NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

BOURÁNÍ V NERUDOVĚ ULICI ODLOŽENO
Vloženo 16.03.2022

Níže uvádím příslušný bod z posledního zápisu z Rady města č. 87.

Bez komentáře.

Jindřich Buchal.