NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují
Zdroj - Roční zpráva o realizaci strategického plánu - září 2023
Strategický cíl číslo C.2.1.


Vloženo 20.09.2023

Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu C.2.1.

INFORMACE MĚSTA O PLNĚNÍ "STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM" PO ROCE OD JEHO VYDÁNÍ - Strategický cíl číslo C.2.1.

Vloženo 24.07.2022

Zdroj - viz podklad pro jednání Zastupitelstva č. 25 ze dne 23.6.2022, bod 4/7.
Prosím porovnejte s obsahem níže uvedeného Projektového listu C.2.1.

Jindřich Buchal.

PROJEKTOVÝ LIST číslo C.2.1.
(údaje zjišťovány na stránkách města Nové Město nad Metují)


Vloženo 17.10.2021, poslední aktualizace: 21.05.2022Sledování informací o plnění Strategického plánu rozvoje (SPR) zveřejněných městem NMNM.
Sleduje "Novoměstský kurýr" prostřednictvím doplnění k jednotlivým Projektovým listům:


Projektový list C.2.1

"Příležitosti pro ubytování v přírodě"

Protože naše město nepracuje s jednotlivými "Projektovými listy", což, jak předpokládám, se po změnách po volbách změní, uvádím zde, co bylo na druhém zasedání komise pro řízení realizace Strategického plánu zveřejněno v komisi č. 2 ke Strategického plánu jako celku. Jak vidíte, postrádá to systematický přístup tj. postup podle jednotlivých Projektových listů.


Zbývá připomenout, že "HLAVNÍM ZODPOVĚDNÝM" za řešení projektového listu C.2.1 je
Úsek cestovního ruchu.
Komentář Novoměstského kurýra:


Nejdřív mi dovolte připomenout, jaký se očekává výstup po splnění tohoto "Projektového listu č. C.2.1" (viz výše):

C.2.1 - Výstupy - hlavní výstupy a výsledky, kterými bude měřeno, že opatření bylo úspěšně realizované:
Prostor pro ubytování v přírodě pro obytné vozy a přívěsy o velikosti nejméně cca 100x100 m.K tomu nám prezentace (viz výše) sdělila:

"Stání pro karavany - Vytipovány možné lokality - předloženo do komise CR:
- louka pod Výrovem (ul. K Bělidlu)
- areál bývalého koupaliště (Chatová osada U koupaliště)
- v rámci parkoviště Na Farské zahradě -1-2 místa
- bývalé dopravní hřiště u stadionu gen. Klapálka
- areál letiště".


Tady s potěšením musím konstatovat, že cesta k cíli je započata, doufejne, že se brzy dozvíme která lokalita byla vybrána a kdy se bude stání pro karavany realizovat.

Jindřich Buchal.