NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

VE ČTVRTEK 7.9.2023 SE SEŠLI MAJITELÉ POZEMKŮ NA KRČÍNSKÉM NÁVRŠÍ
S PŘEDSTAVITELI MĚSTA


Vloženo 09.09.2023


Nejdříve několik informací:
Před třemi lety naše město zveřejnilo studii, obrázek níže:

Ovšem potom na základě napadení zástavby novoměstským občanem (dnes zastupitelem), který měl obavy, že výstavba na Krčínském návrší by mohla znemožnit stavbu obchvatu města, došlo k pozastavení výstavby na Krčínském návrší. A co je nejhorší, Nové Město nad Metují do dneška, i když od referenda v roce 2018 je to už 5 let, definovanou trasu toho budoucího obchvatu nemá. Mimochodem to referendum rozhodlo platně a závazně o zrušení tzv. "přeložky I/14" (do dneška je trasa uvedena v platném Územním plánu) a také rozhodlo řešit tranzitní dopravu v našem městě jihozápadním obchvatem (do dneška oficielně tu trasu nikdo nedefinoval). Současný stav je takový, že v poslední aktualizaci ZÚR KHK (č.5) je bod, ukládající vypracování studie, kde by ta trasa konečně byla, jak doufám, nakreslena. Ovšem lhůta tam uvedená je 4 roky. Nové povolební vedení města jednalo na Kraji v lednu a také na konci června. Ovšem co bylo vyjednáno nikde nebylo zveřejněno. Ještě přidávám informaci, že opakovaně je v ZÚR KHK Novému Městu doporučováno, aby řešilo odstranění tranzitní dopravy mimo zastavěné oblasti!!!

Ještě připomenu jednu skutečnost: jestliže naše město zveřejnilo výše uvedenou studii s bytovou zástavbou v roce 2020, tak jistě dobře vědělo, že tam žádný obchvat nikdy nepovede. Přece by tu studii nemohli v takovém případě zveřejnit!!! To dá rozum. A já dodávám - i dnes je zcela zřejmé - že touto trasou obchvat NMNM opravdu nikdy nepovede. Prostě to je z řady důvodů nesmysl. O to více, že už v roce 2012, kdy Kraj zveřejnil studii s názvem "Brána k sousedům", je první polovina obchvatu NMNM od Spů na hranice katastru Nahořan zhruba nakreslena. Až tam může vést po katastru města. A dostatečně se vyhnout Krčínskému návrší. A z hranic nahořanského katastru může obchvat NMNM pokračovat za Luštincem, pod Vrchovinami nahoru na dnešní I/14. A za Luštincem může být realizováno propojení k mostu u Ammannu, což by vlasně byl obchvat NMNM kromě Vrchovin. Třeba jako první etapa toho řešení. To vše po katastru NMNM. A z těch hranic nahořanského katastru může napojení na D11 směrem k přehradě a na obchvat České Skalice a dále obchvat Jaroměře, který bude dokončen v příštím roce. Tak to je v té "Bráně k sousedům". To ovšem vůbec není věc Nového Města n.M., ale Kraje a Státu. Jeví se mi to vše docela jednoduché.
Takže řešení po katastru města v rozumné vzdálenosti od zástavby na Krčínském návrší jednoznačně existuje. Velké množství podrobností najdete v mém "Novoměstském kurýru" v části "obchvat". Problematiku sleduji od roku 2006. Je to smutný příběh.

A ještě musím připomenout další základní skutečnost: místní referendum může rozhodovat POUZE o dění na svém katastrálním území (Vrchoviny, Nové Město nad Metují, Krčín, Spy). O ničem jiném. Nikdo nemůže vnutit městu na jeho katastru něco, s čím nesouhlasí. Městu nepřísluší řešit např. přístup na D11 od Kvasin a okolí. K tomu je Kraj a Stát. Samozřejmě, pokud chce město realizovat novou silnici, musí respektovat všechny platné zákony a vyhlášky. Není to vůbec jednoduché. Je třeba intenzivně jednat. Postup měl být takový: "zde předkládáme naši představu o NAŠEM obchvatu, která nám a našim občanům nejlépe vyhovuje a pojďme jednat o realizaci". A ne si nechat něco vnutit od Kraje nebo ŘSD. Já jsem opravdu zvědav, jaká trasa vznikne z toho úkolu v ZÚR. Mám docela obavy, že to ten opravdový obchvat našeho města nebude a že tranzit Krčínem a Vrchovinami na Náchod nebude odstraněn. A to se nedávno ve zprávě hejtmana Červíčka objevila informace, že Polsko bude řešit zlepšení přístupu z Polska na přechod v Náchodě, z čehož se dá předpokládat, že provoz z a do Polska v Náchodě se dokončením D11 na polské hranice nemusí zas tak výrazně zmenšit. O to více je třeba mít v Novém Městě n.M. plnohodnotný obchvat směrem k Náchodu. A mimochodem - stavba obchvatu Náchoda je na startovní čáře.

Včerejší jednání nedefinovalo žádnou "dohodu" s majiteli pozemků. A tak si počkejme na příští Radu města (má být příští týden) a na příští Zastupitelstvo (má být 21.9) zda se tam objeví nějaká reakce. Očekával bych jednoznačné rozhodnutí, že město nebude nikdy řešit trasu obchvatu přes Krčínské návrší a slušelo by se konečně sdělit, kudy ten obchvat naše město po svém katastru chce vést.

Majitelé pozemků slíbili, že z jednání zhotoví zápis. Tak pokud ho dostanu, jistě ho zde zveřejním. Jsem opravdu zvědav, co tam bude zapsáno.


Níže připojuji několik fotografií z toho jednání. Na jednání mě pozvali majitelé pozemků, za což jim děkuji. Ovšem považuji za potřebné zde shrnout všechny skutečnosti (viz výše), které považuji za významné. Troufnu si říci, že o problematice obchvatu jsem opravdu dobře informován. V tom roce 2006 jsem v nově založeném "Novoměstském kurýru" poprvé vyslovil názor, že dlouhodobě plánovaná přeložka I/14 procházející mezi Malecím a Vrchovinami, kolem nádraží, nad Budínem a kolem Vladivostoku není správné řešení a že je třeba jít do obchvatu. Dnes mám u kolonky "obchvat" v Novoměstském kurýru 208 záznamů. Ten dnešní bude 209. Kdokoliv se na to může podívat. Je to veřejné. A smutné. Obchvat stále není ani na papíře. A proč považuji obchvat pro tranzitní dopravu za jediné správné řešení? Je to jednoduché. Dobře a prozíravě řízená města a obce obchvat už dávno mají nebo budují. Proč? No přece proto, že vědí, že tranzitní doprava procházející městem škodí. A věděla to i ta většina, která v tom našem referendu rozhodla platně a závazně pro obchvat. A kdo si myslí, že se nechali "zmanipulovat", je hlupák. V našem regionu zůstává Nové Město n.M. opravdu tou pověstnou "bílou vránou". Rozhlédněte se po okolí.
Jindřich Buchal.