NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

NOVÁ VLÁDA V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ NASTOUPILA

Vloženo 20.10.2022. Poslední aktualizace 30.01.2023 - viz níže.


Došlo ke změně složení Zastupitelstva.
Pana Hylského nahradil pan Dostál. Nebudu tuto změnu komentovat.Vloženo 30.01.2023

Takže nové rozložení vlády v našem městě je následující:Jindřich Buchal.

Vloženo 24.10.2022
Tak se na to podívejme blíže.
Dnes se konalo první zastupitelstvo po volbách. Byl zvolen starosta, místostarosta, Rada města, Kontrolní a Finanční výbor.

Zastupitelstvo se konalo ve velkém sále v novoměstském zámku. Důstojné prostředí.
Zde je výsledek zasedání:
Poznámka: prosím kohokoliv, kdo zjistí ve výše uvedené tabulce nějakou chybu, sdělte mi to. Ihned to napravím. Děkuji.K tomu několik poznámek Novoměstského kurýra:
- při hlasování bylo docela dobře vidět, jak kdo hlasuje. Na jednání bylo novým starostou sděleno, že koalice vznikla ze třech kandidujících subjektů - viz tabulka výše. Ovšem při hlasování jsem zaznamenal určitou nejednotu v koaličních řadách a zřejmě určitou vstřícnost v opozičních řadách. To je možná dobrý signál pro budoucí věcnou spolupráci s opozicí při konstelaci koalice s převahou pouze jednoho hlasu. Snad přece platí, že dobro pro město a jeho občany je cílem nejen koalice, ale i opozice. Budoucnost ukáže, zda to v našem městě bude platit. Politikaření sem určitě nepatří.

- bylo rozhodnuto, že Zastupitelstva se budou konat v kině. Přiznám se, že jako pravidelný divák videopřenosů ze ZM, z toho nemám radost. V kině je nedostatek světla, divák se dívá zezadu z dálky a prakticky toho moc nevidí. O složitých přesunech k mikrofonům ani nemluvě. Přimlouvám se, prostor to není špatný, ale ty přenosy je třeba zlepšit. Záběry zepředu a více světla.

Byly zvoleny výbory:
- Finanční - předseda Petráš Jan, Mgr.
- Kontrolní - předsedkyně Kulhavá Zdeňka, PhDr.

Je z mého pohledu velmi potěšitelné, že pan nový starosta ve svém nástupním vystoupení zmínil "Strategický plán rozvoje NMNM" jako stěžejní podklad pro řízení rozvoje města.
A tak si počkejme na "Koaliční dohodu" a zejména na její "Programové prohlášení". Doufejme, že naznačí novou podstatně aktivnější cestu k rozvoji našeho města, že podpoří transparentnost rozhodování vedení města a poctivou a otevřenou komunikaci s občany.


Jindřich Buchal.
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ NOVÉHO VEDENÍ NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ

Aktualizace 21.10.2022

Komentář Novoměstského kurýra.
Zde zveřejňuji "Programové prohlášení" nového vedení našeho města, které se objevilo v mé poště.

K tomu dodávám:
Porovnejte si to laskavě s Programovým prohlášením minulé vlády v našem městě, které jsem také nedávno uveřejnil.

Najdete ho zde.


Tak to nové "Programové prohlášení" je opravdu "jiná káva". Vidím zde snahu poctivě splnit předvolební sliby.
Teď jenom upřímné přání: doufejme, že se opravdu v co největší míře podaří splnit!!!


Jindřich Buchal.


Poznámka: oficielní "Programové prohlášení" až po zveřejnění vedením města.

NA STRÁNKÁCH ODS BYLA UVEŘEJNĚNA "KOALIČNÍ SMLOUVA"

Aktualizace 24.10.2022


Komentář Novoměstského kurýra:
Poněkud překvapivá se mi jeví podmínka koaliční zastupitelky paní PhDr. Kulhavé - viz článek 4. Budoucnost ukáže, do jaké míry by tato podmínka mohla ohrozit koaliční jednotu při prosazování koaličního "Programového prohlášení" v průběhu tohoto volebního období. Zejména připomeneme-li skutečnost, že koalice má v Zastupitelstvu převahu pouze jednoho hlasu. A tak si dovolím vyslovit určitou obavu: má opravdu koalice tu převahu jednoho hlasu?

Jindřich Buchal.