NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují
Zdroj - Roční zpráva o realizaci strategického plánu - září 2023
Strategický cíl číslo B.4.1.


Vloženo 20.09.2023

Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu B.4.1.

INFORMACE MĚSTA O PLNĚNÍ "STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM" PO ROCE OD JEHO VYDÁNÍ - Strategický cíl číslo B.4.1.

Vloženo 24.07.2022

Zdroj - viz podklad pro jednání Zastupitelstva č. 25 ze dne 23.6.2022, bod 4/7.
Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu B.4.1.

Jindřich Buchal.

PROJEKTOVÝ LIST číslo B.4.1.
(údaje zjišťovány na stránkách města Nové Město nad Metují)


Vloženo 17.10.2021, poslední aktualizace:Sledování informací o plnění Strategického plánu rozvoje (SPR) zveřejněných městem NMNM.
Sleduje "Novoměstský kurýr" prostřednictvím doplnění k jednotlivým Projektovým listům:


Projektový list B.4.1

"Obnova technického vybavení místní střední školy"

Protože naše město nepracuje s jednotlivými "Projektovými listy", což, jak předpokládám, se po změnách po volbách změní, uvádím zde, co bylo na druhém zasedání komise pro řízení realizace Strategického plánu zveřejněno v komisi č. 2 ke Strategického plánu jako celku. Jak vidíte, postrádá to systematický přístup tj. postup podle jednotlivých Projektových listů.


Zbývá připomenout, že "HLAVNÍM ZODPOVĚDNÝM" za řešení projektového listu B.4.1 je
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola Nové Město nad Metují.Komentář Novoměstského kurýra:


Nejdřív mi dovolte připomenout, jaký se očekává výstup po splnění tohoto "Projektového listu č. B.4.1" (viz výše):

B.4.1 - Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
"Moderní, současná technika pro výuku odborných i všeobecných předmětů".


Výše uvedená prezentace městem k tomuto Projektovému listu uvádí:
Obnova technického vybavení SŠ
- Nově vybavená učebna polytechniky a PC učebna
- Účast v programu KHK - Strojařina+


Asi by bylo vhodné doplnit představu o zlepšování technického vybavení na cca 5 let dopředu.

Jindřich Buchal.