NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

ZÁSTUPCI MAJITELŮ POZEMKŮ NA KRČÍNSKÉM NÁVRŠÍ NAPSALI OTEVŘENÝ DOPIS
ZASTUPITELŮM NAŠEHO MĚSTAVloženo 22.06.2023Komentář Novoměstského kurýra:

Připomenu základní okolnosti:
V minulosti byly pozemky na Krčínském návrší převedeny v Územním plánu na stavební.
Následně byla vypracována studie řešící zástavbu rodinnými domky.
Byla podána žaloba s cílem zakázat výstavbu v této lokalitě s odůvodněním, že zástavbou může být znemožněna výstavba obchvatu NMNM. Soud žalobě vyhověl a rozhodl, že zástavba v této lokalitě má být zrušena. Realizaci tohoto rozhodnutí mělo potvrdit Zastupitelstvo č. 6. Rozhodnutí bylo s vysvětlením starostou našeho města posunuto na zářijové jednání ZM, s tím, že znovu proběhne co nejdříve nové jednání na Kraji, s cílem (předpokádám) najít takové řešení, které by výstavbu na Krčínském návrší nezrušilo.
Podrobnosti najdete v Novoměstském kurýru v části "Výstavba v našem městě" a v části "Obchvat".

K tomu ještě dodávám:
Naprosto pravdivá a významná je poslední věta ve výše uvedeném dopise - město mělo co nejdříve po referendu v roce 2018 začít intenzivně prosazovat realizaci obchvatu NMNM. Už dávno mělo navrhnout jakou trasu tohoto obchvatu prefereje (po katastru města) a toto řešení intenzivně prosazovat. Na svém katastru je opravdu město "výsostným pánem", samozřejmě při dodržení všech předpisů a zákonů pro výstavbu silnic. Minulé vedení našeho města bohužel v této věci totálně selhalo. Dnešní nové vedení našeho města slíbilo, že řešení obchvatu NMNM bude preferovat. Ovšem to co chtějí udělat nyní, to jednání na Kraji, měli udělat už při lednovém jednání, kdy se na Kraji jednalo a pan starosta signalizoval nějaké "nové řešení". Bohužel do dneška nevíme, o jaké nové řešení tehdy šlo. Požadavky majitelů pozemků jsou zcela oprávněné. O to více, že je zcela zřejmé, že budoucí obchvat přes Krčínské návrší jistě nepovede. A tak je nesmysl, rušit něco na základě něčeho, co se nestane.

Také stále visí ve vzduchu otázka - JAKOU TRASU JIHOZÁPADNÍHO OBCHVATU, ŘEŠÍCÍ ÚPLNÉ VYTĚSNĚNÍ TRANZITNÍ DOPRAVY ZCELA MIMO ZÁSTAVBU NOVĚHO MĚSTA NAD METUJÍ (tj. katastry Nové Město nad Metují, Vrchoviny, Krčín, Spy), NAŠE MĚSTO PREFERUJE.

Doufejme, že si nenechá vnutit něco, co pro naše město a jeho občany není právě to nejlepší řešení.

Po zveřejnění zápisu z uvedeného ZM doplním další podrobnosti.

Jindřich Buchal.