NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ 2022

Vloženo 12.09.2022.
Na obrázcích výše je zachyceno předávání klíče od města Janu Černčickému starostou Nového Města nad Metují. Také je zachyceno prodloužení smlouvy o spolupráci mezi městy Dušniky Zdroj a Novým Městem nad Metuj představiteli obou měst.

Více najdete ve fotogalerii viz vstup níže:


Dny evropského dědictví v Novém Městě nad Metují - část dopoledne

Jindřich Buchal.