NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST I.
Období od 24.4.2006 až 29.8.2016.
Další pokračování viz ČÁST II.

Poprvé vloženo 24.4.2006.


Vloženo 29.8.2016.
KRAJ ROZBÍHÁ PRVNÍ SILNIČNÍ PROJEKTY V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ ZÓNY SOLNICE-KVASINY.

Odůvodnění významné veřejné zakázky na rekonstrukci silnice mezi Novým Městem nad Metují (Krčín) a obcí Spy za více než 50 milionů korun nebo odsouhlasení zahájení prací pro realizace obchvatů Domašína i Solnice schválila rada Královéhradeckého kraje. Dala tak zelenou přípravám prvních silničních akcí v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.
Vůbec nejblíže samotné realizaci má projekt rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín).
"Zde odhadujeme celkové finanční náklady na 51,7 milionu korun bez DPH, což je maximální nabídková cena v zakázce. S rekonstrukcí by se mělo začít v příštím roce. Protože se jedná o zakázku nad 50 milionů korun, musí ji schválit ještě krajské zastupitelstvo," řekl krajský radní pro oblast investic Josef Dvořák.
Předmětem veřejné zakázky jsou zde stavební práce na rekonstrukci celé komunikace III/30821, které začínají na křižovatce silnic II/308 a III/30821 v Novém Městě nad Metují, části Krčín a končí v části Spy, na křižovatce se silnicí I/14. Upravovaný úsek měří necelé tři kilometry. Komunikace prochází zastavěnými územími, a proto se počítá i s vybudováním autobusových zálivů a napojujících chodníků.
"Rekonstrukcí této silnice dojde především ke zkvalitnění části tranzitní trasy Vrchlabí – Kvasiny a ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, zkrácení dojezdových časů i snížení rizika nehodovosti," doplnil Dvořák. Tato akce bude financována z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu, které poskytne dotaci ve výši 75 %. Zbytek dofinancuje Královéhradecký kraj z vlastního rozpočtu.
Rada kraje také odsouhlasila samotnou realizaci obchvatu II/321 Černíkovice – Domašín a obchvatu I/14 – Solnice. V případě obchvatu Domašína se jedná o silnici v majetku Královéhradeckého kraje, délka obchvatu by měla být necelé dva kilometry a celkové náklady akce se odhadují asi na 135 milionů korun. Obchvat Solnice má navazovat na již vybudovanou část. Délka druhé části obchvatu by měla být více než 1,5 kilometru a dále bude vybudován nadjezd v délce 30 metrů a estakáda v délce 180 metrů. Celkové náklady se zde odhadují na 373,5 milionu korun. Ačkoliv se v případě obchvatu Solnice jedná o silnici v majetku státu, Královéhradecký kraj bude stavbu připravovat až do fáze vydaného pravomocného stavebního povolení. Výběrové řízení na zhotovitele a realizaci už pak zajistí Ředitelství silnic a dálnic ČR. "Pro obě tyto strategicky důležité stavby je již zajištěno financování. Obě splnily podmínky zařazení staveb do finančního plánu Státního fondu dopravní infrastruktury, odkud na ně bude poskytnuta stoprocentní dotace," doplnil Dvořák. Odsouhlasení realizace obou obchvatů bude schvalovat na podzim ještě krajské zastupitelstvo.
Zmiňované dopravní akce byly zařazeny do projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu" na základě Usnesení vlády České republiky č. 97 ze dne 9. 2. 2015, jehož cílem je podpořit realizaci nové strategické průmyslové zóny o velikosti 51,62 hektarů navazující na stávající strategickou průmyslovou zónu Kvasiny, a zároveň podpořit vybudování nezbytné dopravní a technické infrastruktury, akce v oblasti školství, volnočasových aktivit a zdravotnictví v Královéhradeckém kraji. Díky projektu rozšíření zóny Solnice – Kvasiny získá Královéhradecký kraj další investice až ve výši tří miliard korun.
Zdroj www stránky: nachodske.info

Komentář Novoměstského kurýra:
Z výše uvedeného článku jsme se dozvěděli několik zajímavých skutečností:

1. Je to zkvalitnění části tranzitní trasy Vrchlabí – Kvasiny.
Takže přes naše město vede trasa Vrchlabí - Kvasiny. To je zřejmě "stará" novinka, která zatím (pokud vím) takhle jednoznačně ještě nezazněla. Zřejmě se časem takhle jednoznačně dozvíme i o jiných tranzitních trasách směrem na Kvasiny. Možná i v souvislosti s blízkou dostavbou dálnice D 11 do Jaroměře a obchvatu Jaroměře. Možná i z Polska a do Polska. O to více a naléhavěji bylo třeba (už dávno) řešit obchvat našeho města.

2. Předmětem veřejné zakázky jsou zde stavební práce na rekonstrukci celé komunikace III/30821, které začínají na křižovatce silnic II/308 a III/30821
v Novém Městě nad Metují, části Krčín a končí v části Spy, na křižovatce se silnicí I/14.

Co rekonstrukce přesně obsahuje se v článku neuvádí, ale náklad 51 mil. Kč svědčí o ne tak vysoké finanční částce na cca 3 km. Někde dříve jsem zaregistroval informaci, že nedojde k žádnému výkupu sousedních pozemků a tedy k nějakému rozšíření a případně narovnání stávající vozovky. Takže k plynulosti (a zvýšení bezpečnosti) provozu plánovanou rekonstrukcí stávající trasy si moc nepomůžeme.
O to více vystupuje v těchto souvislostech skutečnost, jak podstatně lepší by bylo, kdyby se rekonstrukce dělala už jako první část obchvatu Nového Města nad Metují. Ale samozřejmě, protože s přípravou obchvatu město zatím vůbec nezačalo, tak takováto úvaha je pouze v poloze "zbožného přání".

A tak se stále více ukazuje ohromné pochybení města, že už dávno nezačalo s přípravou obchvatu, dnes by se to opravdu hodilo.


Všimněte si nápisu na výše zobrazené mapě: "železniční podjezd - neřešen"!!!! A to je to nejhorší místo na této trase.

Tady je několik obrázků, na místě jsem byl necelou čtvrthodinku. Pane, to je mela. A co ti, co bydlí vedle silnice? A schválně - myslí si někdo, že se provoz na této trase bude snižovat? A tzv. "přeložka I/14" měla vést nad hlavami těch, co bydlí v tzv. Budíně!!! Nedaleko centra Krčína!!!
Jindřich Buchal.

Vloženo 20.7.2016.

Na níže uvedenou rekapitulaci reagoval pan místostarosta následující informací:

Vážený pane Buchale,
Po přečtení nejnovější informace, kterou jste sděloval prostřednictvím Novoměstského kurýra, si Vás dovoluji informovat o následujícím:

Aktuální situace ohledně variantní studie je následující:
- Zpracovatel předložil svoji konečnou verzi, která zhodnocuje 6 možných variant řešení tranzitní dopravy Nového Města nad Metují.
- Po schůzce, která následovala, však bylo rozhodnuto, že je třeba studii dopracovat tak, aby se porovnávaly skutečně realizovatelné varianty, což zabere cca 2-3 měsíce.

- Předpokládáme tedy, že studie by měla být hotova někdy v září a následně s ní seznámíme obyvatele města.

Pokud budete mít kdykoli v budoucnu zájem o aktuální informace, jsem Vám – stejně jako v minulosti – vždy k dispozici.

S pozdravem,

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta.


Doplněk Novoměstského kurýra:
Ve výše uvedeném textu jsem si dovolil zvýraznit některé části.

Takže:
konkrétní výstup pro veřejnost můžeme očekávat snad nejpozději v říjnu 2016.


Jindřich Buchal.

Vloženo 12.7.2016.
MÁ UŽ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ "VYHLEDÁVACÍ STUDII"
PRO ŘEŠENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY PRO MĚSTO NMNM?


Podle původních předpokladů (viz níže) už asi ano.

Takže si dovolím připomenout skutečnosti z tiskového prohlášení města ze dne 24.6.2015 (viz níže na této stránce):

Jeden slib:
"Předpokládáme, že občané města budou průběžně seznamováni s postupem prací na vyhledávací studii".

Jeden předpoklad:
"Předpokládáme, že veškeré možnosti vedení tranzitní dopravy s jejich klady i zápory předložíme novoměstským občanům tak, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout při svém hlasování v místním referendu."

Jedno očekávání:
Vedení města chce těmito kroky docílit toho, aby studie zhodnotila všechny možné varianty řešení tranzitní dopravy a nikoli pouze tři v současné době diskutované – tzn. přeložku, obchvat popsaný ve studii Brána k sousedům a obchvat v trase navrhované přípravným výborem.

A také jedno tehdejší konstatování:
Po desetiletích plánů, diskuzí, rozhodnutí úřadů a jejich napadání, soudních sporů a osobních invektiv je situace stále stejná – tisíce aut, osobních i nákladních, neustále projíždějí městem po nevyhovujících komunikacích a znepříjemňují život všem obyvatelům i návštěvníkům města."

Za Novoměstského kurýra Jindřich Buchal.Vloženo 11.6.2016.
JAROMĚŘ MÁ UŽ VIZUALIZACI SVÉHO OBCHVATU
Podívejte se do sekce VIDEO na vstupní stránce Novoměstského kurýra. Najdete tam video, které ukazuje budoucí obchvat města Jaroměř. V komentáři se dozvíte i zajímavé okolnosti a popis obchvatu.

Důležitým faktem pro Jaroměř je skutečnost, že obchvat musí být dokončen s poslední etapou D11 tj. od Smiřic k Jaroměři.

Pro Nové Město nad Metují může být zajímavé, že obchvat Jaroměře překonává řeku Labe s okolními loukami, tedy podobný terén, který bude překonávat i obchvat Nového Města nad Metují.
Je to již dříve zmiňovaná "niva řeky Metuje", která byla uváděna jako problematické území pro stavbu našeho obchvatu - viz níže na této stránce.

A vida, v Jaroměři v podobném terénu nevidí žádný problém. Viz cca 450 m dlouhý jednoduchý prefabrikovaný most.

Podívejte se na několik obrázků z uvedeného videa:

Jindřich Buchal.

Vloženo 15.3.2016.
DOPIS MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PETIČNÍMU VÝBORU.
Vloženo 3.3.2016.

DOPIS PETIČNÍHO VÝBORU STAROSTOVI, RADNÍM A ZASTUPITELŮM
NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ.Vloženo 17.2.2016.

Odvolání proti usnesení o přerušení územního řízení.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha.

VÝZVA.
VYJÁDŘENÍ K PODANÝM ODVOLÁNÍM .

Ing. Václav Zilvar, Kaštánky 1444, 549 01 Nové Město nad Metují
Jiří Šrámek, Vrchoviny 15, 549 01 Nové Město nad Metují

podali odvolání proti usnesení o přerušení územního řízení, které vydal Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje jako správní orgán dne pod spis.zn. Výst. 1067/2008/Št, č.j.: NMNM/11951/2015/OVRR/StL na základě žádosti, kterou dne 21.12.2015 podal Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, kterého zastupuje PRAGOPROJEKT a.s., IČO 45272387, K Ryšánce 1668, 147 54 Praha 4.

Vzhledem k rozsahu podaného odvolání pana Jiřího Šrámka není možné toto odvolání v celém rozsahu vyvěsit na úřední desce Městského úřadu Nové Město nad Metují. Do příloh podaného odvolání je možné nahlédnout:
- na Městském úřadu Nové Město nad Metují, v kanceláři Odboru výstavby a regionálního rozvoje, v pracovní dny pondělí, středa 8-17 hod., úterý 8-15 hod., čtvrtek, pátek 8-14 hod.
- na elektronické úřední desce Městského úřadu Nové Město nad Metují.

Správní orgán Vás
v y z ý v á,
abyste se k podaným odvoláním vyjádřil ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení této výzvy.


Poučení:
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Ing. Lenka Štoková,
referentka Odboru výstavby a regionálního rozvoje.

Poznámka Novoměstského kurýra:
Výše je uveden výňatek z Veřejné vyhlášky města NMNM.
Informace o přerušení územního řízení viz níže pod datem 6.1.2016.

V uvedené vyhlášce následuje seznam všech účastníků řízení a kopie odvolání pana ing. Zilvara a Šrámka.Níže doplňuji kopii odvolání pana ing. Zilvara a pana Šrámka:

Níže uvedené podklady jsou v podobě, jak byly uveřejněny dne 17.2.2016 na elektronické Úřední desce města Nové Město nad Metují jako příloha výše uvedené vyhlášky.
Na základě informace od pana Šrámka mohu sdělit, že v originále podkladu, který předal městu, nebyla žádná prázdná místa, ale uvedena konkrétní jména. Takže před zveřejněním dokumentu městem došlo k jeho úpravě.Ještě jedna poznámka Novoměstského kurýra:
Kdo sleduje soustavně tyto mé stránky věnované obchvatu města NMNM a přeložce I/14, mohl si všimnout, že se opakují v různých souvislostech zmínky o korupci. Je podle mého názoru s podivem, že jsem zatím ze strany města nezaznamenal žádnou významnější reakci, která by tyto informace buď vyvrátila nebo potvrdila, případně, že by se město bránilo nějakým dostupným způsobem. Přece jenom - dobré pověsti našeho města to neprospívá.

Mimochodem - snad mohu také připomenout, že v lednu 2016 odvysílala ČT v pořadu "Ochránce" i informaci o případu "Přeložka I/14 v Novém Městě nad Metují", kde na závěr bylo konstatováno, že Nové Město n.Met. v tomto případu pochybilo. Takže nedávná negativní informace o našem městě ve veřejném médiu.

Jindřich Buchal.

Vloženo 22.1.2016.

Dne 18.1.2016 jednala Rada města Nové Město nad Metují
i k vyhledávací studii pro varianty řešení přeložky I/14:
 
Výpis bodu ze zasedání Rady města NMNM z 18.1.2016:

3.1 Jmenování do hodnotící komise "I/14 Nové Město nad Metují - přeložka, technická a vyhledávací studie"
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 339- 14337/16 RM jmenuje do hodnotící komise "I/14 Nové Město nad Metují - přeložka, technická a vyhledávací studie" za město Nové Město nad Metují tyto zástupce:
p. Petr Hable; Ing. Michal Beseda, MBA; Mgr. Adam Balcar.
RM 339 Jmenuje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.1.2016
Hlasy:
Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Identifikace:
Na základě posledního usnesení ZM 110-7338/15:

"ZM bere na vědomí aktuální informaci ST o plnění usnesení č. ZM 108-7288/15 a reakci "Přípravného výboru" na toto usnesení. ZM projednalo ve znění přílohy č. ZM 110 - 1/1 další výzvu "Přípravného výboru" ze dne 13.10.2015 ve věci obchvatu Nového Města nad Metují.
ZM ukládá ST pokračovat v dalších jednáních o budoucím řešení tranzitní dopravy ve městě s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen "ŘSD ČR"), Královéhradeckým krajem a dalšími zainteresovanými subjekty."

Dle uloženého usnesení se uskutečnilo dne 16.12.2015 na ŘSD ČR, Správa Hradec Králové jednání za účasti zpracovatele vyhledávací studie, objednatelem ŘSD ČR, dále za účasti MDČR, KÚ KHK, SÚS HK a zástupců města Nové Město nad Metují ve věci projednávané vyhledávací studie pod názvem: "I/14 Nové Město nad Metují - přeložka, technická a vyhledávací studie".

Závěr jednání byl takový, že zpracovatel studie předloží varianty a jmenovaní členové hodnotící komise budou tyto varianty hodnotit. Pro hodnocení variant bude sestavena hodnotící komise v následujícím složení:
Krajský úřad KHK (2 osoby), ŘSD ČR (2 osoby), MD ČR (2 osoby), město NMnM (3 osoby), SFDI (1 osoba).
Před vlastním hodnocením budou závěry vyhledávací studie konzultovány vedením města se zástupci "Petičního výboru".
Výpis ze zápisu RM - Jindřich Buchal.

Vloženo 6.1.2016.

Dne 5.1.2016 vydalo město Nové Město nad Metují následující usnesení:
(uveden částečný výpis)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

USNESENÍ
Výroková část:
Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 64 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti žadatele podané dne 21.12.2015

p ř e r u š u j e

územní řízení zahájené podáním žádosti dne 28.7.2008 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
Silnice I/14 Nové Město nad Metují - přeložka Nové Město nad Metují, Vrchoviny, Nové Město nad Metují, Krčín, Spy,

kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 zastoupené firmou PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668, 147 54 Praha 4 (dále jen "žadatel"),

a to do 31.12.2018.

V tomto termínu bude doplněna žádost o tyto údaje a podklady:
1. Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje
2. Příslušné opatření odboru životního prostředí Městského úřadu v Novém Městě nad Metují, jako příslušného vodoprávního úřadu, z hlediska umístění stavby v ochranném pásmu vodního zdroje
3. Aktualizovaná nebo nová vyjádření a stanoviska, jimž skončila platnost

Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny,
bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.


Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,
Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují.

Odůvodnění:
Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Dne 28.5.2013 bylo pod č.j. 1067/2008/Št, ÚR-1523 vydáno v pořadí třetí rozhodnutí ve věci umístění předmětné stavby. Toto rozhodnutí bylo následně zrušeno rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu č.j. 16598/UP/2013/Sv ze dne 25.3.2014. Na podkladě rozhodnutí odvolacího orgánu stavební úřad dne 24.6.2014 vyzval žadatele k doplnění žádosti do 31.12.2015 a současně rozhodl o přerušení řízení.
Dne 21.12.2015 stavební úřad obdržel žádost zástupce stavebníka o prodloužení lhůty k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí.
Stavební úřad celou žádost posoudil stejně jako důvody uvedené žadatelem a územní řízení dále přerušil na dobu nezbytně nutnou s přihlédnutím k návrhu stavebníka v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Konec výpisu.

Poznámka Novoměstského kurýra:
Výše uvedená informace je pouze výpisem části usnesení, které bylo v našem městě zveřejněno 5.1.2016. Tato zde uvedená informace má posloužit ke kompletnosti informací na této webové stránce, která se dlouhodobě zabývá problematikou přeložky I/14 a obchvatu Nového Města nad Metují.
Dovolil jsem si pouze zvýraznit některé části.

Obsah ponechávám bez komentáře.

Jindřich Buchal.


Vloženo 4.1.2016.

V prosinci 2015 proběhl další rozhovor Novoměstského kurýra u pana místostarosty ing. Besedy, MBA, mimo jiné i na téma OBCHVAT.
Zde je příslušná část tohoto rozhovoru:


Dne 4.1.2016 doplnil pan místostarosta níže uvedené informace o následující doplněk:

"Podle dnešní informace by měla být studie hotova do dubna-května 2016".

Poznámka Novoměstského kurýra:
Takže, zdá se, věci půjdou na svět docela rychle!!


SETKÁNÍ DRUHÉ 10.12.2015 - vloženo 29. 12. 2015.

K tranzitní dopravě:

Ve vysílání Hradeckého rozhlasu dne 7.11.2015 se objevila informace vyplývající z rozhovoru s panem starostou NMNM, že přeložka I/14 je "neprůchozí" z důvodu překračování limitů hluku. Proto jsou hledány varianty vedoucí mimo město. Znamená to definitivní konec dosud navrhované přeložky I/14?

Přeložka I/14 je dlouhodobě plánovaná a neuskutečněná varianta řešení tranzitní dopravy Nového Města nad Metují. Vzhledem k posledním změnám v legislativě (vyhláška o hlukových limitech) přeložka v trase plánované v uplynulých desetiletích skutečně překračuje v některých místech, kde prochází existující zástavbou, povolené limity. Aby případná stavba splňovala požadavky na povolenou hladinu zvuku, muselo by dojít k vypracování nového technického řešení. Z tohoto pohledu se ukazuje jako prozíravý krok vyzvat investora a další důležité organizace ke zhodnocení všech možných variant řešení tranzitní dopravy, které bude brát v úvahu současnou situaci, tj. nejen legislativu, ale i například nárůst dopravy v posledních letech.


Pokud tedy dosud navrhovaná přeložka I/14 jako řešení tranzitní dopravy v NMNM končí, jaký bude další postup v běžící přípravě schválení nové varianty Územního plánu, ve kterém přeložka je obsažena?

Do okamžiku, než bude jasné, zda a k jaké případné změně dojde, zůstává v Územním plánu zaplánována přeložka ve stávající trase. Jiný postup ani není možný, protože podle platných předpisů musí místní územní plán přebírat položky zahrnuté ve vyšších plánovacích dokumentacích, v našem případě v Zásadách územního rozvoje Královehradeckého kraje (ZÚR KHK).


Pro referendum, které se dle soudního rozhodnutí má konat na podzim 2018, je definována následující otázka:
"Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD - pod Malecím - nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádaly u příslušných organizací ukončení prací na realizaci stavby přeložky 1/14 a v souladu se zákonnými postupy prosazovaly v městských, krajských i celostátních dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany?".
Pokud se přeložka stala "neprůchozí", ztrácí smysl konání výše uvedeného referenda. Budou podniknuty kroky k jeho zrušení?


V současné době neplánujeme žádné kroky ke zrušení referenda. Dle našeho názoru nám to ani nepřísluší, protože žádost o jeho případné zrušení by měl podat ten, kdo jej požadoval. Předpokládám, že vývoj v dalších měsících naznačí, zda je otázka formulovaná v referendu stále ještě aktuální.


Uvažuje město o nějaké iniciativě vedoucí k informování široké novoměstské veřejnosti o současném vývoji událostí s přeložkou I/14 - vzpomeňme si např. na leták vydaný městem NMNM v únoru 2014, kde byly uvedeny poměrně výrazné argumenty města "proč přeložka" a "proč ne obchvat", např. vydání tiskové zprávy?

Město dlouhodobě veřejnost informuje, ať již například na jednáních Zastupitelstva města, prostřednictvím Novoměstského zpravodaje, tiskových zpráv nebo Vašeho periodika. Nechceme naše spoluobčany zahlcovat dílčími informacemi, kterými bychom pouze konstatovali, co všechno děláme a s kým jednáme. Naším cílem - deklarovaným již na jaře - je předložit konkrétní výsledky jednání a závěry odborníků. A veškeré naše kroky jsou směřovány k tomuto cíli.


Existuje nějaká představa o časovém průběhu realizace tzv. "vyhledávací studie", tj. kdy by mohl být první výstup?

První výstupy této studie očekáváme nejpozději v prvním pololetí roku 2016. Snahou investora (Ředitelství silnic a dálnic) je co možná nejrychlejší zpracování dokumentu.

Děkuji za rozhovor.
Za Novoměstského kurýra - Jindřich Buchal.

Vloženo: 19.12.2015
SOLNICE SE DOČKÁ KOMPLETNÍHO OBCHVATU.
Dopravě v Solnici na Rychnovsku ulehčuje už od konce roku 2011 obchvat, ve skutečnosti však jen jeho první část.
Ta odvádí z centra především vozidla jedoucí mezi Častolovicemi a automobilkou v Kvasinách. Přestože význam dopravní stavby je veliký, cestování po silnici první třídy číslo 14 mezi Rychnovem nad Kněžnou a Náchodem se bez průjezdu městem neobejde. Změna je ale již na dohled. Jednou z nejvýznamnějších investic mezi akcemi zařazenými do rozvoje průmyslové zóny v okolí kvasinské automobilky je totiž právě dokončení solnického obchvatu. Na přípravě a realizaci stavby se podílí Královéhradecký kraj a Ředitelství silnic a dálnic.

"Vybudováním druhého úseku dojde k přeložení silnice 1/14 mimo zastavěnou část města. Stavební práce spočívají v napojení nové komunikace na stávající kruhový objezd, vybudování nového kruhového objezdu na silnici 1/14 mezi Solnicí a Ještěticemi a dvou mimoúrovňových křížení se silnici třetí třídy a místní komunikací. Délka nové stavby bude 1,7 kilometru,"
uvedl krajský radní pro oblast investic Josef Dvořák.

Budoucí kooperaci obou zapojených subjektů stvrzuje smlouva o spolupráci.
Druhá etapa obchvatu naváže na jeho stávající část, která vede od kruhového objezdu na silnici 1/14 mezi Rychnovem nad Kněžnou a Solnicí po kruhový objezd na silnici II/321 mezi Solnicí a Domašínem. Akce bude realizována na základě usnesení vlády č. 97/2015, v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu".

Tento záměr je v souladu s platným územním plánem města Solnice.

Přípravu stavební akce zajišťuje Královéhradecký kraj za využití stoprocentní dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a po získání stavebního povolení předá takto připravenou stavbu Ředitelství silnic a dálnic, které bude realizovat výstavbu. Celkové náklady se v současných cenách odhadují na 227 milionů korun včetně DPH.
První etapa obchvatu vznikala od dubna do listopadu roku 2011 a měří jeden kilometr. Stavba byla slavnostně otevřena 14. prosince 2011.
Zdroj: noviny "U nás v kraji", prosinec 2015.

Poznámka Novoměstského kurýra:
No vida, jak jdou jinde obchvaty na svět. A proč chtěli obchvat? No protože vědí, že bez obchvatu se...
"... cestování po silnici první třídy číslo 14 mezi Rychnovem nad Kněžnou a Náchodem bez průjezdu městem neobejde." (Viz výše uvedená věta v textu).

A takhle to vypadá, když má město (SOLNICE) obchvat v Územním plánu:Proč ho (obchvat) tam (v Územním plánu) oni mají a my ne?

Jak to, že v Solnici vědí, že provoz mezi Náchodem a automobilkou Kvasiny i Rychnovem nad Kněžnou je natolik silný, že jim stál za řešení obchvatu jejich města? Myslím, že ani nepotřebovali vyhledávací studii. A nyní stojí před cílem svého prozíravého postupu.

Jindřich Buchal.

Vloženo: 14.11.2015
UDĚLAL UŽ NĚKDO VYHLEDÁVACÍ STUDII?

Představte si! Náhodou jsem na internetu narazil na stránku, kde jsou porovnány 4 varianty řešení tranzitní dopravy pro město Nové Město nad Metují. Datum vzniku stránky je leden 2014.

Těmi variantami jsou:
fialová - přeložka I/14 navrhovaná městem Nové Město nad Metují.
modrá - obchvat města vedený za Luštincem a pod Vrchovinami nahoru na silnici k Náchodu - návrh Buchal (viz také níže na těchto stránkách).
červená - obchvat města vedený za Luštincem a za Provodovem-Šonovem na Náchodskou silnici - návrh Buchal (viz také níže na těchto stránkách).
zelená - obchvat vedený za Nahořany a za přehradou Rozkoš na obchvat České Skalice - návrh Brána k sousedům, Kraj Hradec Králové.

Zajímavostí je, že trasy jsou ohodnoceny 1 až 3 podle třech kritérií:
kritérium 1 = vliv na člověka,
kritérium 2 = vliv na přírodu,
kritérium 3 = náklady.

Výsledky pro jednotlivé trasy jsou uvedeny níže na obrázku.
A docela mě potěšilo, že modrá varianta je hodnocena 3x za "jedna", tedy příznivá po všech hodnocených stránkách.

Upřímně řečeno - nemyslím si, že ta v současné době zadávaná "vyhledávací studie" může objevit něco převratně jiného. Jsem zvědav, jak dlouho jim to bude trvat.


Podívejte se na té stránce prezentovaný obrázek tras:Stránka je uvedena takto:
Přehled různých návrhů a variant vedení silnice I/14 oblastí Nového Města nad Metují pro občanskou veřejnost.
Shrnutí :
Web Mapping Application od simberaj_cuni

Zdroj:
Naposledy upraveno: 13. ledna 2014.
Popis: Průběh silnice I/14 spojující Náchod s Moravou skrz Nové Město nad Metují je již delší dobu v neuspokojivém stavu. Existuje několik návrhů na realizaci její přeložky nebo přímo obchvatu města, které jsou prezentovány v této mapě.


Zde je odkaz na tu zajímavou stránku:

Studie variant řešení tranzitní dopravy pro Nové Město nad Metují

Kliknete-li na trasu po otevření stránky, objeví se hodnocení a autor trasy.A jak to bylo s těmi hlukovými limity?
Zpráva z internetu z 20. 5. 2015:

Hlukové limity platí. Většina poslanců je dnes podpořila.
Poslanci dnes zamítli poslanecký pozměňovací návrh k novele zákona o veřejném zdraví, který by fakticky zrušil zákonné limity hluku ve vnějším prostředí. Stovky tisíc lidí postižených nadměrným hlukem z dopravy tak mají nadále šanci postupně dosáhnout nápravy a ochránit tak své zdraví. Také nově připravované stavby nadále musí limity respektovat.
Kontroverzní pozměňovací návrh k novele zákona o veřejném zdraví podpořil poslanecký výbor pro zdravotnictví, ministr zdravotnictví a většina poslanců ČSSD a ANO (celkem 80). Byl však zamítnut poměrně těsnou většinou, když proti hlasovalo 86 poslankyň a poslanců.

"Většina poslanců se postavila na stranu lidí a jejich zdraví. Lidé postižení nadměrným hlukem tak mají šanci, že se někdy dočkají nápravy a v noci se konečně vyspí," vítá výsledek hlasování Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu.


Jaké komplikace by hrozily lidem postiženým nadměrným hlukem, se můžete dozvědět z této zprávy:


Přestanou platit hlukové limity?
Tisková zpráva ze dne 14.5.2015
Poslanecká sněmovna bude v úterý 19. května 2015 hlasovat o přijetí novely zákona o veřejném zdraví, která fakticky zruší všechny zákonné limity hluku ve vnějším prostředí. Nápravy by se díky novele nedočkalo 350 tis. obyvatel převážně velkých měst jako Praha, Brno či Plzeň postižených trvale nadměrným hlukem z dopravy.
Přestože stát, kraje i řada obcí se snaží hluk snížit stavbou protihlukových stěn, změnou v organizaci dopravy či výměnou silničního povrchu, výbor pro zdravotnictví novelou podporuje opačný přístup. Naopak navrhuje, aby provozovatelé nadměrného zdroje hluku nemuseli trvale dodržovat hlukové limity v chráněném venkovním prostoru staveb. Výsledkem bude zásadní omezení ochrany lidí před hlukem.
Provozovatelé komunikací nově nebudou muset provádět opatření k omezení vnějšího hluku, stačí zajistit snížení hluku bytelnějšími okny. Tím však dojde ke snížení hladiny hluku pouze uvnitř budov při zavřených oknech. Nadměrným hlukem trpí každý třicátý obyvatel České republiky. Jsou prokázány jeho neblahé účinky na lidské zdraví – poškození sluchu, závratě, zvýšení tepu a tlaku či poruchy spánku. Hluk z dopravních staveb, které získají paušální výjimku, nebude ve venkovním prostoru nijak omezen.


"Norma pro venkovní hluk v noci odpovídá zvuku hlasitého hovoru," ilustruje Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu a dodává: "Nyní hrozí, že pro mnoho z nás se spánek při otevřeném okně či cesta na nákup změní ve vynucený poslech hluku řvoucí sbíječky či rozjařené diskotéky.
"Poznámka Novoměstského kurýra:
Naštěstí to dopadlo dobře pro lidi. A to platí i pro Nové Město nad Metují.

Jindřich Buchal.

Vloženo: 12.11.2015
OTÁZKY, KTERÉ SE NABÍZEJÍ
Se zájmem jsem si přečetl bod 1.1 zápisu ze zastupitelstva ze dne 5.11.2015.
Je tam informace starosty o plnění úkolu k vypracování "vyhledávací studie". Zastupitelé obdrželi nějaké podklady, k bodu nebyla žádná diskuze a nakonec všemi 20 hlasy přítomných zastupitelů schválili následující usnesení:

"ZM bere na vědomí aktuální informaci ST o plnění usnesení č. ZM 108-7288/15 a reakci "Přípravného výboru" na toto usnesení. ZM projednalo ve znění přílohy č. ZM 110 - 1/1 další výzvu "Přípravného výboru" ze dne 13.10.2015 ve věci obchvatu Nového Města nad Metují. ZM ukládá ST pokračovat v dalších jednáních o budoucím řešení tranzitní dopravy ve městě s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Královéhradeckým krajem a dalšími zainteresovanými subjekty".

Pozorně jsem si vyslechl i příslušnou část zvukového záznamu,kde pan starosta navíc informuje o proběhlých setkáních.
Musím říci, co mě překvapilo - na zastupitelstvu nepadla vůbec zmínka o skutečnosti, která zazněla ve vysílání v Hradeckém rozhlasu následující sobotu 7.11. (tj. za dva dny po zastupitelstvu, viz níže), totiž, že přeložka je "neprůchozí" z důvodu překročení limitů hluku a že budou hledány trasy vedoucí mimo město.
To považuji za velmi důležitou informaci (neprůchodnost přeložky), pokud vím, oficielně to nebylo představiteli města dříve nikdy veřejně řečeno. A kdy se to od města oficielně dozví občané? Hradecký rozhlas není ta nejlepší cesta, jak to občanům města sdělit. Zvlášť, když ve vzduchu stále visí ono vynucené referendum. Ani v listopadovém Zpravodaji z 1.11.2015, kde se k tomuto problému pan starosta vyjadřoval, takhle natvrdo informace o "neprůchozí" přeložce nepadla.
Je to přece zpochybnění realizace dosud dlouhodobě navrhované přeložky, zpochybnění smyslu konání referenda a sdělení, že přeložka se bude realizovat obchvatem mimo město, který vyhledá "vyhledávací studie". Také je to zpochybnění smysluplnosti pokračování na dosažení schválení současné varianty Územního plánu, ve kterém je přeložka vedoucí přes město obsažena.Nabízí se ale i další otázka:

12.11.2014 jsem na tyto stránky (viz níže) vložil následující informaci:
"nedávno jsem se setkal s informací, že Ministerstvo zdravotnictví s navrženou přeložkou v ÚP nesouhlasí (důvod: překračování limitů hluku údajně po celé délce trasy) – bylo zveřejněno? Co na to město? Je to vyřešeno? (Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 27. 1. 2014 o změně závazného stanoviska KHS HK tak, že se záměrem nesouhlasí – doručeno dne 20. 2. 2014)"

Takže z dnešního pohledu:
Vedení města od začátku roku 2014 (únor) vědělo o zamítavém stanovisku Ministerstva zdravotnictví k řešení přeložky I/14 a teprve 7.11.2015 se poprvé odhodlalo veřejně sdělit (já jsem se to dozvěděl z vysílání rozhlasu Hradec Králové dne 7.11.2015), že řešení je "neprůchozí" právě pro překračování limitů hluku.

Podívejte se dozadu na tyto stránky na období od února 2014 do dneška, co všechno bylo městem řečeno s vědomím, že navržená přeložka nevyhovuje z hlediska hluku.

Abych řekl pravdu, je to pro mě nepochopitelné.
Copak odborníci v našem městě nevěděli, že příslušné stanovisko Ministerstva zdravotnictví je velmi vážnou překážkou v realizaci navrhované přeložky?
A nechali to dojít k soudnímu rozhodnutí o referendu?

Jak je vidět, nabízí se řada otázek. Po desetiletí prosazovaná přeložka I/14 vedoucí městem se snad konečně stane špatnou vzpomínkou na - velmi mírně řečeno - špatný úsudek řady lidí, kteří rozhodovali o tom, jak bude naše město v budoucnosti vypadat, jak bude příznivé pro život jeho občanů. A to přesto, že sdělení a upozornění, že přeložka vedoucí městem není dobrým řešením a že by se to mělo řešit obchvatem, se jim dlouhodobě dostávalo z různých stran dost.
Jindřich Buchal.

Vloženo: 9.11.2015
VELMI ZAJÍMAVÁ ZPRÁVA Z VYSÍLÁNÍ HRADECKÉHO ROZHLASU.

Vyžádal jsem si přesné znění zprávy Hradeckého rozhlasu ze 7.11.2015 v 11.00 hodin - bylo řečeno následující:

"Ředitelství silnic a dálnic zadává studii, která má najít možné trasy budoucího obchvatu Nového Města nad Metují. Průjezd městem je dnes komplikovaný pro řidiče a doprava obtěžuje obyvatele".

"Dlouho připravovaná přeložka silnice první třídy číslo 14 je kvůli hluku neprůchozí a tak se začnou hledat nové trasy, vysvětluje novoměstský starosta Petr Hable z Volby pro Nové Město".

Tolik sdělení redaktora ve vysílání hradeckého rozhlasu.

Také jsem obdržel zvukový záznam této věty pana starosty:
"Požádali jsme Ředitelství silnic a dálnic o dopravní studii, která by mohla nějakým způsobem vymyslet kudy odklonit tranzitní dopravu, hlavně nákladní, mimo město".


Dodatek Novoměstského kurýra:
Tak sláva, konečně se vyjasňuje a začíná snad cesta k opravdovému obchvatu, který povede mimo město. Takže to vypadá, že by se ani nemuselo čekat na referendum v roce 2018??!!

Příznivci obchvatu - přišel už čas na otevírání šampaňského? No chvíli ještě počkejme, bude zajímavé si poslechnout, co k tomu bylo řečeno na posledním čtvrtečním zastupitelstvu.


Jindřich Buchal.

Vloženo: 29.9.2015
Jak postupuje řešení "Vyhledávací studie" - zpráva ze zápisu zastupitelstva města NMNM.

ZM 109-20150910, Kontrola úkolů: ZM 108- 7288/15, 20 046
Usnesení:
ZM ukládá ST jednat na úrovni Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR a dalších příslušných subjektů o možnostech řešení tranzitní dopravy vedoucí přes město v souvislosti s plánovanými investicemi do dopravní infrastruktury na území kraje a rozšířením výrobního areálu Kvasiny.
ZM ukládá ST, aby vyzval přípravný výbor pro konání místního referenda k doložení důvodů a argumentů pro jimi navrhovanou trasu obchvatu města.

Plnění:
ST využil jednání krajské pracovní komise pro průmyslovou zónu Kvasiny k diskusi o odklonění kamionové dopravy mimo Nové Město nad Metují. 21.9. je dohodnuto jednání s vedením ŘSD kraje na téma tranzitní doprava v Novém Městě nad Metují, po kterém bude následovat porada v GŘ ŘSD.
ZM 109 schválen nový termín: 5.11.2015
(ST písemně vyzval přípravný výbor pro konání místního referenda k doložení důvodů a argumentů pro jimi navrhovanou trasu obchvatu města. Zatím nedorazila žádná reakce.)
Zdroj: zápis ze Zastupitelstava města ze dne 10.9.2015.


Doplněk Novoměstského kurýra.
Vloženo 4.10.2015:

Protože jsem dostal navazující informaci od "přípravného výboru", v zájmu objektivity ji zde uveřeňuji.

Informace přípravného výboru zastupitelům:
Vážení zastupitelé,
dle nám známých skutečností Vám nebyly předány před jednáním ZM 09/2015 požadované materiály k obchvatu města. Žádost od Petra Hableho byla Přípravnému výboru doručena v pátek 29.8.2015 a materiály jsme doručili do podatelny neprodleně 4.9.2015. Úkol nebyl následně na ZM kontrolován a projednáván.
Materiály přikládáme v příloze.
S pozdravem
Přípravný výbor na konání místního referenda, Ing.Václav Zilvar-zmocněnec.
Doručovací adresa: T.G.Masaryka 2000, 549 01 Nové Město nad Metují.


A je přiložena kopie dopisu starosty přípravnému výboru:a kopie dopisu přípravného výboru městu:

Nutno doplnit, že přípravný výbor připojil k tomuto dopisu ještě 5 stránek příloh - jednak strany 13, 99, 107 podkladu "Brána k sousedům" a také vyjádření odboru životního prostředí a starosty s místostarostkou NMNM z roku 2012 k řešení obchvatu NMNM v podkladu "Brána k sousedům". Obě stanoviska byla odmítavá. Lze dohledat na této stránce v příslušném období níže.

Musím zde uvést ještě dvě připomínky:
Jak je možné, že nestačil týden, aby se podklad z podatelny města dostal k zastupitelům a v zápisu ze zastupitelstva bylo konstatováno (viz výše), že přípravný výbor nic nedodal?

Docela se divím, že nikdo ze zastupitelů se v rámci kontroly úkolů na jednání zastupitelstva nezeptal, v jaké fázi je zpracování té slibované "Vyhledávací studie", kterou město v nedávné minulosti opakovaně slíbilo? Kdo ji bude zpracovávat? Kdy budou první dílčí výstupy?

A tak nezbývá, než povzdechnout si s klasikem:
A čas letí, vážení...

Jindřich Buchal.

Vloženo: 6.7.2015
Zamyšlení nad možnostmi příjezdu od Spů přes (nebo okolo) Nového Města nad Metují na budoucí dálnici D11 v Jaroměři.


Poznámka:
Uvedené varianty tras jsou nakresleny pouze z technického hlediska - tj. kudy se dnes dá projet nebo výhledově by se mohlo jezdit po výstavbě nové trasy. Jak vidíte, dnes existující možnosti přístupu na budoucí D11 z příjezdu od Dobrušky nejsou vůbec příznivé. Nových variant nebude zřejmě nijak moc. Důležitá otázka, na kterou bude třeba odpovědět - tranzit přes NMNM nebo okolo? Současný stav chce určitě nějaké řešení. Při posouzení variant ale budou hrát významnou roli i další hlediska - na př. ekonomické, ekologické (také viz EIA - posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a SEA - posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí), časové, legislativní a další. Připravuje se např. změna zákona o pozemních komunikacích s doplněním: na silnici II. a III. třídy lze zakázat nebo omezit vjezd nákladních vozidel, jejichž povolená hmotnost činí 12 tun a více, pokud je možné využít jinou vhodnou trasu. Takže si lze lehce představit, že toho budou obce maximálně využívat - např Nahořany už dnes mají tonáž pro průjezd omezenou. Nechci zde spekulovat, co vše studii bude ovlivňovat.

Uhodnete, které řešení se mi líbí nejvíc? No samozřejmě - uhodli jste. Ale nepředbíhejme "Vyhledávací studii", která bude brát v úvahu všechna hlediska. Buďme trpěliví a věřme, že to dopadne správně.

Připomínám, že existuje i možnost etapového postupu realizace obchvatu NMNM (který by byl samozřejmě zároveň přeložkou I/14) - viz již dříve zde uvedený náčrtek s využitím dnes již blokované v ÚP trasy vysokotlakého plynovodu (viz níže u data vložení 17.2.2014). Stačilo by uravit "novoměstskou část" varianty obchvatu v "Bráně k sousedům" s výhodou souběhu s dnes již blokovanou trasou pro plynovod v ÚP a udělat jako první etapu "malý obchvat" NMNM za Luštincem a pod Vrchovinami. A souběh těchto staveb (obchvat a plynovod) je možný, jak informovala již dříve bývalá paní místostarostka.
A velikou výhodou tohoto etapového řešení, tj. že by nejdříve existoval "malý obchvat" NMNM za Luštincem a pod Vrchovinami, by bylo trvalé využití tohoto "malého obchvatu" NMNM na trase Náchod - Dobruška po dobudování definitivní varianty "velkého obchvatu" NMNM dle "Brány k sousedům", která povede k České Skalici a z hlediska přístupu na budoucí dálnici D11 je výhodná a logická.

A tento "malý obchvat" není průjezdem přes NMNM. A je zhruba svým rozsahem tj. délkou i náklady srovnatelný s dnes stále v ÚP navrhovanou variantou přeložky I/14. A také by řešil cca 1/5 délky budoucího definitivního "velkého obchvatu", na Českou Skalici, jehož realizace by následovala později.

No uvidíme, možná, že i touto možností se bude zabývat "Vyhledávácí studie".

Je velká škoda, že uběhlo tolik let pouze s vidinou ještě stále navrhované "přeložky I/14" a pro přípravu obchvatu se nedělalo vůbec nic. Doprava rok od roku roste. A nyní, kdy se už dělí peníze, zejména v okrese Rychnov nad Kněžnou, nemá NMNM nic, co by v souvislosti s obchvatem mohlo položit na stůl a jednat o realizaci. Nyní zřejmě nezbývá než dále čekat, co přinese ona připravovaná studie. Doufejme, že nějaké výsledky budou co nejdříve. Ale - začne se to snad alespoň hýbat.

D11 se staví proto, že bylo třeba zlepšit dopravní obslužnost východních Čech a zejména tranzit "z" a "do" Polska. Předpokládám, že zlepšení této dopravní dostupnosti prospěje i dopravním tokům "z" a "do" automobilky v Kvasinách. Tedy, že budou dostupnost dálnice chtít využívat. Dále tuto dostupnost východočeského regionu doplní a zlepší již zahájená R35.

Neumím odhadnout, nakolik v souvislosti s rozšířením Auto Škoda v Kvasinách to bude mít vliv na velikost tranzitu na Nové Město nad Metují a dálnici v Jaroměři nebo přímo na Náchod. To zřejmě bude zjišťovat mimo jiné připravovaná "Vyhledávací studie".
Také je třeba připomenout, že na dálnici v Jaroměři se lze dostat od Solnice mimo Nové Město nad Metují, tj. před Dobruškou doleva na Opočno (Dobruška má prakticky obchvat vyřešený) - před Opočnem doprava na připravovaný obchvat (dokud nebude, tak přes opočenské náměstí), dále na České Meziříčí (zatím nevím zda chystají obchvat, na jejich stránkách jsem zmínku nenašel), dále na Jasennou (dlouhý průjezd vesnicí), dále na Josefov a přes město Josefov a Jaroměř do Hořenic na dálnici D11. V Jaroměři existuje již nakreslená představa i obchvatu Josefova, potom by bylo možné se touto trasou vyhnout Jaroměři a napojit se na dálnici D11 někde za Jaroměří směrem na Hradec Králové.
Jindřich Buchal.

Vloženo: 1.7.2015
Dopravní přístup do našeho regionu dostává konkrétnější obrysy.

Do jaké míry bude ovlivněna tranzitní doprava v Novém Městě nad Metují dobudováním D11 a R11?


Podívejte se na poslední zprávu:

Hejtman a starostové českých a polských měst podepsali deklaraci o R11.
V polské Lubawce byla dnes odpoledne (26.6.2015 - pozn. NK) slavnostně podepsána Deklarace o spolupráci v rámci rychlého zahájení výstavby dálnice S3/R11 v úseku Bolków – Lubawka – Královec - Jaroměř.
Jejími signatáři jsou kromě hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France starostové českých a polských měst, která o její výstavbu usilují, a také zástupci Dolnoslezského vojvodství a aglomerací měst Walbrzych a Jelenia Góra.

Zástupci českých i polských samospráv se k tomuto kroku rozhodli, protože současný stav silniční dopravy mezi oběma zeměmi znemožňuje optimální rozvoj Dolního Slezska i Královéhradeckého kraje. Veřejnost na obou stranách hranic je omezována v oblasti hospodářských, turistických i kulturních vztahů. K tomu se však přidávají i další aspekty."Nadměrná a neustále vzrůstající dopravní zátěž má velice negativní dopad na kvalitu života v mnoha našich městech a obcích. Neopomenutelný je také aspekt bezpečnosti silničního provozu. Objem obchodní výměny mezi Českou republikou a Polskem šel v posledních letech strmě nahoru, ale dopravní spojení tomu naprosto neodpovídá," řekl hejtman Lubomír Franc.

Vedle něj a primátora Walbrzychu svůj podpis připojili také starostové Trutnova, Náchoda, Dvora Králové nad Labem, Jaroměře, Vrchlabí, Žacléře a dalších českých a polských sídel. Deklarace je adresována české a polské vládě, ale také Evropské komisi.
"Oceňuji spolupráci kraje a měst, především Hradce Králové, Jaroměře a Náchoda. Pro rychlou přípravu stavby rychlostní silnice R11 je samozřejmě nejlepší, když všichni táhnou za jeden provaz. Právě podepsaná deklarace to dokazuje a navíc přináší klíčovou koordinaci i s polskou stranou," řekl generální ředitel ŘSD ČR Jan Kroupa.
Zdroj Královéhradecké novinky, Autor: Michal Friček.


Vloženo: 24.6.2015, doplněn komentář 26.6.2015.
Město zveřejnilo výsledek hlasování zastupitelstva v Novém Městě nad Metují
k řešení tranzitní dopravy ve městě.

Tisková zpráva Nového Města nad Metují ze dne 24.6.2015:

Posun v řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují.

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18. 6. 2015 schválilo všemi hlasy 16-ti přítomných zastupitelů usnesení, ve kterém ukládá starostovi jednat na úrovni Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR a dalších příslušných subjektů o možnostech řešení tranzitní dopravy vedoucí přes město v souvislosti s plánovanými investicemi do dopravní infrastruktury na území kraje a rozšířením výrobního areálu Kvasiny. Zastupitelstvo dále uložilo starostovi, aby vyzval přípravný výbor pro konání místního referenda k doložení důvodů a argumentů pro jimi navrhovanou trasu obchvatu města.

"Důvodem návrhu výše uvedeného usnesení byla nejen reakce na rozhodnutí Krajského soudu ohledně konání referenda v roce 2018, ale také snaha o skutečné řešení jednoho z nejzávažnějších problémů Nového Města nad Metují – tranzitní dopravy. Po desetiletích plánů, diskuzí, rozhodnutí úřadů a jejich napadání, soudních sporů a osobních invektiv je situace stále stejná – tisíce aut, osobních i nákladních, neustále projíždějí městem po nevyhovujících komunikacích a znepříjemňují život všem obyvatelům i návštěvníkům města," uvedl starosta města Petr Hable.
Hlavním záměrem je zahájit proces, v rámci kterého vysoce kvalifikovaní odborníci na silniční dopravu prověří veškerá dostupná fakta a informace a na jejich základě posoudí všechny existující možnosti řešení tranzitní dopravy a případně navrhnou varianty nové. V úvahu by měli vzít nejen historii, ale zejména aktuální situaci a předpokládaný budoucí vývoj silniční dopravy spojený s probíhajícím rozšiřováním závodu ŠKODA Auto v Kvasinách. Všechny možné trasy by následně měly být porovnány a zhodnoceny nejen z pohledu dopadů na město a jeho obyvatele, časové realizovatelnosti, finanční náročnosti a dopadů na životní prostředí, ale i z pohledu budoucnosti, tzn. na jak dlouho jednotlivé varianty řešení budou skutečně funkční.
"Předpokládáme, že veškeré možnosti vedení tranzitní dopravy s jejich klady i zápory předložíme novoměstským občanům tak, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout při svém hlasování v místním referendu," doplnil starosta Petr Hable.
"Již v současné době připravujeme jednání s vedením Královéhradeckého kraje, na kterém chceme dosáhnout dohody o vzájemné koordinaci přípravy výše popsané vyhledávací studie. Následovat budou obdobné schůzky na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD - investor výstavby) a Ministerstvu dopravy. Při těchto jednáních chceme ve spolupráci s uvedenými institucemi nastavit celý proces tak, aby závěry studie byly odborné, nestranné, kompetentní a nezpochybnitelné," vysvětlil místostarosta Michal Beseda.

Vedení města chce těmito kroky docílit toho, aby studie zhodnotila všechny možné varianty řešení tranzitní dopravy a nikoli pouze tři v současné době diskutované – tzn. přeložku, obchvat popsaný ve studii Brána k sousedům a obchvat v trase navrhované přípravným výborem pro konání místního referenda.
"Jsme přesvědčeni, že tranzitní doprava je skutečně něčím, co přesahuje hranice katastru našeho města a tuto otázku je třeba řešit ve spolupráci s Krajským úřadem a ŘSD. Předpokládáme, že občané města budou průběžně seznamováni s postupem prací na vyhledávací studii. Zároveň bude na rozhodnutí celého Zastupitelstva města, k jakým aktivitám a činnostem nás v následujících měsících pověří dle postupu prací na vyhledávací studii a jejich výsledcích," uvedl místostarosta Michal Beseda.
Převzato ze stránek města NMNM.


Komentář Novoměstského kurýra k bodu o dalším postupu řešení tranzitní dopravy po poslechnutí příslušné části zvukového záznamu ze ZM:

Zastupitelstvo schválilo 16 hlasy postup navržený Radou města. 5 zastupitelů nebylo přítomno.

Úvodem tohoto bodu vystoupil právník, který zastupoval "petiční výbor" u soudu. Z jeho vystoupení vyplynulo upozornění, že změna ÚP až po referendu, kdy předchozí varianta schváleného ÚP bude obsahovat jen "přeložku" ale nebude počítat s budoucím obchvatem, může přinést vícenáklady, pokud např. v trase budoucího obchvatu vzniknou objekty, které bude nutné následně odstranit při realizaci obchvatu. Zmínka byla o pozemku, který je údajně v trase budoucího obchvatu a stávající návrh ÚP převádí tento pozemek na určený k zástavbě. Tedy, pokud by v připravovaném ÚP už byla blokace budoucí trasy obchvatu, k takovéto situaci by nemohlo dojít. Jako pozitivní příklad byl uváděn Rychnov n. Kn., který rezervu v ÚP prý má a nyní mu to umožňuje rychlejší realizaci obchvatu (viz vliv rozvoje Škoda Auto v Kvasinách na region).

Pozitivně lze hodnotit, že se ve vedení NMNM už začalo mluvit otevřeně o obchvatu. Před dvěma lety bylo slovo "obchvat" ještě skoro "sprostým" slovem.
Je rozhodnuto pro vyhledávací studii. Předpokládá se, že to bude nejpozději v roce 2018 (viz níže).
Jenže oni nejsou ty tři varianty, jak město říká - přeložka, obchvat dle náčrtku PETVYB a obchvat dle studie "Brána k sousedům", případně další, kterou vyhledá ta vyhledávací studie - mezi kterými se bude rozhodovat.
Přeložka je průtah městem, obchvat je obchvat.
Existuje tedy jen jeden problém a jedna otázka – vést tranzitní dopravu městem nebo mimo město? To je ta hlavní otázka. To přece ale není tak složitá otázka.
Jen je třeba si na ni co nejdříve odpovědět. A pak jednat. A to s nejvyšším nasazením. Ale co s tím soudním rozhodnutím?
Představme si, co by se dalo do roku 2018 stihnout, kdybychom si dokázali na tuto otázku odpovědět (konečně) hned dnes. A možná by ke správnému rozhodnutí stačil ten starý dobrý selský rozum. A nejsou třeba žádné vzdálené soudy. Ani externí instituce, jejichž priority se nemusí shodovat s prioritami města a jeho občanů. Rozhodnutí co město chce musí padnout ve městě. A pak to prosadit na všech možných institucích. Což - mimochodem - jistě není jednoduché.

Na ZM padla otázka, do kdy bude asi tak k dispozici ta "vyhledávací studie", která by měla definovat varianty tranzitní dopravy v NMNM a zřejmě odpovědět na otázku, co je nejlepší řešení. Předpokládám - nejlepší řešení pro občany města.
(Opravdu na to ta vyhledávací studie odpoví? 1600 občanů sdělilo a podepsalo, že to ví už dnes. Bude jich přibývat?).

Odpověď: Zpracování "vyhledávací studie" bude dlouhý proces, ale chceme, aby to měli občané k dispozici při rozhodování v referendu v roce 2018, aby se mohli správně rozhodnout.
Na zpracování stávajícího ÚP se bude pokračovat – bez zahrnutého obchvatu, nic tomu prý dnes nebrání.

Ale mě napadá také jedna otázka:
Co budou mít k dispozici zastupitelé, až budou schvalovat ÚP bez obchvatu? Budou se moci správně rozhodnout? A znovu připomínám – zastupitelé zastupují i těch 1600 občanů, co se už vyjádřili proti tranzitu městem. Zastupitelé nesou odpovědnost za to, že jejich rozhodnutí bude to správné. Opravdu, není jednoduché být zastupitelem.
Jindřich Buchal.

Doplňující poznámka z 29.6.2015:
Obrátil se na mě jeden z občanů, který podepsal petici, ovšem ne jako protest proti přeložce a podporu obchvatu, ale jako podporu referenda, které je demokratickou formou rozhodování, a jako takové při rozhodování o tak důležité věci, jako je tranzitní doprava naším městem, vhodné.
Tento občan se bude rozhodovat podle očekávaných dalších informací, které k tomuto tématu budou poskytnuty. Musím tedy připustit, že ne všech oněch 1600 podpisů na petici muselo být na podporu obchvatu - tedy proti přeložce. Počkejme si tedy na referendum.
Jindřich Buchal.


P.S.
Záměrně zde v tomto komentáři vynechávám komentování té části diskuze, kdy položil starosta Hable přítomným zástupcům "petičního výboru" přímou otázku k dopisu, který petiční výbor poslal všem zastupitelům. Otázka se týkala té části dopisu, kde je naznačována možnost "prokorupční pachuti". Bohužel přítomní zástupci petičního výboru na takto položenou otázku dostatečně konkrétně neodpověděli. Poslechněte si zvukový záznam.
Protože jsem dostal uvedený dopis od pet. výboru k dispozici, dovoluji si ho zde uveřejnit. Názor si udělejte sami.


Vloženo: 12.6.2015
Rada Města Nové Město nad Metují dne 8.6.2015 projednávala mimo jiné další postup v návaznosti na stanovené referendum k obchvatu a také další postup pokud jde o zpracování
nového Územního plánu.

Převzato ze zápisu z RM 8.6.2015:

3.1 Reakce města na vyhlášení místního referenda.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 323- 13640/15, (uložen úkol číslo 19995).
RM doporučuje ZM uložit ST jednat na úrovni Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR a dalších příslušných subjektů o možnostech řešení tranzitní dopravy vedoucí přes město v souvislosti s plánovanými investicemi do dopravní infrastruktury na území kraje a rozšířením výrobního areálu Kvasiny. RM zároveň doporučuje ZM uložit ST, aby vyzval přípravný výbor pro konání místního referenda k doložení důvodů a argumentů pro jimi navrhovanou trasu obchvatu města.
RM 323 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 18.6.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se: 0 - bylo přijato.

Identifikace:
Stanovení dalšího postupu vedení města v souvislosti s vyhlášením místního referenda a s vystoupením Ing. Z. na ZM č. 107.

K rozhodnutí:
Doporučení pro ZM - reakce na vyhlášení místního referenda

Odůvodnění:
Usnesením č. ZM 107-7272/15 ze dne 23.04.2015 vzalo ZM na vědomí aktuální informace k záležitostem týkajícím se návrhu na konání místního referenda, především pak informaci o usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15.04.2015, kterým bylo vyhlášeno místní referendum o otázce navržené přípravným výborem tak, že toto místní referendum se bude konat současně s nejbližšími volbami do Zastupitelstva města Nové Město nad Metují. Nyní je třeba určit další postup, zejména ve vztahu k požadavkům zástupců přípravného výboru, týkajícím se vyhledávací studie na řešení tranzitní dopravy a k mediální prezentaci zástupců přípravného výboru.
Navrhováno je pověřit ST k jednáním o tranzitní dopravě v příslušných orgánech (KÚ, ŘSD, MD), využít také aktuálního jmenování ST členem Pracovní komise k akci Rozšíření průmyslové zóny Solnice-Kvasiny zřízené Radou Královéhradeckého kraje.
Zároveň je třeba mít předloženy argumenty ze strany přípravného výboru k jimi navržené trase obchvatu města, která se z pohledu vedení města jeví jako značně problematická a je navržena v blízkosti stávající zástavby.

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město.
Radní diskutovali současně i o provázanosti tohoto bodu na bod 3/3. Byly vyjasněny pojmy vyhledávací studie a návrhová studie, a to i s ohledem na to, kdo má být jejich pořizovatelem. Dále bylo vysvětleno, jak a o čem bude jednáno s Královéhradeckým krajem a jaké vazby mají tyto kroky na současný proces schvalování nového ÚP.
Hlasováno 6 pro, jeden radní nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti.

Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 323- 13640/15, (uložen úkol číslo 19995).
RM doporučuje ZM uložit ST jednat na úrovni Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR a dalších příslušných subjektů o možnostech řešení tranzitní dopravy vedoucí přes město v souvislosti s plánovanými investicemi do dopravní infrastruktury na území kraje a rozšířením výrobního areálu Kvasiny. RM zároveň doporučuje ZM uložit ST, aby vyzval přípravný výbor pro konání místního referenda k doložení důvodů a argumentů pro jimi navrhovanou trasu obchvatu města.

3.3 Informace k postupu při projednávání nového územního plánu.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 323- 13642/15, (uložen úkol číslo 19996).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informace z pracovního semináře členů ZM, který se konal dne 8.4.2015, kde byli zastupitelé seznámeni se zbývajícími, doposud nevyhodnocenými připomínkami a námitkami, podanými v rámci veřejného projednání návrhu nového ÚP. Na tomto semináři bylo mj. konstatováno, že vyhlášené místní referendum není důvodem, ze kterého by v probíhajícím procesu pořizování nového ÚP nemohlo být pokračováno.
RM 323 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 18.6.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se: 0 - bylo přijato.

Identifikace:
Aktuální Informace k postupu při projednávání nového územního plánu.

K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí aktuální informace k projednávání nového územního plánu

Odůvodnění:
Pracovní seminář byl uspořádán nad rámec zákonného procesu, kdy je stavebním zákonem uloženo vyhodnotit veřejné projednání návrhu ÚP pořizovateli ve spolupráci s určeným zastupitelem. ST jako určený zastupitel k tomuto vyhodnocení přizval i ostatní členy ZM. V rámci semináře rovněž zazněla rekapitulace průběhu projednávání návrhu ÚP, obdržené námitky a připomínky včetně dosavadního procesu jejich vyhodnocování a byl nastíněn další postup včetně pravděpodobné nutnosti konání opakovaného veřejného projednání.
Na semináři byla dále probírána otázka spojitosti procesu pořizování nového ÚP a Krajským soudem v Hradci Králové vyhlášeného místního referenda, které se má konat v roce 2018. V této souvislosti byly připomenuty základní principy a vazby mezi jednotlivými územně plánovacími dokumentacemi, zejména vztah návrhu ÚP Nového Města nad Metují k vydaným Zásadám územního rozvoje KHK.

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Města.
Viz diskuse k bodu 3/1. hlasováno 6 pro, jeden radní nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti.

K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 323- 13642/15, (uložen úkol číslo 19996).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informace z pracovního semináře členů ZM, který se konal dne 8.4.2015, kde byli zastupitelé seznámeni se zbývajícími, doposud nevyhodnocenými připomínkami a námitkami, podanými v rámci veřejného projednání návrhu nového ÚP. Na tomto semináři bylo mj. konstatováno, že vyhlášené místní referendum není důvodem, ze kterého by v probíhajícím procesu pořizování nového ÚP nemohlo být pokračováno.
Jindřich Buchal.


Komentář Novoměstského kurýra:
Tak je navrženo, aby zastupitelstvo, které se bude konat 18.6.2015 vzalo na vědomí co navrhla Rada - viz výše.
Zde bych chtěl připomenout, že ten, kdo ve městě rozhoduje je ZASTUPITELSTVO, co rozhodne Zastupitelstvo, tak Rada musí plnit.
To je ohromná moc a rozhodovací síla Zastupitelstva, daná legislativou.
Zároveň však i veliká odpovědnost za město!!!

Takže počkejme si na to zastupitelstvo.


Dále několik mých poznámek k jednání RM - viz výše:
1. Argumentovat neustále náčrtkem petičního výboru, že má tu a tu chybu je podle mě nesmysl.
Ten náčrtek jen naznačuje, že obchvat by měl vést mimo město a to na jihozápadě a západě od města, jinak to ani není možné.
Oficielní trasa musí vzniknout až následujícím vyprojektováním kompetentními institucemi, a tak neustálé napadání městem, od ruky kresleného "náčrtku", který někdy použil petiční výbor, je úsměvné.
Referendum nebude rozhodovat o aplikaci tohoto náčrtku, ale o tom, jestli přeložka nebo obchvat.
Mimochodem opět musím připomenout podklad Kraje "Brána k sousedům", kde obchvat je zakreslen, ale ani toto není nic definitivního, je to jenom forma nějaké koncepční studie rozvoje v regionu. Ale jasně definuje obchvat v trase, která (principelně) jedině přichází v úvahu a to od Spů na Nahořanskou silnici - tedy jihozápadně a západně od NMNM.

2. Požadavek na předložení argumentů pro realizaci navrhované trasy "přípravným výborem" - těch argumentů bylo v minulosti předloženo nejen přípravným výborem opakovaně dost, stačí se podrobně podívat na tuto stránku Novoměstského kurýra, která začíná v roce 2006. Možná by to zastupitelům neuškodilo.
Je zde podle mého názoru zcela objektivně shromážděna postupně celá řada konstatování a názorů od 2006 do dneška a stále v tom pokračuji.

Možná, při troše nestranného a objektivního zamyšlení, by vedení města už konečně mohlo pochopit s konečnou platností, že vést tranzitní doravu městem je naprostý nesmysl.
A tak se mi neustále vtírá otázka:

NENÍ TAKÉ NESMYSL ČEKAT NA REFERENDUM V ROCE 2018?

Jindřich Buchal.DOPLNĚK (12.6.2015):
S potěšením konstatuji, že na můj výše uvedený komentář reagoval operativně pan místostarosta následující doplňující informací:

Vážený pane Buchale,
dovolte mi prosím několik poznámek k Vašemu komentáři v dnešní aktualizaci Novoměstského kurýra – otázka tranzitní dopravy:

1. Zcela souhlasím s tím, že pokud obchvat, tak s největší pravděpodobností na Z a JZ od města. Nicméně náčrtek prezentovaný petičním výborem a trvání na tom, že právě v tomto koridoru má být okruh veden, nám neumožňuje jiný postup, než se dotázat, co vedlo petiční výbor k posunu trasy co nejblíže obydleným oblastem (v porovnání s trasou a územím navrhovaným ve studii Brána k sousedům).
Kromě toho naprosto teoreticky – jako dopravní laik – si například dovedu představit i obchvat vedený z Běstvin rovně, tzn. vyhýbající se Spům. Nicméně celou tuto velice složitou problematiku jak a kudy vést tranzitní dopravy bychom rádi předali k řešení odborníkům – a proto žádáme Zastupitelstvo, aby nám tento postup umožnilo.

2. Ohledně referenda naplánovaného na podzim roku 2018 – nemáme v úmyslu čekat do jeho konání, sedět se založenýma rukama a teprve potom začít jednat. Jak jsem Vás již informoval v rozhovoru pro Novoměstský kurýr - a bod z Rady města uvedený ve Vašem článku je toho důkazem – chceme iniciovat vypracování odborné analýzy nebo studie (námi v textu nazývané "vyhledávací studie"), která zhodnotí nejrůznější možná řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují z pohledu všech potřebných návazností dopravních, z pohledu finančního, časové realizovatelnosti, průchodnosti schvalovacími procesy na různých úrovních, atd.. Osobně předpokládám, že tato studie bude kromě variant, které v současné době neznáme, pracovat i se všemi třemi dosud diskutovanými (přeložka, Brána k sousedům, petiční výbor).

S pozdravem,
Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta.

Vloženo: 6.6.2015
Převzato z Novoměstského zpravodaje červen 2015

Novoměstský zpravodaj v červnovém čísle přinesl tento rozhovor se starostou
Nového Města nad Metují k problematice přeložky, obchvatu a referenda.


Dne 16. 4. 2015 bylo městu doručeno Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, kterým Krajský soud rozhodl o vyhlášení místního referenda ve městě Nové Město nad Metují o otázce:
"Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD - pod Malecím - nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádaly u příslušných organizací ukončení prací na realizací stavby přeložky 1/14 a v souladu se zákonnými postupy prosazovaly v městských, krajských i celostátních dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany?".

Referendum se má konat v roce 2018 spolu s volbami do Zastupitelstva města Nové Město nad Metují.

Jaké kroky budou nyní ze strany orgánů města následovat?
Zastupitelstvo města vzalo rozhodnutí soudu na vědomi a plně ho respektuje. Do příštího jednání Zastupitelstva města připravujeme ke schválení usnesení, ve kterém bude uloženo starostovi města jednat na úrovni Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR a dalších příslušných subjektů o aktuálním stavu řešení tranzitní dopravy vedoucí přes město v souvislosti s plánovanými investicemi do tranzitní dopravy v trase od Rychnova nad Kněžnou z důvodu rozšíření výrobního areálu Kvasiny. K tomu využiji členství v krajské pracovní komisi, která se má touto problematikou zabývat.

Ovlivní nějakým způsobem vyhlášení referenda přípravu územního plánu města?
Jsem přesvědčen, že konání referenda v roce 2018 nemá žádný vliv na přípravu nového územního plánu, který z pohledu dopravy musí bezpodmínečně respektovat vyšší územní plánovací dokumentaci. To znamená, že přeložka 1/14 musí být součástí našeho územního plánu a řešení regionální dopravy naopak primárně přísluší nadřízené územně plánovací dokumentaci.
Práce na přípravě územního plánu tak pokračují dál a po veřejném projednání dochází k vypořádání se s námitkami a připomínkami a je předpoklad, že v  příštím roce by mohl být nový územní plán Zastupitelstvem města schválen.


Komentář Novoměstského kurýra:
V Novém Městě nad Metují nastala tak trochu "schizofrenní situace".
Město bude pokračovat ve zpracování územního plánu s cílem dosáhnout jeho platnosti - viz výše. Tento územní plán má obsahovat přeložku I/14 ale ne obchvat (jeho část, která spadá do územního plánu NMNM).
Na druhé straně je stanoveno soudem konání referenda na podzim 2018, které má rozhodnout, zda místo přeložky bude obchvat. Pokud tak rozhodne, tak bude nutno přepracovat územní plán v duchu rozhodnutí v referendu. Takže bude nutné změnit územní plán na základě rozhodnutí občanů, potažmo města. A zřejmě zrušit přeložku. Protože obchvat samozřejmě bude i přeložkou I/14. Jak to potom tedy bude s vyšší územní dokumentací? Už nebude platit co údajně platí dnes? Ale to jsme v roce 2018, ve kterém ŘSD (snad) připouští možnost zahájení prací na přeložce.
Podklad "Brána k sousedům", kterou vydal Královéhradecký kraj v roce 2012, obsahuje návrh obchvatu Nového Města nad Metují od Spů, za Krčínem, Nahořany a k obchvatu České Skalice. Takže kraj tuto pokrokovou myšlenku navrhuje a není důvod si myslet, že dnes bude tvrdit něco jiného.
Nedávno jsem zaznamenal v reportáži TV vyjádření ŘSD (TV, "Události v regionech" 13.5.2015), že oni budou pokračovat na přeložce a že by se mohla zahájit stavba v 2018(?).

Nebudou to nakonec vyhozené peníze a další velká ztráta času, pokud referendum rozhodne pro obchvat v duchu formulované otázky?
(Přečtěte si pozorně otázku pro referendum).

V řadě měst v republice se jedná o plnohodnotných obchvatech a sílí tlak na zrušení řešení, která navrhují průtahy městem, pokud v některých městech existují. Tento tlak v budoucnosti jistě bude ještě zesilovat, protože řešení, která jsou nepříznivá pro občany měst, přece občané nebudou podporovat. To by asi bylo proti zdravému rozumu, nebo ne? A co jiného má město dělat, než dbát na maximální spokojenost SVÝCH občanů? A bojovat za tuto spokojenost u všech svých partnerů, kteří řeší dopravu v regionu.
V NMNM existuje petice proti přeložce (pro obchvat), kterou v roce 2014 podepsalo cca 1600 občanů, v zastupitelstvu města sedí tedy i ti zastupitelé, kteří zastupují těchto 1600 občanů. Jistě si nemohou myslet, že je volili jenom ti, kteří se proti přeložce nevyjádřili. Možná by si to měli u svých voličů zkontrolovat.
To jsem tedy zvědav, jestli si na to vzpomenou při příštím jednání zastupitelstva. Následující Zastupitelstvo se bude konat 18. června a není nic jednoduššího, než si poslechnout zvukový záznam, který město začalo zveřejňovat. Uvidíme, zda se najde zastupitel, který bude mít k této problematice co říci.
Jindřich Buchal.

Vloženo: 21.5.2015
Rozhovor.

OTÁZKY A ODPOVĚDI NA TÉMA: TRANZITNÍ DOPRAVA V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ

Pan místostarosta ing. Beseda, MBA, nabídl komunikaci s Novoměstským kurýrem a odpověděl na několik otázek.
Novoměstský kurýr:
Vedení našeho města tvoří čtyřkoalice Volba pro Nové Město, ČSSD, KDU-ČSL, Východočeši. Rozhodující počet hlasů v Radě má Volba ..., v Zastupitelstvu je to koalice. Takže koalice má potřebný potenciál prosadit své cíle a sliby ve volebních programech. Všechny uvedené subjekty měly ve svém volebním programu
ŘEŠENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY.
Jak budete postupovat? A jak si představujete termínový průběh řešení?

Místostarosta města ing. Beseda, MBA:
Nejprve bych si dovolil odpovědět na část otázky týkající se koaliční většiny v orgánech města. Bez ohledu na počet zástupců našeho volebního sdružení v Radě města a Zastupitelstvu chceme přijímat veškerá rozhodnutí - stejně jako tomu bylo i v minulém volebním období - na základě otevřené diskuze se všemi ostatními radními a zastupiteli bez ohledu na to, jsou-li v koalici nebo opozici. Jsme totiž přesvědčeni, že právě diskuze nakonec vede k přijetí toho nejoptimálnějšího řešení. Zároveň nás veškerá jednání rady i zastupitelstva přesvědčují i nadále o tom, že byť s různou politickou příslušností a různými politickými názory, tak se zde scházejí lidé, kterým se jedná o dobro našeho města.
Snad jsem tím částečně odpověděl i na druhou část Vaší otázky týkající se tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují. Náš postup bude otevřený a transparentní. Neradi slibujeme vzdušné zámky, proto nejsme v současné době schopni předložit konkrétní časový termín realizace řešení tranzitní dopravy. Naším záměrem je ve spolupráci s ŘSD a Krajským úřadem iniciovat zpracování tzv. vyhledávací studie, která navrhne optimální řešení tranzitní dopravy pro naše město. Studie, která bude reflektovat poslední vývoj spojený s předpokládanou realizací dálnice D11 k polským hranicím a vývoj dopravy v okolních městech, zejména v Náchodě a městech v okolí průmyslové zóny Kvasiny. Protože tento záměr musí být odsouhlasen zastupitelstvem města, předkládáme jej jako jeden z bodů na jeho červnové jednání.

Novoměstský kurýr:
Nedávno vyšel článek v tisku (iDnes, 29.4.2015), ve kterém pan starosta řekl:
"Pokud vývoj ukáže, že bychom měli postupovat jinak ohledně tranzitní dopravy, může to jít procesem změn budoucího územního plánu, případně můžeme iniciovat nějakou vyhledávací studii pro stavbu silnice, kde je investorem Ředitelství silnic a dálnic. To vše ukáže čas."
Můžete upřesnit, jaký vývoj situace musí nastat, aby město postupovalo jinak ohledně tranzitní dopravy, než postupuje dnes?

Místostarosta města ing. Beseda, MBA:
Na Vaší otázce si dovolím demonstrovat vývoj našeho přístupu. Diskuze o tranzitní dopravě vedeme s veřejností, kolegy radními, zastupiteli i úředníky nejrůznějších úřadů doopravdy každodenně. Vývoj ode dne, kdy pan starosta odpovídal na otázku MF Dnes, pokročil natolik, že dnes již nevedeme diskuzi pouze o tom, zda vyhledávací studii iniciovat, ale o tom, jakým způsobem ji nejlépe iniciovat, aby její závěry byly všemi stranami akceptovatelné a nezpochybnitelné.
O všech podkladech a podnětech, které budeme mít k dispozici v době konání nejbližšího městského zastupitelstva, budou zastupitelé samozřejmě informováni.

Novoměstský kurýr:
V dopise od vedení NMNM ze dne 16.4.2015, ve kterém NMNM odpovídalo tzv. přípravnému výboru na jejich dopis, je mimo jiné uveden tento odstavec:
"Není zcela zřejmé, co máte na mysli "variantní vyhledávací studií řešení tranzitní dopravy". Ať je tím myšleno cokoli, již ze samotného názvu je zřejmé, že tato studie se má týkat tranzitní dopravy, kterou ovšem městu nepřísluší řešit. Řešení této záležitosti může být ze strany města iniciováno. Po konzultaci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje budou členové ZM o této možnosti informováni a na jejich rozhodnutí bude, zda uloží vedení města, aby se s požadavkem na řešení této věci obrátilo na ŘSD a Ministerstvo dopravy."
Kdy bude město iniciovat vypracování variantní studie, týkající se tranzitní dopravy?

Místostarosta města ing. Beseda, MBA:
V odpovědi na dopis jsme reagovali na konkrétní žádost přípravného výboru. Naší představou a záměrem je, aby vyhledávací studie, o níž mluvím v předchozích odpovědích, zhodnotila všechny možné varianty řešení tranzitní dopravy a nikoli pouze dvě v současné době diskutované - tzn. přeložku a obchvat v trase navrhované petičním výborem. Zároveň jsme přesvědčeni, že tranzitní doprava je skutečně něčím, co přesahuje hranice katastru našeho města a tuto otázku je třeba řešit ve spolupráci s Krajským úřadem a ŘSD.
Odpověď na Vaši otázku je jednoduchá - město již tento proces začalo realizovat. Tím, že o něm diskutujeme a zjišťujeme stanoviska občanů, lobistických skupin, zastupitelů a úředníků dotčených státních struktur. Tím, že zjišťujeme, jak optimálně studii zadat tak, aby byla odborná a nestranná, kompetentní a nezpochybnitelná.

Novoměstský kurýr:
Je zřejmé, že NMNM bude muset mít obchvat, který odvede tranzitní dopravu mimo město. Otázka je, kdy to bude. Současné dění v sousedním okrese Rychnov nad Kněžnou v souvislosti s rozvojem Auto Škoda v Kvasinách, počítá s investicemi do dopravní infrastruktury včetně obchvatů.
Kdy se předpokládá rozhodnutí o doplnění nového Územního plánu o trasu skutečného obchvatu Nového Města nad Metují?

Místostarosta města ing. Beseda, MBA:
Jednoduše řešeno ihned poté, co budeme vědět, kudy případnou trasu obchvatu vést. Právě k tomu má sloužit zmiňovaná vyhledávací studie. Její závěry by měly nejprve být vtěleny do vyšších územních plánovacích dokumentací (Zásad územního rozvoje KHK) a následně do územního plánu našeho města. Protože však realizace jakéhokoli komplexního řešení dopravy v našem městě je záležitostí velice dlouhodobou, snažíme se o zlepšení stavu vozovek v trase, po které v současné době projíždí hlavní část tranzitní dopravy. Proto jsme rádi za probíhající opravu Náchodské ulice realizovanou krajem i za opravu ulice Na Táboře, kterou zajišťuje ŘSD. V příštích 2-3 letech by mělo dle plánů Královehradeckého kraje dojít v několika etapách k opravě celé trasy mezi Spy a Vrchovinami.

Novoměstský kurýr:
V minulosti se ukázalo, že nedostatečná diskuze města s občany a naslouchání jejich názorům, vedla k situaci, která skončila soudním rozhodnutím o konání referenda o obchvatu.
Chcete se z této skutečnosti poučit a aplikovat podstatně větší komunikaci s občany města? Jaké formy si představujete?

Místostarosta města ing. Beseda, MBA:
Nemyslím, že diskuze s občany a naslouchání jejich názorům bylo nedostatečné. Ve veškerém našem snažení je však podstatné nejen to, co děláme, ale i jak to děláme. Dle mého názoru se v minulosti nepodařilo najít způsob, jak komunikovat se všemi občany našeho města a diskuze se zúžila pouze na některé skupiny.
Abychom situaci zlepšili, zřídili jsme například již koncem minulého roku stránky města na Facebooku, kterými komunikujeme zejména s mladšími obyvateli našeho města.
Čtenářům Novoměstského zpravodaje snad neuniklo jeho rozšíření a zařazení nových rubrik. V průběhu letošního roku chystáme ještě několik dalších novinek, které přispějí k lepší informovanosti našich občanů o městě, Městském úřadu a jeho práci. Jako prvnímu žurnalistovi Vám tedy s potěšením sděluji, že v průběhu měsíce května vydáme "Zprávu o činnosti městského úřadu za rok 2014", kde podrobně popisujeme vše, čím se úředníci a zaměstnanci úřadu v loňském roce zabývali.

Novoměstský kurýr:
Bude pan architekt Kaplan pokračovat na zpracování nového ÚP pro naše město, když na jedné z loňských besed v kině prohlásil, že pokud by měl stávající návrh přeložky I/14 nahradit obchvat (který by samozřejmě také zahrnoval přeložku), že by do toho nešel?

Místostarosta města ing. Beseda, MBA:
Dle mých informací byl zmíněný výrok reakcí na teoretickou otázku, zda je možné v současné fázi zpracování územního plánu provést zmiňovanou záměnu. Faktem pro mě je, že architekt Kaplan byl ve veřejné soutěži vybrán jako zpracovatel územního plánu a tuto zakázku našeho města plní. Hra na "co by bylo, kdyby.." bývá příjemným zpestřením salonních večírků, do diskuze o územním plánu však dle mého názoru nepatří.

Novoměstský kurýr:
Děkuji za rozhovor. Jindřich Buchal.

Vloženo: 1.5.2015
Článek z iDnes.

SOUDY DOTLAČILY NOVÉ MĚSTO K REFERENDU O SILNICI
Odpůrci dlouho připravované přeložky silnice I/14 v Novém Městě nad Metují uspěli s referendem až u soudu.
Bude se však konat až v roce 2018 současně s volbami do městského zastupitelstva.foto: archiv petičního výboru .

Autoři petice "Za obchvat Nového Města nad Metují" navrhli, že by se neměla stavět připravovaná přeložka I/14 od Spů směrem na Vrchoviny, ale jižní obchvat města od Spů směrem na Nahořany.
Nejvyšší správní soud dal odpůrcům za pravdu v březnovém rozsudku, Krajský soud v Hradci Králové vyhlásil referendum v usnesení z poloviny dubna. "Po rozsudku Nejvyššího správního soudu jsme tento verdikt očekávali," řekl starosta Nového Města Petr Hable. Zastupitelstvo loni odmítlo vyhlásit referendum a tvrdilo, že trasování silnice s nadregionálním významem není v jeho kompetencích.

Otázka v referendu.
Novoměstští budou v referendu odpovídat ano nebo ne na takto položenou otázku:
"Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD - pod Malecím - nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádaly u příslušných organizací ukončení prací na realizaci stavby přeložky 1/14 a v souladu se zákonnými postupy prosazovaly v městských, krajských i celostátních dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma -Nahořany?"

Přípravný výbor se obrátil na soud, který uznal, že půjde o takzvané konzultativní referendum. Pokud bude platné, bude vodítkem pro politiky, jakým směrem mají prosazovat řešení dopravy.

Přeložka nedostala ještě územní rozhodnutí.
Osobní a hlavně nákladní auta jsou pro Nové Město velký problém. Silnice I/14 od Rychnova nad Kněžnou do Náchoda vede přímo přes historické Husovo náměstí, nákladní doprava však jezdí po silnici z obce Spy do Krčína. Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) navrhuje trasu přeložky silnice v délce 6,3 kilometru od Spů, podél železniční trati v Novém Městě a s napojením ve Vrchovinách za odhadovanou cenu 786 milionů korun bez daně. Stavba však zatím nemá územní rozhodnutí, ŘSD o něj žádá od roku 2008, stavební úřad ho třikrát vydal, ale krajský úřad ho opakovaně zrušil a vrátil k projednání. Teď je územní řízení přerušeno do konce roku 2015 k doplnění podkladů, což zatím ŘSD nedodalo. Aktivisté chtějí jižní obchvat
Skupina občanů a také majitelů pozemků je však proti této trase. Argumentují, že kamionová doprava rozdělí Nové Město na dvě části, zvýší to hluk a emise. Na přelomu roku 2013 a 2014 podepsalo petici Za obchvat Nového Města nad Metují asi 1 600 lidí. V ní požadovali jižní obchvat města od Spů směrem na Nahořany a žádali i referendum.

Teď jsou zástupci přípravného výboru spokojeni.
"Soud nám dal stoprocentně za pravdu. Už jsme vyzvali zastupitele, aby město nechalo zpracovat vyhledávací dopravní studii, která by podrobněji přiblížila trasu obchvatu i s ohledem na ekologické požadavky, hlučnost a podobně. Trasa by tak dostala reálnější základ," uvedl Václav Zilvar z petičního výboru.
"Lidé před volbami by se pak mohli rozhodnout jednak podle této studie k jižnímu obchvatu, jednak podle dokumentace k územnímu řízení na trasu přeložky I/14 připravenou ŘSD," dodal.
Vedení radnice tvrdí, že referendum nebude mít vliv na přípravu nového územního plánu, který se právě zpracovává. Podle radnice lze schválit územní plán a pak ho podle výsledků referenda upravit.
Příznivci obchvatu však tvrdí, že i když zatím referendum nebylo, v územním plánu by se mělo počítat s koridorem jimi zamýšleného obchvatu. Upozornili už dřív, že v Krčíně má pozemky občanské sdružení K-47 z Boru u Skutče, které je chtělo převést v územním plánu na zastavitelné území, což by obchvat zřejmě zablokovalo.

Podle nich to nahrává i spekulaci s cenami pozemků.
"Obě trasy silnice nyní vedou poli a loukami. Než zastupitelé někde schválí zástavbu, bylo by vhodné počkat, až občané rozhodnou v referendu. Pokud by zastupitelé činili kroky znemožňující referendum, jako přípravný výbor bychom se museli domáhat soudního přezkoumání," mínil Václav Zilvar.

Starosta tvrdí, že postup města může doznat změn.
"Pokud vývoj ukáže, že bychom měli postupovat jinak ohledně tranzitní dopravy, může to jít procesem změn budoucího územního plánu, případně můžeme iniciovat nějakou vyhledávací studii pro stavbu silnice, kde je investorem Ředitelství silnic a dálnic. To vše ukáže čas," řekl Hable.

29. dubna 2015. Autor: Štěpánka Tůmová.
Zdroj: http://hradec.idnes.cz/nove-mesto-nad-metuji-musi-vypsat-referendum-o-silnici-pgk-/hradec-zpravy.aspx?c=A150428_145450_hradec-zpravy_tuu

Vloženo: 24.4.2015
Aktualizace.

INFORMACE O ROZHODNUTÍ KRAJSKÉHO SOUDU.

Informace ze stránek Nového Města nad Metují:
Dne 16. 4. 2015 bylo městu doručeno Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové 30A 78/2014-110, kterým Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o vyhlášení místního referenda ve městě Nové Město nad Metují o otázce:

"Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD - pod Malecím - nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádaly u příslušných organizací ukončení prací na realizaci stavby přeložky 1/14 a v souladu se zákonnými postupy prosazovaly v městských, krajských i celostátních dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového města nad Metují v trase Spy – Vladivostok - Osma –Nahořany?"

Krajský soud rozhodl tak, že místní referendum se bude konat současně s nejbližšími volbami do Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, čímž vyhověl přípravnému výboru a vyhlásil místní referendum v termínu, který byl přípravným výborem navržen.

Město samozřejmě usnesení Krajského soudu respektuje. Jeho rozhodnutí dává možnost v průběhu následujících 40 měsíců zbývajících do konání příštích komunálních voleb pečlivě posoudit přínosy a nedostatky všech možných variant řešení neuspokojivé dopravní situace v Novém Městě nad Metují.

Rozhodnutí Krajského soudu zároveň neohrožuje probíhající proces zpracování a přijetí nového Územního plánu, který může být zastupitelstvem města přijat a  následně prostřednictvím změny upraven tak, aby respektoval výsledky referenda konaného na podzim roku 2018.

Petr Hable, starosta
Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta

Převzato z www stránek NMNM.

Vloženo: 29.3.2015

INFORMACE Z TISKOVÉ KONFERENCE PREMIÉRA V HRADCI KRÁLOVÉ.

Polská rychlostní silnice S3 nesmí končit v poli, shodli se hejtman a premiér.
Prioritu má dostat úsek z Trutnova na hranice.
V závěru své jednodenní návštěvy Královéhradeckého kraje jednal premiér Bohuslav Sobotka o situaci kolem dostavby dálnice D11 a výstavby navazující rychlostní silnice R11. S hejtmanem Lubomírem Francem se shodl na nutnosti zrychlení příprav na české straně.
"Hovořili jsme o připravenosti dvou úseků dálnice D11 do Jaroměře. V současnosti je zde vykoupeno 94 – 98 procent potřebných pozemků. Naším cílem z pohledu vlády zůstává to, aby realizace těchto úseků mohla být zahájena v roce 2016. Na ně by měla co nejdříve navázat rychlostní komunikace R11," řekl v této souvislosti premiér Bohuslav Sobotka a připomněl nedávnou polemiku kolem nových polských záměrů na dálniční spojení s Českou republikou:

"Na duben se připravuje společné zasedání ministrů české a polské vlády v Praze. Jedním z témat bude i dopravní infrastruktura. Česká strana trvá na propojení silnic R11 a S3," uvedl dále předseda vlády.

S informací o konkrétních krocích, které mají motivovat polskou stranu k preferenci výstavby komunikace směrem na Trutnov, jej doplnil hejtman Lubomír Franc:
"Kvalitní spojení do Polska je pro Královéhradecký kraj velmi důležité. Naši severní sousedé hodlají začít stavět silnici S3 do Bolkówa už v příštím roce. Ve svých dalších záměrech se ale budou ohlížet na to, jak daleko s přípravami je česká strana. Na tomto jednání jsme diskutovali o možnosti dát prioritu výstavbě úseku od hranic do Trutnova," konkretizoval Lubomír Franc.

Nové kvalitní spojení z Královéhradeckého kraje do Polska by dokázalo významně ulehčit především Náchodu, který se dlouhodobě potýká s nadměrnou tranzitní dopravou. Jak upozornil starosta Jan Birke, dosahují tamní intenzity dopravy až třiceti tisíc vozů denně v obou směrech. Z toho je šest tisíc kamionů. Jako nejbližší reálný termín pro začátek stavby úseku z Trutnova ke státním hranicím se podle ministerstva dopravy jeví rok 2019.

Včerejšího jednání k výstavbě dálnice D11 a silnice R11 se na Kuksu účastnili i zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Ministerstva dopravy ČR a starostové Náchoda, Trutnova a Žacléře.


Z návštěvy premiéra, hejtmana Hradeckého kraje a dalších v Kuksu. (Foto: Jindřich Polák).

Převzato z internetu, autor: Michal Friček.
PŘIPOJUJI STANOVISKO NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ K NÍŽE UVEDENÉMU ROZHODNUTÍ
NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU.

Stanovisko města k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci místního referenda.
Rozsudkem č. j. Ars 11/2014-37 ze dne 5. 3. 2015 Nejvyšší správní soud zrušil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, kterým byl zamítnut návrh Přípravného výboru na konání místního referenda o navržené otázce a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení.

O vyhlášení místního referenda bude tedy nyní rozhodovat Krajský soud v Hradci Králové, který má na zvážení dva termíny. První možností je, že místní referendum bude vyhlášeno podle návrhu Přípravného výboru, tedy současně s volbami do některé z komor Parlamentu ČR (nejbližší příští řádné volby do Poslanecké sněmovny se mají konat na podzim roku 2017), a to v případě, že konání referenda až v tomto termínu účel referenda podstatně neohrozí. V opačném případě bude referendum vyhlášeno tak, aby se konalo do 90 dnů ode dne jeho vyhlášení, což je termín, který upravuje zákon o místním referendu.

Za účelem opatření podkladů pro posouzení, v jakém termínu má být místní referendum vyhlášeno, si Krajský soud v Hradci Králové dne 18. 3. 2015 od města vyžádal vyjádření k tomu, v jakém stavu se nachází příprava či realizace stavby přeložky silnice I/14. Sdělení k této věci bylo krajskému soudu odesláno dne 23. 3. 2015. Kromě informací k přeložce silnice I/14 byly sděleny i informace k tomu, v jaké fázi se nyní nachází projednávání nového územního plánu města.
V této chvíli tedy městu nepřísluší činit žádné kroky a vyčkáváme, jak Krajský soud v Hradci Králové rozhodne.

Petr Hable, starosta ,
Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta.


V Novém Městě nad Metují 23.3.2015. Převzato ze stránek města.Poznámka Novoměstského kurýra.
V Kvasinách a celém tamním regionu dojde k výraznému rozvoji – zatím se mluví o podpoře od státu ve výši 2 Mld Kč. Půjde to na infrastrukturu, a vše co podpoří možnost nárůstu výroby v automobilce Škoda. Sama Škodovka bude investovat cca 7 Mld Kč. Přijmout tam mají cca 1300 nových zaměstnanců. Mluví se o několika obchvatech.
Nové Město nad Metují je od Kvasin cca 20 km, ale v našem městě se zřejmě vliv nárůstu dopravy pro Kvasiny nepředpokládá. Přitom až se dostane dálnice D11 do Jaroměře – a to není tak daleko (viz výše) – tak bude i obchvat Jaroměře směrem k obchvatu České Skalice. A to znamená nejbližší dálniční připojení směrem na Kvasiny z této strany. Ale to bude končit u přehrady Rozkoš! Druhá nejbližší dálnice pro Kvasiny bude R35 – ale ta bude zřejmě později než D11 do Jaroměře a je ve větší vzdálenosti. Kromě toho probíhá doprava z Kvasin na Polsko a naopak, a ta je přímo přes Nové Město.
Až bude dokončena R11 od polských hranic do Trutnova, a jak je výše uvedeno, bude to maximálně podporováno vládou, tak zesílí provoz z Polska k Jaroměři, protože kdo to tam zná, tak ví, že silnice od Trutnova k Jaroměři je docela v dobrém a rekonstruovaném stavu, takže rychlost dostavby R11 z Trutnova do Jaroměře nebude tak životně naléhavá - i když samozřejmě nutná - a provoz tam určitě silně zesílí už před definitivní dostavbou R11 k Jaroměři. Dá se předpokládat, že doprava z Jaroměře směrem k Rychnovu nad Kněžnou a dále, ale i ke Kvasinám, si bude hledat cestu naším regionem. Ale kudy se tato doprava vydá?
Po dokončení dálnice do Jaroměře do doby propojení na polské hranice v Královci jistě zesílí doprava na Náchod, jestli se tudy bude jezdit na Kvasiny je otázka. Ale pohodlný a rychlý přístup ze západu a severu Čech až do Jaroměře to nabízí. A později, po částečném a později úplném dokončení R11, i ještě pohodlný přístup z Polska k Jaroměři. Jenže nebude kudy dál.
Je ten kousek nové (z části jen rekonstruované) silnice od obchvatu České Skalice ke Spům za těchto okolností opravdu taková nesmyslná, vzdálená chiméra? Škoda, že se stálým čekáním ztratilo tolik času! Zvláště za dnešní situace, kdy do sousedního okresu tečou peníze ve velkém a vláda celou věc jednoznačně podporuje, je velmi vhodná doba nasadit všechny páky v úsilí o co nejrychlejší realizaci obchvatu Nového Města nad Metují - opravdu není na co čekat!!
Jindřich Buchal.

Podívejte se na mapu dálniční sítě v ČR k 1.1.2015 a po dokončení:


Vloženo: 11.3.2015

Bude v Novém Městě nad Metují referendum?

Nejvyšší správní soud otevřel cestu k referendu v Novém Městě nad Metují.
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.

Nejvyšší správní soud (NSS) otevřel cestu pro konání místního referenda v Novém Městě nad Metují. Vyhověl kasační stížnosti přípravného výboru, který loni požadoval plebiscit o vedení tranzitní dopravy a případném obchvatu. Radnice referendum nevyhlásila, výbor neuspěl ani u Krajského soudu v Hradci Králové, který se musí sporem znovu zabývat.
Navržená otázka referenda měla zjistit názor lidí na vedení tranzitní a nákladní dopravy v koridoru od místní části Vladivostok okolo nádraží k Vrchovinám. Zároveň se lidé měli vyjádřit k myšlence jižního obchvatu ve trase Spy-Vladivostok-Osma-Nahořany namísto připravované přeložky silnice 1/14. Navrhovatelé referenda rozhodnutí soudu uvítali.
"Přeložka by znamenala urbanistické znehodnocení a rozdělení města dopravním koridorem na dvě části. Naopak obchvat by kamionovou dopravu svedl mimo město k budoucímu dálničnímu přivaděči k D11," řekl člen petičního výboru Václav Zilvar.
Pokud se radnice k variantě obchvatu nepřikloní, budou odpůrci přeložky o referendum usilovat.

"Nic není ztraceno, práce na novém územním plánu města dosud zdaleka neskončily," řekl Zilvar. Návrh referenda podepsalo asi 1 600 lidí.

Podle starosty Petra Hableho (Volba pro Nové Město) je přeložka už zanesena ve vyšších územních plánech, což město musí v tuto chvíli respektovat.
"Otázka referenda je také těžko jednoznačně zodpověditelná, je položena nejasně," řekl starosta. Radnice ve věci referenda bude respektovat rozhodnutí krajského soudu, stejně tak bude respektovat i výsledek případného plebiscitu.
Radnice dospěla k závěru, že navržená otázka nespadá do samostatné působnosti obce, protože dopravní koridor je vymezen v krajských zásadách územního rozvoje. Podle NSS ale lidé o takové otázce hlasovat mohou.

"Do samostatné působnosti spadají nejen otázky, o nichž obec sama rozhoduje, ale i otázky, k nimž se může vyjádřit, zúčastnit se projednávání a podobně," stojí v rozhodnutí NSS.
Pokud se otázka čte komplexně, je podle NSS patrné, že přípravný výbor nechce, aby si město přisvojovalo pravomoc kraje. Pouze má zavázat politickou reprezentaci k prosazování určitého postoje ke stavbě. Otázka je podle soudu také dostatečně srozumitelná a určitá, i když nestanovuje konkrétní kroky konkrétních orgánů města.
NSS teoreticky mohl referendum sám vyhlásit, ale neudělal to. Spor vrátil ke krajskému soudu. Ze spisu totiž není jasné, v jaké fázi je příprava či realizace stavby, což je podstatné pro úvahu, zda má hlasovaní vůbec ještě smysl. Krajský soud musí řešit také termín. Přípravný výbor původně chtěl referendum společně s komunálními volbami, případně s nejbližšími parlamentními volbami.
Zdroj: MF Dnes, 5.3.2015.


Vloženo: 2.2.2015

V návaznosti na níže uvedenou informaci o jednání Zastupitelstva města k dopisu Petičního výboru mi Petiční výbor nabídl předmětný dopis ke zveřejnění.
Protože nestranné a korektní informace považuji za prvořadý cíl těchto stránek a veřejnost zatím neměla možnost se s obsahem dopisu seznámit, dovoluji si zde onen dopis zveřejnit.
Posuďte sami jeho obsah.
Jindřich Buchal.
Vloženo: 28.1.2015

Nové zastupitelstvo našeho města se poprvé dotklo problematiky "přeložka kontra obchvat".
Poslechněte si zvukový záznam k tomuto bodu (je zveřejněno na stránkách města)
.

Zvukový záznam z jednání Zastupitelstava města NMNM, které se konalo 11.12.2014 k bodu "dopis petičního výboru":

Zvukový záznam

Technická poznámka ke zvukovému záznamu:
Pokud Váš internetový prohlížeč zvukový soubor přímo neotevře a nespustí jeho přehrání, nabídne Vám jako další variantu "uložit" soubor do Vašeho počítače
Je to cca 3 Mb. Tam si ho můžete spustit ve vašem oblíbeném zvukovém přehrávači. Je to standardní soubor mp3. Mě se to přímo otevírá v prohlížeči Firefox (začne se to přehrávat), Internet Explorer 8 mi nabízí "uložit" - to funguje. Nabídka IE "najít" mi nefunguje. Měla by se objevit nabídka "otevřít". V jiných prohlížečích jsem to nezkoušel. Pokud někdo víte proč to přímo neotevře IE, sdělte mi to. To jsou některé internetové záhady. Tuto jsem zatím nevyřešil. Doufám, že s tím nebudete mít problém a že se k poslechu dopracujete.

Věcná poznámka ke zvukovému záznamu:
Tento zvukový záznam je výstřižek z celého zvukového záznamu z jednání Zastupitelstva města, který je nabídnut na stránkách Nového Města nad Metují v části zápisy ze Zastupitelstva města. Zveřejnění zvukového záznamu spolu se zápisem z jednání Zastupitelstva města v prosinci 2014 je novinka, kterou zavedlo nové vedení našeho města. Je to docela zajímavé si poslechnout, doporučuji využívat.
Já jsem si dovolil zde uvést právě tuto část, týkající se dopisu petičního výboru na město, který byl zřejmě předán městu v prosinci 2014. Celkový zvukový záznam z jednání Zastupitelstva je dlouhý cca 216 minut a není úplně jednoduché v něm najít právě tu část (ta trvá cca 13 minut), o které je zde řeč. Nevím, co v dopise petičního výboru bylo. Ale protože petiční výbor organizoval petici, kterou podepsalo cca 1600 občanů a týká se to problematiky obchvatu NMNM a také je to pokud vím poprvé, co se této problematiky jednání nového ZM dotklo, tak považuji za vhodné to dát do té části mých internetových stránek, která se problematikou obchvatu v Novém Městě nad Metují zabývá už od roku 2006.
J.B.


Vloženo: 12.11.2014

SITUACE JE OPRAVDU VÁŽNÁ - PODÍVEJTE SE JAK TO ŘEŠÍ NA RYCHNOVSKU!
DOBA JE PŘÍZNIVÁ PRO OBCHVATY V NAŠEM REGIONU.
VĚDÍ TO V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ?


Škodovka v Kvasinách roste, silnice stále trpí. Stát plánuje injekci!!
Obyvatelé Rychnovska se dočkají širších silnic a možná i dalších obchvatů měst.
Na seznamu nejvážnějších problémů, které je potřeba vyřešit v souvislosti s rozšiřováním automobilky Škoda Auto v Kvasinách, už pracuje speciální vládní komise.
Továrna zahájila koncem loňského roku sériovou výrobu modernizované verze modelu Yeti. V Kvasinách se dosud vyrábějí roomstery, ale podle dodavatelů se už plánuje jejich přesun do polské Poznaně.

Do rozvoje půjde nejspíš podobná suma jako v letech 2005 až 2012, kdy stát a kraj nasypaly do opomíjeného cípu regionu asi 1,4 miliardy korun. Nejspíš půjde hlavně o dopravní stavby a zástupci vlády, kraje a automobilky by k tomu měli na podzim podepsat memorandum.


foto: Jaroslav Halamka

"Pro region to bude dobré, pokud k tomu vláda přistoupí zodpovědně. Součástí nové investice by měla být náprava situace na Rychnovsku, protože je pravda, že celý Královéhradecký kraj je do jisté míry podfinancovaný, zejména v oblasti infrastruktury. Jsou zde například úzká hrdla, kde mají kamiony i další auta dopravní problémy,"
uznal předseda dolní komory Parlamentu Jan Hamáček při návštěvě Rychnovska, kam přijel podpořit senátora Miroslava Antla před říjnovými volbami.

Na kolony aut nebo nebezpečné situace pro chodce si stěžují například lidé v Častolovicích nebo v Kostelci nad Orlicí, kudy jezdí tisíce kamionů. Vedení Rychnova nad Kněžnou zase upozornilo na problematický železniční přejezd, kde se kříží vlaky do Kvasin se silnicí první třídy.

Obchvat chybí i obci Domašín a dokončení svého obchvatu by si přála i Solnice. Vedení kraje nedávno podpořilo stavbu obchvatu Opočna, na ostatních obcích bude záležet, do jaké míry mají připravené projekty.
První akcí související s rozšiřováním škodovky je přestavba nádraží v Týništi, se kterou začala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Za zkapacitnění a modernizaci tratě mezi Týništěm a Solnicí, kudy jezdí nákladní vlaky z automobilky, vydá kolem 750 milionů korun.

Automobilka plánuje velký rozmach.
Vládní a krajská podpora pro Rychnovsko se zřejmě bude pohybovat v podobné úrovni jako v letech 2005 až 2012, kdy tam stát spolu s krajem nasypal asi 1,4 miliardy korun za opravy silnic, přístroje pro nemocnici, bydlení, čističku v Solnici nebo rychnovskou požární stanici. Automobilka zatím nechce komentovat, jak se zapojí do této nové podpory, a chce počkat až na usnesení vlády.
Sama továrna má jasno o své budoucnosti teprve od března, kdy šéf Volkswagenu Martin Winterkorn potvrdil, že koncem příštího roku začne v Kvasinách výroba osmého modelu.
Zdroj: 26. srpna 2014, zdroj i-Dnes, Hradecký kraj.A TAKÉ NĚCO NA DOPLNĚNÍ:

Pan Vymetálek, který bydlí v Náchodské ulici, nedávno na naše Nové Město napsal:
Dobrý den,
ještě se vracím k mé otázce a k vaší odpovědi na dotaz ve věci opravy silnice 1/14 vedoucí naším městem.
S vaší odpovědí nejsem příliš spokojen.
Z médií se dovídáme, že Škoda auto, a.s. bude v Kvasinách investovat 13 miliard do rozšíření výroby aut,že od roku 2001 již investovala 23 miliard korun.To je dobře,ale:
Závod s asi 4200 zaměstnanci ročně nyní vyrobí 150 tisíc aut, do roku 2018 chce firma zvýšit prodej na 1,5 milionu vozů ročně.
Píše se, že stát a kraj hodlají rozvoj závodu podpořit investicemi do veřejné infrastruktury. V novinách se dále píše, že hejtman Franc uvedl,že oblast by se měla dočkat hlavně lepších silnic a obchvatů...
Obdivuji řidiče kamionů těchto zemí, kteří s 8 až 10-ti novými auty se "trefují"do podjezdu v Krčíně a jedou po silnici bez zpevněných krajnic ze Spů do Vrchovin.
Navrhuji, aby tento stav byl fotograficky zdokumentován a příslušným orgánům, včetně poslanců, senátorů a ministrovi dopravy předložen, t.j.aby se situace začala řešit, aby o tomto stavu informoval tisk a televize.
Lze říci,že to bude jedním z hlavních úkolů pro nově zvolené představitele města a příslušné pracovníky městského úřadu. Jen čekat, až na Nové Město nad Metují přijde řada - řešení problému nepomůže. Město čeká na vyřešení problému silnice 1/14 už téměř 50 let.
Dotaz: Jak zástupci města aktivně jednají ("lobují"), tj. jednají u hejtmana, příslušných úřadů, případně u poslanců a senátorů,nebo ministra dopravy o tom, aby se situace silnice 1/14 řešila, i ve vazbě na nové investice v Kvasinách, a na příslib hejtmana France? Po silnici 1/14, t.j i obydlenou částí města, bude patrně stejně jako dosud část zvětšené produkce aut z Kvasin směřovat do Polska, Litvy, Estonska, atd.
Děkuji .
Vymetálek (Vloženo 25. 9. 2014)

A pan Pozděna mu odpověděl:
Vážený pane Vymetálku,
obávám se, že v této rubrice Dotazy a odpovědi nejsem schopen vše, co se týče řešení dopravy, popsat, vysvětlit a zdůvodnit. Váš dotaz přestává být konkrétní a věcný, svými dotazy a návrhy spíše otevíráte diskuzi o této problematice. Pokud Vás toto téma zajímá, navrhuji Vám sjednat si schůzku u vedení města. Na případnou schůzku se rád dostavím a pokusíme se Vám zodpovědět vše, co Vás zajímá.

Komentář Novoměstského kurýra:
Ani mě, jako občana NMNM tato odpověď neuspokojila.
Diskuze na dané téma ne tak dávno, ale o to silněji, už vypukla.
Ale - nejde o diskuzi, reprezentanti města musí na stůl položit výsledky své práce za ty roky, co se problém I/14 řeší-neřeší. A to veřejně a ne někde samostatně s tazatelem - na veřejný dotaz musí být veřejná odpověď .
Nebo snad nemají odpovědní pracovníci na stůl co položit?
To by opravdu bylo na pováženou!

Základní otázky jsou:
1. Proč už dávno nebyla přeložka nahrazena obchvatem - který by byl zároveň přeložkou?

2. Kdy bude tedy ta přeložka, pokud je ten "vrabec v hrsti" opravdu v hrsti? (přirovnání pana starosty na besedě v kině, že je: "lepší vrabec v hrsti (přeložka) než holub (obchvat) na střeše")
Poznámka Novoměstského kurýra: skutečnost, pokud NMNM docílí realizaci stávajícího návrhu přeložky a potom (nebo ještě současně s její dostavbou) bude připravovat obchvat, který bude další přeložkou, trochu zavání Kocourkovem - nebo ne? A co ta vyhozená miliarda?

3. V jaké KONKRÉTNÍ fázi je díky iniciativě NMNM příprava obchvatu a jaké jsou oficielní informace - respektive kdy NMNM požaduje - jeho realizaci?


A na závěr tohoto vstupu si nemohu odpustit návrat k prohlášení města, které jsme všichni dostali do schránek někdy v únoru letošního roku:
(Originál viz níže - datum vstupu 27.2.2014)

Tady je několik mých názorů k tomuto materiálu:

Argumenty k "Prohlášení města", které město vydalo ke kritice přeložky tzv. "petičním výborem":
- bez ohledu na "petiční výbor" je třeba vnímat míru nesouhlasu občanů s přeložkou – jaká je dnes ta "míra nesouhlasu"? Myslím si, že nemalá!

- "masáž" občanů petičním výborem určitě není hlavní příčinou nesouhlasu s přeložkou, spíš vzbudila zájem o problém a následný názor i těch, kteří dosud mlčeli – cca 1600 podpisů proti přeložce není malé číslo, když uvážíme, že o veřejné dění ve městě se většina občanů vůbec nezajímá

- historickým jádrem vede I/14 už dlouhou řadu let pouze "papírově". Prakticky vede Vrchoviny – Krčín – Spy

- k rozdělení města dojde, kroužek na mapě na str. 4 ve vyjádření města (viz únor 2014) kolem NMNM je nakreslen mimo přeložku – to je hrubá nepravda, do NMNM přece patří i Krčín, železnici a silnici nelze srovnávat (z hlediska rozdělení města), kromě toho ta významná část problému s přeložkou je od mostu u Ammannu nad Vrchoviny, kde souběh se železnicí už žádný není

- ochrana "Husova náměstí" přeložkou – argument je nepravdivý – papírově ano ale prakticky už dávno ne

- minulá zastupitelstva asi opravdu přeložku podporovala – ale to neznamená, že to bylo správně – diskuse s občany prakticky neprobíhala – až dnes narůstá, pro obchvat je to daleko "po dvanácté", ale to není argument pro neřešení obchvatu. Podmínky pro posouzení byly v 70tých letech určitě významně jiné než v současnosti – argument, že je to tak dlouhodobě "stabilní" myšlenka ukazuje, že se někde stala chyba. A ta chyba se stále zvětšovala od poměrně daleké minulosti k současnosti. Bohužel, zřejmě v zastupitelstvech se nenašel nikdo (nebo byl přehlasován) kdo by na to poukázal. A občanů se nikdo neptal!
A nabízí se otázka: nepodcenili minulí starostové řešení tohoto problému?

- termín realizace přeložky zatím nebyl definován (jednotky let -?), termín realizace obchvatu objektivně nezjišťován – (desítky let -?) v Jaroměři si realizaci obchvatu navázali podmínkou v realizaci poslední etapy D11 k Jaroměři a budou mít obchvat v termínu, kdy dálnice dosáhne do Jaroměře a to bude relativně velmi brzy!!!

- NMNM dosud nedefinovalo "svou" variantu obchvatu a už argumentuje "nutností překonat širokou nivu Metuje" jako významnou negací, jenže žádná varianta obchvatu nemůže být bez překonání Metuje – návrh jaroměřského obchvatu překonává podobnou oblast za jaroměřským rybníkem a nemají s tím problém – náklady na trasu cca 6,5 km odhadují na 1 Mld.

- dopravní problémy ve městě lze řešit jednotlivými etapami realizace obchvatu s integrovanou přeložkou, včetně spojení na Náchod. Realizace obchvatu (nebo jeho části) je přitom i realizací přeložky – ale jinudy. Při etapovém řešení padá i překážka "zasahování do jiných obcí a neprůstřelnosti dosažení dohod" (laciný argument). Že KRAJ vydal materiál "Brána k sousedům", kde je obchvat Nového Města řešen na Nahořanskou silnici a podél stávající komunikace k přehradě a obchvatu České Skalice, naznačuje, že ze strany kraje lze očekávat podporu při řešení obchvatu Novým Městem v této podobě.

- NMNM opakovaně tvrdí, že lze využít pro obchvat blokované území pro vysokotlaký plynovod, ano, proč ne, padá tedy argument, že se trasa střetává s navrženým územním plánem, nákres "petičního výboru" zdaleka nemusí být tou přesnou a správnou trasou, trasa plynovodu zřejmě ano (s drobnými úpravami), tvrdí to i město, že to je možné - je výborné, že se dnes hodí blokovaná trasa plynovodu s širokým ochranným pásmem - souběh plynovodu a silnice je dle města možný (viz besedy v kině). Takže v Územním plánu je základ pro obchvat Nového Města vlastně promítnut – je třeba to dodělat a pokračovat

- NMNM musí umět předložit už DNES svou variantu (trasu) obchvatu, jistě musí mít už dnes svou představu, bez ohledu na to, že prosazuje přeložku, na otázku: kudy povedete obchvat?, musí umět odpovědět. Přece město říká: nevylučujeme obchvat! Tak jak bude ten obchvat vypadat podle představy města? Pokud ho (obchvat) město bude definovat, bude zajímavé se vrátit k dnešní argumentaci města a uplatněným námitkám proti všemu, co není stávající návrh přeložky

- nedávno jsem se setkal s informací, že Ministerstvo zdravotnictví s navrženou přeložkou v ÚP nesouhlasí (důvod: překračování limitů hluku údajně po celé délce trasy) – bylo zveřejněno? Co na to město? Je to vyřešeno? (Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 27. 1. 2014 o změně závazného stanoviska KHS HK tak, že se záměrem nesouhlasí – doručeno dne 20. 2. 2014)

- současný rozvoj firmy Škoda v Kvasinách a očekávání finanční injekce rychnovskému okresu, vstřícnost vlády i kraje k řešení silnic a obchvatů v této oblasti je významným argumentem a musí být impulsem konečně v NMNM začít rozhodně jednat a objektivně zjistit možnosti v urychlení obchvatu a zahájit jeho projekční přípravu, protože přeložka nevyvádí tranzit z města a přinesla by stejné problémy, které dnes chtějí řešit v Častolovicích, Kostelci n.O. apod.
Jindřich Buchal.


A ještě jedna aktualita:
Informace o výsledku soudního řízení ve věci návrhu přípravného výboru na konání místního referenda.
(zveřejněno na stránkách NMNM 12.11.2014).
Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30A 78/2014-48 ze dne 29. října 2014 byl Krajským soudem v Hradci Králové zamítnut návrh přípravného výboru pro konání místního referenda, zastoupeného zmocněncem přípravného výboru panem Ing. Václavem Zilvarem, kterým se zmocněnec přípravného výboru u tohoto krajského soudu domáhal vyhlášení místního referenda o této otázce navržené přípravným výborem:

"Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD - pod Malecím - nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádaly u příslušných organizací ukončení prací na realizaci stavby přeložky 1/14 a v souladu se zákonnými postupy prosazovaly v městských, krajských i celostátních dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany?"

K návrhu na konání místního referenda se svými podpisy připojilo cca 1 600 podpisů občanů města.
Krajským soudem v Hradci Králové bylo shledáno, že o takto položené otázce nelze místní referendum konat, neboť není splněna základní podmínka vyplývající ze zákona o místním referendu, dle které lze místní referendum konat o záležitostech spadajících do samostatné působnosti obce.
Přeložka silnice I/14 je záležitostí nadmístního významu, její koridor je vymezen v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje. V rámci územních plánů obcí, přes jejichž katastry má tato komunikace procházet, lze pouze zpřesnit její umístění v tomto pevně a závazně stanoveném koridoru.
Zastupitelstvu města Nové Město nad Metují tedy v rámci samostatné působnosti nepřísluší o vedení přeložky silnice I/14 rozhodovat. Pokud jde o navrhovanou trasu obchvatu, Krajský soud v Hradci Králové jednak konstatoval, že vymezení trasy obchvatu v navržené otázce není určité a dále ani v tomto případě se nejedná o záležitost spadající do samostatné působnosti města Nové Město nad Metují, neboť obchvat by nepochybně zasahoval i do katastru jiných obcí. Navržená otázka dále, dle názoru Krajského soudu v Hradci Králové, obsahuje řadu nejednoznačných a nejasných termínů.
Citované usnesení Krajského soudu v Hradci Králové je v pořadí již třetím rozhodnutím, které bylo ve věci výše uvedeného návrhu na konání místního referenda tímto soudem vydáno. Předchozí dva návrhy zmocněnce přípravného výboru byly zamítnuty (resp. jeden z nich byl odmítnut).
Petr Hable, starosta.
Převzato ze stránek NMNM.

A ÚPLNĚ NA ZÁVĚR DNEŠNÍHO VSTUPU:
Podívejte se, až budete mít čas, na tuto stránku od začátku - začíná úplně dole - je zde řada chronologicky seřazených informací a  vyjádření od dubna 2006, kdy jsem sem poprvé napsal o mých pochybnostech o přeložce a potřebě přejít k obchvatu!! A byl jsem natolik slušný, že jsem město upozornil na můj názor dotazem v příslušné "dotazovně". A dostal jsem - už tehdy, jak jinak - odpověď - neodpověď. Slovo OBCHVAT se v odpovědi vůbec neobjevilo. Od té doby se na "dotazovně" na nic neptám!!!
Už je to osm "ztracených" let a bohužel situace pro obchvat není o nic růžovější!!
Je to docela poučné!! Ale o čem to vlastně vypovídá?
J.B.


Vloženo: 5.7.2014

Na jednání Zastupitelstva města NMNM
byl dne 19.6. projednán i následující bod k přeložce I/14 a referendu.

ZÁPIS
řádné veřejné zasedání zastupitelstva města, přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují, ZM 100 (ve volebním období 33. zasedání) ze dne: 19.6.2014, od 16:00 hodin

6.5 Informace o doporučení návrhu na konání místního referenda

IDENTIFIKACE:
Informace o doručení návrhu na konání místního referenda.
Dne 03.06.2014 obdržel Odbor správní Městského úřadu Nové Město nad Metují návrh přípravného výboru na konání místního referenda podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místním referendu").
Návrh byl podaný přípravným výborem, jehož členy jsou: Ing. J. Š., CSc., p. M. H., p. J. Š., Ing. V. Z., pí D. V. V tomto návrhu byl označen jako zmocněnec členů přípravného výboru p. Ing. V. Z. Přílohou podání bylo 510 podpisových archů. Odbor správní přezkoumal, zda podaný návrh splňuje veškeré náležitosti podle zákona o místním referendu. Na základě toho pak odbor správní MěÚ odeslal zmocněnci Výzvu k odstranění nedostatků návrhu na konání místního referenda.

K ROZHODNUTÍ: Informace na vědomí.
PROJEDNÁNÍ:
Přepis zvukového záznamu:V 18:50 hodin – TAJ – "Bod 6/5 je Informace o doporučení návrhu na konání místního referenda, kdy dne 03.06.2014 obdržel Odbor správní (dále jen "OS") Městského úřadu Nové Město nad Metují návrh přípravného výboru na konání místního referenda podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místním referendu"). Návrh byl podaný přípravným výborem, jehož členy jsou: Ing. J. Š., CSc., p. M. H., p. J. Š., Ing. V. Z. a pí D. V. V tomto návrhu byl označen jako zmocněnec členů přípravného výboru p. Ing. V.Z.
Přílohou podání bylo 510 podpisových archů.
Návazně na to OS přezkoumal, zda podaný návrh splňuje veškeré náležitosti podle zákona o místním referendu a na základě toho pak OS MěÚ odeslal zmocněnci panu Ing. Z. výzvu k odstranění nedostatků návrhu na konání místního referenda. Je to pouze informace na vědomí, protože v současný době běží proces fakticky podle zákona – tzn. v rámci výkonu státní správy a samozřejmě v momentě, kdy budou naplněný všechny – odstraněny nedostatky a naplněno vše, co má být, tak potom bude o referendu rozhodovat podle svý zákonný pravomoci ZM. Jenom pro informaci doplňuju, že pan Ing. Z. se obrátil – převzal to doručení a obrátil se s určitými připomínkami. My jsme jeho připomínky neakceptovali a trváme na tom doplnění, tak jak jsme mu ho odeslali. Takže ZM se definitivní informace dozví tím, že bude jednat buď o referendu – v týhle tý chvíli pan Ing. Z. a přípravný výbor má jedinou možnost jak zvrátit to naše připomínkování, a to je, že musí do 14 dní podat žalobu k soudu a soud musí rozhodnout opět do 14 dní o tom – nebo teď – Pepíku doplň mě – jaká je tam lhůta?"
Mgr. Josef Petera (vedoucí odboru správního, dále jen "OS") mluvil mimo mikrofon – "Do 10 dnů to musí podat a do 30 dnů soud rozhodne."
TAJ – "Takže do 10 dnů musí podat a soud musí rozhodnout tak, jak bylo řečeno. Potom, kdyby soud rozhodl jakoby v náš neprospěch, tak na zářijových zasedáních ZM budete potom hlasovat ve vazbě k tomu uspořádání toho místního referenda. V týhle tý chvíli k tomu v podstatě není, co dalšího říct."
ST – Děkuji.Vloženo: 1.7.2014

V zápise z Rady Města č 296 z 9.6.2014 je obsažena následující informace:
3.22 Návrh na konání místního referenda
IDENTIFIKACE: TAJ - jedná se o informativní bod zařazený přímo do jednání RM.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí.
PROJEDNÁNÍ: Informace podala právnička MěÚ a TAJ - na odbor správní MěÚ byl doručen návrh na konání místního referenda týkající se dopravy na území města. Radní byli seznámeni s předkládanou otázkou pro referendum, která se skládá ze 3 částí. Přílohou podání je 510 podpisových archů. Úřad nyní zkoumá, zda podaný návrh splňuje veškeré náležitosti podle zákona o místním referendu.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Lucie Šímová, Referentka - Odbor správy úřadu

K Čl. 3. 22 USNESENÍ č. RM 296- 12561/14
RM bere na vědomí informace týkající se předloženého návrhu na konání místního referenda.
RM 296 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 9.6.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.


Vloženo: 13.6.2014

Vyjádření Občanského sdružení K-47 k příloze o obchvatu a přeložce silnice 1/14, která byla určena pro Nové Město nad Metují
a vyšla v ECHU č. 12.

(najdete na www.novinyecho.cz)
Vzhledem k tomu, že naše sdružení bylo několikrát lživě a intrikářsky napadnuto ve vztahu k změně územního plánu, přeložce silnice a obchvatu Nového Města nad Metují, rozhodli jsme se reagovat. Občanské sdružení K-47, je neziskovou organizací, jejímž posláním je zejména ochrana životního prostředí, ekovýchova, realizace akcí pro veřejnost a vojenská historie. Sdružení participuje na několika projektech zaměřených zejména na ochranu a osvětu v oblasti ochrany přírody a záchranu zraněných zvířat. Pozemky v katastrálním území Nového Města byly získány darem a chceme je využít pro výstavbu zázemí naší organizace (terénní stanice ochrany přírody) a pro činnost organizace, zejména realizaci praktických rozvojových programů v oblasti životního prostředí a osvěty. Petiční výbor s námi nikdy nejednal o možném využití pozemků, pouze špiní, smyšleně zneužívá jméno našeho sdružení a píše vykonstruované, nepravdivé informace. Domníváme se, že za vším stojí pouze strach několika intrikářů z toho, aby zde nevznikly nové stavební parcely, které by si někdo mohl koupit, třeba i za levnější peníze, než je jiní nabízejí. Proto lžou a uvádějí prospěchářsky veřejnost v omyl.
Vyzýváme autory těchto informací, které poškozují náš subjekt k omluvě!!!
Závěrem informujeme, že jsme otevřeni a nebráníme se jakémukoliv jednání a spolupráci, která bude ku prospěchu a rozvoji již tak krásného Nového Města, pouze však se slušnými a ne prospěchářskými subjekty.
Josef Cách, předseda, Občanské sdružení "K - 47"
Telefon: 775 368 552,
www.k-47.cz Adresa: Bor u Skutče 47, 539 44 Proseč
(PI)

Poznámka Novoměstského kurýra: převzato z novin Echo číslo 16.Doprava v Novém Městě nad Metují.

Zeptali jsme se starosty Nového Města nad Metují, v jaké fázi je příprava nového územního plánu města, hlavně z pohledu řešení tranzitní dopravy?
Po veřejném projednání návrhu územního plánu a také několika besedách s občany právě k otázkám dopravní situace ve městě, kterých se kromě tvůrců nového územního plánu a představitelů města zúčastnila i řada občanů města, prochází nyní příprava nového územního plánu fází, kdy jsou jeho pořizovatelem vyhodnocovány připomínky a námitky, které byly k návrhu nového územního plánu vzneseny. Jelikož připomínek a námitek byl vznesen opravdu vysoký počet, nečeká pořizovatele nového územního plánu lehký úkol, a to mimo jiné právě v souvislosti s prověřením reálnosti navrhovaných tras obchvatu města. Po ukončení této fáze bude návrh nového územního plánu předložen zastupitelstvu města.
Co bylo při besedách s občany nejvíce diskutováno?
Jednou z velmi diskutovaných částí návrhu nového územního plánu je území zahrádkářské kolonie pod komunikací do Pekla - Bobeček. Myslím, že občanům bylo v maximální míře vysvětleno, že město nemá s tímto územím žádné vedlejší úmysly a jsem přesvědčen, že konečná forma užití této lokality bude vyřešena ke spokojenosti jak dotčených občanů, tak i města.
A co velmi diskutovaná budoucnost dopravy ve městě?
To je již složitější záležitost, ve které se nám navíc prolíná příprava nového územního plánu, územní řízení na umístění stavby přeložky silnice 1/14 a proces řešení nevyhovujícího stavu komunikací ve městě. Víme, že potřebujeme, aby kraj neprodleně opravil současný katastrofální stav krajské komunikace, která zajišťuje průjezd od Spů přes Krčin do Vrchovin, a to hlavně její nejhorší část, kterou je Náchodská ulice. Proces projednávání nového územního plánu jsem zmínil již výše, a pokud jde o územní řízení na stavbu přeložky 1/14, tento proces nadále pokračuje standardními postupy podle stavebního zákona.
Jaký je Váš postoj k návrhům určitých skupin obyvatel k řešení dopravy ve městě?
Jednou věcí jsou návrhy na řešení dopravy, se kterými přicházejí jak organizované skupiny, tak i někteří jednotlivci. O těch byli představitelé i zaměstnanci města vždy ochotni diskutovat a také se tak dělo. Druhou věcí jsou výroky a smyšlená obvinění, kterými se někteří snaží své argumenty podpořit. Vedení města se dosud k těmto výrokům stavělo tak, že se snažilo občany objektivně o celé věci informovat, ať již na webových stránkách města nebo formou vysvětlujícího letáku, který byl distribuován do domácností na území města. Snažíme se o to, aby osobní rovina v reakcích byla spíše potlačena.
V pozici starosty jsem připraven tyto útoky do jisté míry snést a počítám s nimi. Vím, že volený politik na jakékoliv úrovni je veřejnou osobou pod veřejným dohledem a domnívám se, že by se i útočnými a nepravdivými výroky neměl nechat strhnout. Jsem přesvědčen o tom, že naprostá většina lidí v našem městě těmto výrokům na adresu vedení města i některých jeho zaměstnanců nevěří.
Věřím, že při řešení dopravy ve městě zvítězí rozum a slušnost.
Děkujeme za rozhovor.

Poznámka Novoměstského kurýra: převzato z novin Echo č. 16.


Vloženo: 21.4.2014:

Noviny Echo 18.4.2014 uveřejnily přílohu týkající se problematiky "přeložka kontra obchvat" v Novém Městě nad Metují.

Dovoluji si ji zde nabídnout v rámci kompletnosti informací k této problematice na těchto stránkách.


Zde je odkaz na regionální noviny Echo - často tam jsou zajímavé informace:
Náchodské noviny Echo


Vloženo: 14.3.2014

Rekapitulace přeložek a obchvatů v našem nejbližším regionu.
Níže uvedený obrázek vznikl spojením informací o městech Jaroměř, Česká Skalice, Náchod a Nové Město nad Metují.

Z legendy jasně vyplývá, jak to kde řeší, v Jaroměři, tam, pokud vše půjde dobře (dálnice, výkupy) předpokládají přeložku I/33 ( a zároveň obchvat Jaroměře) do roku cca 2020 (i když je to zřejmě optimistický odhad, nejsou to "desítky let"). Zajímavé je, že plánují také obchvat Josefova, takže budou mít obchvaty dva. Dokreslil jsem důsledně obvody uvedených měst, takže přeložky (a zároveň obchvaty) vedou zcela jasně mimo města (Jaroměř, Josefov, Česká Skalice, Náchod). Jak je to v Novém Městě nad Metují netřeba rozvádět.
Pro pořádek nutno dodat, že okolo Nového Města nad Metují jsem nakreslil moji představu o řešení (etapové) přeložky I/14 a zároveň obchvatu.
Pro zajímavost uvádím část článku z JAROMĚŘSKÉHO ZPRAVODAJE číslo 2/2014 týkající se obchvatu Jaroměře a pokračování stavby D11:

Obchvat Jaroměře.
Nový letošní rok nás přivítal až neuvěřitelně teplým, téměř jarním počasím, které nedávné vánoční svátky staví do doby relativně již velmi vzdálené. I tak existuje celá řada důležitých témat, týkajících se bezprostředně života našeho města.
Dnešní příspěvek bych chtěl věnovat další budoucí klíčové otázce nejen Jaroměře. Nová pravidla postupu při vykupování, případně vyvlastňování pozemků, dávají naději na budoucí vývoj a důležitý posun v rámci příprav výstavby dálničních úseků.
Pojďme si tedy něco napsat o aktuálním stavu investorské přípravy úseků 1106 a 1107.
První z uvedených začíná od hradeckého Plotiště až po hřbitov v Černožicích. Ten druhý je kratší. Své poslední metry bude úsek 1107 odpočítávat nedaleko poslední stavby v obci Hořenice. A právě v tomto místě se musí v budoucnu napojovat na novou přeložku dnešní hlavní dopravní tepny, procházející středem našeho města. To už ale dávno každý čtenář zpravodaje ví.
Zmíněný dálniční úsek 1106 ve směru od Hradce měří 15,22 km. Je formálně rozdělen na dvě téměř totožné části. Celá stavba má platné územní rozhodnutí. Několik stavebních objektů již dnes dokonce vlastní stavební povolení. Z důvodu nedostatku finančních prostředků došlo na tomto úseku v letech 2010 a 2011 k zastavení procesu přípravy. Během následujících dvou let došlo k významnému posunu, neboť k začátku letošního roku je vykoupeno více než 90 % potřebných pozemků.
V současné době pokračují poslední výkupy. Také poslední návrhy na vyvlastnění pozemků budou investorem stavby, tedy Ředitelstvím silnic a dálnic, podány nejpozději ve druhé polovině příštího měsíce. Ruku v ruce s tím jsou zajišťovány nutné smlouvy o nájmu a smlouvy o věcných břemenech. Kromě majetkoprávních kroků probíhá projektová příprava. Konkrétně se jedná o aktualizaci dokumentace pro stavební povolení. V letošním roce by měla být vydána veškerá stavební povolení a vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Lehce optimistický termín zahájení stavebních prací je v roce 2015. Samozřejmě za předpokladu bezproblémových majetkoprávních vypořádání a bezkolizního výběru zhotovitele stavby. Plánovaná doba výstavby je cca 3,5 roku.
A jak vypadá úsek lemující blízké okolí našeho města? Délka tohoto úseku 1107 je 7,39 km a odhadovaná výše nákladů necelé 4 miliardy korun. V roce 2014 je počítáno se zpracováním projektové dokumentace pro provedení stavby. I tato celá stavba má platné územní rozhodnutí. V tomto dokumentu je zakomponována veledůležitá podmínka našeho města. Celý úsek 1107 bude možné zprovoznit až ve chvíli zprovoznění přeložky silnice I/33, tedy obchvatu Jaroměře, vedoucího od dálničního sjezdu za obcí Hořenice směrem na krematorium, Dolany a napojující se za již dnes existující obchvat kolem České Skalice. Na některé stavební objekty jsou vydána stavební povolení.
Za poslední rok velmi významně narostla míra vykoupení potřebných pozemků (přes 86 %). Zbývá vypořádat posledních 31 listů vlastnictví a 48 listů vlastnictví věcných břemen. Současně byla také podána většina návrhů na vyvlastnění pozemků. Také na tomto úseku probíhá současně nutná projektová příprava. Před necelým rokem byla zajištěna studie dopravně inženýrských opatření. Smyslem a cílem této studie bylo především snížení ceny celé stavby. V letošním roce investor počítá s vydáním stavebního povolení a s výběrovým řízením na zhotovitele celého dálničního úseku.
Méně radostná situace je u samotného obchvatu Jaroměře. Stále ještě nejsou dokončeny vyvolané změny územních plánů nejen Jaroměře, ale také obcí Hořenice a Dolany. Tyto tři klíče jsou nezlomitelnou podmínkou pro znovuzahájení územního řízení. Odhadované náklady celé stavby, jejíž délka přesahuje 6,5 km, činí necelou miliardu korun.
Za velmi pozitivní považuji současný aktivní přístup hejtmana našeho kraje, který druhý lednový čtvrtek svolal první pracovní schůzku zástupců všech zainteresovaných institucí s ohledem na dostavbu dálničních úseků až za katastrální hranice našeho města, včetně řešení jaroměřského obchvatu.
Zdroj – Jaroměřský Zpravodaj 2/2014, autor - Jiří Klepsa, starosta města.


Vloženo: 27.2.2014

Město Nové Město nad Metují vydalo oficiální stanovisko k problematice přeložky silnice I/14
a jejímu zpochybňování, které se ve městě vyskytuje.
V zájmu kompletnosti a objektivnosti této mé stránky k problematice "přeložka kontra obchvat" si dovoluji zde toto stanovisko města uvést a to bez jakéhokoli komentáře (viz níže).
Pokud se chcete podívat na originál na stránkách města, zde je odkaz:

originál stanoviska města na stránkách NMNM:

Zde je kopie stanoviska:

:

Vloženo: 25.2.2014

Pan Josef Bartoš uplatnil na stránkách NMNM následující dotaz:
Josef Bartoš, dotaz 19.4.2014
Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal ohledně nově připravovaného ÚP a tolik diskutované přeložky silnice I/14. Čí zájmy zastupují městští zastupitelé? Jak sám název jejich funkce napovídá, mají zastupovat občany svého města. V současné době je velká většina obyvatel Nového Města proti návrhu přeložky. Jsou to občané, kteří se zajímají o svoje okolí a umí dát svůj názor najevo. Pak tu jsou občané, kteří s obchvatem možná souhlasí, ale nepodpoří ho. A pak tu jsou další, kterým je všechno jedno.
Koho z těchto skupin zastupují naši zastupitelé?
Byl jsem na svoje město hrdý a byl jsem spokojen jak je řízeno. Paní místo-starostku znám osobně z dob, kdy ještě učila na střední průmyslové škole. Měl jsem za to již tam, že se vždy přikloní na stranu rozumu a udělá maximum pro spokojenost všech. Doufám, že tomu bude i tentokrát, a postará se o zrušení nesmyslného projektu.
Co se týká ÚP, chtěl bych se zeptat, kde vezme město peníze na údržbu nově vzniklých komunikací a chodníků zástavbou nových lokalit, když není schopné současný rozsah komunikací řádně udržovat?
Kolik zastupitelů osobně konzultovalo návrh ÚP s nezávislým projektantem?
Děkuji za odpovědi.

Odpověď.
Panu Bartošovi byla nabídnuta vedením města Nové Město nad Metují osobní schůzka, kterou přijal a na této schůzce budou všechny dotazy projednány.
Simona Hoffmannová - referentka odboru správy úřadu.

Pro webmastera Novoměstského Kurýra (od pana Bartoše):
Dobrý den,
krátce ze schůzky s paní místostarostkou, které byl přítomen i pan Mgr. Adam Balcar a dále vedoucí odboru majetku města.
Schůzka proběhla v přátelském duchu a všechny dotazy nám byly zodpovězeny a bylo vysvětleno, proč jiné řešení v dohledném horizontu není možné. Přeložka je na dosah ruky. Cokoliv jiného je možné, v horizontu cca 50let. Chceme nechat současný stav dalších 50 let?
Město to nebude prakticky nic stát. Doufám tedy, že všichni, co jsou proti přeložce, si vše nechají náležitě vysvětlit.
Vše je pouze o informacích a komunikaci.
Takže všichni jsme se shodli, ano, vybudovat přeložku, byť to není ideální řešení. Zároveň máme však za to, že je třeba se zaměřit do budoucnosti na vybudování obchvatu, což znamená, že by zástupci města měli vyvíjet tlak na kraj a vyšší orgány, aby se toto do budoucna řešilo.
A jen tak stranou...mnozí litujeme Náchod, proč nemá stále obchvat, a divíme se, kde to vázne....tak na to by nám mohl odpovědět někdo z těch lidí, kteří stojí za peticí proti přeložce, protože je to i jejich vina.
Mrzí mě, že jste se na schůzku nedostavil sám jako zástupce veřejnosti, abyste mohl všechny čtenáře objektivně informovat.
Paní místostarostka nás na schůzku pozvala na základě mého dotazu, ale nebyla to schůzka soukromá. Paní místostarostka nás informovala, že chce v besedách s občany pokračovat a poskytnout jim informace z druhé strany. Je pravda, že v současné době mají občané spíše informace jen od odpůrců přeložky.
S pozdravem Josef Bartoš.

Poznámka Novoměstského kurýra:
Když jsem zjistil, že město nabídlo panu Bartošovi schůzku, poprosil jsem ho o informaci z této schůzky. On mi nabídl účast na této schůzce, což jsem neakceptoval s odůvodněním, že na veřejnou otázku by měla být veřejná odpověď.
Pan Bartoš byl tak laskav, že mi poslal výše uvedenou informaci ze schůzky, za což mu děkuji.
Já se nepovažuji za zástupce veřejnosti (i když se prostřednictvím "Novoměstského kurýra" veřejnosti zpřístupňuji), ale jen za jedince, který má určitě velice přátelský vztah k tomuto regionu a na svých soukromých, naprosto nezávislých a proti nikomu nezaujatých stránkách se snaží uvádět některé své i jiné názory k aktuálním tématům, což přeložka nepochybně je.
Při formulaci mých názorů se vyhýbám jakýmkoli "podpásovkám" a osobním útokům, což považuji za naprosto nezbytné a zásadní a pro slušnou komunikaci nutné. Vítám i externí názory, pokud jsou v uvedeném duchu a to bez ohledu na skutečnost, zda se shodují s názory mými.
Jindřich Buchal.

Mimochodem:
na stránkách Nového Města nad Metují se včera (24.2.2014) objevila v odpovědi na dotaz k přeložce níže uvedená informace panu Markovi. Tento krok města považuji za velmi užitečný a pozitivní - předpokládám, že konečně celá novoměstská veřejnost dostane ucelenou a oficiální informaci o celé problematice k tématu přeložka kontra obchvat. S radostí tento podklad uveřejním i na mých stránkách.

Odpověď panu Markovi:
Vážený pane Marku, děkujeme Vám za Váš podnět. V této záležitosti vedení města Nové Město nad Metují připravuje informační leták, který bude rozeslán prostřednictvím České pošty, s. p., do domácností v Novém Městě nad Metují.
S pozdravem, Petr Hable – starosta města Nové Město nad Metují.Vloženo: 24.2.2014

Níže se můžete podívat,
co říká současný návrh Územního plánu o zástavbě mezi Vrchovinami a Novým Městem nad Metují.

BH, BI, BV jsou plochy pro bydlení. Takže až k budoucí přeložce se předpokládá bydlení.
Na straně Vrchovin v jednom místě ihned za přeložkou.

Současné ostatní zelené plochy okolo přeložky ZATÍM nejsou uvažovány pro bydlení, ale vzhledem k jejich situování na perspektivních místech se to dá předpokládat v budoucnosti - ovšem: PŘELOŽKA PODSTATNĚ ZHORŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEJEN PRO STÁVAJÍCÍ ALE I PRO BUDOUCÍ PLÁNOVANOU I DOSUD NEPLÁNOVANOU VÝSTAVBU.

A že by postupně nedocházelo k "sbližování" VRCHOVIN S NOVÝM MĚSTEM n. Met. postupnou výstavbou mezi NMNM a Vrchovinami a výstavbou postupující od Nového Města i nad Vrchoviny, tomu OPRAVDU nevěřím - přes všechny "polycentrické trendy" - viz odpověď města na dotaz níže.

Že tato výstavba dosud není plánována v novém Územním plánu je jeho nedostatek, protože lokalita je určitě příznivá pro bydlení (viz. František, Kaštánky), ale ono s přeložkou, která tam je, se takovýto postup výstavby obtížně plánuje.

J.B.


Zdroj obr.: veřejně přístupný ÚP na stránkách města.

Odkaz na navrhovaný ÚP:

Stránka s územními plány NMNMVloženo: 21.2.2014

Pan Rousek uplatnil na městských stránkách následující dotaz:
(zdroj: ze stránek města NMNM):

Dotaz č. 3 pana Rouska na městských stránkách:
Spojí se Vrchoviny z obou stran s Městem, budou tam rodinné domy, nebo panelák a pokud ano tak kdy?
Přidají se k městu ještě další vesnice, které se pak spojí a Nové Město nad Metují se zvětší, bude více obyvatel?

Odpověď:
Odpověď Mgr. Adama Balcara, referenta odboru výstavby a regionálního rozvoje, na dotaz č. 3:
Vrchoviny se s městem nespojí z žádných stran. Jednak mezi sídly vede přeložka I/14 a rovněž není urbanisticky vhodné připustit srůst těchto dvou samostatných sídel s odlišným charakterem území (tj. město a vesnice).
Stejně to platí i pro srůst s dalšími vesnicemi. Závazné dokumenty shodně s názorem většiny urbanistů stanovují jako jednu z priorit ochranu polycentrické sídlení struktury a hodnot zachovalých urbanistických celků. Jak stávající, tak navrhovaný nový územní plán (dále jen "ÚP") vymezuje dostatečné rozvojové plochy i v relativně dlouhodobém horizontu (návrh ÚP předpokládá nárůst počtu obyvatel o cca 2600 obyvatel, tj. na celkových cca 13300 obyvatel).
Vloženo: 18.2.2014:

Pan ing. Antonín Vymetálek, CSc. uplatnil na městských stránkách následující návrh:
(zdroj: ze stránek města NMNM):

Dotaz pana ing. Antonína Vymetálka, CSc. na stránkách Nového Města nad Metují ze dne 15.2.2014:
Ke zpracovávanému územnímu plánu a jeho veřejnému projednání.
Ukazuje se, že předkládaný návrh není dokonalý, že je k němu od občanů řada závažných připomínek.
Navrhuji přerušit proces přípravy tak závažného dokumentu, jakým je územní plán města, který podle §43 stavebního zákona stanoví základní rozvoj území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.
Lze říci, že není kam spěchat, je polovina měsíce února 2014, na podzim se konají volby, nově zvolení zastupitelé města by měli schváleným dokumentem nejméně na 4 roky svázané ruce;
Navrhuji tedy:
- Zrušit plánované veřejné projednání návrhu územního plánu 19.2.2014.
- Další postup v dané věci přenechat novému zastupitelstvu, zvážit, zda by nebylo vhodné řešení některých částí územního plánu řešit ve variantách, případně novým autorem, protože předkládaný návrh nepřináší téměř žádné nové vize pro rozvoj Nového Města nad Metují, oproti územním plánům z dřívějších, téměř padesáti let.
Děkuji.

Odpověď z 18.2.2014:
Vážený pane Ing. Vymetálku,
děkujeme Vám za Váš příspěvek. K projednávanému návrhu Územního plánu Nového města nad Metují (dále jen "ÚP") uvádíme, že tento návrh je v souladu se zadáním, které odsouhlasilo Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují a zároveň i se Strategickým plánem města do roku 2020 a s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Proces projednávání nového ÚP předpokládá, že ze strany občanů budou vznášeny připomínky a námitky. Smyslem veřejného projednání návrhu ÚP, které se uskuteční dne 19.02.2014 je právě to, aby námitky a připomínky mohly být vzneseny, přesně v duchu toho, jak s tím počítá proces nastavený stavebním zákonem. Je tedy zřejmé, že podané námitky a připomínky nejsou důvodem pro přerušení procesu projednávání nového ÚP, ani pro zrušení veřejného projednání.
Důvodem pro přerušení kontinuity procesu přípravy a projednávání nového ÚP nejsou ani blížící se komunální volby.
ÚP jako součást strategického plánování nastavuje rozvoj města v delších časových horizontech, než jsou jednotlivá volební období. Proces jeho pořízení je záležitostí několika let, v tomto konkrétním případě již přesahuje více než jedno volební období, neboť byl zahájen v červnu 2010, tedy ještě předchozím zastupitelstvem města. Návrh nového ÚP vychází z dosavadní koncepce obsažené ve stávajícím ÚP, současně však tuto koncepci aplikuje do prostředí nového stavebního zákona a navrhuje řadu nových prvků, myšlenek a záměrů.
S pozdravem, Mgr. Bronislava Malijovská - místostarostka, určená zastupitelka pro územní plánování.


Vloženo: 17.2.2014:
PETIČNÍ VÝBOR ORGANIZUJE V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ PETICI ZA OBCHVAT.
Podívejte se na její znění:PODKLAD KE STAŽENÍ:

PETICE


Vloženo: 17.2.2014:
MOHL BY TAKTO VYPADAT OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ
KOPÍRUJÍCÍ TRASU PLYNOVODU?


Návrh je moje skromná fantazie.
Ale vycházím ze skutečnosti, že zastupitelé města opakovaně uvádějí jako důležitý argument pro možnost obchvatu - a že není třeba vytvářet žádnou další územní rezervu - že v územním plánu je blokována trasa pro dálkový vysokotlaký plynovod a že souběh plynovodu a silnice je možný. Podíval jsem se tedy na ten plynovod. Trasa plynovodu je na mapě níže znázorněna žlutě. Má poměrně široké ochranné pásmo. Opravdu, od Spů až na pole za Luštincem se dá tato trasa s ochranným pásmem zhruba (v některých částech by se musela přizpůsobit možnostem řešení silnice I. třídy) kopírovat a využít tak pro stavbu části obchvatu a zároveň přeložky I/14.
A tak se prosím v klidu a s tvůrčím potenciálem podívejte na níže uvedený obrázek s komentářem. Variant existuje určitě více - viz celá tato stránka.

Vysvětlivky:

01- čárkovaně červeně je zhruba vyznačena trasa ze studie královéhradeckého kraje "Brána k sousedům". To je trasa, která by měla vést za Nahořany k přehradě, vedle přehrady přes most k obchvatu České Skalice. Tedy poměrně dlouhá trasa, ale ve značné části kopírující stávající silnici. Toto řešení - s odchylkou u Nového Města nad Metují pokud by se využila trasa plynovodu v předchozích etapách - považuji za definitivní obchvat Nového Města nad Metují a zároveň konečnou variantu přeložky I/14.

02-oranžově je vyznačena trasa obchvatu kopírující plynovod - od Spů je to část "A" až "D" - tedy první část definitivního obchvatu a přeložky I/14.

03-dá se předpokládat, že realizace celé trasy až k České Skalici najednou (z bodu "A") by si vyžádala jednak velké náklady v jednom časovém horizontu, jednak (asi) delší časovou přípravu. Bylo by tedy vhodné řešit obchvat Nového Města etapově. Takže první část definitivního obchvatu z bodu "A" do bodu "D". Zbytek až dozraje čas. Také je třeba řešit i vjezdy do Nového Města nad Metují.

04-Při jízdě od Spů je první možnost odbočit do města v bodě "B". Předpoklad - auta do 5(?) tun. Druhá možnost při jízdě od Spů je v bodě "C" - auta do 10(?) tun a kamiony pro potřebu města. V bodě "D" odbočení vpravo (včetně tranzitních kamionů) a následně v bodě "E" - auta do 10(?) tun do Krčína a města. Čtvrtá možnost v bodě "F" (včetně tranzitních kamionů) ale jen do bodu "G", tam by kamiony do dostavby obchvatu (druhá etapa), musely odbočit na Vrchoviny a tam pokračovat po stávající I/14.). Takže trasa mezi body A-B-C-D-E-F-G by byla první etapou přeložky I/14 a zároveň obchvatu NMNM. Samozřejmě je v zájmu města co nejdříve vybudovat přeložku a obchvat, musí vést mimo obec Vrchoviny.

05-trasa F-I-J je dořešení obchvatu Nového Města nad Metují s napojením na I/14 nad Vrchovinami, tedy bez vazby na definitivní obchvat a přeložku kolem přehrady Rozkoš. Tato varianta není moc dlouhá, stoupání je přijatelné, zábor pozemků co do rozsahu skoro podobný jako při současně plánované přeložce I/14. Uvažovaná zatáčka by se snad dala zvládnout. Varianta bez zatáčky je nakreslena na mapě níže (vloženo 10.2.2013). Toto řešení přináší nezávislost na definitivní přeložce za Nahořany a přehradou na obchvat České Skalice, takže pokud tato varianta přijde do realizace později - samozřejmě toto definitivní řešení je výhodné z hlediska přiblížení se k dálnici, která brzy bude v Jaroměři - tak to Novému Městu nemusí vadit. Také těžký provoz by se zde, na definitivním obchvatu a přeložce, odehrával prakticky po rovině, tedy ne přes stoupání na silnici k Náchodu. Ale pro NMNM je důležité, že nemusí být závislé na tomto definitivním řešení a může mít svůj obchvat objíždějící celé město, podstatně dříve.

06-pro úplnost ještě zmiňme úsek G-H, tam by asi měla být průjezdná ulice s možností průjezdu aut do 3,5(?) tuny - nebo jen pro osobní auta.

Takže tranzitní kamiony by do města vůbec nesměly.

Shrneme-li výše uvedené, přeložka I/14 by tedy měla 3 etapy:
A. Vybudování trasy obchvatu Nového Města nad Metují od Spů (bod "A") k bodu "D", tam odbočka z budoucí trasy definitivního obchvatu vpravo k bodům "E" a "F", v bodu "F" odbočka vpravo k mostu u Ammannu a tam v bodu "G" podél železnice přes Vrchoviny na stávající I/14. Samozřejmě se předpokládá rekonstrukce trasy od mostu k Vrchovinám, tak jak je ostatně dnes i plánováno.
B. Dobudování přeložky I/14 od bodu "F" přes bod "I" k bodu "J", tím by byl dokončen plnohodnotný obchvat Nového Města nad Metují, bez závislosti na řešení obsaženém v podkladu královéhradeckého kraje "Brána k sousedům", které je poměrně náročné a jeho realizace se může protáhnout. Velkou výhodou tohoto řešení je, že pouze na severu nepatrně překračuje hranice, které jsou dané dnešním územním plánem obce Nové Město nad Metují. Pokud jde o zábor pozemků, doufám, že doba "neprolomitelnosti" paní Havránkové u Hradce Králové snad už pominula, kromě toho je v zájmu všech občanů, aby obchvat Nového Města byl co nejdříve.
C. Realizace trasy definitivního obchvatu a přeložky I/14 k České Skalici z bodu "D" za Nahořany zhruba po stávající silnici k přehradě, přes most vedle přehrady a dále zhruba po trase dnešní silnice od přehrady k obchvatu České Skalice. Toto řešení považuji za přínosné z hlediska cesty od nás na dálnici u Jaroměře. Přitom řešení dle bodu A a B by zůstalo plně funkční a cestu na Náchod a dále na sever (Kostelec, Hronov, Broumov atd.) by to zachovalo bez problémů.

Na závěr této části mi dovolte ještě jednu poznámku:
Protože se považuji za "novoměstského patriota", jsem v důchodu a mám na to čas, v roce 2006 jsem si pro radost a s pocitem potřeby vyzdvihnout krásu a atraktivnost Nového Města nad Metují a jeho okolí, založil soukromé stránky s hrdým názvem "Novoměstský kurýr".
Když se podíváte na tuto konkrétní stránku, až na její začátek (hodně dole), uvidíte, že jsem jako jednu z prvních informací považoval za nutné sem umístit názor, že přeložka "je špatně" a že je třeba řešit obchvat. Také jsem tam tehdy svou první představu nakreslil. Od té doby se tyto věci vyvíjely, je zde umístěna řada informací chronologicky řazených. Od té doby také zesílily hlasy občanů proti přeložce. Jediné, co se nezměnilo, je názor vedení města, že přeložka je to správné a jediné možné - dnes už připouští i obchvat, ale nic pro to zatím nedělají a myšlenku přeložky odmítají opustit.
Na jednu stranu se ani nemůžeme divit. Bylo by to přiznání velké chyby, ztráty asi nezanedbatelné částky finančních prostředků a let zmařené práce. To se těžko přiznává. Nezbývá než doufat, že příští vedení města (za chvíli budou volby), bude natolik obměněno, a navíc obdařeno schopností reálně posoudit všechny argumenty proti přeložce, že zjedná nápravu co největším nasazením všech schopností a sil k co nejrychlejší realizaci obchvatu. A o tom, že obchvat je možný a není to chiméra vzdálená desítky let, jistě každý rozumný člověk nepochybuje. Je třeba si to připustit a hlavně - začít konečně jednat.
Jindřich Buchal.Vloženo: 14.2.2014:
V novoměstském kině byla včera beseda k návrhu územního plánu.

Nejdříve se podívejte na několik fotografií:


Zleva: Doc.ing. arch. Ivan Kaplan, Mgr. Bronislava Malijovská, místostarostka, Petr Hable, starosta, spolupracovník pana Kaplana, Ing. arch. Marek Wajsar,
Mgr. Adam Balcar, zástupce ved. odboru výstavby, územní plánování.

Diskutovalo se poměrně hodně, převažoval názor proti přeložce.
Zájemců o besedu se sešlo na Nové Město nad Metují poměrně dost, škoda, že velká většina občanů se o dění ve městě vůbec nezajímá, natož aby přispěli svým názorem.No a nyní moje zhodnocení besedy:
Především je třeba konstatovat, pokud vím, předchozí beseda na téma "územní plán" se uskutečnila v květnu loňského roku, i tam zazněla řada námitek proti přeložce, bohužel jak vyplynulo z dnešních vyjádření představitelů města i pana architekta, nic to nezměnilo.
Překvapilo mě, že pan architekt Kaplan se výrazně přikláněl k stále opakované argumentaci představitelů našeho města, že přeložka zdaleka není tak špatná, jak si někteří lidé myslí, že prakticky varianta obchvatu je "běh na trati několika desetiletí". A že pokud nebude přeložka, tak bude dalších 20 až 30 let jezdit doprava přes město (já v tom vidím dokonce i určitou míru strašení lidí tou strašnou dopravou přes město).
Při této příležitosti je třeba si uvědomit, že naše město je zákazník, a pan Kaplan je řešitel a dodavatel toho, co si město vymyslelo a objednalo. To nakonec i pan architekt nepřímo při některé z příležitostí zmínil. Ale padla i zmínka, že pokud by město chtělo obchvat místo přeložky, pan architekt by do toho nešel (asi by nebyl problém najít jiného, co by do toho šel). Samozřejmě od renomovaného architekta se očekává, že do věci vloží svou veškerou odbornou invenci ve vztahu nejen k možnostem technického řešení, ale i vytvoření předpokladů dalšího co nejpříznivějšího rozvoje dané lokality a co největší přívětivosti řešení k lidem i přírodě.
Je skutečností, že představitelé města řešení obchvatu zatím vůbec nepožadovali, nepřipouštěli nic jiného, než přeložku. A to nejenom toto vedení města ale i několik předcházejících. A nepožadují to ani nyní.

Zde musím zmínit jednu zajímavost:
Pan Hladík, současný ředitel muzea, dříve kronikář, připomněl, že myšlenka trasy, kterou asi zhruba kopíruje dnešní návrh přeložky se objevila už v devatenáctém století.
Určitě si lze představit, že v době kdy město končilo zhruba u Rychty a Krčín byl malou vesničkou v údolí, se tato myšlenka mohla jevit jako silně pokroková a nikoho nevzrušující.
Dnes je však situace zcela jiná.
Myšlenka takovéto přeložky je silně zastaralá, přeložka svým vedením přes město naprosto nevhodná a pokud bude realizována, rozbije město natrvalo, zhorší kvalitu bydlení v dosahu, zkomplikuje rozvoj města severním směrem.
Na besedě padla i informace, že, když to půjde dobře, mohla by být přeložka možná do pěti let.
Paní místostarostka proti obchvatu dnes nic nemá (prohlašuje), ale přednost má přeložka. Pan Balcar vysvětloval, že promítnutí řešení obchvatu do územního plánu (alespoň územní rezerva), není vůbec jednoduché, že by to všechno zdrželo, protože to naráží na problémy s dotčenými obcemi. Ale že to chce řešit.
Také opakovaně padla informace, že v územním plánu je v možné trase obchvatu blokována trasa pro plynovod a že souběh těchto staveb je možný. Takže hurá, pokud už máme blokovánu trasu, o to dříve můžeme mít obchvat. Co vy na to pane Balcar?
Kromě toho prý v souvislosti s přeložkou došlo už k výkupům pozemků atd., atd. Věci jsou podle města už moc daleko. Nelze to stopnout (prý).
Takže kdy město začne prosazovat a řešit obchvat jsme se nedozvěděli.
Argumentace s "dlouhodobostí obchvatu" se mi zdá trochu úsměvná v době, kdy v naší republice nikdo neví co bude mít prioritu za tři roky, a kdy se ředitelé ŘSD mění jak ponožky.


Na besedě padly i některé připomínky k nepřesnostem v územním plánu, že tam chybí některé objekty a pod. Do těchto detailů nechci zabíhat. Besedovalo se i k ostatním problémům, ale protože na těchto stránkách se zabývám obchvatem, a problematika obchvat kontra přeložka na besedě zcela převažovala, zůstávám jenom u tohoto tématu.


Zmíním se ještě o problematice parkování:
V návrhu územního plánu jsou v rámci zlepšení parkování navrženy tři parkovací domy:
- v prostoru bývalých kasáren, zhruba někde u restaurace Pyramida,
- v prostoru Maleci vedle stávající plynové kotelny
- a vedle cesty k letnímu stadionu, vlevo zhruba pod bývalými zahrádkami.

Nic v centru města - položil jsem otázku, proč například v místě stávajícího parkoviště za Městským úřadem se nepostaví (přednostně) parkovací dům. Paní místostarostka odpověděla, že uvažují o přidání jednoho podlaží - ALE - v ÚP zatím nic takovéh není. Není tam označeno nové parkoviště - červená barva. Byl by to parkovací dům? Proč ne parkovací dům? Když do kasáren, kde to dnes zdaleka není tak potřeba, byl umístěn? Přitom tento parkovací dům by mohl obsloužit náměstí, dolní část Komenského ulice a výrazně zlepšit možnosti parkování v této oblasti. Zejména, kdyby se z tohoto prostoru udělal průchod na Komenského ulici, aby lidé nemuseli obcházet celý blok nebo procházet Městským úřadem, jak se to nyní často děje. Tak uvidíme, jestli se v územním plánu něco objeví. Nebo jestli jsou podobné besedy k ničemu.
Jindřich Buchal.
Vloženo: 12.2.2014:
Níže uvádím názor pana Drašnara, který mi doručil:

Vážený pane,
přeposílám Vám svoji připomínku k přeložce, kterou snad zítra předám na úřadě.

"Dovoluji si upozornit na základní problém, který cítím v záležitosti přeložky přes Nové Město. Známý historik a teoretik architektury Prof. PhDr. Rostislav Švácha upozorňuje na určitou zásadní ideu dobré a smysluplné architektury. Říká, že by měla být především morální a pravdivá a to především k člověku a k prostředí.
A silnice, jako architektura v krajině zasahuje a přetváří ráz krajiny nenávratně. Pokud budu hledat ideovou koncepci celého plánu v souvislosti s často používaným slovem "rozvoj", nemůžu se ubránit jisté pachuti nad uvažováním o prospěchu celé věci. Naše společnost zřejmě už předpokládá, že je její podstata a smysl v trvalém růstu, a že musíme udělat vše pro zachování onoho "růstu".
Čekáme že se kamionová doprava bude nadále rozrůstat tím více, čím více budeme (v kontextu trvalého růstu) více a více spotřebovávat a žít ještě lépe v "hojnosti" blahobytu. Můžeme tedy opět očekávat "lepší zítřky"? Kamiony přes naše město nám je zajistí. Budeme moci ještě klidněji spočinout v teple naších obýváků, místo toho abychom čas trávili ve volné krajině.
Nevím jak může být řeč o nějaké kultivaci prostředí. Příjemná a volná krajina okolo Vrchovin bude navždy zničena. A lituji obyvatele, kteří se ve víře, že je jejich domov v klidné lokalitě, usídlili právě zde vedle teď připravované silnice.

Je mi také záhadou tato argumentace:
"Přeložka silnice I/14 řeší stávající nevyhovující vedení trasy této silnice středem místní části Spy, (...) středem centra města po třídě Komenského a T.G.M."
Předpokládám, že ten který jede od Dobrušky do Náchoda nepojede středem přes Spy a centrum města, ale Krčínem směrem k Vrchovinám."

Milan Drašnar ml.
Vloženo: 10.2.2014:
Náchodský deník uveřejnil dne 5.2.2014 následující článek – zde se na něj můžete podívat v originálu:

Náchodský deník

V zájmu kompletnosti této mé stránky o problematice obchvatu Nového Města nad Metují jej uvádím i zde:


Okolo nové silnice se dělá dusno.
Horkým a vážným tématem letošního roku v Novém Městě nad Metují je projednávání nového územního plánu. Radnice v něm chce kromě řešení dalšího rozvoje ponechat přeložku silnice první třídy I/14 .
Přeložka směřuje od Spů podél železniční tratě až k mostu u někdejšího Stavostroje. Dál po pozemcích mezi Novým Městem a Vrchovinami, odkud by měla pokračovat na budoucí obchvat Vrchovin a za nimi se napojit na stávající hlavní tah na Náchod. To se však některým kritikům, kteří vlastní v této oblasti pozemky či nemovitosti poblíž, nelíbí.
Příští týden bude beseda o územním plánu, v následujícím pak veřejné projednání. Čeká se, že proti územnímu plánu podají námitky kritici přeložky. Podle odpůrců by přeložka zasáhla hlukem a zplodinami velkou část města. Mezi negativa podle nich také patří, že město rozdělí na půl.
"Její kladný přínos pro lepší průjezdnost ve směru jih-sever obyvatelům Nového Města nic nepřinese a zhorší průjezdnost ve směru východ-západ," argumentuje jeden z velkých odpůrců přeložky Václav Zilvar, který je vlastníkem pozemků mezi Novým Městem a Vrchovinami, kudy má vést. Svá stanoviska sepsal a poskytl redakci. Tvrdí také, že přeložka by zvýšila intenzitu tranzitní dopravy.
Místostarostka Bronislava Malijovská, která má na radnici rozvoj na starosti, však oponuje: "Nevznikne tady žádná dálnice ani rychlostní komunikace, ale standardní silnice první třídy, po které povede provoz, který bude stejný, jako už přes město jezdí dnes, jen se rozděluje Náchodskou ulicí směrem na Krčín a přes střed města." Někteří z odpůrců místo přeložky navrhují trasu pro obchvat, chtějí, aby vedla okolo Krčína směrem na Nahořany a aby ji město zaneslo alespoň jako územní rezervu.
"Navrhované tranzitní průjezdy přes města v celé Evropě se nahrazují obchvaty. Pouze vedení Nového Města nad Metují trvá na původním řešení i v novém návrhu územního plánu, aniž by alespoň vyčlenilo územní rezervu pro budoucí silnici I/14 jižním obchvatem, a dokonce podporuje nevratně zastavět potencionální trasu pro obchvat rodinnými domky," míní Václav Zilvar.
Také v odpůrci navržené trase okolo Krčína se však do budoucna počítá s územím pro zástavbu. Obchvat města v podobném směru už řešila třeba v roce 2012 studie Brána k sousedům, kterou vypracoval Královéhradecký kraj. Avšak také ta narazila na řadu problémů.

Obchvat v koridoru plynovodu?
"Nemám se studií problém, ale neschválilo ji ani krajské zastupitelstvo a není ani v generelu dopravy Královéhradeckého kraje. V území obchvatu podle studie "Brána k sousedům" územní plán žádnou zástavbu nenavrhuje a v tomto území je vymezen koridor územní rezervy pro vysokotlaký plynovod, se kterým dle vyjádření odborníků může být případný obchvat v souběhu. V případě dalších návrhů je to jako kdyby si kdokoliv vzal fixu a nakreslil jakoukoliv trasu. Ostatně to udělal i pan Zilvar s jím navrhovanou trasou obchvatu," uvádí místostarostka Bronislava Malijovská.
Dodává, že trasa obchvatu, kterou navrhují odpůrci, by vedla v těsné blízkosti Krčína a dále by zasáhla řadu soukromých pozemků. "Obě varianty obchvatů zasáhnou území řady obcí, včetně sousedních Nahořan, kde už víme, že nám souhlas nedají, že to nechtějí," dodává místostarostka. S obchvatem se podle ní sice uvažuje, avšak hodně do budoucna. To přeložka by vyřešila dopravní problémy, které trápí například Náchodskou či Dobrušskou ulici nebo centrum města mnohem dřív. Kdyby šlo vše hladce, tak prý ani ne do pěti let.
Navíc by přišla podstatně levněji, třeba řadu nemovitostí v koridoru plánované trasy už má stát vykoupených. Obchvat je sice během na dlouhou trať, ale ředitelství silnic a dálnic s ním přesto i po vybudování přeložky počítá.

Přeložka sice není ideální, ale…
"Přeložka není ideální řešení, ale je to jediné řešení, které je možné v dohledné době. Ostatně žádné dopravní řešení nelze považovat za ideální. Je to v rámci nynějších možností nejlogičtější vymístění dopravy tak, aby zasáhla svým negativním vlivem, který bezpochyby je, to znamená hluk a smog, co nejmenší část Nového Města a uchránila jeho větší část, vytěsnila dopravu z nejvíce obydlených oblastí," říká Malijovská.
Když se vyvěsilo na úřední desku před městským úřadem, kdy bude veřejné projednání návrhu nového územního plánu, desku někdo před pár dny rozbil. To přineslo komplikace a lhůty, které je zapotřebí dle úředních postupů dodržet, se protáhly. Na příští čtvrtek 13. února od 16:00 hodin v hlavním sále kina město naplánovalo besedu, kde se budou moci všichni s novým územním plánem, tedy s tím, jak se má město rozvíjet a co by ho mělo čekat, seznámit.
"Zpracovatel územního plánu podá odborný výklad a bude odpovídat na dotazy občanů. Tato beseda se koná nad rámec povinných zákonných jednání o územním plánu, cílem je co nejlépe informovat a seznámit občany města s návrhem nového územního plánu," uvádí se na webu města.
Veřejné projednání návrhu nového územního plánu, které je nutné ze zákona, je nařízeno o týden později, na středu 19. února od 16:00 hodin opět v předsálí kina. Tištěná dokumentace návrhu územního plánu určená pro veřejné projednání je zatím k nahlédnutí na městském úřadě na odboru výstavby a regionálního rozvoje.
"Od zveřejnění veřejné vyhlášky a nejpozději do sedmi dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. až do 26. února, může každý uplatnit své připomínky, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti pak mohou podávat námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou," stojí v dokumentech na webu města.
Autor: Pavel Bednář, zdroj Náchodský deník.
Vloženo: 27.1.2014:

Noviny Echo 17.1.2014 uveřejnily přílohu pro novoměstské občany týkající se obchvatu. Dovoluji si ji zde nabídnout:
Poznámka Novoměstského kurýra: na konci článku v Echu je poznámka - uveřejněno v režinu "pi". Na vysvětlenou - "pi" znamená zřejmě "placená inzerce" (viz vyjádření Nového Města nad Metují).


Zde je odkaz na regionální noviny Echo - často tam jsou zajímavé informace:
Náchodské noviny Echo


Dne 13.2.2014 v 16.00 hodin má být v kině v Novém Městě nad Metují beseda s občany k územnímu plánu.
Možná by se některé níže uvedené informace mohly hodit!


Město Nové Město nad Metují k výše uvedenému článku v ECHU zaujalo následující stanovisko:
Dne 17. ledna 2014 byla v regionálním inzertním týdeníku ECHO zveřejněna placená inzerce Ing. Václava Zilvara nazvaná "Téma k diskuzi: Vývoj přeložky I/14 v Novém Městě nad Metují". K textu který obsahuje soukromé názory Ing. Zilvara a není redakcí ECHA jakkoli korigován či konfrontován například s názory nezávislých odborníků, se město Nové Město nad Metují nebude vyjadřovat. K záležitostem, které jsou obsahem článku, se město již opakovaně vyjádřilo.
Stanovisko města je dostupné na oficiálních webových stránkách Nového Města nad Metují, v článku Stanovisko k otevřenému dopisu členů petičního výboru adresovaného starostovi, který se nachází v této sekci (Dokumenty města a MěÚ, Stanoviska města).
Podrobné informace k procesu pořizování územního plánu jsou rovněž zveřejněny webu v článku Nový územní plán Nového Města nad Metují, který se nachází v sekci Územní plánování.

Petr Hable starosta města
.Vloženo: 1.7.2013:

Zastupitelstvo města jednalo 20.6.2013 k obchvatu.Kopie záznamu jednání k obchvatu ze dne 20.6.2013 v zastupitelstvu města:
(převzato ze stránek města).

4.1 E-mail petičního výboru, výstupy z besedy s občany (Viz RM 270 čl.3/2)
IDENTIFIKACE:
Rada města svým usnesením č. RM 269 11482/13 uložila OMM zařadit záležitost e-mailu petičního výboru do dalšího jednání RM i s výstupy z besedy s občany nad návrhem územního plánu. Beseda proběhla dne 30.05.2013 v Kině 70. V usnesení bylo dále uvedeno, že RM 270 pak přijme doporučující usnesení pro červnové zasedání ZM. OMM předkládá e-mail petičního výboru ze dne 09.05.2013 - viz příloha č. ZM 90- 4/2. Dále OMM předkládá v příloze stručný výtah obsahu diskuse z Besedy s občany dne 30.05.2013.
K ROZHODNUTÍ:
Uložit pořizovateli pokračovat v procesu tvorby územního plánu "s" nebo "bez" vymezení územní rezervy pro obchvat.
ODŮVODNĚNÍ:
Vymezení územní rezervy pro obchvat Nového Města nad Metují dle dopravní studie Brána k sousedům není nutné z důvodu navržené ochrany tohoto území územní rezervou pro vysokotlaký plynovod a současně z důvodu, že návrh územního plánu případnou budoucí realizací tohoto obchvatu nevylučuje. Možnost souběhu vysokotlakého plynovodu s komunikací I. třídy byla konzultována se zpracovatelem územního plánu a specialistou na tuto infrastrukturu - oba to potvrdili. Podané připomínky včetně připomínek zástupců veřejnosti budou vyhodnocovány spolu s ostatními připomínkami a stanovisky dotčených orgánů v rámci procesu pořizování územního plánu dle stavebního zákona. RM doporučuje schválit dle navrženého usnesení.

PROJEDNÁNÍ:
Přepis zvukového záznamu:
V 16:29 hodin – OMM – "E-mail petičního výboru a výstupy z besedy s občany – RM 269 uložila OMM zařadit záležitost e-mailu petičního výboru do jednání RM 270 i s výstupy z besedy s občany nad návrhem územního plánu. Tato beseda se konala 30.05.2013 v Kině 70. V usnesení bylo dále uvedeno, že RM pak přijme doporučující usnesení pro zasedání. OMM předkládal nebo předložil do příloh e-mail petičního výboru ze dne 09.05.2013 a v přílohách byl i stručný výtah obsahu diskuse z besedy s občany, která proběhla 30.05.2013."
ST – "Děkuji. Má někdo nějaký dotaz nebo připomínku k tomuto bodu? Pan Slavík."
Ing. Slavík – "Já bych se chtěl k tomuhle bodu zeptat, popravdě mu příliš nerozumím. Tady máme vlastně odhlasovat to, že pořizovatel ÚP se nebude dále zabývat obchvatem jako takovým, a to – je tady uveden jeden z důvodů, že tady je dostatečná územní rezerva pro vysokotlaký plynovod, kam by se eventuálně ten obchvat – mohl v budoucnu schovat. Samozřejmě s vyprojektováním tohoto plynovodu a s jeho realizací se určitě – pominou důvody, proč takto širokou územní rezervu držet, tudíž vlastně tato územní rezerva zmizí – tím pádem žádná územní rezerva pro možnost obchvatu nebude. Takže já si myslím, že minimálně na katastru – na našich katastrech – Spy nebo Krčín – kudy ten obchvat má příp. vést, tak by takový dokument, jako ÚP, by se tím aspoň nějakým způsobem – minimálním – měl zabývat. Takže tomuhle příliš nerozumím. To je asi všechno."
ST – "Já si dovolím odpovědět já, pak když tak předám slovo pořizovateli ÚP – panu Mgr. Balcarovi. Varianta A obchvatu podle studie Brána k sousedům jde po pozemcích, kde nejsou zatíženy, nejsou stavební parcely, není potřeba dělat rezervu. To je zjednodušeně řečeno a nyní bych poprosil, aby nám to doplnil odborně pan Balcar."
Mgr. Balcar – "Dobrý den, co se týče toho – zmizení té rezervy – ten plynovod se tam teď postavit nemůže. Tam je jenom územní rezerva, není tam jakoby návrhová plocha pro výstavbu toho plynovodu. Tzn., že ve chvíli, kdy by to ČR a PL začaly myslet vážně s tímto záměrem toho tranzitního plynovodu, tak by musely být změněny všechny územní plány v té trase, tzn., v celém KHK – kudy ty dvě – a tato rezerva by se musela asi zpřesnit ještě a navrhnout jako návrhová plocha pro rezervu. Tzn., že předpokládám v tu chvíli, kdyby opravdu dejme tomu se zužoval nějaký zábor území pro ten plynovod, tak by zřejmě v tu chvíli, kdy by město chtělo mít ochráněný – územní rezervou – tento prostor, tak by byla na místě otázka zvážit, jestli by se tam neumístila rezerva pro tenhle obchvat. Jestli to takhle stačí. Teď je tam územní rezerva pouze."
ST – "Stačí takto? Ještě pan Slavík."
Ing. Slavík – "Tzn., že ten obchvat, který je tady navrhován nebo vůbec ta územní rezerva pro plynovod nezasahuje do našich katastrů – do krčínského a sepského? Asi zasahuje zřejmě. Nebo takhle, ÚP zřejmě nepostihuje území celého katastru, třeba Spy a Vrchoviny, ale pouze obytné zóny. Jo, je to tak."
ST – "Já bych prosil mikrofon – odpovědět do mikrofonu – když tak je tu ještě jeden."
Mgr. Balcar – "Ne, ÚP postihuje kompletní území všech 4 katastrálních území – ze zákona musí."
Ing. Slavík – "Pak mě vlastně napadá, proč to vlastně tady schvalujeme – vůbec toto, když se tady píše, že ÚP jako takový se tímto vůbec jakoby nezabývá. Jo, tak proč tady vlastně máme tohle usnesení, které říká, jako kašleme už úplně na obchvat, jo, a pojedeme si po své linii, nebudeme se tím vůbec zabývat. Jo, tady to někde čtu. Jo, že tady – že tady návrh ÚP příp. budoucí realizaci tohoto obchvatu nevylučuje, ale nyní vlastně se tím vůbec nebude zabývat."
ST – "Ten důvod je ten, že jsme dostali podání, máme to v připomínkách k ÚP, několik dopisů jsme na toto téma dostali, proběhlo to i v rámci diskuse v kině, takže je to určitá odpověď na přednesené dotazy a připomínky. A hlavně pro veřejnost je potřeba si uvědomit, že je něco jiného obchvat navržený krajem, jako Brána k sousedům a něco jiného je obchvat, který byl ve schránkách občanů, který neodpovídal teda realitě. Pokud se bavíme obchvat navržený krajem, tak tam platí to, co říkal pan Balcar a co jsem řekl já na začátku."
Mgr. Balcar – "Jenom, jestli můžu doplnit, vlastně ty připomínky, které byly podány v rámci společného projednání vč. připomínek 3 zástupců veřejnosti, z toho dvě se týkaly tohoto záměru, tak ty nebyly ještě vyhodnocovány, jo, to samozřejmě, tím se bude muset jak pořizovatel – jak náš úřad, tak zpracovatel – pan arch. Kaplan, zabývat a vyhodnotit je. Ještě před tím, než bude – vlastně na základě toho vyhodnocení bude upravovat dokumentaci, která půjde do veřejného jednání, kde teprve bude ten ÚP projednáván s veřejností. Tzn. jakoby z hlediska – jestli tomu dobře rozumím – od kolegů, navržené usnesení z ORM je, že jako město nyní nevidí samo o sobě důvod tam tu rezervu vymezovat, nicméně určitě bude fáze, kdy se ty připomínky budou vyhodnocovat a bude na zvážení toho, jak se vyhodnotí. Jestli jakoby se tam ta rezerva dá nebo nedá, a to bude součinnost pořizovatele, zpracovatele a určeného zastupitele. Teď nemohu, ani jako pořizovatel, nemůžu říci, jak to dopadne, toto vyhodnocení."
ST – "Stačí takhle pane Slavík?"
Ing. Slavík – "Jo, jenom poslední. Takže tzn., mně jde jenom o to, aby toto usnesení nezavřelo definitivně možnosti vymezit příp. územní rezervu pro obchvat – nic víc. Ale myslím si, že takový ten proces projednávání ÚP zřejmě je nadřazenější než usnesení v průběhu projednávání – doufám."
Mgr. Balcar – "Určitě, no, podle mě by se to dalo – se to bude chápat jako určitý impuls – určitý impuls od zastupitelstva a vůle města, jeho vedení, k projektantovi a k tomu, jak má vyhodnocovat a dejme tomu i k určené zastupitelce, jakým způsobem má zastupovat právě celé zastupitelstvo, jako určený zastupitel, v rámci vyhodnocování těchto připomínek, jako v rámci celého projednávání ÚP. A očekávám, že i kdyby dejme tomu se to vyhodnotilo, že by tam ta rezerva nebyla, tak potom samozřejmě stejně počítám, že ty připomínky by se opakovaly jako v rámci veřejného jednání, takže jako – určitě se tím zabývat bude – pořizovatel a zpracovatel."
Ing. Slavík – "Děkuji."
ST – "Dál se hlásil pan Maur."
Ing. Maur – "Já jsem se hlásil ve fázi, kdy trochu tady byly nějaké pochybnosti, a myslím si teďka, že už to bylo vysvětleno, protože to, co tady zaznělo, jsem si chtěl ověřit. My tím určitě neříkáme, že kašleme na obchvat, říkáme, že tu územní rezervu tam není potřeba z těch a těch důvodů zatím vytvářet. To my říkáme, a to je takhle ve zkratce to, co mně z toho vyplývá. Je to tak?"
Odpověď mimo mikrofon: "Ano."
MST – "Já bych k tomu jenom chtěla ještě dodat to, že Brána k sousedům, my ji nevnímáme jako konkurenční přeložce. To jsou dva různé projekty a podle toho také je teďka naformulované toto usnesení."
ST – "Má ještě někdo nějaký dotaz nebo připomínku k navrženému bodu? Pan Š." (Vzhledem k obsáhlosti diskuse je zde dále uveden pouze rámcový záznam jejího průběhu. Diskuze přítomných zastupitelů, zástupců odborných útvarů MěÚ, občanů, zástupců veřejnosti a tzv. "petičního výboru" a dalších přítomných, probíhala déle jak hodinu. Záznam celého znění diskuse je uložen ve zvukové digitální podobě na odboru správy úřadu.)
Pan Š. – představil se jako zástupce veřejnosti a přednesl výzvu vůči zastupitelům, ta mj. obsahovala kritiku projektu přeložky I/14 a výzvu k odstoupení od tohoto projektu – tj. nenechat tento "mrtvý" projekt realizovat. Výzva rovněž obsahovla informace o tom, že tento projekt by měl být nahrazen jednou z tras obchvatu – konkrétně jimi navrhovanu trasou "B".
ST opakovaně upozornil, že zde není projednávána otázka přeložky I/14,ale záležitost vytvoření územní rezervy pro návrh obchvatu.
Ing. Voborník z Vrchovin – vystoupil rovněž proti záměru realizovat přeložku I/14 a rovněž apeloval na zastupitele, aby nedopustili realizaci tohoto odžitého a starého projektu. Zároveň vyslovil podezření z nekorektního a neodpovědného postupu současného vedení města. Krátce proti přeložce a ve prospěch obchvatu vystoupil i pan F. z Vrchovin.
ST opět upozornil, že v tomto bodě neprojednáváme otázku přeložky I/14 a dále komentoval anonymní a pomlouvačný leták, který se objevil ve schránkách občanů ve městě. Mj. navrhovaná trasa "B" obchvatu a snaha o zrušení realizace přeložky ve skutečnosti přesouvá to, co je kritizováno ve Vrchovinách pro změnu do Krčína.
Ing. Z. – rozporoval ve své poznámce to, že by jimi navrhovaná trasa "B" obchvatu nějak negativně "lízala" Krčín. Poté přečetl svůj text s názvem "O co dnes jde?":
"Pověřený zastupitel pro územní plán, paní místostarostka Malijovská, potřebuje pojistit záměr změny pole u Černčické ulice na stavební pozemky ve vlastnictví občanského sdružení K-47 z Boru u Skutče. Odborníci vědí, že se jedná o velký byznys v řádech desítek milionů. Tomu brání trasa "B" obchvatu, který přes tyto pozemky vede. Je politicky nepřijatelné říci: "Nechci obchvat." Proto se zde bude jakoby podporovat obchvat v trase "A" ze studie Brána k sousedům. Znalí vědí, že tato varianta obchvatu je téměř nereálná a taky, že se v trase nic nepostaví a tudíž nepotřebuje blokaci územní rezervou. Horlivě bude tato varianta představována jako ten občany požadovaný obchvat. O trase "B" obchvatu petičního výboru se pomlčí. Výsledkem bude usnesení zastupitelstva, že nebude do územního plánu zakreslena územní rezerva a následně s odkazem na toto usnesení bude zamítnuta připomínka 1.200 občanů s tímto požadavkem. Cíl je splněn. Neznámí majitelé z K-47 se mohou těšit z budoucích zisků z prodeje stavebních pozemků. Stavba přeložky I/14 má zelenou a pouze bláhoví věří, že po 1 miliardě na přeložku se sežene dalších 800 milionů na obchvat. I kdyby, tak ochránci přírody stavbu odsunou do nenávratna. Přes Nové Město se budou navěky valit kamiony a více než 10 tisíc vozidel denně. Dvojnásobek emisí a trvalý hluk. Blahopřeji."

Na tato obvinění reagovala MST B. Malijovská s tím, že to není pravda a že s těmito obviněními naloží tak, jak ji zákon dovolí a zvažuje podání trestního oznámení. Uvedla, že vedení města je přesvědčeno, že přeložka I/14 je dosažitelné a pro občany prospěšné řešení problematiky v dopravě ve městě. Město nestojí v cestě obchvatu, ale ta studie "Brána k sousedům" je realizovatelná v hodně vzdáleném horizontu.
V 16:56 hodin se dostavila Mgr. Krákorová.
Ing. Maur – nechtěl vystupovat, ale to, co přednesl zde Ing. Z., ho nutí, aby ho vyzval k tomu, aby svá obvinění vůči MST ihned doložil, protože jinak to je sprostá pomluva a demagogie, kterou tady přednesl. Pokud to ihned nedoloží a nevysvětlí, tak sám na něj podá trestní oznámení.
Ing. Z. - reagoval s tím, že je nezpochybnitelné to, co řekl, faktičtí vlastníci pozemků v Krčíně jsou neznámí – ať se tu řekne, kdo za tím stojí.
Ing. Maur opakoval svou výzvu vůči Ing. Z. – pokud ví, kdo stojí za "K47" a že jde o nějaké nezákonnosti, tak ať to ihned uvede a vysvětlí.
Ing. Z. uvedl, že neví, kdo stojí za K47.
ST připomněl, že město postupuje korektně a slušně a nelustruje to, kolik kdo má kde pozemků jaké zájmy má.
Ing. Z. – nechce nikoho lustrovat, ale jako občani chtějí znát, kdo bude mít z pole stavební pozemky, čímž zároveň brání jimi navrhované trase "B" obchvatu.
Pokračovala diskuse o trasování obchvatu a ovlivňování rozhodování kraje, MDSH a ŘSD. (Maur, Malijovská, Z.).
Pan Všetička – nesouhlasí s přeložkou – když bude, tak nám na obchvat nikdo nedá.
Ing. Z. - na jednání RM s petičním výborem prohlásil, že zvedá všema rukama pro obchvat A, ale považuje jeho prosazení za nereálné. Vyjádřilo se i město. Co se bude dělat, když se nepodaří varianta A?
Pan L. – návazně na Ing. Maura kriticky vystoupil k postupům, které pro posazení svých zájmů volí tzv. "petiční výbor", patří mezi ty, které členové petičního výboru neoprávněně obviňují - informuje, že již podal trestní oznámení.
Ing. Maur upozornil, že nemluvil o nějakém pletichaření petičního výboru, jemu jde o konkrétní výroky, které zde přednesl a nijak nedoložil Ing. Z.
Pan Š. informoval, že on již podal trestní oznámení na ÚP.
P.B. – občan Nového Města nad Metují – kriticky vystoupil k anonymnímu letáčku, který byl vhazován lidem do schránek – kriticky zmínil i postupy, které vedly k tomu, že se dnes tzv. "petiční výbor" ohání podpisy občanů. Často lidé nevěděli, co podepisují, vše to zavání účelovostí a tendenčností autorů "petice". Je mu líto, že se používají takové postupy.
ST – upozornil, že po celou dobu nevidí v této věci ze strany města problém vyslechnout argumenty kohokoliv, ale na takovéto postupy jako je např. ten nepodepsaný a lživý leták, to je podpásovka a o tom se opravdu jednat nedá.
Pan Špryňar – Vrchoviny – vnímá to tak, že to tu je plné emocí, ale upozorňuje na to, že I/14 jde přes Husovo náměstí, ale mezi občany je strach z přeložky a hlavně nerozlišují to, co je přeložka a co je obchvat a to všechno pak přispívá ke strachu a vypjaté atmosféře.
ST – upozornil, že je třeba se snažit o reálné a realizovatelné projekty, které jsou před námi, tj. teď např. oprava Náchodské ulice, za tím teď jdeme.
MST – doplňuje ST – vedou se jednání – co se týká ÚP, tak ona je pověřenou zastupitelkou a fakticky nikdo z tzv. "petičního výboru" za ní nepřišel na jednání, vše berou nějakou oklikou. Na webu města je návrh nového ÚP již dávno vyvěšen – mj. je snaha, aby po přeložce vznikla z Krčína pěkná klidová část města. Znovu apeluje nespojovat dva projekty – tj. reálně dostupnou přeložku I/14 a zatím pouze jakousi vzdálenou vizi obchvatu. Město vykupovalo objekty kvůli realizaci přeložky – podpořme ji, protože je reálná, kdežto obchvat ve studii "Brána k sousedům" je ¨v této chvíli jen čára na mapě.
Pan Krýda – zpochybňuje nadsazená čísla Ing. Z. o počtech průjezdnosti – dle jeho čísel by po dobu 24 hodin muselo každých 7 vteřin projet po přeložce auto. Doporučuje proto říkat pravdu a nevymýšlet něco gigantického, na co nebudu peníze a raději realizovat přeložku, která se dlouhodobě připravuje a jeví se reálně.
Paní Pfeiferová - navázala na paní MST - prosí veřejnost, aby přišli na besedu s pořizovatelem ÚP, je třeba této problematice porozumět - bavíme se tu o budoucnosti a o věcech, která nejsou v žádném případě nějak definitivně rozhodnuty a uzavřeny. Pan Š. – on to rozhodně tak jednoduše nevidí a upozorňuje na procesy vedoucí ke snahám o vyvlastnění, což vše zkomplikuje, protože to nepůjde.
MST – vznesla přímý dotaz na Ing. Z., zda on vydal onen anonymní lživý letáček obviňující mj. i radu města z korupce atd.
Ing. Z. - odpověděl otázkou na MST – kdo je K47? Navázalo dohadování, kdo se ptal a kdo má odpovídat atd.
ST – informoval, že není nic tajného, že K47 je občanské sdružení, které má stanovy a řídí se platnou legislativou – tady nelze říci, že někdo vlastní občanské sdružení.
ing. Z. – ještě reaguje na p. Krýdu s tím, že on svými aktivitami bojuje za své děti, aby nežili v dopravou zatíženém a nezdravém prostředí.
Pan Tobolka – bydlí ve Vrchovinách, dnes bydlí přímo u silnice a cítí se podveden jednáním těch, kteří sbírali podpisy pod petici.
Mgr. Kupková – opět vyzvala Ing. Z. k odpovědi na otázku, zda je autorem onoho letáčku. Otázka opět zůstala bez odpovědi.
J. Hladík – uvedl, že chce dle jednacího řádu navrhnout ukončení rozpravy k tomuto bodu, před tím ale ještě informoval, že není nic tajného v otázce osob související s občanským sdružením K47, protože si to každý může najít na internetu na stránkách MČR – on tam našel jméno p. C.
ST nechal hlasovat o navrženém ukončení rozpravy: 19 pro, 1 proti, 0 se zdržel.

Pak již hlasováno k navrženému unesení:
18 pro, 1 proti, 1 se zdržel.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Sáva Térová, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města.

K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. ZM 90- 6975/13
ZM ukládá OVRR jako pořizovateli nového územního plánu Nového Města nad Metují pokračovat v procesu tvorby územního plánu dle zadání, které zastupitelstvo schválilo svým usnesením č. ZM 76-6704/11, tj. bez vymezení územní rezervy pro obchvat Nového Města nad Metují.
ZM 90 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OVRR, Termín: 20.6.2013
Hlasy Pro: 18. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.Můj komentář:
- Konečně se začalo o obchvatu konkrétně diskutovat, reakce z řad občanů naznačují, že zdaleka ne všichni by při předchozí podrobnější informaci k problematice "přeložka kontra obchvat" byli na straně přeložky. Dokonce si myslím, že většina by byla proti přeložce. To, že myšlenka přeložky je několik desetiletí stará myšlenka, přece je argument spíše proti přeložce než pro ni. A také - kdy se město ptalo občanů na názor na přeložku a její trasu v těch uplynulých desetiletích? Nehýčkala si jednotlivá vedení města tuto myšlenku ve svých kancelářích a nezapomněla se při tom zeptat, co tomu říkají občané?
- Argument, že rezerva pro plynovod je zároveň rezervou pro obchvat se mi jeví jako velice slabý. Opravdu odpovídá možná trasa budoucího obchvatu současně předpokládané trase plynovodu? Pokud to tak je, proč do ÚP nepromítnout skutečnost, že územní rezerva pro plynovod je zároveň územní rezervou pro obchvat? Potom by případné budoucí ustoupení od trasy plynovodu neohrozilo realizaci obchvatu.
- Město není schopné říci termín realizace přeložky, to si myslím po takové době existence této myšlenky a její přípravě je, mírně řečeno "na pováženou". Kdy tedy bude znám termín?
- Existence tras "A" nabo "B" nebo snad i nějaké "C" trasy obchvatu, co někdo vymyslí, občany asi moc nezajímá. Jisté je, že obchvat Nového Města nemůže vést jinudy, než západně od města, tedy za Krčínem. Jisté je, že žádoucí je vyvést tranzitní dopravu mimo město a to co nejdříve. Cítí se tím snad někdo z Krčína ohrožen, že by za Krčínem měl vést obchvat? Takže je třeba trasu definovat tak, jak to město považuje za nejlepší a to dát do územní rezervy. A nejen to, je třeba začít (a to urychleně) s dalšími etapami realizace obchvatu. Jedině tak lze považovat přípravu obchvatu za zahájenou. Jedině tak lze uvěřit městu, že, stejně jako jiná města, považuje obchvat za naprosto nutnou a velice významnou součást rozvoje města. Argument, že to není třeba, vůbec nemůže obstát.
- Po definování trasy obchvatu se s velikou naléhavostí otevře otázka: proč neřešit přeložku jako součást obchvatu? Z čeho vycházejí informace, že realizace obchvatu je neskutečně, snad "chiméricky" daleko. Stejně jsou na tom i jiná města, je třeba začít vyvíjet maximální možné úsilí. Ptal se na to někdo někde? Proč si to nemyslí třeba v Jaroměři? Proč si to nemyslí v Náchodě? Proč si to nemysleli v České Skalici a dokázali prokopat docela solidní kopec? Je třeba začít vážně s přípravou, bojovat za toto město.
- Přeložka vedoucí městem, tak jak je plánována, zhorší kvalitu bydlení v dané oblasti, zhorší možnosti rozvoje města severním směrem. Argument, že realizací přeložky se z Krčína stane "pěkná klidová část města" má uklidnit občany na Malecí, kolem nádraží a v dalším okolí? Klidová oblast se z Krčína stane i realizací obchvatu.

Takže teď s velikou naléhavostí vyvstává otázka:
Zrušíme přeložku a půjdem naplno do obchvatu?
Město zatím říká - tohle nechceme, chceme udělat přeložku (ale nevíme kdy to bude), někdy (ale nevíme kdy) budem dělat i obchvat (zatím s tím nebudeme začínat)!

Jindřich Buchal.


Vloženo: 1.6.2013:

Tak jsem se zúčastnil besedy v kině:

Především musím konstatovat, že mě překvapila slušná účast, odhad cca 150 lidí.
Pokud jde o samotnou akci, je chvályhodné, že se město odhodlalo udělat tuto besedu.
Bohužel zaměření akce jako informace k tvorbě územního plánu nebyla moc šťastná. Občany ve velké většině nezajímá, jak se územní plán tvoří ale určitě je zajímá, co v něm je, co v něm není a kdy se bude ta která akce realizovat.
Takže snaha představitelů města usměrnit následnou besedu právě na tvorbu územního plánu byla marná a besedovalo se o tom co tam je. V otázkách se objevilo několik témat, z nichž vyčnívala trochu více témata dvě:
koupaliště a přeložka I/14.

Pokud jde o koupaliště,
tak to v územním plánu je na místě starého koupaliště, termín realizace neznámý, nejsou peníze.

Pokud jde o přeložku I/14,
tak tam se diskuze docel rozjela, i já jsem považoval za svou povinnost se vyjádřit, když na těchto stránkách již od roku 2006 jednoznačně vyjadřuji názor, že přeložku považuji za něšťasné a špatné řešení a že je třeba se zaměřit na opravdový obchvat Nového Města, který by byl zárověň přeložkou. I případně na jeho etapové řešení.
Zde, na besedě, jsem řekl, že myšlenka přeložky je zastaralá (přímo na besedě bylo řečeno, že je stará několik desítek let) a zeptal jsem se, kdy chce město do územního plánu promítnout trasu opravdového obchvatu, aby nemohlo dojít k jiným aktivitám v trase budoucího obchvatu. Vyjádřil se pan starosta, že to nehrozí, ale odpověď, zda a kdy se město chystá doplnit trasu obchvatu do územního plánu, jsem nedostal.
Z toho usuzuji, že to zatím vůbec není na programu současného vedení města.
Překvapilo mě také tvrzení jednoho z představitelů města, že není žádoucí, aby se město propojilo výstavbou s Vrchovinami, že zkušenosti s Krčínem ukazují, že s tím jsou potíže (zjednodušeně řečeno). Přitom severní směr rozvoje města je jeden z mála možných a dle mého názoru perspektivních, dosavadní rozvoj směřuje tímto směrem, a myslím, že vrchoviňáci by to překousli, když už souhlasili, že jsou částí Nového Města nad Metují. Přeložka to ale docela vážně naruší.

Mimochodem, návrh obchvatu Nového Města nad Metují se poprvé, pokud vím, oficielně objevil v loňském roce v krajské studii o dopravě v regionu (k nahlédnutí viz níže) a k ní se Nové Město vyjádřilo negativně (viz také níže) s tím, že připravuje přeložku. Dnes město připouští, že by se myšlenka kraje na obchvat dala použít - snad, někdy, možná...

Také na přímou otázku jedné z besedujících, kdy bude přeložka realizována, nedokázal nikdo konkrétně odpovědět. Bylo řečeno: "Nechtějte na nás termíny".

Takže závěry, který jsem si odnesl:
- Město udělá ještě jednu besedu (veřejné projednání), kde budou občané mít možnost uplatnit připomínky. Do jaké míry je město ochotno je realizovat, se ukáže.
- Po vyzvání jednoho besedujícího, aby přítomní představitelé města se jednotlivě vyjádřili k návrhu územního plánu, pouze dva zastupitelé se jednoznačně vyslovili proti územnímu plánu s přeložkou a to hlavně z důvodu vedení tranzitu městem a s tím spojenými problémy. Někteří další zastupitelé uznávali, že sice to není ideální řešení, ale že se nic nedá dělat, neboť obchvat vidí jako nekonečně vzdálenou budoucnost. A zbytek se nevyjádřil vůbec.
-Je jasná skutečnost, že Nové Město nad Metují zcela jednoznačně zaspalo zahájení přípravy obchvatu, která měla začít možná už před dvaceti lety. Dnes už je hodně pozdě, ale začít se někdy bude muset, proč to město odkádá i nyní, mi opravdu není vůbec jasné. Pan starosta použil přirovnání:
"přeložka je vrabec v hrsti, obchvat je skřivan v oblacích.".
Jenže toho skřivana bude muset někdo dřív nebo později chytit a donutit zazpívat. Toto vedení města to zřejmě udělat nechce.
Do té doby budeme my a naši potomci se slzou v oku sledovat okolní města, která už obchvat mají, nebo o něj ze všech sil v současné době usilují.

A úplně na závěr - po vyjádření těch dvou zastupitelů proti územnímu plánu s přeložkou, zazněl v hledišti potěšitelný potlesk.
To je určitě náznak "protipřeložkové" nálady mezi občany. Co s tím vedení města chce dělat?


Jindřich Buchal.


Vloženo: 23.5.2013:

Informace ze stránek Nového Města nad Metují:

Obecné informace k projednávanému návrhu nového územního plánu Nového Města nad Metují.
Beseda se koná ve čtvrtek 30. května 2013 od 16.00 hodin ve velkém sále Kina 70 v Novém Městě nad Metují.

Program:
1. Úvod – úvodní informace starosty a místostarostky.
2. Uvedení do problematiky územního plánování včetně postupu pořizování územního plánu dle stavebního zákona, časová osa pořizování nového územního plánu Nového Města nad Metují .
3. Představení hlavních myšlenek návrhu nového územního plánu.
4. Dotazy občanů k přednesenému tématu besedy .
5. Závěr .

Poznámka:
Tuto besedu nelze považovat za veřejné projednání územního plánu dle stavebního zákona, jedná se o obecné představení pojmu "územní plán" občanům a o vysvětlení postupů zpracování územního plánu. Představení návrhu územního plánu Nového Města nad Metují zpracovatelem se bude konat ve 2. polovině roku 2013 a následně proběhne jeho veřejné projednání dle stavebního zákona.

Srdečně zvou:

Petr Hable, starosta.

Mgr. Bronislava Malijovská, místostarostka.Vloženo: 12.5.2013:

Zde je kopie části o obchvatu ze zápisu zastupitelstva města Nové Město nad Metují ze dne 25.4.2013:

Zastupitelstvo 25.4.2013 – výpis:
4.5 Připomínky k návrhu nového územního plánu + vystoupení Petičního výboru "Za vymezení územní rezervy …"

IDENTIFIKACE: Od roku 2010 probíhá proces přípravy nového územního plánu města. Základní souhrn dosavadního postupu města - viz příloha č. ZM 88 - 4/5.
Do 19.04.2013 může každý podávat připomínky ke zpracovanému návrhu. Byly vzneseny připomínky, které byly adresovány pouze a přímo odboru výstavby a regionálního rozvoje, tj. pořizovateli, který s nimi nakládá dle ustanovení příslušné legislativy. Některé další připomínky byly kromě pořizovatele zaslány také k rukám starosty a místostarostky a také byly adresovány RM a ZM. Souhrn těchto připomínek byl všem zastupitelům zaslán mailem a pro jejich obsáhlost nebyl již kopírován do příloh k tomuto bodu.
Předpokládáme, že připomínku vznesou jako zástupci veřejnosti členové "Petičního výboru Za vymezení územní rezervy pro obchvat Nového Města nad Metují v návrhu územního plánu". Členové "Petičního výboru" mj. požádali o slyšení na zasedání RM 266, toto proběhlo, a jelikož členové "Petičního výboru" požádali o představení svého návrhu i na zasedání ZM 88, tak bylo na RM 266 rozhodnuto, že jejich vystoupení bude zařazeno do tohoto zasedání a bude jim umožněno vystoupit s prezentací uvedené problematiky, a to v délce maximálně 30-ti minut. V návaznosti na to pak zazní informace od pořizovatele, to je od OVRR a bude rovněž prostor na případně dotazy.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí informace o přípravě nového ÚP, o některých vznesených připomínkách a vyslechnout vystoupení zástupců Petičního výboru "Za vymezení územní rezervy …". PROJEDNÁNÍ: V 17:20 hodin - Na počátku projednání tohoto bodu TAJ upozornil, že vzhledem k tomu, že projednání bude velice obsáhlé, tak bude v zápise uveden jen rámcový souhrn rozpravy a celý zvukový záznam bude pořízen a uložen na MěÚ v přílohách tohoto ZM.
TAJ uvedl celý bod a shrnul dosavadní aktivity, které proběhly k této problematice ze strany města a jeho orgánů – upozornil,že o podáních Petičního výboru byli všichni zastupitelé průběžně informováni – byly jim zasílány materiály mailem. Na to navázalo vystoupení členů petičního výboru a tzv. "zástupců veřejnosti", které zmocnili občané svými podpisy k vznesení této připomínky k návrhu územního plánu. Vystoupil p. Š., p. Z. a p. H. Ti přednesli a na mapových podkladech prezentovali svá stanoviska k požadavku na vytvoření dostatečné územní rezervy v novém územním plánu, a to tak, aby bylo možné realizovat obchvat města dle návrhu řešeného studií, kterou nechal zpracovat KHK či k alternativě trasy navržené Petičním výborem.
Dále se kriticky vyjádřili k plánované trase přeložky silnice I/14, jejíž řešení je dle jejich názoru přežité a nesmyslné a podle jejich právního názoru i nezákonné. Po jejich vystoupení pak byl ST vyzván Mgr. Balcar z OVRR, který připravuje pořízení nového územního plánu, ten přítomným prezentoval časovou osu přípravy nového územního plánu, tzn. to, v jaké fázi se příprava nachází a jaký bude další postup mj. i ve věci řešení veškerých vznesených připomínek. Se stanoviskem ke chránění údolní nivy řeky Metuje, které je důvodem nesouhlasného stanoviska OŽP k oběma variantám prezentovaného obchvatu, vystoupil vedoucí OŽP Ing. Rohulán.
V další navazující diskusi pak ve prospěch návrhu Petičního výboru vystoupil zastupitel p. Všetička. S kritikou trasy záměru přeložky silnice I/14 vystoupil zastupitel Ing. Slavík, který také podporuje řešení dopravy obchvatem. Jako další vystoupil zastupitel P. Valášek – mj. vysvětlil, že není nijak nadšen z přeložky, ale ani se mu nezdá varianta "GB" obchvatu – který navrhuje Petiční výbor – tj. ten, který prezentoval Ing. Z. – dopadá negativně do současného ÚP a navíc odřezává 3 RD v Černčické ulici – proto se jako lepší spíše jeví varianta "A" – což je ta "krajská". S dalšími souhlasnými i nesouhlasnými stanovisky k této problematice ze zastupitelů vystoupili Ing. Maur, Mgr. Černý, J. Hladík, Mgr. Kupková, místostarostka Mgr. Malijovská která mj. upozornila, že nediskutujeme o alternativě k záměru přeložky silnice I/14, ale o jiné investici, a to o obchvat města, který na rozdíl od přeložky je zatím jen ideovou vizí a realizaci je velice daleko – takže doporučuje pokračovat ve snahách jak o přeložku, tak i o obchvat. Znovu vystoupili s dalšími informacemi p. H. (člen petičního výboru a OS" Za Vrchoviny krásnější"), p. Všetička, p. Š. Proti navrhované variantě "B" a navrhovaným trasám záměru obchvatu, tzn. i proti vytvoření územní rezervy v novém územním plánu vystoupil Ing. R. mj. za vlastníky pozemků, na které by rezerva zasáhla. Dále vystoupili zastupitel Ing. Němeček, městský architekt MgA. Lukas, Ing. Slavík, Mgr. Balcar – ten mj. upozornil na trasu vysokotlakého plynovodu, který má v návrhu nového ÚP významné ochranné pásmo.
Pak znovu vystoupil Ing. R. – ve svém vystoupení mj. upozornil, že trasa přeložky I/14 je legitimní – již dávno vše zde jezdí – přečetl negativní stanovisko k navrhovanému obchvatu – rovněž mluvil v zastoupení dalších vlastníků – viz Občanské sdružení "K 47". To mj. kupovalo pozemky již v roce 2006. Vyslovil přesvědčení, že celou touto akcí ve skutečnosti hájí Ing. Z. jako významný vlastník pozemků v blízkosti plánované přeložky silnice I/14, vlastní byznys s těmito pozemky. Po další vzrušené diskusi ji ST přerušil, protože již odbíhala k osobním invektivám a odkázal zájemce, kteří by chtěli ještě diskutovat o problematice přeložky či obchvatu, aby si počkali na závěrečnou diskusi.
MST ještě doplnila o informaci pro přítomné, že k problematice přípravy nového územního plánu město připravuje schůzku s veřejností a to v Kině 70 – je předpoklad, že to bude 30.05.2013, což je čtvrtek.
Pak již bylo přečteno navržené usnesení a bylo hlasováno – vzato na vědomí 18 hlasy.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. ZM 88- 6958/13
ZM bere na vědomí informace o přípravě nového ÚP, o některých vznesených připomínkách a dále bere na vědomí vystoupení zástupců Petičního výboru "Za vymezení územní rezervy pro obchvat Nového Města nad Metují v návrhu územního plánu" s komentářem k jejich připomínce, kterou vznáší jako zástupci veřejnosti, k projednávanému návrhu nového územního plánu.
ZM 88 Bere na vědomí.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 25.4.2013
Hlasy Pro: 18. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.Můj komentář - stále zůstávají nezodpovězeny otázky:
1. Jak a kdy chce vedení města začít připravovat skutečný obchvat Nového Města nad Metují. Kdy chce zablokovat trasu v územním plánu aby v budoucí trase nemohly vznikat nějaké jiné záměry?
2. Je v současné době město ochotno přehodnotit řešení navrhované přeložky I/14 jako součásti budoucího definitivního obchvatu, současný návrh zrušit, v tomto smyslu upravit návrh nového územního plánu a naplno začít připravovat definitivní obchvat s první etapou jako novým řešením přeložky?Vloženo: 27.4.2013:

Petiční výbor "Za vymezení územní rezervy pro obchvat Nového Města nad Metují v návrhu územního plánu" zveřejnil dne 19.4.2013 v novinách "Echo" článek "Tranzit městem nebo obchvatem?"

Níže si dovoluji uvést tento článek v zájmu zachování kontinuity událostí týkajících se obchvatu Nového Města nad Metují.


Tranzit městem nebo obchvatem?
V otevřeném dopise (viz ECHO 8.3.2013) byl starosta Nového Města n.M. vyzván, aby byl iniciátorem veřejné diskuze ke komplexnímu řešení dopravy - při změně územního plánu. Podnětem byla studie krajského úřadu "Brána k sousedům", která problém tranzitu od Rychnova k Trutnovu a dále do Polska řeší jižním obchvatem Nového Města směrem k Č.Skalici a dále k dálničnímu přivaděči na Jaroměř.
Dopis upozorňuje na nevýhody stávajícího návrhu přeložky 1/14 přes střed města i na v té době utajenou změnu polí v trase možného obchvatu na stavební parcely pro neprůhledné obč.sdružení K-47 z Boru u Skutče. Starosta P.Hable označil dopis za útok na představitele samosprávy města s řadou nepravd. Ty ale nebyly čtenářům sděleny. Kde vidí radnice nepravdy a proč je výzva k diskuzi útokem? Na Stanovisko radnice zveřejněné na stránkách města odpověděl Petiční výbor dopisem s požadavkem na zveřejnění. To se do uzávěrky tohoto čísla nestalo.
Ve veřejné diskuzi je možné zvažovat, zda přeložka 1/14 středem města přinese více kladů či záporů. Ověřili jsme si, že názor většiny občanů je totožný s tím naším. Občanům města přeložka téměř nic kladného nepřinese. Vedením města uváděný argument o přeložení trasy 1/14 z Husova nám. směrem k Malecí je nicotný, neboť všichni víme, že přes historické jádro těžká tranzitní doprava s hlukem a prachem neprobíhá. O ostatních zmiňovaných negativech již radnice mlčí (navýšení intenzity kamionové dopravy, zvýšení hluku a emisí na Malecí, Františku, rozdělení města atd.). O absenci jakékoliv diskuze svědčí, že studie krajského úřadu "Brána k sousedům" byla projednávána v září 2012, radní a zastupitelé se o ní dozvěděli teprve od signatářů otevřeného dopisu v prosinci 2012. Neuvěřitelně brilantní manipulací s fakty je, že "do této chvíle nedošlo k žádným změnám či úpravám návrhu ÚP". To je pravda, pokud vezmeme tento návrh jako výchozí. Bereme-li jako výchozí dosud platný územní plán, tak se v návrhu nového územního plánu prokazatelně "podařilo" změnit pozemky v trase obchvatu zakoupené neprůhledným Občanským sdružením K-47, Bor u Skutče na stavební parcely. Kdo se za tímto sdružením skrývá a kdo změnu prosadil? Možná, že by odpověď vyjasnila, proč je odpor vůči obchvatu.
Důrazně odmítáme obvinění o matení veřejnosti. Petiční výbor nezpochybňuje proces vykonávaný státní správou a je si vědom, že "veřejné projednání" územního plánu podle stavebního zákona se uskutečňuje až po finálním zpracování a projednání s dotčenými orgány. Nyní je však ten správný čas k podávání připomínek občanů k návrhu ÚP. Termín končí 18.4.2013!
Vedení města, svolejte před tímto datem veřejné shromáždění pro občany a vysvětlete své záměry s tranzitní dopravou! Nabídněte nám, jakožto zástupcům veřejnosti, prostor pro vysvětlení argumentů. Teprve poté můžete odmítnout tvrzení o oddalování diskuze s občany.
Plně souhlasíme s tvrzením pana starosty, že je tento způsob komunikace nešťastný, neefektivní a pro značnou část veřejnosti nesrozumitelný. Veďme veřejnou diskuzi. Cílem Petičního výboru je vymezení územní rezervy pro obchvat Nového Města nad Metují a děkujeme všem občanům za podporu.
Petiční výbor "Za vymezení územní rezervy pro obchvat Nového Města nad Metují v návrhu územního plánu".
Zdroj: Echo dne 19.4.2013
Vloženo: 26.3.2013:

Starosta Nového Města nad Metují se vyjádřil k dopisu petičního výboru:

V zájmu zachování objektivity "NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA"
na tuto skutečnost upozorňuji a uvádím zde znění této odpovědi.
Originál můžete najít na stránkách NMNM.


Vážený pane inženýre Zilvare, vážení členové petičního výboru,
reagujeme tímto na Váš otevřený dopis z 8. 3. 2013, který byl zveřejněn v regionálním týdeníku Echo a na internetové adrese Novoměstský kurýr.
Otevřený dopis uvádíte slovy, že se jedná o výraz občanské iniciativy, což nerozporujeme, ale chápeme tuto aktivitu jako výraz a názory pěti podepsaných osob, z nichž čtyři osoby vlastní pozemky v trase dlouhodobě navrhované přeložky silnice I/14.

K obsahu Vašeho dopisu máme zásadní připomínky, neboť řada výroků, které zde uvádíte, jsou zřejmé nepravdy:

Vaše dřívější snahy o osobní jednání s vedením města byly odmítnuty.
Jeden ze členů petičního výboru – Ing. V. Zilvar nejméně dvakrát jednal osobně se starostou města o problematice územního plánu Nového Města nad Metují. Současně se zúčastnil veřejných zasedání zastupitelstva města, v jejichž programu byly dopisy petičního výboru směřované zastupitelstvu, a žádným způsobem veřejně nevystoupil a jednání zastupitelstva nekomentoval. Možnost otevřené obecné diskuse mezi petičním výborem a radnicí Vám byla písemně nabídnuta, a to v dopisu ze dne 21. 1. 2013 (korespondence s petičním výborem zde), (viz stránky NMNM - poznámka NK).

Přeložka silnice I/14 občanům města nic kladného nepřinese.
Přeložka silnice I/14 řeší stávající nevyhovující vedení trasy této silnice středem místní části Spy, přes Horské předměstí, středem Městské památkové rezervace (Husovo nám.), středem centra města po třídě Komenského a T.G.M. a rovněž středem místní části Vrchoviny. Přeložka překládá tuto silnici do polohy mimo obě místní části Spy a Vrchoviny a vedení zastavěným územím města řeší podél trati železnice, tj. územím s převažujícím podílem výrobních objektů. Z uvedeného je jednoznačně zřejmý kladný přínos přeložky silnice I/14.

Město odmítá dopravní studii Brána k sousedům.
Město k této studii přistupuje jako k ideovému materiálu, který nebyl doposud schválen žádným orgánem kraje (ani orgány dalších samospráv či orgány státní správy). Tento materiál řeší zejména dopravní optimalizaci a propojení Broumovska se sousedním územím Polska. Město se dotazovalo Královéhradeckého kraje na závaznost studie a bylo mu potvrzeno, že právní závaznost není žádná. Město tuto studii nijak neodmítá, ale rozporuje to, aby dopravní řešení dle studie Brána k sousedům (a tedy odvedení silnice I/14 okolo Rozkoše do České Skalice, což představuje změnu dopravní sítě silnic I. třídy) bylo považováno za alternativu stávajícího a dlouhodobě navrhovaného řešení přeložky silnice I/14.
Tato dvě řešení se jednoznačně a zásadně liší jak svým plošným rozsahem, tak časovým horizontem jejich možné realizace.

Město odmítá veřejnou diskuzi před konečným zpracováním návrhu územního plánu.
Proces pořizování územního plánu je dán jednoznačně stavebním zákonem a vykonává jej státní správa, která plní úlohu pořizovatele územního plánu. Před konečným zpracováním územního plánu je povinností pořizovatele projednat návrh s veřejností, projednání vyhodnotit a na základě tohoto návrh UP upravit. Město tento proces nemůže nijak ovlivnit a tedy ani vyloučit veřejnou diskuzi. Tento výrok je jednoznačně nepravdivý.

V místě obchvatu byly skoupeny pozemky, které se podařilo v návrhu UP změnit na stavební parcely pro RD.
V místě obchvatu dle krajské studie Brána k sousedům nejsou v návrhu územního plánu navrhovány žádné zastavitelné pozemky, nebyly zde skoupeny žádné zemědělské pozemky, u nichž došlo ke změně jejich funkčního využití. Obchvat dle studie Brána k sousedům vede naopak v místech, kde se nachází stávající bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu a současně je zde územní koridor na další navrhovaný dálkový tranzitní plynovod. Dále vede obchvat přes lesní pozemky, po stávající silnici II. třídy a vstupuje na území sousední obce Černčice. To znamená, že toto území je dostatečně chráněné pro případnou realizaci obchvatu dle studie Brána k sousedům v rámci příštích desetiletí. Tato fakta si může každý občan ověřit porovnáním zveřejněného návrhu územního plánu a zveřejněné studie Brána k sousedům na stránkách Královéhradeckého kraje a zjistit tak, že toto tvrzení, které je v otevřeném dopise uvedeno z nám neznámého důvodu a je jednoznačně zavádějící. Pro vysvětlení jsou jednotlivé trasy zobrazeny na leteckém snímku. (Poznámka NK - odkaz na tento snímek jsem nenašel - viz stránky NMNM).

Mgr. Malijovská vyvíjela po zveřejnění myšlenky obchvatu ve studii Brána k sousedům proti tomuto řešení bez vědomí rady a zastupitelstva velkou aktivitu.
Bez důkazů je zde obviňována místostarostka Nového Města nad Metují. Připomínky města ke studii Brána k sousedům jsou zveřejněny na webu Královéhradeckého kraje a byly společným dílem odborných útvarů města a městského úřadu vypracovaným na základě dlouhodobě navržených a prosazovaných záměrů. Místostarostka města na jednání o této studii konaném v Broumově uvedla, že vítá dopravní řešení ve studii navrhované a žádá, aby toto řešení bylo označeno jako obchvat Nového Města nad Metují.

Změny v návrhu UP jsou přísně utajovány.
Jak je výše uvedeno, při pořizování územního plánu státní správa (pořizovatel) postupuje v souladu se stavebním zákonem. Současně do této chvíle nedošlo k žádným změnám či úpravám návrhu UP, které jsou v dopise bez jakéhokoliv důkazu uváděny.

Diskuse s občany je oddalována s vědomím již nezměnitelnosti návrhu.
Toto je jednoznačné matení veřejnosti a hrubá nepravda. Opět se jedná o proces vykonávaný státní správou (pořizovatelem), a tedy bez zásahů samosprávy. Právě veřejné projednání návrhu územního plánu a možnost podávání námitek a připomínek představuje veřejnou diskuzi nad tímto návrhem, která může vyústit v úpravu návrhu. Vstup veřejnosti do procesu pořizování územního plánu a možnost jeho úprav je tedy smyslem veřejného projednání zakotveného ve stavebním zákoně. Současně již od počátku celého procesu projednávání návrhu územního plánu město deklaruje na svých webových stránkách, že nad rámec zákonných povinností plánuje uspořádat veřejné představení návrhu územního plánu s jeho výkladem, a to ještě před samotným veřejným projednáním.

Závěrem považujeme za nezbytné shrnout základní fakta v dané věci.
Stávající řešení přeložky silnice I/14 je ustáleno již několik desítek let a je to konsensuální návrh, se kterým se ztotožnily předcházející reprezentace města od 70. let 20. století. V průběhu této doby docházelo k hledání variant odlišných, současně probíhala i veřejná diskuze, ale nakonec vždy vyšla stávající trasa přeložky jako nejvhodnější (i vzhledem k stavebně-technickým požadavkům na stavbu tohoto charakteru). Proto je také historicky zakotvena v územně plánovací dokumentaci města (Směrný územní plán z roku 1974, Územní plán sídelního útvaru z roku 1996). Návrh nového územního plánu, který se v současnosti projednává, tuto trasu pouze přebírá.
Vámi předložené řešení obchvatu po pozemcích, u nichž došlo ke změně jejich využití v návrhu ÚP ze zemědělských pozemků na pozemky určené pro rodinné domy, které jste poprvé městu zaslali na konci prosince 2012, je na území města zcela odlišné od studie Brána k sousedům. Naskýtá se otázka, co Vás k této dezinformaci veřejnosti vedlo.
Jsme připraveni na otevřenou diskusi o dané problematice se Všemi občany, kteří zájem o tuto diskusi projeví. Nepovedeme ji však přes média, vše výše uvedené je naše nutná reakce na Váš otevřený dopis, považujeme však tento způsob komunikace za nešťastný, neefektivní a pro značnou část veřejnosti nesrozumitelný. Vzhledem k rozsahu záměru obchvatu obsaženému ve studii Brána k sousedům, zasahujícím území obcí Černčice, Nahořany, Velká Jesenice, Česká Skalice, považujeme za nezbytné vést diskusi nejen na úrovni našeho města, ale současně s těmito obcemi.
Důrazně se ohrazujeme proti útokům na představitele samosprávy města a proti řadě nepravd, které Váš otevřený dopis obsahuje, a které nejsou podloženy žádnými důkazy. Veřejně vás tímto vyzýváme, abyste k Vašim tvrzením a nařčením předložili důkazy.
S pozdravem
Petr Hable, starosta.

Zdroj: stránky NMNM, zveřejněno tam 11.3.2013.


Vloženo: 9.3.2013:

Existuje
"Petiční výbor za vymezení územní rezervy pro obchvat ...",
který zaslal starostovi Nového Města nad Metují otevřený dopis.


Podívejte se na tento dopis:

Vloženo: 10.2.2013:

Na obrázku níže si dovoluji zveřejnit můj současný názor na problematiku obchvatů měst a přeložek silnic v našem regionu:

Začnu Jaroměří:
Tam asi mají jasno, kudy povede obchvat. Záleží jen na tom, kdy se dálnice dostane do prostoru nad Hořenice, kde se plánuje odbočka obchvatu. Jejich varianta je obsažena i ve studii, kterou v roce 2012 vydal královéhradecký kraj. Takže nejsou v rozporu.

A jak to je v Náchodě?
Úsilí o prosazení obchvatu (tzv "severní varianta"), neprospívá, že dochází poměrně k částé obměně ministrů dopravy, minulý ministr Dobeš byl v Náchodě, slíbil podporu obchvatu ale už je v propadlišti dějin. Nový ministr Stanjura, zdá se, více fandí D35 a obchvatům na karlovarské silnici.
Kromě toho se v krajské studii objevila jako asi preferovaná tzv. "jižní varianta" s tunelem a řešením obchvatu Lázní Chudoba i na polské straně, což se mi zdá jako velmi silný argument. Stejně silným argumentem je skutečnost, že tunel nepotřebuje žádné výkupy pozemků, což se často v našich podmínkách ukazuje jeko těžko překonatelný problém. Údajně i náklady by se nijak významně neměly lišit. Na mapě níže je tato "tunelová varianta" vyznačena hnědě a černě.
Kromě toho se v Náchodě stále objevují hlasy, že obchvat není potřeba. Zatím se příprava obchvatu moc neposunula.

Nové Město nad Metují:
V Novém Městě nad Metují se připravuje nové vydání územního plánu, kde s vysokou pravděpodobností bude znovu tzv. přeložka I/14 vedoucí kolem nádraží, mezi Novým Městem a Vrchovinami nad Vrchoviny a nahoře u lesa se má napojovat na stávající trasu. Trasa od Náchoda nad Vrchoviny měla být upravena v rámci projektu náchodského obchvatu, ale proslýchá se, že v rámci úspor od toho Náchod chce upustit.
Opravdový obchvat Nového Města zatím není řešen.
V této souvislosti je třeba připomenout, že v krajské studii je navržena trasa od Spů, před Novým Městem vlevo přes železnici, hradeckou silnici, Metuji k Nahořanům a dále k přehradní hrázi kde se počítá s přemostěním pod hrází a pokračování zhruba po stávající trase silnice ke Spytě, kde se napojuje na obchvat České Skalice.
To je skutečný obchvat Nového Města nad Metují, určitá výhoda je, že vyústění na I/33 je poměrně blízko k Jaroměři, kde bude nájezd na pražskou dálnici. Na mapě níže je tato varianta vyznačena červeně.
V mých dřívějších úvahách (viz níže) byla varianta obchvatu Nového Města za Luštincem, za Šonovem a Provodovem k Mydlárně - kraj má jiný názor, chce kopírovat trasu kolem přehrady, proč ne!
Nové Město se k variantě kraje vyjádřilo negativně, jejich vyjádření viz níže.
Zatím ale Nové Město nad Metují neřeklo, jak by si nový, opravdový obchvat města představovalo. Přeložka I/14 není obchvat, dlouhodobě zavedení silné dopravy do města (kolem nádraží, pod Malecím atd.) asi není nijak příznivé řešení, nejen proto že protíná město ale i proto, že perspektivní území pro další rozvoj města mezi městem a Vrchovinami i nad Vrchovinami do značné míry znehodnocuje. Tato varianta je silně zastaralá. Myšlenka vznikla před mnoha lety. Na mapě (viz níže) je tato varianta vyznačena zeleně.

Na mapě níže jsem zakreslil jednu z možností, jak řešit záležitost etapově:
Provedení první části obchvatu dle návrhu kraje na nahořanskou silnici (tím by se realizovala skoro jedna polovina plnohodnotného obchvatu - vyznačeno červeně) a zhruba z křižovatky ke Lhotě udělat propojení do Nového Města za Luštincem kolem Ammannu. Myšlenka této propojky se objevila už dříve. Na mapě je označeno oranžově.
Toto řešení by obešlo Krčín, obešlo by náměstí a mohlo by jako první etapa fungovat do dokončení plného obchvatu Nového Města nad Metují. Byla by to první etapa přeložky I/14, která by dočasně pokračovala podél trati na Vrchoviny (silnice podél trati do Vrchovin se má podle současných plánů rekonstruovat).
Využitelná by byla pro lehčí vozidla i propojka od železničního mostu u Ammannu podél stadionu na kruhový objezd u hasičské zbrojnice - samozřejmě po rekonstrukci této trasy. Na mapě je tato propojka značena fialově.

Jako další etapu buď dokončit obchvat dle krajské studie za přehradou na obchvat České Skalice u Spyty (pokud by se to dalo realizovat v rozumně blízké době a ne až za 30 let). Pokud toto řešení by bylo v nedohlednu asi by stálo za úvahu realizovat spodní obchvat Nového Města odbočením z propojky k Ammannu na zadním rohu Luštince s vedením pod Vrchovinami se stoupající trasou a napojením na náchodskou silnici u křižovatky do Bražce. Na mapě níže je tato varianta vyznačeně šedě.
Dnes se plánuje také odbočka k Ammannu ale tato odbočka má být z vjezdu nahořanskou silnicí do Krčína a odbočení za Luštincem vedle rodinných domků po nově vybudované silnici vlevo k Ammannu.
Od Spů před Novým Městem by mohla být odbočka do Krčína stávající trasou s omezením na 3,5 tuny, čímž by se Krčínu silně odlehčilo.
Uvedené řešení se mi zdá výhodné i z důvodu, že zakládá budování významné části opravdového obchvatu Nového Městra nad Metují a zároveň je přeložkou silnice I/14. Stávající návrh přeložky s definitivním obchvatem nemá, kromě krátkého úseku od Spů, nic společného. Nutnost definitivního obchvatu je nezpochybnitelná a je třeba ho řešit spolu s přeložkou.
Definitivní obchvaty dělají ve všech pokrokových městech, kde se snaží vymístit silnou dopravu mimo město a vytvořit si tak podmínky pro klidný a systémový rozvoj dalších městských částí. Samozřejmě je potřeba zjistit reálné současné časové parametry možné realizace etap, možná by se dala najít cesta jak trasu od Nahořan ke Spytě realizovat ne za 30 let ale podstatně dříve, potom by se snad dala vydržet dočasná varianta dopravy kolem Ammannu a neprovádět trasu k Náchodu na kopec k náchodské silnici.
Také záleží jak to dopadne v Náchodě, pokud bude "severní varianta", potom cesta na Kostelec a Broumov by byla výhodnější obchvatem Nového Města na náchodskou silnici.
Jindřich Buchal.Vloženo: 4.8.2012:

Dostal jsem informaci o existenci nové studie, kterou nechal vypracovat Královéhradecký kraj jako komplexní podklad pro dlouhodobý výhled dopravního řešení v celém našem regionu se zaměřením na železnici, silnice a cyklostezky.
(Za informaci děkuji).

Níže uvádím odkaz na příslušnou stránku, která obsahuje všechny podklady této studie.

Protože přístup k příslušným krajským stránkám nemusí být pro každého jednoduchý, velikost některých souborů je v desítkách MB, dovolil jsem si vytáhnout některé podklady na tuto stránku, kde už dlouhodobě sleduji vývoj k přeložce I/14 v Novém Městě nad Metují ale i k obchvatu Náchoda a Jaroměře.

Nejdříve tedy odkaz pro zájemce, kteří se chtějí seznámit se všemi podklady:

Nová studie dopravního řešení v celém našem regionu.


A nyní několik mých slov k tomu, co mě ve studii zaujalo:

1. Přeložka I/14:
V podkladu (strana 107) je řešena uhnutím za Spy před Novým Městem vlevo, přes silnici od Hradce Králové, přes Metuji na nahořanskou silnici a po trase této silnice k hrázi Rozkoš, tam předpokládá vedle hráze vybudování mostu a pokračování po trase stávající silnice do České Skalice na českoskalický obchvat.
Je to trasa delší než jsem si dovolil uvést (viz v předchozích příspěvcích níže - za Luštincem, letištěm, pod Šonov - Provodov na náchodskou cestu u "Mydlárny). Má ale určitě výhodu v tom, že vede z velké části po trasách existujících silnic, že s výhledem na budoucí trasu dálnice za Jaroměří k této dálnici vyústí blíže.
V každém případě je zde řešen úplný odklon silné dopravy na I/14 z Nového Města nad Metují, což stávající úvaha o přeložce I/14 v Novém Městě nad Metují neřeší. Naopak vede tuto dopravu městskou zástavbou, což vzhledem k budoucímu rozvoji města je určitě nežádoucí.

2. Obchvat Náchoda:
Překvapivě přichází studie s variantou tzv. "jižního obchvatu" Náchoda s tunelem směrem k Polsku pod úbočím dobrošovského kopce.
Významné je zdůvodnění této varianty: řeší totiž problém dopravy i na polské straně, konkrétně obchvat Lázní Chudoba. To severní varianta, na kterou se nyní Náchod upnul, neřeší.

3. Obchvat Jaroměře:
Protože jsem "jaroměřák", musím se zmínit i o tomto obchvatu: ve studii je jasně definován jako odbočka z budoucí D11 (R11) mezi Jaroměří a Heřmanicemi nad Čáslavkami, Dolany pod Svinišťany, kde se napojí na stávající obchvat České Skalice.
Zde se tedy počítá s výstavbou nové silnice v celé uvedené délce.

4. Propojení železnice Česká Skalice - Náchod:
Ve studii je i varianta propojení těchto měst železničním tunelem pod vysokovským kopcem, což by umožnilo silné zjednodušení propojení regionu železnicí s Prahou ale i přímé a jednoduché spojení na polskou železnici v Meziměstí.

Další velké množství informací ve zmíněné studii. Odkaz na tuto studii ve formatu "pdf" viz níže. Také přidávám přehled připomínek ke studii, tam najdete i připomínky města Nové Město nad Metují (Tyto připomínky jsem pra vaši lepší přehlednost vytáhl do této informace - viz níže):Studie dopravy v našem regionu - vstupPřipomínky ke studii - vstup

Opis připomínek Nového Města nad Metují.

PŘIPOMÍNKU DÁVÁ:
Nové Město nad Metují. (8. 6. 2012)

Obsah připomínky:
Navrhovaná varianta přeložky I/14 je v rozporu s již připraveným řešením (DÚR, výkupy nemovitostí, judikát soudu o přiměřenosti zásahu do soukromých práv, zakotvení trasy v nadřazené ÚPD), dále věcně identické připomínky s OŽP MÚ; - cyklookruh + cyklospojka - z hlediska rozvoje města lze podporovat, z hlediska ochrany ŽP není zřejmá míra zásahů do břehových porostů VN při zřízení nových cyklostezek, dále věcně identické připomínky s OŽP MÚ;
- přivaděč Metuje - Rozkoš - nesouhlas, výrazný střet s registrovaným VKP,
(pozn. redakce: Pojem VKP je definován § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, údolní nivy)
příp. sportovně-rekreační využití části přivaděče by negativně ovlivnilo VKP Rozkoš - východní zátoky (ochrana hnízdícího ptactva)
- úprava letiště - vymezena územní rezerva na zemědělsky obhospodařovaných plochách - bez připomínek;
- Studie pokládána za "nezávazný materiál, který je spíše průzkumem přijatelnosti navrhovaných opatření s předpokladem nepromítnutí do závazných nebo aktuálně platných oficiálních dokumentů".

Vyjádření k připomínkám:
Studií navržená varianta přeložky má odklonit tranzitní dopravu, a to zejména ve směru na Trutnov a dále do Polska (viz Srovnávací výkres č. 4).
Stávající vedení silnice I/14 v úseku Náchod - Červený Kostelec Studie zachovává, v úseku Česká Skalice - Náchod se předpokládá vedení I/14 v peáži s I/33.
Pro zdrojovou a cílovou dopravu z a do Nového Města nad Metují bude i nadále k dispozici stávající trasa I/14, která bude po odklonění tranzitu méně zatížená a pro zdrojovou / cílovou dopravu komfortnější. Návrhy Studie nevylučují ani zkvalitnění parametrů stávající silnice I/14.PŘIPOMÍNKU DÁVÁ:
Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor životního prostředí (15.6.2012).

Obsah připomínky:
- nesouhlasí s vedením cyklostezky přes Rovenskou hráz (na konci se nachází největší hnízdní kolonie racků ve Východních Čechách) a územím významné ptačí lokality "VKP Rozkoš - východní zátoky" ani v jedné ze dvou variant (úsek g)
- trasu cyklookruhu je žádoucí vést po stávajících komunikacích a jen výjimečně po nově vybrané trase; mezi Kleny, Provodovem, Šonovem a Lhotou u Nahořan je vhodné využít stávající zpevněnou místní komunikaci a polní cestu, kterou lze změnit na kvalitní komunikaci s tvrdým povrchem a využít pro cyklotrasy 4056 a 4058;
- během projednávání trasy přeložky I/14 bylo zvažováno mnoho řešení, stávající návrh trasy je řešen s ohledem na co nejmenší ovlivnění krajinného rázu i dalších zájmů ochrany přírody; ve studii navržená trasa obchvatu zasahuje VKP (lesní porosty, údolní niva Metuje), "s čímž z hlediska zájmů ochrany přírody nelze souhlasit" (narušení krajinného rázu, negativní vliv na VKP, možný zásah do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin);
- "případnou realizací studií navrhované přeložky I/14 by byla prakticky trvale odložena možnost propojení Nového Města n. M., Náchoda a Červeného Kostelce kvalitní silnicí a v veškerá automobilová doprava by byla nadále mezi těmito městy vedena dnes kritickými úseky centrálních částí Nového Města nad Metují, Náchoda a Dolní Radechové;

Vyjádření k připomínkám:
Studií navržená varianta přeložky má odklonit tranzitní dopravu, a to zejména ve směru na Trutnov a dále do Polska (viz Srovnávací výkres č. 4). Stávající vedení silnice I/14 v úseku Náchod - Červený Kostelec Studie zachovává, v úseku Česká Skalice - Náchod se předpokládá vedení I/14 v peáži s I/33.
Pro zdrojovou a cílovou dopravu z a do Nového Města nad Metují bude i nadále k dispozici stávající trasa I/14, která bude po odklonění tranzitu méně zatížená a pro zdrojovou/cílovou dopravu komfortnější.
Návrhy Studie nevylučují ani zkvalitnění parametrů stávající silnice I/14.Ještě několik dalších obrázků:

Několik slov závěrem k uvedeným skutečnostem (Novoměstský kurýr):
Podklad, který jsem zde představil bohužel nijak zatím nepronikl do povědomí veřejnosti (je poměrně nový ale asi by si zasloužil z úrovně kraje větší publicitu).
Můj osobní dojem při prvním přiblížení je jednoznačně pozitivní, je to snaha systematicky specifikovat dopravní řešení v našem regionu s přihlédnutím k našemu polskému sousedství.
Materiál naznačuje v komplexní podobě výhled do delší budoucnosti, realizace určitě bude probíhat postupně, podle dostupnosti investičních prostředků. Avšak při nerespoktování jeho jednotlivých kroků a ubírání se místně dle individuálních představ vytržených ze širších souvislostí, je cesta špatným směrem.
Negativní názor Nového Města nad Metují k jiné možnosti než je navrhovaná přeložka I/14 s odůvodněním, že vše u současné varianty přeložky je už moc daleko, aby se to dalo změnit, je podle mého názoru krátkozraký, zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že to co se zde plánuje vede městem a v případě realizace nevratně negativně ovlivní rozvoj města v celé jeho severní části.
Není vidět snaha hledat rozumnější řešení.
Asi by neškodilo více k této otázce komunikovat s občany.
J.B.
Vloženo: 19.6.2011:
Informace z regionálních zpráv České televize:
(volně zaznamenáno).
Městu Nové Město nad Metují hrozí, že bude bez platného územního plánu.
Souvisí to s plánovanou přeložkou silnice I/14, kde (asi) územní plán napadl jeden z majitelů dotčených pozemků.
J.B.


Vloženo: 26.4.2011:
Příspěvek pana Jiřího Hladíka.

Přeložka čtrnáctky.
Dobrý večer, čas od času navštěvuji Vaše zajímavé stránky. Dnes jsem se začetl do diskuze k přeložce silnice I/14. Myslím si, že přemostění hlubokého údolí Metuje v našem městě a odvedení dopravy z historického centra města, které bylo snahou již řady předcházejících generací, by snad přece jen nemuselo být utopií.
A myslím si to přesto, že jsem v náchodském okresním archivu dohledal dokumenty, ze kterých je zřejmé, že se o výstavbě přeložky v Novém Městě vážně diskutovalo již před 150 léty, tedy v polovině 19. století.
Tento starý nápad oprášili i za první republiky. V roce 1929 navštívil Nové Město ministr veřejných prací Dostálek, který měl budování silnic ve své kompetenci.
Dnešní čtrnáctka (tehdy se o ní mluvilo jako o dálkové silnici Svitavy - Trutnov) měla svůj nesporný strategický význam, protože vedla podél československo - německé hranice. Jenže pak přišla hospodářská krize, válka, komunisti a výstavba nové komunikace se stále oddalovala.
Dnešní trasa přeložky má sice své odpůrce, ale je součástí dosavadního územního plánu města schváleného městským zastupitelstvem i součástí územního plánu Královéhradeckého kraje, který je nadřazen územnímu plánu města. O přeložce bude ještě jistě diskuze i v rámci projednávání nového územního plánu města, ale vsázím na to, že na změnu trasy přeložky nedojde.
Některými snílky (a ten výraz nemyslím pejorativně) navrhovaný velký obchvat Nového Města totiž naráží na řadu překážek. Je jich celá řada, přičemž jednou z neopominutelných je prostý fakt, že si tak nákladnou stavbu v tomto místě nemůže náš stát zatím dovolit.

V příloze posílám aktualizovaný a zajímavý leták z března 2011, který jsem našel na stánkách ŘSD (na jejich webu najdete i podobné materiály k obchvatu Jaroměře, Náchod chybí).

Jiří Hladík, městský kronikář.

 

Leták ŘSD k přeložce I/14:

Leták ŘSD k obchvatu Jaroměře (I/33):
(Pozor - tento materiál je z roku 2009)

Text, který rekapituluje obchvaty na trase Jaroměř státní hranice v Náchodě.
Bohužel text nebyl termínován ale v něm uvedené termíny dokončení obchvatů jsou samozřejmě dnes naprosto nereálné a dosud nestanovené (Jaroměř, Náchod).

Silnice I/33 tvoří spojnici východočeských měst Hradec Králové, Jaroměř, Česká Skalice a Náchod (státní hranice CZ/PL). V úseku Hradec Králové - Jaroměř bude její trasa nahrazena dálnicí D11. Přestavba stávající silnice z Jaroměře na hranice s Polskem je rozdělena na 3 stavební úseky.

Stavba Jaroměř - obchvat,
která měří 6,55 km, začíná v okružní křižovatce se silnicí I/37 mezi obcemi Hořenice a Heřmanice. Ta je napojena přivaděčem na dálnici D11 v místě MÚK Jaroměř - sever.
Přeložka silnice I/33 obchází po severovýchodní straně Jaroměř a pokračuje severně od obcí Čáslavky a Dolany. Poté kříží stávající trasu silnice I/33 a po jižní straně prochází kolem obce Svinišťany. Za ní se napojuje na následující stavbu Česká Skalice - obchvat.
Souhlasné stanovisko EIA (10/2006).
Zpracována dokumentace pro územní řízení. Realizace stavby je plánována v období 2012 – 2014.

Stavba Česká Skalice - obchvat,
která měří 6,32 km, začíná za obcí Svinišťany napojením na stavbu Jaroměř - obchvat. Přeložka silnice I/33 obchází po jižní respektive jihovýchodní straně obec Velký Třebešov a město Česká Skalice. Za ním se napojuje na stávající trasu silnice I/33. Ta vede ke stykové křižovatce se silnicí 3.třídy do obce Vysokov. Zde byla v devadesátých letech 20. století vybudována přeložka silnice I/33, která nahradila směrově a výškově nevyhovující průchod silnice obcí.
Přeložka končí v místě stykové křižovatky se silnicí III/30416 do obce Vysokov nad Náchodem. Za ní se v okružní křižovatce napojuje poslední stavba přeložky Náchod - obchvat.
Výstavba obchvatu České Skalice byla zahájena v lednu 2003. Stavba měla být dokončena v lednu 2006. V té době však byla zprovozněna pouze část obchvatu od Velkého Třebešova ke křižovatce se silnicí 3. třídy do Nového Města nad Metují. Zbývající úsek kolem České Skalice nemohl být dokončen kvůli nevyřešeným majetkoprávním sporům s majitelkou jednoho pozemku na trase obchvatu. K posunu došlo teprve na konci dubna 2009, kdy byla podepsána dohoda mezi zástupci Královéhradeckého kraje, města Česká Skalice a majitelkou pozemku. Dostavba chybějící části obchvatu byla zahájena v létě 2009. Stavba byla uvedena do provozu 20. listopadu 2009.

Stavba Náchod - obchvat,
která měří 6,47 km, začíná v okružní křižovatce s přeložkou silnice I/14 Vysokov - Vrchoviny před Náchodem. Přeložka silnice I/33 obchází město po severní straně a kříží stávající trasu silnice I/14 do Červeného Kostelce. Součástí přeložky jsou 2 tunely - Kramolna a Dolní Radechová. Konec přeložky je za MÚK se stávající silnicí I/33 před státní hranicí CZ/PL.
Souhlasné stanovisko EIA (12/2006). Probíhá projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí. Realizace stavby je plánována v období 2012 - 2014.


Vloženo: 31.1.2011:

V časopise "AUTO TIP" číslo 03/2011 byl uveřejněn níže uvedený obrázek.
I když je to zatím jen návrh ministerstva dopravy, je z něho zřejmé, že se dlouhodobě dopředu (zatím) nepočítá s obchvatem Náchoda, přeložkou I/14 v Novém Městě nad Metují ani s obchvatem Jaroměře.
Vloženo: 16.3.2010:
Pan Ota Mach uplatnil na městských stránkách následující dotaz:
Dotaz: Prosím o sdělení jak pokročilo jednání o přeložce silnice I/14 v NMnM.

Dostal následující odpověď:
Odpověď: Dobrý den, po opakovaném územním řízení na přeložku I/14 bude tento týden vydáno stavebním úřadem Nové Město nad Metují územní rozhodnutí.
S pozdravem,
Ing. Simona Vojnarová - vedoucí odboru rozvoje města

Vloženo: 15.3.2010:
Přidávám mapu regionu se zakreslenými obchvaty:

Situace je následující:
Jaroměř:

bude muset čekat na dotažení dálnice k Jaroměři, obchvat Jaroměře důsledně bude obcházet město, o jeho trase mají jasno, bude se napojovat na existující obchvat České Skalice.


Česká Skalice:
má hotovo, obchvat důsledně obchází město.


Náchod:
Začal konečně s vážnou přípravou, situace ve městě je s dopravou kritická, budoucí obchvat bude důsledně obcházet město. Počítá i s napojením na silnici z Nového Města nad Metují, v projektu se chce počítat s přestavbou této silnice až na okraj lesa nad Vrchovinami, kde se má napojit na přeložku I/14 (na mapě modře).


Nové Město nad Metují:
Nepřipravuje obchvat města ale přeložku silnice I/14, která má procházet městem. Snaží se stále "oprašovat" cca 30 let starou myšlenku na tuto stavbu - názory a podrobnější informace viz výše. Dnes příprava uvázla na připomínkách dotčených účastníků řízení.
Do mapy jsem čárkovaně červeně zakreslil již výše uváděnou úvahu na skutečný obchvat Nového Města nad Metují. O podobné variantě se pokud vím zatím vůbec neuvažuje.


Příprava Náchodského obchvatu se začíná hýbat - vzniklo občanské sdružení, které si dalo za úkol hlídat rychlost přípravy a realizace obchvatu.

Podívejte se na trasu náchodského obchvatu:
Vloženo 31.5.2009:
Dotaz Petra Nováka na stránkách Nového Města nad Metují:
Plánuje se v budoucnu budovat cyklostezka směrem na Dobrušku?

Simona Hoffmannová 20.05.2009.
Odpověď:
Dobrý den.
Jsou vyprojektovány cyklostezky Vrchoviny – Nové Město nad Metují – Spy. Cyklostezka z Nového Města nad Metují do Spů je součástí projektu přeložky silnice I/14, která je nyní v územním řízení, ve kterém ale bylo podáno několik odvolání, takže realizace je stále ještě nejasná. Případné pokračování cyklostezky ze Spů do Dobrušky je už mimo katastrální území Nového Města nad Metují a v plánu prozatím není.
S pozdravem, Ing. Simona Vojnarová – vedoucí odboru rozvoje města.

Tuto informaci jsem sem vložil protože tam je zmínka o přeložce I/14.

Pro zajímavost vkládám informaci o současné představě obchvatu Jaroměře s návazností na obchvat České Skalice - viz stránky města Jaroměř, mapa nakreslena podle zmínky na těchto stránkách - jde o velmi přibližný náčrtek. Žlutě je vyznačeno předpokládané pokračování dálnice na Trutnov, červeně obchvat Jaroměře, Hořenic, Čáslavek, Dolan, Svinišťan. Zaujala mě velkorysost, koncepčnost a perspektivnost řešení. Zdá se, že v Jaroměři umějí plánovat koncepčně.
(Bch.)Vloženo 3.3.2009:
Na stránkách Nového Města nad Metují byl zodpovězen následující dotaz:

Lena:
Dotaz: Dobrý den, bydlím v oblasti kde se má dělat silnice mezi Krčínem a Spy. Konkrétně v Dobrušské ulici a to vpravo ve směru na Spy. Chtěla bych se zeptat kudy ta silnice povede. Slyšela jsem že by měla vést přímo za naším domem a pak jsem slyšela že by se měla "jenom" rozšířit. Můžete mi k tomu říct víc?

Odpověď:
Dobrý den, na opravu komunikace Vrchoviny - Spy je zpracována projektová dokumentace, tato komunikace by se v určitých úsecích měla rozšířit a současně by měly být vybudovány cyklostezky. V úseku v ul. Dobrušská, o kterém píšete, tato komunikace zůstane ve stejné šíři a po vybudování přeložky silnice I/14 se stane místní komunikací a bude sloužit i jako cyklostezka. Vše ale závisí na realizaci zmíněné přeložky, v současné době probíhá územní řízení. Trasa této přeložky vede ve směru od Krčína na Spy, a to vpravo za stávajícími domy. Do dokumentací k oběma záměrům je možné nahlédnout na odboru rozvoje města.
S pozdravem,
Ing. Simona Vojnarová - vedoucí odboru rozvoje města

Vloženo 5.2.2009:
Na stránkách Nového Města nad Metují byl zodpovězen následující dotaz:

Marcela Hvozdecká:
Dotaz: Zajímá mne - kdy se začne s úpravou silnice Krčín-Spy.
Děkuji za odpověď.

Odpověď na Váš dotaz:
Na stavební úpravy komunikace Krčín - Spy je zpracována PD, tato komunikace je ale ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, takže realizace nezávisí na našem městě. Dle získaných informací je předpoklad zahájení stavebních úprav této komunikace až v roce 2010.
S pozdravem, Ing. Simona Vojnarová - vedoucí odboru rozvoje města.


Vloženo 22.1.2009:
No a já (Bch) si dovoluji přidat novější obrázek MOŽNÉHO(?) řešení opravdového obchvatu - z výše uvedených příspěvků vyplývá, že se podobné názory ve městě vyskytují.
Pro vysvětlení:
obchvat je nakreslen žlutě, přeložka I/14 modře - jde o přibližný nákres, přesněji viz odkaz výše na městské stránky
nebo se můžete podívat na současný územní plán N.M.n.M. zde:

územní plán Nového Města nad Metují - převzato ze stránek města dne 22.1.2009

Nabízí se otázka: co je rozumnější a systémovější řešení? Jde o řešení pro budoucí generace, které v Novém Městě budou žít.
Potom bude pozdě ukazovat na řadu okolních i vzdálenějších měst, která se nebála jít do skutečného obchvatu a ušetřila tím město od všech negativních důsledků "polovičatých" řešení a zároveň vytvořila předpoklady pro další ucelený a ekologický rozvoj města na dlouhé období dopředu.Vloženo 11.1.2009:
Příspěvek pana ing. Vymetálka, CSc.:

Nové Město nad Metují - Přeložka silnice č.I/14 nebo obchvat?

V této věci jsem uvedl příspěvek do diskuze již 24.2.2007.
Čas ukázal, že od té doby se fakticky nic nezměnilo, těžké nákladní kamiony tuzemské i zahraniční jezdí nevyhovující trasou silnice č.I/14 obytnou částí města, v těsné blízkosti základní školy a mateřské školy v Krčíně.
Silnice mezi Vrchovinami a částí města Spy nedoznala zásadní opravy.

Ukazuje se, že zásadní problém je zakotven v právním stavu platného územního plánu města, který již více než 30 let plánuje vedení trasy silnice 1.třídy č.14 městem.

Tato skutečnost je zřejmá i na internetové stránce města, tazateli, kde je odkázáno na platný územní plán z 05/2008.
Urbanistická koncepce, zahrnutá v tomto územním plánu, stará oněch 30 let naráží na několik úskalí, z nichž za nejzávažnější lze označit:
  - majetkové - s vlastníky dotčených pozemků a budov, které by měly být stavbou přeložky dotčeny,
  - technické - kdy překlenutí údolí řeky Metuje v Krčíně není jednoduché,
  - koncepční - kdy je zřejmé, že vedením silnice pod městskou částí Malecí nejen že znehodnotí okolní pozemky, ale hluk rušné silnice negativně tuto část města negativně ovlivní.
Pokračování silnice za Vrchovinami, která by měla fakticky navázat na dnešní silnici, bez vazby na obchvat Náchoda, se jeví jako problematické.

Takže jsme řadu let svědky stavu, že územní plán města je v této otázce řadu let beze změn, probíhají úřední jednání o variantě přeložky, v jisté fázi však vždy jednání ztroskotávají na některém z „úskalí".
Zaznamenal jsem i názor, že kdyby silnice vedla mimo město, že by pak projíždějící ani nevěděli, že Nové Město n. Metují existuje.

Co k tomu dodat?
Do doby realizace přeložky nebo obchvatu navrhuji:
  - Aby město na úřadu, který má ve státě na starosti systém dopravní infrastruktury (Ředitelství silnic a dálnic) požadovalo, aby byla stávající silnice, vedená městem alespoň opravena, aby svým stavebním stavem nejen neděla městu ostudu,ale aby byly sníženy negativní dopady na okolní objekty vlivem dynamických účinků (vibrací a pod). Sám jsem v této věci psal řediteli tohoto úřadu. Kopii jeho vyjádření mohu doložit. Ukázalo se, že existuje problém, vyvstávající z faktu,že oficiální trasa silnice I/14, vede přes náměstí, kam je vjezd nákladních aut zakázán, ve vazbě na skutečnost, kdy je tato těžká nákladní doprava vedena mimo tuto trasu, která není ve vlastnictví tohoto orgánu.
  - Pro kontrolu rychlosti v uvedeném úseku města osadit více ukazatelů současné rychlosti, které by řidiče vedlo k bezpečnější jízdě.
  - Provádět častější měření hluku a exhalací podél dnešní silnice ve městě.
  - Jsou města, která docílila např. výměnu oken za protihluková , apod.

Je známo, že obchvat , vedený trasou, popsanou v předchozích příspěvcích by znamenal především změnu územního plánu města, a možná i časové oddálení realizace, protože by se začalo od začátku.

Ale krásné Nové Město nad Metují si zaslouží, aby příští generace nepřevzaly město rozdělené rušnou silnící I/14, se všemi negativními důsledky.
Ing. Antonín Vymetálek, CSc


Vloženo 8.1.2009:
Předávám informaci, která se objevila na stránkách Nového Města nad Metují v části dotazy a odpovědi:

Otázka: S. Balcar 02.01.2009.
Dotaz: Dobrý den chtěl bych se zeptat, kde je možne si prohlédnout případně stahnout plánovanou přeložku silnice I/14. Děkuji

Odpověď: Simona Hoffmannová 08.01.2009:
Dobrý den. Plánovaná přeložka silnice č. I/14 je zakreslena na platném územním plánu města. Ten je k nahlédnutí na webových stránkách města v sekci "Dokumenty", "Významné dokumenty", "Územní plánování", "ÚPSÚ NMnM", "právní stav po změně č. 2", "hlavní výkres".
S pozdravem, Ing. Josef Mathes - vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje


odkaz na stránky Nového Města nad Metují s uvedeným souborem pdf
(ÚPSÚ NMnM, právní stav po změně č. 2, hlavní výkres)

Vloženo 3.9.2008:>
Chcete se vyjádřit k tzv. přeložce silnice I/14?
Máte možná poslední možnost!

Vyhovuji prosbě pana Slavíka a vkládám tuto informaci:

Dobrý den,
chtěl jsem vás požádat o případnou laskavost:
Vzhledem k tomu, že řada lidí včetně samotných účastníků územního řízení nečte veřejné vývěsky městského úřadu v N.Městě, hledám cesty, jakým jiným způsobem připomenout lidem, že MěÚ svolává formou veřejné vyhlášky na 18.9.2008 veřejné jednání k zahájení územního řízení na přeložku silnice I/14 s tím, že námitky je možné podat nejpozději k tomuto datu, jinak k nim nebude přihlíženo.
Na vašich stránkách je k této problematice zajímavá diskuse, řada lidí oprávněně považuje řešení přeložky za nevhodné, ale pokud se o tomto jednání včas nedozví, budou mít smůlu se k tomu později vyjádřit, proto jsem se rozhodl oslovit i Vás o případné uvedení krátké informace na vašich stránkách.

Děkuji.
O.Slavík.


Výpis z uvedené vyhlášky:
Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmeno f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle §87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

18.září 2008 (čtvrtek) v 10,00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Městského úřadu Nové Město nad Metují,
Náměstí Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují,
3.NP, č. dveří 3.32

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadě Nové Město nad Metují - odboru výstavby a regionálního rozvoje do uvedeného data ústního jednání.


Příloha č. 1:
Umístění stavby /Přehledná situace stavby/Vloženo 20.1.2008:
Václav Hvězda (dotaz z 16.1.2008):
Dobrý den, téměř každý den projíždím v Novém Městě nad Metují přes ulici Náchodská. Jedná se o ulici vedoucí od firmy Ammann od mostu na první křižovatku do Krčína. Tuto ulici využívají jak osobní vozidla, tak kamiony a autobusy a to po celý den. Dle mého názoru se jedná o nejhorší ulici ve městě, co se týká jejího stavu. Chtěl jsem se zeptat, zda město do budoucna neplánuje opravu této ulice a to opravu nového povrchu, úpravu parkovacích míst atd. Děkuji za odpověď.

Odpověď města z 18.1.2008 (Simona Hofmanová, Miloslav Marek):
Dobrý den pane Hvězda. Město o problematice, kterou popisujete ví a činí kroky k její nápravě.
Nechalo zpracovat měření hluku v ulicích Náchodská, 1. Máje a Dobrušská. Důvodem tohoto rozhodnutí byl předpoklad překročení povolených hygienických limitů vlivem provozu na krajských silnicích, a to v trase využívané pro tranzit těžké nákladní dopravy. Výsledky měření tento předpoklad potvrdily. U tří měřených míst byly ve dvou případech překročeny jak noční, tak i denní limity. Ve třetím měřeném místě byl jasně překročen pouze noční limit, denní limit leží v pásmu nejistoty měření. Výsledky měření byly předloženy radě města, která se s nimi seznámila a rozhodla, aby vedení města jednalo se SÚS v Hradci Králové o nápravě neúnosného stavu krajských komunikací tak, aby byla zajištěna oprava těchto komunikací a tím se zabránilo nadměrnému obtěžování obyvatel uvedených ulic hlukem z dopravy.
V současné době se zpracovává PD na opravy uvedených komunikací - zadavatelem je SÚS Královéhradeckého kraje. Zpráva o měření hluku i s jeho výsledky byla předána na KHS v Hradci Králové se žádostí o konzultační vyjádření. To má sloužit spolu se zmíněnou zprávou o měření hluku jako velmi důležitý argument pro jednání se SÚS Královéhradeckého kraje a se zástupci kraje o uvolnění finančních prostředků na realizaci oprav krajských silnic v trase, která je používána pro tranzitní nákladní dopravu mezi Náchodem a Rychnovem nad Kněžnou v co nejbližší době.
Pro informaci dále uvádíme, že se v současné době velmi intenzivně pracuje na zpracování PD. Jedná se o celý úsek od Vrchovin až po Spy. Komunikace v tomto úseku budou rekonstruovány tak, aby odpovídaly současným normám provozu na pozemních komunikacích. Již několikrát proběhly koordinační schůzky za účasti projektanta, investora, Policie ČR, Českých drah, ŘSD a dalších subjektů, které jsou k projednávané problematice žádoucí.
Město jedná se zástupci Královéhradeckého kraje, aby okamžitě po dopracování PD bylo zahájeno stavební řízení a následně poté okamžitě zahájena rekonstrukce celého úseku.
S pozdravem, Miloslav Marek - odbor rozvoje města.

MŮJ KOMENTÁŘ:
Existují, pokud to chápu dobře tři stupně řešení problému:
1. Rekonstrukce stávajících komunikací od Spů až po Vrchoviny.
2. Přeložka silnice I/14 - tj. řešení visutou vozovkou při příjezdu od Spů podél stávající železniční trati, podél nádraží, pod stadionem nad Vrchoviny s napojením na stávající komunikaci někde za Vrchovinami.
3. Obchvat Nového Města nad Metují vyhýbající se úplně městu a korespondující s napojením na obchvat Náchoda tak, aby provoz směřující na Trutnov neprojížděl Náchodem.

PODÍVEJME SE BLÍŽE NA TYTO VARIANTY:
Varianta 1:
Kvalita povrchu a případné rozšíření by řešilo snížení hlučnosti a otřesů při jízdě vozidel ALE to není řešení problému odvedení tranzitní dopravy mimo město. Je to jen náprava zanedbané údržby, takže ano, rychle, ale neříkejme, že to je řešení k odstranění dnes již opravdu ne nevýznamných stížností občanů bydlících podél této trasy.

Varianta 2:
Přeložka silnice I/14 je už opravdu stará úvaha, podle mého názoru dnes již překonaná a divím se, že se jí město pořád drží. Jde nejen o stavební náročnost v části podél železniční trati a podél nádraží a bývalých konzerváren, ALE hlavně přivedení rok od roku stoupajícího objemu tranzitní dopravy do lukrativních částí města (zejména v budoucnosti), jako je plocha mezi stadionem a Vrchovinami, mezi Kaštánky a Vrchovinami a nad Vrchoviny. Místo aby se nepříjemná doprava od města vzdálila, tak v něm zůstává. (!!!!)

Varianta 3:
Opravdový obchvat města vedoucí za Krčínem, za Luštincem a za letištěm s napojením na silnici Praha - Náchod v prostoru "U mydlárny" (viz začátek této stránky). Řeší nejen odvedení tranzitní dopravy mimo město ale je výhodný i z hlediska napojení na obchvat Náchoda, který má vycházet právě někde z prostoru pod Vysokovem.
Kromě toho by bylo vyřešeno odvedení dopravy na Nahořany a Českou Skalici rovněž mimo Krčín a při realizaci také již dříve uvažované odbočky z této nové komunikace do Nového Města podél Luštince před letištěm, a bývalého Stavostroje s možností jet na Vrchoviny a Náchod ještě před dokončením celé trasy k Mydlárně (například při etapové realizaci).
Samozřejmě, jedná se o výstavbu několika kilometrů nové komunikace, ale víme, co dokázali u České Skalice, ve Vamberku, co se plánuje od Jaroměře k České Skalici atd. Domnívám se, že v tomto směru je třeba začít co nejrychleji jednat. Už dnes je pozdě, viz dnes totálně havarijní situaci v Náchodě.

TAKŽE - zaslouží si občané Nového Města nad Metují víc, než jim zatím město nabízí?
Bch.


Vloženo 6.3.2007:
Odpověď města na můj dotaz (viz dotaz č. 1) z 24.2.2007:
Za město odpověděla Iveta Prouzová.
Odpověď:
Na počátku tohoto roku proběhlo jednání mezi vedením města a ŘSD správa Hradec Králové, z něhož vyplynula dohoda o postupu při realizaci přeložky I/14: trasa zůstává stejná, ale bude rozdělena na etapy; v roce 2007 přislíbilo ŘSD přípravu projektové dokumentace a v roce 2008 územní řízení.

Můj komentář:
O obchvatu tedy ani slovo - na pořadu dne zůstává zřejmě "pouze" PŘELOŽKA silnice I/14. PROČ?
Bch.

Vloženo 25.2.2007:
Město Nové Město nad Metují ZÁPIS Z PORADY:
Náměstí Republiky 6 RM 105 - 8.1.2007.
4.4. Řešení neunosné dopravní situace ve městě (Int.: ST/RM 105 - 4/4)
Na RM byl zaslán dopis p.Vymetálka s návrhy k řešení neúnosné dopravní situace ve městě a zároveň s návrhem revidovat a změnit trasu přeložky I/14.

PROJEDNÁNÍ:
Paní starostka informovala o tom, že případná rekonstrukce silnic mezi Krčínem a Vrchovinami a Krčínem a Spy nebrání samotné budoucí realizaci přeložky.
Pokud město nyní začne předkládat na ŘSD návrh na zrušení dosavadního řešení přeložky I/14, protože je lepším řešením obchvat, dojde s vysokou pravděpodobností k zastavení jakékoliv činnosti ze strany ŘSD, tzn. že se nerozběhne nové územní řízení a dojde fakticky k tomu, že se opět o několik desítek let oddálí jakákoliv možnost řešení dopravních problémů města. Proto navrhla pokračovat a hlavně zintenzivnit jednání s ŘSD, která by umožnila co nejdříve začít přeložku realizovat, alespoň v etapách. Proběhla dlouhá debata o různých možnostech výstavby trasy přeložky I/14, nebo navrhované trasy obchvatu (nejedná se vůbec o nový návrh). Nakonec panovala shoda, že je třeba na toto téma vyvolat jednání s ŘSD, pokračovat v řízení o přeložce, což mimo jiné navrhuje i komise pro rozvoj, vyslechnout si názory na obchvat a nadále jednat i s krajem o co nejrychlejším provedení rekonstrukcí silnic mezi Krčínem a Vrchovinami a Krčínem a obcí Spy.

VYSVĚTLENÍ:
Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - MěstoK Čl. 4.4 USNESENÍ č. RM 105-3580/07
RM ukládá ST vyvolat jednání s ŘSD o pokračování řízení o přeložce I/14 a o výsledcích informovat RM.
RM 105 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: ST, Termín: 20.2.2007
Hlasy Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0


Vloženo 24.2.2007:
Názor č.2:
Datum: 11.12.2006 - 14:51
Autor: Stejskal.
Téma: Re: Řešení dopravy, silnice č.I/14.
Plně souhlasím s uvedeným názorem na řešení dopravního situace na silnici I/14. Několik desítek let uvažovaná varianta přeložky přes obytnou zástavbu města je dávno překonaná. Řešení narůstajícího dopravního přetížení vždy směřuje mimo zastavěnou aglomeraci. Navrhovaný paskvil složitého přemostění Krčína s vyústěním v místech nedostatečné stavební proluky těsně před železničním nádražím a pokračováním kamsi do Vrchovin snad už nemůže brát dnes nikdo vážně. Vzhledem k tomu, že jednání o územním a stavebním řízení jsou (opět) na samém začátku, je na zvážení, zda by nebylo lepší vydat se jinou cestou. Do celého řízení dnes také (bohudík) vstupují další záležitosti, jako například proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), kde mohou nastat problémy s obhájením této varianty v porovnání s jinými možnostmi. Řešení dopravní situace na I/14, ale také oprava havarijního stavu mnoha silničních úseků ve městě má být prioritou č.1.

Vloženo 24.2.2007:
Dotaz č.1 (uplatnil Buchal.)
(byl dnes uplatněn na městských stránkách Nového Města nad Metují - odpověď sdělím jakmile se tam objeví):

Dotaz:
Zajímalo by mě (asi nejen mě), jaká je současná situace v přípravě realizace obchvatu Nového Města n. M. (směr Rychnov n. Kn. - Náchod). Bude přeložka silnice v trase kolem nádraží a pod stadionem nad Vrchoviny nebo opravdový obchvat někde za Luštincem s napojením na náchodskou silnici někde pod Vysokovem (U Mydlárny). Nehrozí nebezpečí prodlení jako v Náchodě?
Děkuji.
ing. Jindřich Buchal.

Dílčí komentář:
Dovoluji si níže přetisknout příspěvek pana Vymetálka ze dne 6.12.2006, a pana Stejskala z 11.12.2006, který poslali do diskusní stránky Nového Města nad Metují, dodnes se tam ale žádná další diskuse nerozjela - asi to nikoho moc nezajímá!! Proto jsem uplatnil dotaz rovněž na stránkách Nového Města nad Metují dne 24.2.2007. Pokud dostanu odpověď, uvedu ji zde.

Vloženo 24.2.2007:
Názor č.2:
Datum: 06.12.2006 - 22:11
Autor: Vymetálek.
Téma: Řešní dopravy - silnice č.I/14
Nové Město nad Metují – dopravní situace silnice č.I/14 - obchvat
Nevyhovující je příjezd do města pro automobilovou dopravu, nejen vedení silnice I.třídy č.14 částí města, ale i příjezd v místech železničních podjezdů ze strany od Hradce Králové (u Osmy) a od Dobrušky (u Budína)...Je známa řada situací, kdy velké zahraniční kamiony se do podjezdů „nevešly“..., couvaly, způsobovaly neprůjezdnost.
V současné době, kdy nákladní doprava silnicí 1.třídy č.14, je v poslední době využívána stále častěji pro mezinárodní kamionovou dopravu, stále častěji jsou vidět návěsy, přepravující nová auta, patrně do Polska nebo do dalších zemí, z nového závodu automobilky v Kvasinách.
Trasa silnice I.třídy č.14 je vedena obytnou částí města Krčína, v blízkosti základní školy, ulicí 1.máje a ulicí Náchodskou, kterou auta projíždějí ve směru od Vrchovin až 100 km rychlostí... Stav silnice u nadjezdu směrem do Vrchovin a silnice od nadjezdu do Vrchovin je havarijní, není na takové zatížení postavena.
Tato situace je vážným problémem, ohrožujícím nejen obyvatele této části města,jsou ohrožovány děti základní školy v Krčín,s tím souvisí zhoršující se životní prostředí podél trasy silnice ( hluk, otřesy a vibrace budov, exhalace výfukových plynů...).
Jsou situace, kdy křižovatka u domu p. Martínka ,ulic Náchodské, Havlíčkovy, 1.máje a Na Strážnici, bez semaforů, bez kruhového objezdu je obtížně, přímo nebezpečně průjezdná, co tam již bylo dopravních nehod…
Je známo, že v současné době řeší ještě závažnější problém město Náchod, dokončuje se obchvat České Skalice, ale např. Vamberk a jiná města problém silničnho obchvatu již vyřešila...
Jsem si vědom, že vzhledem k terénnímu reliefu v okolí města je řešení toho problému dopravy náročné… jako projektant bývalého Stavoprojektu v Hradci Králové vím, že řešení dopravy vedením podél trasy železnice by město rozdělilo, podobně jako se to stalo před Národním museem v Praze. Teď se plánuje tuto chybu nákladně napravovat.
Z dopravně-urbanistického hlediska je třeba nákladní dopravu silnicí 1.třídy č.14, která bude i po zprovoznění dálnice č.11 frekventovaná, vést mimo zastavěnou část města… tzv.obchvatem, nikoli pouze přeložkou.
Dovoluji si jako variantu doporučit návrh trasy obchvatu města tak,aby silnice č.I/14, i ve vazbě na budovanou dálniční síť, byla vedena v trase od Dobrušky, pokračováním do Běstvin,příp. těsně pod částí města SPY, a odtud pak lesem Jásenný směrem k Osmě, přes Krčínské údolí řeky Metuje, za letištěm, podél přehrady Rozkoš, a s napojením u obce Kleny u České Skalice na silnici do Náchoda na nově plánovaný obchvat města Náchoda.
Je zřejmé, že zvláště překlenutí Krčínského údolí by bylo nákladné, ale trasa podél letiště a podél přehrady Rozkoš je rovinatým terénem.
Do doby realizace obchvatu města bych doporučil věc dopravy v Novém Městě nad Metují zařadit mezi závažné oblasti pro strategický rozvoj města a to:
- Viditelně vyznačit, že se jedná o nebezpečný úsek silnice č. I/14, procházející obytnou částí města, např.osadit cedule „ radarová kontrola“, apod.
- Omezit rychlost v dopravními značkami ( např.na 40 km) a požádat polici ČR o časté měření rychlosti v ulici Náchodské, v ulici 1.máje, v ulici
Dobrušské, kde už značka omezení rychlosti osazena je,
- Na křižovatce u domu p. Martínka zvážit, zda nerozšířit komunikaci křižovatky o tzv. odbočovací pruhy a tyto vyznačit na vozovce dopravními značkami, případně zda osadit semafory, které by ve špičkách regulovaly dopravu, protože zřízení kruhového objezdu, který by jinak přispěl k řešení je obtížné, vzhledem k prostoru,i když v Pardubicích u Baumaxu je kruhový objezd na minimální ploše.
To je ale úloha pro specialisty dopravního inženýrství, aby byla fundovaně zvážena nejlepší varianta.
- Provést orientační sčítání dopravy v uvedených úsecích silnice 1.třídy č.14 v průběhu celého dne, případně týdne, pokud již nebylo v poslední době provedeno, protože frekvence zahraničních kamionů se v poslední době výrazně zvýšila, zvláště pak v nočních hodinách, v pondělí, apod.
- Požádat státní orgány, orgány kraje, příp.poslance a senátory o pomoc při řešení dopravního problému města, jako to činily a činí v okolních městech, i ve vazbě na zmiňovanou dopravu z nové automobilky v Kvasinách....


Vloženo 18.2.2006:
Názor č.1:
Vážená redakce,
Nesouhlasím se stávající 35 let starou ideou zavedení hlavní silnice do města. Dovedu si představit, jak se dalším vylepšením stávající situace "natáhne" na tuto silnici další provoz. Město bude rozděleno, kruhový objezd provoz téměř zastaví, auta se budou znovu rozjíždět, narostou emise. Hlavní provoz ve městě od Západu k Východu bude rozdělen. Bezpečnost silničního provozu pro pěší i pro cyklisty nebude vyřešena.
Problematika nákladní dopravy bude vyřešena z N. Města částečně:
- jediný možný výjezd bude, tak jako nyní, k Dobrušce a do Náchoda.
- v zimním období zase náledí zastaví provoz nad Vrchovinami, nebo na sjezdu do Náchoda.

Prosperita města je podmíněna připojením města k budoucí dálnici, ne do Náchoda:
- tzn. připojení někde za Provodov.
- veškerý provoz od Pardubic, od Prahy, od Hradce Králové, od Liberce, od Trutnova a opačně, bude důležitý po co nejrychlejší trase, tj. od Č. Skalice.
Vjezd do města pro veškerou těžkou dopravu se nabízí soustředit pouze od letiště okolo Ammanu na železniční most a dále do města:
- těžká doprava zůstane v průmyslové zóně.
- stávající provoz přes Vrchoviny, přes Branku, lze omezit zákazem vjezdu těžkých vozidel i od Náchoda a účinnými horizontálními zpomalovacími retardéry do Vrchovin z obou stran.

Za úvahu stojí přemostění řeky v Krčíně Na Kopci, a to ještě před kravíny, za Basic Marine, a pokračovat podél Luštince vpravo od letiště a tam udělat novou křižovatku i na Nahořany. Stávající silnici na Nahořany uzavřít a tím se celá obytná oblast osvobodí od průjezdné dopravy. Asi by byl vhodný most k Nahořanům pro cyklisty.
Dle dosavadní úrovně ochrany živočichů apod. není prostor mezi Luštincem a Provodovem specielně chráněn:
- jakékoliv "ekologické" námitky jsou nesouměřitelné s následky zavedení dopravy do města.

Není žádoucí odříznout Vrchoviny od N.Města křižovatkou, podobnou u Dobrušky. Naopak je vhodné propojit Vrchoviny s N.Městem i chodníkem u spodní cesty apod.
Nabízí se využít rozšíření stávající průmyslové zóny pod Ammanem, pod Eltonem. Je tam napojení na ČOV, nabízí se větší využití areálu Ammanu pro další firmy apod.
Z hlediska podnikatelského efektu je pro město mnohem důležitější získání firem do průmyslové zóny (už je asi pozdě, Messe se nabízené pozemky pod Eltonem v minulosti nelíbily z důvodu neatraktivnosti pozemku), než údajný příjem z obchodu z nákupu projíždějících vozidel. Individuelní zájem jednotlivých podnikatelů, jako např. podnikatelům na Klapálkově stadiónu, o co nejbližší provoz, nemůže být podstatným přínosem pro město.
Budoucnost města je podmíněna pracovními příležitostmi v průmyslové zóně.
Město musí být prezentováno, jako turistické klidné místo, s množstvím sousedních atraktivních lokalit v dosahu cykloturistiky apod. (na kole na koupaliště do Dobrušky, na přehradu, do Náchoda apod.)
Uvedený závěr potvrzuje i loňská anketa Mě.úřadu.
Vyvarujme se zavedení dopravy do města!! Porovnáním jsou zkušenosti s průjezdem okolo Jičína, Hořic, Dobrušky, Vamberku a naopak průjezd Českou Lípou, Náchodem, Trutnovem, atd.
Porovnání investičních nákladů bylo doposud prezentováno nepřesvědčivě, délka posuzovaného úseku nezahrnovala i nutné případné úpravy přes Branku. Náklady na mosty přes železnici, přes Metuji apod. i nad Vrchovinami jsou jen částečnými ukazateli. Údajné levnější, dostupnější řešení je špatné řešení na věčné časy.
Je pravděpodobné, že obyvatelé Šonova a Provodova by uvedený záměr uvítali.
Uvedené připomínky jsem osobně písemně sdělil v minulosti ing. Nývltovi. Následně ve "Zpravodaji" byly uvedeny jiné rozhodující důvody pro stávající, projektovanou trasu.
Václav Voborník.
Vrchoviny 29.Vloženo 24.4.2006:
Níže uvádím obrázek, do kterého jsem zakreslil zeleně (přibližně) předpokládaný a již dlouho plánovaný obchvat (přeložku silnice I/14 - značeno zeleně) Nového Města nad Metují:Jak vidíte, nejde ani tak o obchvat ale o průjezd v současné době relativně volným prostorem v oblasti za stadionem a nad Vrchovinami. Projekt předpokládá náročné řešení průjezdu po mostě z prostoru vjezdu do Nového Města od Dobrušky podél železniční trati, podél nádraží, mezi železnicí a bývalými konzervárnami do prostoru pod stadionem a dále nad Vrchoviny s napojením někde za Vrchovinami.
Dále zřejmě po stávající komunikaci do Náchoda s napojením na silnici od České Skalice do Náchoda - mimochodem s dnes již nevyhovujícím provedením tohoto napojení.
Červeně jsem si dovolil vyznačit jinou možnou (?) trasu opravdu obcházející Nové Město nad Metují vedoucí pod Krčínem až za letiště a po polích za Šonovem a Provodovem s napojením na komunikaci z České Skalice do Náchoda v prostoru pod dnešní benzinovou pumpou pod Vysokovem.
Že problematka objezdu Nového Města nad Metují je velmi významná, že se dotýká přímo občanů města a že stojí za diskusi je snad zřejmé. Jaký je současný stav projektu, kdy se chystá realizace, lze ještě něco měnit, je opravdu navržená trasa jediná možná a nejlepší atd., to jsou otázky, které jistě nezajímají jenom mě. Vrátím se k tomu.
Bch.