NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

REVITALIZACE OKOLÍ SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ:


Vloženo 12.06.2024

  Komentář Novoměstského kurýra:
Výše je uveden záznam veřejné prezentace vedení našeho města dne 29.5.2024 v kině, týkající se okolí obřadní síně.
Zařadil jsem akci do seznamu "Výstavba v našem městě", budu sledovat další kroky.


Jindřich Buchal.