NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

DŮM ZDRAVÍ:

Vloženo 12.06.2024

  

  

  Komentář Novoměstského kurýra:
Výše je uveden záznam veřejné prezentace vedení našeho města dne 29.5.2024 v kině, týkající se Domu zdraví.
Zařadil jsem akci do seznamu "Výstavba v našem městě", budu sledovat další kroky.


Jindřich Buchal.