NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

STAROSTA NÁCHODA SDĚLIL VEŘEJNOSTI JEDEN ZE SVÝCH HLAVNÍCH CÍLŮ V NÁSLEDUJÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ - DOUFÁM, ŽE BUDE OPĚT ZVOLEN.

Vloženo 19.06.2022.Zdroj: noviny Echo č. 104/2022

Komentář Novoměstského kurýra:

Tak takhle nějak si představuji otevřené a jasné sdělení budoucího starosty o jednom ze svých hlavních cílů.

V našem Novém Městě nad Metují zatím svou představu o budoucím starostovi sdělila místní organizace ODS, jmenovali pana ing. Milana Slavíka.
A tak nyní čekáme na informaci o hlavních cílech pro budoucí volební období.
Přiznám se, že já, jako občan budu volit toho, kdo zcela jasně sdělí své hlavní cíle a přesvědčí o schopnosti je splnit.

Kdy předstoupí před novoměstskou veřejnost i ostatní potenciální subjekty, které budou chtít soutěžit o vedení našeho města?

V našem městě považuji za důležité následující:
1. Jasné sdělení, že pro řízení rozvoje našeho města bude používán nový "Strategický plán rozvoje NMNM" a s ním dodané "Projektové listy". Dnes tam je těch cílů obsaženo 38, nic nestojí v cestě jejich doplnění, zejména směrem ke zlepšení práce Městského úřadu (racionalizace práce, digitalizace, systematická transparentnost, atd.) Samozřejmě je také třeba tyto cíle chronologicky seřadit, nelze dělat vše najednou. A hlavně zavést systém průběžného informování veřejnosti o postupu plnění.

2. Co však je třeba maximálně urychlit je opravdové zahájení realizace obchvatu, což současné vedení vůbec neposunulo. Začít je třeba promítnutím do Územního plánu "územní rezervy" pro trasu toho obchvatu "PO KATASTRU MĚSTA" a zrušit tam dodnes obsaženou "PŘELOŽKU I/14" procházející městem. A rozjet intenzivní jednání se všemi partnery, se kterými je třeba jednat, aby konečná realizace obchvatu nastala co nejdříve.


A tak míra, jak ve svých předvolebních prohlášeních budou obsaženy výše uvedené body a míra přesvědčivosti o opravdové schopnosti své sliby v praxi realizovat, včetně systému průběžných informací o postupu plnění pro veřejnost - TO ROZHODNE O TOM, KOHO BUDU VOLIT.


Samozřerjmě budu zde, v Novoměstském kurýru, vše pečlivě sledovat a zveřejňovat s příslušnými komentáři, jak je ostatně mým zvykem.
Možná pomohu i dalším občanům našeho města, se v příštích volbách v našem městě rozhodnout správně.

Průběžné předvolební informace Novoměstského kurýra najdete zde:

Předvolební aktivity v Novém městě nad Metují

Jindřich Buchal.