NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

CO MĚ ZAUJALO NA ZASTUPITELSTVU č. 10

Vloženo 08.03.2024, 22.03.2024


V ECHU č.6 Z DNEŠNÍHO DNE REAGOVAL NA DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ ČLÁNKEM ZASTUPITEL ing. VÁCLAV ZILVAR
Komentář Novoměstského kurýra:
Dnes našemu městu končí patnáctidenní lhůta pro vydání zápisu z toho posledního Zastupitelstva.
Tak si počkejme, jak ty události budou popsány v Zápise ze ZM č. 10.Všechny dřívější a další podrobnosti k problematice "OBCHVAT" najdete zde:

Jindřich Buchal.


Vyjádření Novoměstského kurýra hned po Zastupitelstvu:
Jednání bylo velmi důležité, protože po rozpadu koalice měla vzniknout koalice nová.


Takže:

A. Nová rada a koalice:
1. Z dosavadní rady byl vyloučen pan Čopík - odhlasováno.
2. Do rady byl zvolen pan Bastl.
Takže nové složení Rady je - Slavík, Vrátný, Bastl, Berkovcová, Brož, Jarolímek, Kašpar.

Z koalice vypadává Čopík, Kulhavá. Předpoklad, že tam vstoupí Bastl, Zilvar.To předpokládám, že město zveřejní. Počet členů koalice tedy by měl být znovu 11.
Předpokládám, že bude zveřejněna nová koaliční smlouva. Ta předchozí na stránkách města zveřejněna nebyla. Byla dosažitelná na stránkách ODS. Podivné.
Také povolební "Programové prohlášení" město nezveřejnilo, existuje a najdete ho na Kurýru. Zda se na něm něco změní po současné "rošádě" si nedovoluji předvídat. Ale vedení města by ho konečně mělo zveřejnit.


B. Kasárna:
1. Bylo rozhodnuto zahájit proces zbourání prázdného kasárenského objektu. Nabízí se dotace na náklady toho zbourání. Podmínkou je, že tam v následujících deseti letech bude vysázena zeleň. Potom bude možné to místo zastavět.

C. Obchvat:
Byl odsouhlasen podklad jako zadání pro Kraj včetně náčrtku trasy budoucího obchvatu našeho města. Dohodnuto, obchvat nebude rozdělen na etapy 1,2 ale bude pouze jednou etapou. Také, že bude doplněna zmínka o referendu.

Náčrtek trasy obchvatu vydaný městem a schválený na Zastupitelstvu po odstranění etap Novoměstským kurýrem (bylo rozhodnuto na Zastupitelstvu) viz níže. Všimněte si, že na mapce je městem zakresleno i propojení mezi navrženým obchvatem a mostem u Ammannu. To Novoměstský kurýr už kreslí řadu let a je velni významné. Je to vlastně uzavření obchvatu NMNM kromě Vrchovin.

A co je důležité, byl sdělen předpokládaný termín vydání nového Územního plánu s promítnutým obchvatem na 03/2026. To je důležité i pro majitele pozemků na Krčínském návrší, které v té změně ÚP budou moci být opět stavebními.
Nyní počkám, co zveřejní město v návaznosti na jednání Zastupitelstva (Zápis) a provedu případná doplnění.
Zveřejnění co se objevilo v Zápise ze ZM s komentářem najdete v Novoměstském kurýru, část "OBCHVAT".

D. Diskuse v souvislosti s pěti dopisy z řad občanů k vyhlášeným výběrovým řízením ředitelů organizací zřízených městem
V této části jednání došlo k poměrně bouřlivé výměně názorů mezi řadou zástupců veřejnosti a vedením města. Nebudu zde hodnotit - počkám, jak se s tím vypořádá vedení města v zápise. Ve zvukovém záznamu jistě bude k dispozici přesný průběh této události. Jisté je, že v historii jednání v Zastupitelstvech v našem městě, takovéto vygradování rozporů nepamatuji. Je třeba hledat a odstranit příčiny, proč to došlo tak daleko. A z mého pohledu - není důvod si myslet, že chyba je na straně nespokojených občanů.

Jindřich Buchal.