NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

CO MĚ ZAUJALO NA JEDNÁNÍ POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ ZASTU/ITELSTVA NMNM č. 11

Vloženo 26.04.2024

1. PROVEDENÍ VIDEOPŘENOSU
V úvodu jednání pan starosta (snad to mluvil on) mimo jiné pronesl následující poděkování:Velmi panu starostovi doporučuji, aby se na ten "videopřenos" podíval.
Podle mě to nelze nazvat videopřenosem.
Přenos měl začít v 16.00, až do 16.06 jsem hledal u mě chybu, proč nic nevidím, až potom byl spuštěn záznam. Z počítače jsem slyšel zvukový přenos a viděl tabulky z počítače. Přenos z prostoru kina nikde.
Někdy kolem páté hodiny se na monitoru začalo něco hýbat a objevil se v pravé části obrazovky malý obrázek pohledu do kina směrem k jevišti opravdu snímaný zcela odzadu kinosálu. Divák rozpoznal tam někde daleko vpředu, že tam v prvních řadách zády k divákovi sedí asi Zastupitelé a na jevišti asi někdo, kdo to řídí a prezentuje. O přítomnosti veřejnosti žádný záběr. A tak to setrvalo až do konce toho tzv. "videopřenosu". A tak např. když se představoval pan nový tajemník, slyšeli jsme jeho slova ale bohužel pana tajemníka jsme neviděli. A tak to bylo se všemi těmi, co na tom Zastupitelstvu vystoupili. Na monitoru jsme viděli prezentaci tabulek z počítače a slyšeli zvuk s vystoupením někoho z přítomných, záběry na diskutující žádné. V řadě případů někdo mluvil a divák nevěděl kdo, protože jméno nezaznělo. To podle mě není opravdu žádný videopřenos, natož aby si to zasloužilo poděkování!!! Doporučuji - opakovaně - změnit místo přenosu (vhodné místo je například objekt "PYRAMIDA" v místě "KASÁRNA". S Krajem (je vlastník objektu) by se to s vysokou pravděpodobností dalo dohodnout. Podívejte se např. jak to dělají v České Skalici - viz foto níže. A tam dokonce záznamy archivují a jsou trvale přístupné veřejnosti. Tak jak to je s tím GDPR?Toto je obrázek z posledního videopřenosu ze ZM v České Skalici. Vzadu u oken sedí vedoucí odborů, nalevo vzadu je místo pro "veřejnost".
U mikrofonu právě mluví zástupce veřejnosti.
Zastupitelé i předsednictvo pěkně v záběru. Jak jednoduché.

2. FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY MĚSTA
Opravdu mě docela překvapilo, jak veliké je množství organizací, spolků atd., kterým naše město poskytuje nějaký finanční příspěvek. Seznam jistě bude v Zápisu ze ZM.
Pokud jsem dobře počítal, bylo tam 57 subjektů.


3. STUDIE "KORUNA".
Studii "KORUNA" která řeší zástavbu mezi Vrchovinami a sídlištěm MALECÍ vzali zastupitelé většinou 11 hlasů na vědomí. Tím se stala jednou ze studií, vhodnou k realizaci. Podívejte se na obrázek (zdroj obrázku veřejné podklady pro jednání ZM):


4. ŘEŠENÍ ÚZEMÍ "KASÁRNA"
Pan Čopík požádal o zařazení dalšího bodu do jednání Zastupitelstva, který se týkal bourání toho v současné době prázdného kasárenského objektu. Podklad s názorem, že lze přestavět na byty předložil pan ing. arch. Dědek (najdete na odkazu níže). Rozpoutala se dlouhá diskuse, nakonec zůstalo u původního rozhodnutí - BOURAT. Podrobnosti viz bod 4/8 ze zápisu ZM a zvukový záznam Novoměstského kurýra tohoto bodu (najdete na odkazu níže).
Lokalita "KASÁRNA" opět na ZastupitelstvuJindřich Buchal.