NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


POČET OBYVATEL V NAŠEM MĚSTĚ MÁ KLESAJÍCÍ TREND

Vloženo 03.02.2024


Pro zajímavost - jak se vyvíjel počet obyvatel v Novém Městě nad Metují od roku 1950:A ještě pro zajímavost - jak se vyvíjel počet obyvatel v Novém Městě nad Metují od roku 1869:Jaké má město nástroje k zajištění takového rozvoje, který přinese růst počtu obyvatel?
Komentář Novoměstského kurýra:
Trend vývoje počtu obvatel obce je významným ukazatelem o rozvoji města.
Nahoře uvedená tabulka je dle evidence Ministerstva vnitra a
vyjadřuje počty občanů České republiky.

Bohužel naše město má, pokud jde o počet obyvatel, nepříznivý vývoj. Z tabulek je zřejmé, že k poklesu počtu obyvatel dochází od roku 1991.
Pokud trend bude pokračovat, už v příštím roce bychom se mohli dostat pod 9 tisíc.

A čím tento trend můžeme změnit?
- Za prvé - dostupné dobré pracovní příležitosti pro lidi v produktivním věku.
- Za druhé - dostupné bydlení pro lidi v produktivním věku.
- Za třetí - výhodné a příjemné bydlení pro lidi v důchodovém věku.
- Za čtvrté - příjemná dostupnost základních služeb a aktivit (sport, kultura, společenský život, ...) v místě.
- Za páté - atraktivní a příjemné prostředí.
- Za šesté - vyhovující dopravní obslužnost.
- Za sedmé - ATRAKTIVNOST PRO TURISTY (vysvětlení níže.)
- za osmé - ?


A kudy vede cesta k těmto ušlechtilým cílům?

To, co jsem zde uvedl vypadá jednoduše, ale ve skutečnosti je ten naznačený postup velice složitý a velice náročný na realizaci.
Nejsme zdaleka jediné město, kde klesá počet obyvatel.


a - hodně záleží na schopnostech těch, které jsme si zvolili
b - velice záleží na co nejsilnějším potencionálu celého Městského úřadu co nejlépe a co nejrychleji realizovat úkoly, které dostanou od volených představitelů
c - velmi významně také záleží na podmínkách, které pro rozvoj svých obcí vytváří stát. Prosperující stát samozřejmě může obcím i občanům dát více, než stát, který se topí v dluzích. Výše příjmů a nákladů občanů rozhodují o tom co si mohou dovolit. A to přímo souvisí s rozvojem státu, potažmo obcí
d - ale také záleží i na uvědomnělé a tvůrčí spolupráci všech občanů města s vedením města. Nesmiřitelné boje mezi "koalicí" a "opozicí" v Zastupitelstvu nejsou tím nejlepším receptem k urychlení rozvoje našeho města.


Doplněk ze dne 20240204:
Nedalo mi to a podíval jsem se na sousední obce a na jejich trendy v počtu obyvatel. Ve všech navštívených obcích je situace stejná - klesá počet obyvatel. Příčiny jsou tedy podstatně hlubší, než je chování jednotlivých obcí.
Takže, pokud by se našemu městu podařilo klesající trend obyvatel otočit, tak by to bylo skoro na Nobelovu cenu.


Podíval jsem se podrobněji, jaká a na čem je závislost příjmů obcí od státu. Nejsem odborník, nebudu se pouštět do podrobností. Ale co má vliv na příděl peněz pro obec z tabulky vyplývá. Podívejte se.

A tak k šesti rozvojovým bodům - viz výše - musím připojit sedmý - ATRAKTIVNOST PRO TURISTY. To sice nezvýší přímo počet obyvatel, ale městu turisté přinášejí profit, aktivity místních drobných podnikatelů, pověst města a jeho okolí v Česku i ve světě. A tím nepřímo i rozvoj města. A ten ohromný potenciál, který naše město má z hlediska jeho architektury a ohromně atraktivního blízkého i vzdálenějšího okolí, je třeba maximálně využívat a rozvíjet. V Novoměstském kurýru sleduji některé rozvojové akce. Podívejte se na rychlost(?), jak se jejich realizace blíží ke konečnému výsledku.

Rozvojové akce sledované Novoměstským kurýrem

Stačí si prostudovat ten Strategický plán rozvoje našeho města a jeho Projektové listy. Všechno tam je. Jen začít.
Podíváme-li se na rozpočet 2024, tak tam se ten potřebný "silný nastup" k realizaci těch významných rozvojových cílů zatím nijak neprojevuje. A to tam je "nalito" 100 milionů z peněz města jako pokrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji.


Jindřich Buchal.