NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

V NOVOMĚSTKÉM KINĚ PROBĚHLA BESEDA S OBČANY

Vloženo 01.06.2024

Postupně byly promítány následující tabulky a obrázky a pan místostarosta a přítomní členové Rady města je komentovali.
Vždy po ukončení jednoho bodu bylo možné klást otázky případně věc komentovat.
  

  

  

  DŮM ZDRAVÍ:

  

  

  REVITALIZACE OKOLÍ SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ:

  REVITALIZACE PARKOVIŠTĚ FARSKÁ ZAHRADA:

V prezentaci nezobrazeno.LETNÍ AREÁL METUJE:

  

PARK V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN:

  DEMOLICE BÝVALÉ KASÁRENSKÉ BUDOVY A VZNIK LESOPARKU:

V prezentaci nezobrazeno.REVITALIZACE PARKU JIRÁSKOVY SADY:

  


DALŠÍ PREZENTOVANÉ AKCE S NÁKLADY NAD 15 MILIONŮ:

VYBUDOVÁNÍ DVOU DĚTSKÝCH SKUPIN - STARÁ ŠKOLA KRČÍN:

  HASIČSKÁ ZBROJNICE č.p. 850 a ZŠ KRČÍN č.p. 152:SANAČNÍ PRÁCE ELTON:

  

DALŠÍ PREZENTOVANÉ AKCE S NÁKLADY DO 15 MILIONŮ:REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V ULICI "U ZÁZVORKY:

FVE ZŠ KRČÍN A OÁZA:

OBCHVAT:Poznámka Novoměstského kurýra:
Výše uvedené obrázky jsem čerpal z videa, které bylo prezentováno. Uspořádání na této stránce je z důvodu lepší přehlednosti provedeno Novoměstským kurýrem. Pokud kdokoli zjistí nějakou nepřesnost na mé straně, prosím informaci.
Děkuji Buchal.
Komentář Novoměstského kurýra:
Celkově můžu celou prezentaci pochválit. Pan místostarosta Vrátný se zhostil role komentátora a řízení celého promítání dobře.
I myšlenka režie s komentováním tabulek a obrázků byla dobrá.
Pokud jde o zvolené pořadí, bylo by asi vhodné začít těmi největšími akcemi, u kterých se dala očekávat větší diskuse, zejména, když hrozila časová tíseň z důvodu promítání kina od 20.00 hod., díky které se nakonec nedostalo vůbec na kino, obchvat jenom několik slov atd.

Účast občanů nebyla nijak závratná, ale se zavedením pravidelných prezentací se jistě bude zlepšovat. Doporučuji docela naléhavě nechat přístupný videopřenos na stránkách města i po jeho realizaci. Řada lidí by se jistě zúčastnila, ale časově jim to v době konání nevyšlo.
A možnost kdykoli se k jednotlivým bodům vrátit, je jistě docela vhodná.

Musím se ovšem zastavit u projektu koupaliště. Tam se rozpoutala docela široká řada připomínek a názorů. Ukazuje se, že Zastupitelé nemají jednotný názor. Jako docela veliký problém je skutečnost, že předpokládané náklady na realizaci celé akce asi mohou vzrůst až nad 100 mil. Kč, což významně nekoresponduje s rozpočtovým optimismem v období zahájení akce. V současné době stále není jasná ani skutečnost, zda se podaří získat na akci dotaci.


Pokud jde o "Jiráskovy sady", pozornost vzbudil uvedený předpokládaný náklad ve výši 29 mil. Kč.

Celkově jsem postrádal nějaké podrobnější časové údaje o předpokládaném průběhu jednotlivých kroků realizace ke každé akci od začátku do realizovaného konečného řešení předpokládané v čase právě prováděné prezentace. Hodila by se při každé prezentaci aktuální představa o "časové ose" realizace těch jednotlivých kroků. Minimálně studie, projekt, realizace.
Doporučuji podobné prezentace realizovat jednou ročně, je to jistě žádoucí z hlediska transparentního chování vedení města ve vztahu ke svým občanům.

Jistě jsou v našem městě i další důležité rozvojové cíle, které dnes nebyly zahrnuty, např.:
- řešení hotelu METUJ
- řešení celého "Zlatého trojúhelníku"
- parkoviště u sídliště Malecí
- vícpodlažní parkoviště za Městským úřadem
- a další viz "Strategický plán rozvoje města 2021" a "Programové prohlášení" vládnoucí koalice".
Níže přidávám zvukový záznam z té části prezentace, kdy se mluvilo o koupališti:

Jindřich Buchal.