NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

PARKOVIŠTĚ U SÍDLIŠTĚ MALECÍ

Vloženo 04.12.2023Kopie článku, který umístil pan starosta do Novoměstského zpravodaje č.12/2023:Pro zajímavost - níže zobrazuji výřez z platného Územního plánu (rok 2022), kde jsou uvedeny tři parkovací domy.
A naopak, vícepodlažní parkoviště v prostoru dnešního parkoviště za Městským úřadem se doposud v žádném plánu neobjevilo,
i když městu bylo doporučeno ve studii "Doprava v klidu" už v roce 2013!!!
Nezůstávají snad naše platné Územní plány poněkud daleko za současnou realitou a současnými potřebami?


Komentář Novoměstského kurýra:
Konečně.
V Novoměstském kurýru někde v minulosti doporučení získat ten pozemek najdete už dávno. Dnes se to stalo skutečností. Bude tam parkoviště. Sláva. Kdy se konečně pohne příslušná změna Územního plánu?
Tam jsou stále ještě plánovány v nedaleké blízkosti DVA parkovací domy plus jeden v prostoru KASÁRNA (!!!)
Tuto investiční akci považuji za významnou, proto ji zařazuji do rubriky "Výstavba v našem městě" v mém "Novoměstském kurýru" a budu další vývoj událostí průběžně sledovat.

Pokud jde o využití tohoto parkoviště pro nedaleký "Zlatý trojúhelník", asi to je dosud nejreálnější myšlenka, trasu možného chodníku pro pěší jsem si dovolil naznačit. Ovšem, jistě by návštěvníci při příjezdu na nějakou akci v kině hledali nejdříve bližší možnosti (kolem kina, ulice Boženy Němcové, Nerudova ulice, ulice TGM). Samozřejmě při řešení celého "Zlatého trojůhelníku" by se jednoznačně nabízel parkovací dům na severní straně kina s dostatečně velkým společenským sálem na jeho horním podlaží s napojením na rekonstruované kino. Škoda, že podobné řešení zatím není ani naznačeno a připravovaná rekonstrukce kina s takovým řešením jako další etapy výstavby v tom "Zlatém trojúhelníku" nepočítá. Stále neexistuje nějaká studie pro kompletní řešení celého toho trojúhelníku (samozřejmě etapově) a tak se lehce může stát, že v budoucnosti některá vhodná řešení už nebudou možná. Už ta nová, dnes už obydlená bytová výstavba v tomto prostoru, tam zcela jednoznačně něměla být. Významná chyba toho našeho územního plánování. Jaká je záruka, že těch chyb není a nebude více? Ostatně na minulém Zastupitelstvu určitá obava ve vztahu k současným možnostem příslušného pracoviště zcela zřetelně zazněla.

Když už jsem zde otevřel problém územního plánování v našem městě, nemohu nepřipomenout skutečnost, že už víc než pět let od platného a závazného referenda k řešení tranzitní dopravy v našem městě, náš Územní plán na to vůbec nezareagoval a to přesto, že zákon o místním referendu jasně ukládá obci, kde proběhne platné a závazné referendum, jak se má chovat.

Jindřich Buchal.