NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují
Zdroj - Roční zpráva o realizaci strategického plánu - září 2023
Strategický cíl číslo B.4.2.


Vloženo 20.09.2023

Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu B.4.2.

INFORMACE MĚSTA O PLNĚNÍ "STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM" PO ROCE OD JEHO VYDÁNÍ - Strategický cíl číslo B.4.2.

Vloženo 24.07.2022

Zdroj - viz podklad pro jednání Zastupitelstva č. 25 ze dne 23.6.2022, bod 4/7.
Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu B.4.2.

Jindřich Buchal.

PROJEKTOVÝ LIST číslo B.4.2.
(údaje zjišťovány na stránkách města Nové Město nad Metují)


Vloženo 17.10.2021, poslední aktualizace:Sledování informací o plnění Strategického plánu rozvoje (SPR) zveřejněných městem NMNM.
Sleduje "Novoměstský kurýr" prostřednictvím doplnění k jednotlivým Projektovým listům:


Projektový list B.4.2

"Program spolupráce Střední školy a firem a Základních škol"

Protože naše město nepracuje s jednotlivými "Projektovými listy", což, jak předpokládám, se po změnách po volbách změní, uvádím zde, co bylo na druhém zasedání komise pro řízení realizace Strategického plánu zveřejněno v komisi č. 2 ke Strategického plánu jako celku. Jak vidíte, postrádá to systematický přístup tj. postup podle jednotlivých Projektových listů.


Zbývá připomenout, že "HLAVNÍM ZODPOVĚDNÝM" za řešení projektového listu B.4.2 je
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola Nové Město nad Metují.Komentář Novoměstského kurýra:


Nejdřív mi dovolte připomenout, jaký se očekává výstup po splnění tohoto "Projektového listu č. B.4.2" (viz výše):

B.4.2 - Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
"- Účast žáků střední školy a odborné školy na výuce, do níž jsou zapojeny firmy - Opakovaná každoroční kampaň propagující místní střední školu, místní firmy a kariérní příležitosti v nich a technické vzdělávání obecně - Nové aktivity spolupráce střední školy a firem - Program spolupráce, zahrnující místní SŠ, ZŠ a firmy - Organizace pro spolupráci SŠ, ZŠ a firem, podporující technické dovednosti a znalosti, která bude organizovat program spolupráce a bude postupně zahrnovat další subjekty z okolí (školy i firmy)".


Výše uvedená prezentace městem k tomuto Projektovému listu uvádí:
Spolupráce SŠ, firem a ZŠ
- Škola nemá finance na větší investice - aktuální prioritou školy je přesun oborů z Opočna do NMnM
- škola má stále málo uchazečů o strojírenské obory
- nezájem o učební obory bez maturity
- spolupráce s rodiči žáků místních ZŠ

Spolupráce SŠ, firem a ZŠ
- Škola koordinuje odborné praxe ve firmách ve městě a okolí - např. Ammann. ZBA. F^VT-kovovýroba, Feinmetall, Hronovský, Halla, Gondella (Rikov), Messa(Vysokov), Atas (Náchod), ASC Bohuslavice.
- Zlepšení spolupráce s místními ZŠ, nejlépe funguje spolupráce se ZŠ Krčín

Asi by bylo vhodné doplnit představu o zlepšování spolupráce s firmami na cca 5 let dopředu. Akceptovat doporučení v Projektovém listu - viz výše.


Jindřich Buchal.