NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

POZEMKY NA "KRČÍNSKÉM NÁVRŠÍ" NABÍDNUTY K PRODEJI

Vloženo 10.02.2022

Informace ze stránek www.dumrealit.cz

Do níže uvedeného obrázku z katastru jsem zakreslil a barevně odlišil pozemky jednotlivých vlastníků.


Komentář Novoměstského kurýra:
Nová výstavba v Krčíně se nezadržitelně posunuje vpřed.
Na posledním obrázku jsem vyznačil barevně rozlišení pozemků dle vlastnictví. Zde zatím uvedu jenom informaci, že tmavě šedé pozemky jsou ve vlastnictví organizace K-47, světle šedé pozemky jsou ve vlastnictbví osoby blízké K-47. Ostatně můžete se podívat na Katastr nemovitostí.
Šedé pozemky dohromady měří 63227m2. Celkem je nabídnuto k prodeji 68943m2.

Které parcely jsou nabídnuty konkrétně nabídka neuvádí. Neuvádí ani cenu za m2.

Dá se předpokládat, že to koupí nějaký investor, který to rozparceluje na výstavbu rodinných domků a bude to nabízet jednotlivým stavebníkům. Viz studie, která už je zpracována.

A tak bude zajímavé sledovat, jak rychle to půjde na svět.

Více ke "Krčínskému návrší" najdete v části Novoměstského kurýra "Výstavba v našem městě", kam jsem tuto výstavbu zařadil a kde ji budu průběžně sledovat.
Zde nabízím přímý odkaz:

Krčínské návrší - výstavba


Doplním zde ještě jednu informaci:
Nedávno vyšel na internetu článek iDnes Hradec Králové popisující aktuální situaci kolem obchvatu Nového Města nad Metují. Podrobnosti najdete na Novoměstském kurýru v části Obchvat.
Ale zde chci uvést následující vyjádření představitele spolku K-47, které je zde zkopírováno z výše uvedeného článku:K tomu dodávám - je pravda, že trasa jihozápadního obchvatu Nového Města nad Metují do dnešního dne není definována, i když od referenda, které o tom rozhodlo, už uplynulo cca tři a půl roku. Stále mezi západním okrajem plánované výstavby a hranicí katastru města zůstává místo pro realizaci obchvatu na katastru města. Ovšem výstavba by neměla být povolena, dokud nebude definována trasa toho obchvatu vymezením územní rezervy na katastru města v Územním plánu.
Věřím, že to naši Zastupitelé pohlídají. Když ne současní, tak určitě ti, co vzniknou po nedalekých volbách.
Jindřich Buchal.