou hodnotou"

Protože naše město nepracuje s jednotlivými "Projektovými listy", což, jak předpokládám, se po změnách po volbách změní, uvádím zde, co bylo na druhém zasedání komise pro řízení realizace Strategického plánu zveřejněno v komisi č. 2 ke Strategického plánu jako celku. Jak vidíte, postrádá to systematický přístup tj. postup podle jednotlivých Projektových listů.


Zbývá připomenout, že "HLAVNÍM ZODPOVĚDNÝM" za řešení projektového listu B.2.2 je
Odbor správy Úřadu - sekretariát.Komentář Novoměstského kurýra:

Nejdřív mi dovolte připomenout, jaký se očekává výstup po splnění tohoto "Projektového listu č. B.2.2" (viz výše):

B.2.2 - Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
"Realizované propagační aktivity - města a firem".Výše uvedená prezentace městem se zmiňuje o Czechinvestu takto:
- Hlubší navázání spolupráce s Czechlnvestem - (B.2.1., B.2.2., B.3.1.), zatím pouze okrajově - Jednání se zástupci Czechinvestu - Pasportizace podnikatelského prostřediVýše uvedená prezentace městem se přímo k tomuto Projektovému listu nevyjadřuje, vyjádření výše jsou obecná.


Jindřich Buchal.