NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


NA ZASTUPITELSTVU č.5 BYLA PREZENTOVÁNA STUDIE "KORUNA"

Vloženo 11.05.2023

Podnět zastupitele Ing. Václava Zilvara ve věci seznámení se s ÚS Koruna.

Zastupitel ing. Václav Zilvar předložil a prezentoval v Zastupitelstvu č. 5 následující studii:


Jak vidíte, je to řešení velkého území mezi městem Nové Město nad Metují a Vrchovinami.

Na Zastupitelstvu č. 5 bylo k tomuto bodu přijato následující usnesení:


Dovolil jsem si vložit tuto studii do platného Územního plánu našeho města:Tento Územní plán nese datum vydání květen 2022. Novější jsem na stránkách města nenašel. Jak je vidět, je zde stále zachováno umístění trasy pro přeložku I/14Zde jsem umístil studii "KORUNA" do platného Územního plánu. Jak je vidět, existence trasy vymezené pro silnici sousedící se studií výrazně ovlivňuje řešení té studie. Já stále předpokládám, že ta silnice v budoucnosti zmizí (rozhodlo tak referendum) a bude prostor pro KORUNA 2. (například). V každém případě, pokud bude městem řešení "KORUNA" přijato, realizace jistě bude postupná a bude trvat docela dost let.
Netroufnu si odhadnout.


Problematiku budu průběžně sledovat v Novoměstském kurýru v části
"Výstavba v našem městě", část "Studie KORUNA"Jindřich Buchal.

l