NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

PŘEDVOLEBNÍ ÚVAHA NOVOMĚSTSKÉ OBČANKY

Vloženo 15.09.2022.
Vážení spoluobčané,
kvapem se blíží termín komunálních voleb, kdy si budete vybírat zástupce do samosprávy města.
Nyní dostáváte do svých poštovních schránek letáky s nabídkami volebních programů, stran a uskupení, která se budou ucházet o Vaše hlasy.

Chci upozornit na dvě z nich - Východočechy a KDU-ČSL, protože tyto dvě strany/uskupení se účastnily po roce 1989 téměř vždy v zastupitelstvech a radě města. Tak bychom v jejich programech měli číst o konkrétních úspěších, kterých za ta dlouhá léta dosáhly, při vedení a rozvoji města a v čem chtějí pokračovat. To tam ale bohužel nenajdeme, pouze obecné fráze a proklamace, které by uměl napsat žák základní školy.

Co nového nám mohou tyto strany nabídnout, asi již nic, jejich potenciál se vyčerpal.

V posledních letech se chopily občanské inciativy i někteří jednotlivci ochotni neschopnému vedení, poradit, případně i pomoci s nápravou neutěšeného stavu našeho města. Rada města a spříznění zastupitelé veřejně tyto osoby znevěrohodňovali, dehonestovali, aby tak zakryli svoji neochotu a neschopnost.
Pouze ODS se snažila o nápravu stávajícího, ale byla vždy umlčena, také hlavně proto, že p. Hovorka, který byl jako 1. v posledních volbách za ODS, se rozhodl zůstat místostarostou mimo ODS, za kterou byl zvolen, a přidat se k neschopnému vedení.

Hlavně proto se mnoho z těchto schopných jednotlivců rozhodlo kandidovat v nových uskupeních a aktivně se podílet na vedení města.
Tato uskupení a strany již více než rok pořádají mítinky pro občany města.
ODS - několikráte na sokolovně, dále v Rajské zahradě, kde vždy představují svoje priority např. bytovou výstavbu v kasárnách apod.
Město pro život - kdy Ing.Brož měl představení návrhu koupaliště a celého areálu, dále se věnuje úsporám energií v městských budovách, což v následující době bude mimořádně důležité, nebo dokončení výstavby "Zlatého trojúhelníku" u Rychty apod.
VIZE 22 představuje konkrétní program v tištěné podobě.


Všechny tyto akce měly oslovit naše občany s tím, že město nutně potřebuje změnu celého vedení, a to již bez těch, kteří tam léta "vládli" a nedokázali naše město dobře spravovat a rozvíjet.

Musím se ale krátce vrátit k zbourání CIS+2prodejny.
Rozhodnutím RM+ZM bylo určeno, že musíme objekty zbourat, protože nebyl prodloužen pronájem pozemku, do 31.12.2021 a uvést pozemek do původního stavu Tato oblast se tak navrátila do doby před 25 lety.
Důvodem bylo, že pozemek je potřeba rychle prodat.
Po připomínkách občanů, bylo rozhodnuto, že bude v této časti zbudován parčík pro příjemný odpočinek.
Tak to se opravdu povedlo, kousek plotu, opravení fasád starých domů a ještě dvě lavičky s výborně umístěným odpadkovým košem. Žádná zeleň, květiny, stín nebo dokonce vodní prvek. Věřím, že se na návrhu podílel také zahradní architekt z KDU-ČSL, který je radním města.
Cena za tento "parčík" je pouhých 287.359,- Kč, nevím jak to posoudí občané, ale já si myslím, že to jsou špatně vynaložené peníze nás všech.
Možná by bylo smysluplnější, nechat obchody fungovat a sloužit občanům až do doby, kdy bude definitivně rozhodnuto o využití tohoto městského pozemku.
Na to vše si musíte odpovědět sami a zvolit takové zastupitele, kteří budou ochotni pro město pracovat a znovu se pokusí mu navrátit jeho krásu a věhlas.
K tomu Vám přeji šťastnou ruku.

Libuše Matoušová
CIS Nové Město n. M.

To co vyprodukovala naše radnice pro příjemné posezení občanů.


To, co odešlo nenávratně na skládku.
Komentář Novoměstského kurýra:
Samozřejmě, ti co tady rozhodovali v minulých letech do dneška jako součást koalice, do nového vedení města nepatří. Mnozí to pochopili, že nemají šanci a vůbec nekandidují. Ovšem někteří se tam zase cpou znovu. Ti nám nemají co nabídnout. Kdyby to uměli, tak to mohli už dávno udělat.
Doporučuji voličům, pohlídejte si to. V Novoměstském kurýru v části "VOLBY" najdete podrobné informace, co sedm kandidujících subjektů v našem městě nabízí.
Dá se docela dobře oddělit "zrno od plev".
Doufám, že vám to při správné volbě pomůže.
Pokud jde o to bourání CIS, bylo jednoznačně zbytečně předčasné. Nyní se budeme jistě nějakou dobu dívat na nevábné pozadí nenahozených budov, včetně těch záchodových okének. To je také ta slavná ulice TGM. Chlouba města. Zlatý trojúhelník.
Bourání? Hloupé rozhodnutí. Jako mnohá další. Doufejme, že po těchto volbách se v našem městě "rozjasní".


Jindřich Buchal.