NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

V NERUDOVĚ ULICI SE ZAČALO BOURAT

Vloženo 11.11.2022, aktualizace 19.11.2022

Takto vypadá prostor po dokončení bourání (vloženo 19.11.2022)Komentář Novoměstského kurýra:
V současné době byla na stránkách města zveřejněna níže uvedená informace.

Našel jsem si definici "Regulačního plánu":
"Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.""

Jednání je možné se zúčastnit - je veřejné - a uplatnit připomínky. Všechny podklady najdete na www stránkách města.
Připomínám - toto dílo je výsledkem práce ještě minulého vedení města. Jsem docela zvědav, jak se k tomu obsahu postaví nové vedení našeho města.
Já jsem už v minulosti napsal názor, že za správný postup bych považoval řešit CELÝ prostor toho tzv. "Zlatého trojúhelníku" a rozdělit řešení na etapy dle možností města a také možnosti výkupu soukromých objektů.

Také si myslím, že nelze říkat "Zlatý trojůhelník" místu, kde by převažovala bytová výstavba. To si ten "charakter" území nezaslouží.

Bohužel, tímto nesprávným směrem bylo už vykročeno.

Přiznám se, ze zveřejněných podkladů nejsem moc moudrý, nejsem stavební odborník. Ale jsem přesvědčen, například - že pokud se na tak exponovaném území staví byty, mělo by ke každému bytu vzniknout minimálně jedno parkovací místo na území té stavby. To se u nedávno dokončené výstavby zřejmě nestalo. Někde jsem zaregistroval počet bytů 24, zkuste si spočítat parkovací místa na pozemcích té nové výstavby.
Také jsem přesvědčen, že ke kulturnímu zařízení by mělo být možné přijet a zaparkovat. K tomu je třeba zřídit potřebný počet parkovacích míst, ne v nějaké menší či větší "docházkové vzdálenosti". V prostoru tzv. "Zlatého trojúhelníku" není jiná možnost řešení, než vícepodlažní parkoviště - jinak "parkovací dům". Možnost nevidím jinou, než na severní straně kina. A nahoře by mohl být ten společenský sál. V nemocnici Náchod uvedli do provozu parkovací dům s cca 150 místy za necelých 50 milionů.

Bohužel "Zlatý trojúhelník" je v našem městě dlouhodobě, zatím, "černou skvrnou" na tváři našeho města. Podaří se to konečně změnit?

Jindřich Buchal.
Vloženo 11.11.2022

Komentář Novoměstského kurýra:
Shodou okolností dnes NMNM zveřejnilo informaci o soutěži pro řešení rekonstrukce kina.Tak jistě s napětím budeme sledovat kdo a s jakým řešením to vyhraje. Tam se zřejmě dozvíme, jaká bude představa o řešení prostoru po nyní bouráném objektu.

Minulá "vláda" v našem městě rozhodla zbourat, to se nedalo zastavit. Můj názor je, že to bylo zbytečně uspěchané, uvidíme, jak dlouho bude trvat, až se na té ploše po zbouraném domu začne něco dít. Zatím (snad) několik provizorních parkovacích míst.


Jindřich Buchal.