NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

NA NOVOMĚSTSKÉ PRŮMYSLOVCE POKRAČUJÍ PRÁCE NA OBNOVĚ FASÁDY
Vloženo 02.03.2022

Komentář Novoměstského kurýra:
V loňském roce byla výměna oken, letos má být dokončena nová fasáda.
Jednoznačně pozitivní krok Kraje, doufejme, že slavná novoměstská průmyslovka se opět postupně stane nejlepší a nejvyhledávanější v regionu. Důstojný vzhled je k tomu nezbytnou podmínkou.
Jindřich Buchal.