NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST II.
Pokračování problematiky "OBCHVAT"


Část I. - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST I
Poprvé vloženo 24.4.2006.
Část II.
Poprvé vloženo 3.10.2016.Vloženo 8.10.2018.

PODĚKOVÁNÍ.
Vloženo 6.10.2018.

V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ ZVÍTĚZILA MOUDROST.
CO NEZVÍTĚZILO SI DOSAĎTE SAMI.


Podívejte se na protokol o výsledcích referenda:
Podívejte se na jednotlivé volební okrsky v našem městě:
Jistě je zajímavé vidět, kterým teritoriím PŘELOŽKA nejvíce vadila.

Ve všech okrscích převládla odpověď ANO kromě dvou:
Byl to okrsek č. 1 (Spy) - ANO 32, NE 33
a okrsek č. 3 - ANO 172, NE 195 (Krčín, ulice Bratří Čapků, Na Kopci, Na Rybníku, Nad Lipami, Nahořanská, Nová, Okružní, Polní, Příčná, Řadová, Stavební, U Letiště, U Luštince, U Zvonice, V Zahradách. Tam se očividně OBCHVATU bojí).Komentář Novoměstského kurýra:

Moudrost opravdu zvítězila.
Je třeba poděkovat těm 2116 "obchvaťákům", kteří označili v referendu "ANO". Jsou to lidé prozíraví a moudří.
Je třeba poděkovat Petičnímu výboru, který dokázal donutit vedení našeho města uspořádat Referendum.
A možná i můj "Novoměstský kurýr" se trochu zasloužil o tento výsledek. Je to už 12 let, co jsem s tím začal.


A na adresu "přeložkářů" mám uklidňující zprávu. Přečtěte si níže nedávné vyjádření pana současného starosty a místostarosty. Znovu to zopakuji:
No vidíte, můžete zklidnit emoce.

Ale přece jenom si dovolím zdůraznit pasáž z výše uvedeného protokolu o výsledcích referenda:
Dosavadní nasazení vedení našeho města bylo jednoznačně "propřeložkové". Po pravdě, neumím si dost dobře představit, že by stejné vedení města dokázalo být
"silně proobchvatové".
Ale to samé si neumím představit i o některých pracovnících našeho "magistrátu".
Musíme si počkat, jaká koalice se vytvoří.
Jindřich Buchal.

Vloženo 3.10.2018.

Ná stránkách města se objevila otázka

Citace:
Dobrý den, v souvislosti s informacemi k referendu se chci zeptat, zda město smí pokračovat v úsilí o realizaci přeložky, pokud referendum dopadne s výsledkem ANO.
Děkuji za odpověď. (Vloženo 03.10.2018)

Vážený pane Slavíku,
v tom případě by město ukončilo veškeré aktivity v dané věci, protože musí respektovat výsledek referenda. To ale neznamená, že to je závazné i pro ŘSD a stát.
S pozdravem
Petr Hable - starosta, 03.10.2018


Komentář Novoměstského kurýra:
Nejdříve připomenu znění zákona o místním referendu:


§ 49 Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce, zastupitelstvo statutárního města a orgány obce a statutárního města závazné. To v našem případě logicky znamená, že město musí "zapomenout" na přeložku a že MUSÍ začít realizovat obchvat.

A protože ve "Vyhledávací studii" bylo hned 5 variant obchvatu (a existují jistě i další varianty s drobnými odchylkami), není se třeba obávat, že by stát "sabotoval" snahu města realizovat obchvat. Zejména, když tady existuje jistě logický a silný zájem státu (Kraje), navázat region "KVASINY" co nejlepším způsobem na dálnici D11 v Jaroměři!!!

Trochu často se tady opakuje "strašení státem".

Připomínám, že zpracování "Vyhledávací studie" si objednalo ŘSD (tedy státní organizace). A "Vyhledávací studie" přímo doporučila zabývat se podrobněji zejména "Alternativou 3", (což je čistokrevný obchvat") z důvodu možné "nerealizovatelnosti" přeložky (překračuje limity hluku) a to dokonce nezávisle na výsledku referenda.

Jindřich Buchal.

Vloženo 3.10.2018.

Pan starosta Nahořan sdělil na stránkách NMNM nesouhlas obce Nahořany
s vedením obchvatu přes katastr obce.


Citace vyjádření pana starosty Nahořan:

Vážení občané,
jak jistě víte v Novém Městě nad Metují se ve dnech 5. a 6. 10. 2018 společně s volbami do zastupitelstva města a senátu uskuteční také referendum o řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují.
V posledních dnech jsem byl dotazován občany naší obce, ale i občany Nového Města nad Metují, na stanovisko obce Nahořany k tomuto tématu. Považuji za nezbytné velmi zásadně reagovat na nepravdivou informaci, kterou Přípravný výbor novoměstské veřejnosti předkládá. Přípravným výborem je tvrzeno, že s vedením obce Nahořany bylo komunikováno a obec Nahořany nemá námitek k vedení trasy v referendu navrhovaného obchvatu přes správní území obce Nahořany.

Skutečnost je ale zcela opačná:
1) Zastupitelstvo obce Nahořany již dne 14. 4. 2014 pod značkou č. 23/2014 vydalo NESOUHLASNÉ stanovisko s návrhem územní rezervy obchvatu Nového Města nad Metují přes správní území obce Nahořany.
2) S vedením obce Nahořany nikdo ze strany Přípravného výboru nikdy v období let 2014-2018 o této problematice nekomunikoval, ani se na názor obce Nahořany nedotazoval.
3) Pro vedení obce Nahořany je stanovisko ze dne 14.4.2014 závazné a oficiálně se s tímto nesouhlasem ztotožňuje a na tomto nesouhlasu setrvává.

V Nahořanech dne 2. října 2018
Josef Hlávko
starosta obce Nahořany.Stanovisko Novoměstského kurýra:

Podívejte se nejdříve na mapu nahořanského katastru:Někdo by si mohl myslet, že stanoviskem starosty Nahořan obchvat Nového Města padá.

Samozřejmě to není pravda.
Ve "Vyhledávací studii" existují "Variantní 3" a "Variantní 2", které se dají upravit tak, aby skoro vůbec nezasahovaly do katastru Nahořan a přitom zůstane do budoucnosti možnost navázat a pokračovat ke Skalici. A "Variantní 3" "Vyhledávací studie" přímo doporučuje ke zvláštní pozornosti. A protože vyúsťuje na I/33 mezi Náchodem a Českou Skalicí, tak by možná mohla odpadnout ta část obchvatu za Nahořany a přehradou Rozkoš. Ovšem trasa vede zase docela blízko obcí Provodov-Šonov.
Existuje i "Variantní 1", z "Vyhledávací studie", která do katastru Nahořan nezasahuje vůbec a nevede blízko žádné obce.
A i "Etapa A" dle mého náčrtku níže (která se mi líbí nejvíc), se také prakticky vůbec nedostává na cizí katastr. A nevede blízko žádné obce. A kdykoliv později se dá dokončit "Etapa B" k České Skalici.
Kromě toho, možnosti obcí totálně zablokovat veřejně prospěšné komunikace nejsou neomezené. Samozřejmě, věci by se měly řešit především dohodou všech zainteresovaných stran.
A navíc silnice kolem Nahořan, po které má být veden obchvat k České Skalici dnes existuje a její podoba se od potřeby obchvatu nijak výrazně neliší. Takže se nebude jednat o žádné výkupy a jiné složitosti. A vzdálenost od obce je docela veliká.

A víte co je největší paradox?
Vedení našeho města trvale a usilovně na stránkách města zveřejňuje vše, co podle nich podporuje přeložku. A to stanovisko pana starosty Nahořan je jasný doklad skutečnosti, jak se obce doslova "panicky" obávají rušné komunikace vedoucí blízko jejich obydlených míst. A vedení našeho města právě takovou komunikaci, vedoucí městem v podobě tzv. "přeložky" prosazuje ze všech sil!!! A argumenty starosty, který brání svou obec před jednoznačně menším zlem, než je přeložka, používají naši městští představitelé proti obchvatu!!! Není to "hodně" postavené na hlavu?

Takže, milí "obchvaťáci", klid a pohoda. Při přípravě a realizaci budoucího obchvatu je třeba vykonat řadu předepsaných kroků dle předpisů a zákonů a z toho teprve "vyleze" ta definitivní podoba obchvatu. Nevím po kolikáté to už opakuji.
Nevzrušujme se různými prohlášeními.
Zvítězí-li v referendu obchvat, a referendum bude platné a závazné, tak bude obchvat okolo Nového Města a přeložka zmizí v propadlišti dějin.
Podobně jako ta černá můra, která se usmažila na lampě pokroku.


Jindřich Buchal.


Vloženo 2.10.2018.

Předkládám Vám odkaz na www stránky, které Vám mohou pomoci najít správné rozhodnutí v místním referendu,
zda přeložka nebo obchvat.


Zkuste se zamyslet.

A možná Vám mohou pomoci i při výběru, koho budete volit (nebudete volit) v pátek nebo v sobotu.
Vloženo 30.9.2018.

Dne 28.9.2018 se nám objevil ve schránce leták vydaný městem s podpisem pana starosty a místostarosty, kde mimo jiné byla uvedena i níže zobrazená informace:Komentář Novoměstského kurýra:

Nejdříve co říká zákon o místním referendu:

PLATNOST A ZÁVAZNOST MÍSTNÍHO REFERENDA
§ 48
(1) K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
(2) Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
(3) Jde-li o místní referendum, v němž se rozhoduje o oddělení části obce nebo o sloučení obcí, anebo o připojení obce k jiné obci, je rozhodnutí přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob,
a) v případě oddělení, v té části obce, popřípadě částech obce, která se má oddělit,
b) v případě sloučení obcí nebo připojení obce v té obci,9) ve které byl návrh přípravného výboru podán.

§ 49 Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce, zastupitelstvo statutárního města a orgány obce a statutárního města závazné.9)

Dále připomínám, co (mimo jiné) uvedl pan místostarosta v rozhovoru uveřejněném v červencovém čísle "Novoměstského zpravodaje":


Takže co říci na závěr?

Pro vysvětlení dodávám (J.B.), že Alternativní 3 a Alternativní 2 jsou plnohodnotné obchvaty, uvedené ve "Vyhledávací studii", takže není pravda, že něco jiného než přeložka není státem realizovatelné. A referendum neurčí definitivní trasu obchvatu - v otázce pro referendum je možná trasa definována slovy:
"Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany".

Takže pokud zvítězí obchvat, o jeho definitivní trase budou rozhodavat všechny následné projekční a realizační kroky předepsané zákony.
ALE BUDE TO OBCHVAT VEDOUCÍ MIMO MĚSTO!

Referedndum rozhodne, pokud bude platné a nejlépe závazné, zda přeložka vedoucí městem, nebo obchvat mimo město.
Pokud referendum nebude platné, bude záviset další postup na novém vedení města po volbách, i u neplatného referenda se může většina rozhodnout pro obchvat, ale nebude to stačit pro platnost.
Pokud referendum bude platné ale nebude závazné, zase další postup závisí na novém vedení města po volbách.

Vedení města by mělo prosazovat řešení nejlepší pro občany města a tím řešením přeložka určitě není!!!

Výše uvedené prohlášení v letáku, který vydalo město a konstatování, že "se pravděpodobně nestane nic, pokud v referendu zvítězí obchvat" (protože obchvat v referendu není varianta preferovaná státem), u mě osobně vzbuzuje dojem nedůstojného matení veřejnosti nejvyššími představiteli našeho města s cílem ovlivnit výsledky místního referenda směrem, který město prosazuje dlouhodobě a urputně!!! A to je přeložka vedoucí městem.

A jaký dojem to vzbuzuje u vás, občané Nového Města nad Metují? Myslíte si, že toto vedení města si zaslouží pokračovat po volbách?


Jindřich Buchal.

Vloženo 28.9.2018.

PŘELOŽKA VEDOUCÍ MĚSTEM - NESMYSLNÁ FIKCE LIDÍ, KTEŘÍ ZASPALI DOBUPomůže tento leták občanům našeho města rozhodnout v referendu správně?
Zdroj: moje poštovní schránka.
Jindřich Buchal.

Vloženo 26.9.2018.

JE PŘELOŽKA KONCEPČNÍM ŘEŠENÍM?
ODPOVĚĎ NA VÝŠE POLOŽENOU OTÁZKU JE JEDNODUCHÁ:
NENÍ!!!
A proč si to myslím?
Podívejte se na výše uvedený obrázek, uveřejnil jsem ho už dříve, dnes se k němu vracím.
Černou tečkovanou barvou jsem tam doplnil tu "slavnou" přeložku dle DÚR, procházející městem a také vedením města dlouhodobě prosazovanou.

Tenčí tečkovanou černou čárou jsem doplnil plánovanou spojku Nahořanské ulice s mostem u Ammannu.
Obě zmíněné trasy naše vedení města promítlo do nově schváleného Územního plánu, který se schvaloval letos na jaře.

No a červenou, radostnou barvou, jsem zobrazil MOŽNOU (moje představa) "Etapu A" a "Etapu B" plnohodnotného obchvatu Nového Města nad Metují.
"Etapa A" přitom prochází prakticky jenom katastrem Nového Města a také zahrnuje podstatnou část definitivního vedení trasy k České Skalici, tak jak to navrhl Kraj ve studii "Brána k sousedům" v roce 2012. Tehdy toto řešení naše město kategoricky odmítlo s tím, že Nové Město plánuje "svou" přeložku. A když píši "město odmítlo", myslím tím konkrétní lidi. A také se naše město i nadále podle toho chovalo. Odmítlo dát do Územního plánu územní rezervu pro obchvat, odmítlo dát požadavek na řešení obchvatu mimo město i při letošní možnosti připomínkovat ZÚR (Zásady územního rozvoje), když Kraj letos možnost připomínek vyhlásil. Nechci zde používat silná slova, ale toto chování města určitě bylo, opravdu mírně řečeno, "hodně nerozumné". Tím město vědomně oddalovalo rychlejší řešení obchvatu v budoucnosti.
Prostě v našem městě "není obchvat na programu dne" .
K referendu musel naše město "donutit" soud.

A přitom přeložka má problém s překračovaním limitů hluku po celé délce trasy a v místech, kde prochází zastavěným územím nesplňuje zákonné podmínky. A zatím jsme se nedozvěděli, kdo a jak bude tento jasný "hendikep" přeložky řešit. A přesto figuruje takováto "nekompetentní" přeložka v chystaném referendu.

Podíváte-li se na výše uvedený obrázek, je na první pohled zřejmé, jak přeložka doslova "ničí" možnost rozvoje města směrem k Vrchovinám a nad Vrchovinami.
Stačí k tomu obyčejný cit pro realitu.
A to samozřejmě není jediná negace. Vést tranzitní dopravu mimo svá obydlená území se dnes snaží všechna rozumná a prozíravá města a obce. Považují za svou povinnost zlepšit svým občanům podmínky pro život. Správnost těchto trendů potvrzuje i řada odborníků, to se nedá zpochybnit.

A stejně tak, ta plánovaná spojka z Nahořanské k Ammannu za rodinnými domky u Luštince, určitě není vůči tamním občanům to nejlepší řešení. O co lepší a systémovější je ta červená trasa z obchvatu, za Luštincem na výše uvedeném obrázku vedoucí také k Ammannu.


Všimněte si perfektních přístupů k obchvatu (Etapa "A") z jednotlivých částí našeho města od Vrchovin až po Spy. A jak je vše přiměřeně vzdáleno od zástavby a to i budoucí. A Etapu "B" k České Skalici lze kdykoliv navázat a dodělat. Nejlépe s dokončením obchvatu Jaroměře, což je díky dlouhodobým obstrukcím našeho města proti obchvatu samozřejmě už nereálné. Ovšem přiblížení k dálnici D11 touto trasou určitě bude vyžadovat optimální cesta z lokality "Kvasiny" na Polsko.
Nemyslím si, že je třeba něco dalšího dodávat.


Snad ještě jednu věc - z otázek v rubrice "Dotazy a odpovědi" na městských stránkách je zřejmé, že občané často ani nevědí, kudy ta přeložka má vést. Také ani nevědí, že má být frekventovaná silnice u rodinných domků za Luštincem. Proč asi to tak je? No přece proto, že představitelé města s občany nedostatečně komunikují. Vyhýbají se přímým setkáním a přímé komunikaci. Novoměstský zpravodaj, vyvěšení něčeho na 15 dnů nebo internetové stránky, jak se ukazuje, besedu s otevřeným a poctivým informováním občanů o tom nejdůležitějším, co se chystá, s možností se na cokoli zeptat, nic nenahradí.
Vzpomeňte si, kdy byla poslední beseda s občany v kině.


A informace úplně na závěr:
Dnes se objevily na Facebooku tři videa a další komentář, kde je odborníky vysvětleno, jaký nesmysl je přeložka.

Podívejte se na následující odkaz:

Přesvědčivá argumentace od odborníků


Jindřich Buchal.Vloženo 13.9.2018.

DOTAZ A ODPOVĚĎ NA STRÁNKÁCH MĚSTA DNE 13.9.2018
Dne 13.9. se v rubrice "Dotazy a odpovědi" na stránkách Nového Města nad Metují objevila následující otázka a odpověď:

Otázka:
Dobrý den, nějak jsem již přehlcen jednostrannými informacemi přípravného výboru kolem pana Zilvara k přeložce/obchvatu. Prosím tedy o vyjádření vás. Jaké jsou předpokládané termíny dokončení u obou variant?? Tzn, pokud vše dobře pujde, nikdo se nebude odvolávat, nikdo nebude dělat problémy s odprodáním pozemků, nenajde se někde chráněný motýl ap.....např. PŘELOŽKA 5 let / OBCHVAT 20 let ?? Jak to máte spočítané? Děkuji za věcnou odpověď. LL (Vloženo 08.09.2018)

Odpověď:
Vážený pane Losenický,
na Váš dotaz je velice komplikované odpovědět. Jediný přesný údaj, který máme k dispozici, je doba samotné výstavby, kterou ŘSD plánuje na 5 let. Na základě informací, které máme v současné době k dispozici, se domníváme, že v případě přeložky by stavba mohla být zahájena v horizontu 5-10 let, jakákoli jiná varianta v horizontu 15-30 let. Tyto odhady předpokládají reálný průběh přípravy stavby, tzn., že se někdo bude odvolávat, že budou problémy s výkupem pozemků, že se někde může najít chráněný motýl, …
S pozdravem
Petr Hable - starosta města Nové Město nad Metují, 13.09.2018


Komentář Novoměstského kurýra:
Tak, nevím, nevím. Vedle jsem si dovolil umístit část rozhovoru paní Kupkové s panem místostarostou Michalem Besedou z červencového "Novoměstského zpravodaje".
Znamená snad výše uvedená odpověď pana starosty, že problém překračování limitů hluku je už vyřešen?
Pro vysvětlení dodávám, že "Alterativní 3" a "Alternativní 2" jsou plnohodnotné obchvaty ve "Vyhledávací studii".

Jindřich Buchal.
Bude se v referendu rozhodovat o přeložce,
která je "nerealizovatelná"?

Vloženo 11.9.2018.

Pan Vladimír RUDIŠ NAVRHUJE DALŠÍ VARIANTU PŘELOŽKY VEDOUCÍ MĚSTEM
(Převzato ze stránek města NMNM, kde bylo zveřejněno 11.9.2018)
Následuje citace návrhu.

Průtah silnice I/14 Novým Městem nad Metují hodný 21. stoletíDnes se stále více diskutuje o způsobu realizace tranzitní dopravy přes Nové Město nad Metují. Dovolte mi prosím proto, abych i já přispěl svojí, více jak čtvrt století starou, a stále neměnnou, vizí, jak tento problém řešit.

Od chvíle, kdy jsem poprvé dozvěděl o záměru, zrychlit a zjednodušit dálkovou dopravu po silnici I/14 průtahem této komunikace intravilánem města, jsem zbystřil. V té době (začátkem 90. let) jsem se podílel na tvorbě územního plánu města a tak jsem byl a doposud jsem, mimořádně citlivý na vývoj města (níže uvedené řešení jsem prezentoval již tehdy).
Začaly se mi "ježit vlasy na hlavě", když jsem si představil, že by trasa přeložky měla vést před nádražím a v podstatě tak rozdělit město na dvě části. Jako "Krčíňák" jsem to považoval za nepřípustné. Během krátké doby však 3 D představivost zapracovala natolik, že jsem v duchu viděl řešení, které by splňovalo všechny požadavky moderní doby. Terén zde totiž nabízí ideální řešení. Nejkritičtější část průtahu se dá technicky řešit poměrně jednoduše - mimoúrovňově. Všude ve vyspělých zemí je toto řešení naprosto standardní.
Původní půdorysné řešení, tak jak bylo prezentováno v územním plánu, jsem viděl jako optimální. Je nejkratší spojnicí ve směru z rychnovska do náchodského výběžku a má relativně minimální zábor zemědělské půdy. Jak byl průtah navržen již dříve, cesta od Spů by pokračovala velkým obloukem s mírným spádem k náspu železnice pod Vladivostokem a podél něho by průtah pokračoval do nejnižšího bodu. Tím bodem by byl poměrně nízký most přes řeku Metuji.
V hlubokém zářezu by pak komunikace od mostu velmi mírně stoupala (kvůli odvodnění celé trasy do řeky) podél kolejí k nádraží. Terén by pak umožnil, aby silnice vedla mimoúrovňově již pod místní komunikací spojující Krčín centrem města a v prostoru před nádražím v délce cca 220 m. Dále by pokračujícím hlubokým zářezem stoupala do prostoru u bývalého Stavostroje (i zde terén přímo vybízí k mimoúrovňovému křížení s místní spojnicí od mostu k nádraží). V mírné rýze (proč, vysvětlím později) by pak mohla pokračovat diagonálou k proluce mezi Vrchovinami a městem a i dále nad Vrchovinami až po napojení na stávající komunikaci. Nakonec i zde terén nabízí optimální řešení - křížit propojku z Vrchovin do města mimoúrovňově.

Výjezdy z tranzitní silnice by pak byly dva. Jeden pod Vladivostokem (i zde terén nabízí mimoúrovňové křížení s místní komunikací z Vladivostoku do města) a druhý v prostoru u bývalého Stavostroje. Tím by nevzniklo jediné místo na trase přeložky, které by zpomalilo tranzit mezi obcí Spy a vyústěním přeložky na stávající komunikaci nad Vrchovinami. Vozidla by se tak mohla pohybovat v celé trase plynule, po přiměřeném, téměř v celé délce průtahu stejném, sklonu vozovky, což by podstatně snížilo zatížení okolí zplodinami.
Ten, kdo se snaží vnímat svými smysly fyzikální zákony, jistě ví, že lidský sluch nejvíce zatěžuje hluk se středními a vysokými kmitočty. Právě tato složka kmitočtů je nejvíce nepříjemná v hluku vznikajícím dopravou na silnicích. Je též všeobecně známo, že právě střední a vyšší kmitočty se šíří víceméně přímočaře. Z této zkušenosti je patrné, že pokud je silnice umístěná v zářezu, nejvíce nepříjemný hluk nemá jinou možnost, než postupovat vertikálním směrem, tedy k obloze. Tento efekt se ještě umocňuje tím, pokud je po okraji silnice hustá vegetace.

Z této skutečnosti vychází i moje více jak 25 roků stará představa. Tím, že by v místech nejbližší zástavby vedla silnice v hluboké rýze a částečně dokonce pod zemí, by byl hluk jen velmi málo zatěžující. Pokud by i komunikace směrem k Vrchovinám a nad Vrchovinami byla v určitém zářezu navíc podél osázená hustou vegetací, jsem přesvědčen, že by přeložka byla, co se týká hluku a jiných rušivých jevů, téměř nevnímána.
Všechno má své pro i proti. Obchvat je hezká věc, pro kterou se dá bez další hlubší úvahy jednoduše hlasovat. Nicméně si nedovedu osobně představit možná 700m dlouhé vyvýšené překlenutí nivy Metuje - nejspíše estakádou (vlastní řeku včetně mlýnského náhonu). Z dříve uvedeného vyplývá, že právě z vyvýšených míst (tedy i zákonitě z mostu), se zvuk šíří zcela bez zábran a tedy nejdále. Je téměř jisté, že by se pak hluk šířil údolím nejen do celého Krčína, ale i nejbližších vyvýšených částí města (z vlastních zkušeností vím, jak nemilosrdně se hluk projíždějícího vlaku šíří z otevřeného náspu v okolí viaduktu, do celého okolí). Přímo dotčené hlukem od obchvatu a plánované křížovatky, budou i rodinné domky v Černčické ulici (stojící mimo intravilán města), které již dnes musí čelit hluku z výpadovky na Hr. Králové.

Vlastní existence vyvýšené vozovky přes údolí by též navždy zničila přírodní ráz údolní nivy Metuje. Vím, že právě toto místo je místem klidovým, hojně vyhledávaným pro rekreační procházky. Nesmí se též zapomínat na to, že niva Metuje je 100 %-ní záplavovou oblastí. Obchvat by měl i negativní dopad na bezpečnost při pohybu v prostoru cyklostezky z Krčína do Nahořan, hojně využívanou nejen cyklisty (v nemalé míře právě s dětmi), ale též bruslaři na kolečkových bruslích.
Jsem přesvědčen, že finanční náklady na obchvat (délka vlastního, budovaného obchvatu je 9,85 km) by nebyly propastně nižší než náklady na mimoúrovňově řešený průtah městem. Vysoké náklady by byly zejména na velmi dlouhé překlenutí údolí Metuje, na křížení obchvatu se železniční tratí, i na přemostění širokého údolí pod hrází přehrady Rozkoš. Nemalé potíže i finanční náklady by byly i s výkupem pozemků.

Jsem též skeptický i k tomu, že by minimálně osobní auta jezdila po delším obchvatu (celková délka obchvatu, včetně stávající cesty z Č.Skalice do Náchoda, je téměř dvojnásobná oproti nynější přímé trase do Náchoda). Průjezd městem je pro projíždějící poměrně jednoduchý, dá se říci, že téměř přímočarý, navíc stále po hlavní silnici. Jsem přesvědčen, že by si auta, mířící do náchodského výběžku, i nadále krátila cestu stávající trasou městem (samozřejmě i Vrchovinami). Tedy určitý typ tranzitní dopravy, by i po vybudování obchvatu, nadále zatěžoval místní komunikace. Negativním dopadům automobilismu se brání každý. Nepochybuji o tom, že další protesty by se záhy ozvaly z Nahořan a z rekreační oblasti kolem přehrady Rozkoš.

Co říci závěrem.
Je mi jasné, že mimoúrovňové řešení je náročné jak projekčně, tak i stavebně. Je však realizovatelné. Vše záleží na snaze, řešit celou věc komplexně. Vím, že největší námitky budou proti nákladnému hloubení zářezů v opukovém podloží v oblasti nádraží. Opukové podloží má paradoxně určitou výhodu. Boční stěny zářezu jsou totiž při určitém sklonu samonosné. Odpadá tedy náročné zpevňování stěn betonáží. Díky velmi výkonným sbíjecím strojům (již plasticky vidím, jak by tyto stroje loupaly jednotlivé vrstvy opuky, jako "perníkovou chaloupku") by mohlo postupovat hloubení relativně rychle. Pokud se daří zajišťovat přípravy pro náročný obchvat Jaroměře a více než náročný obchvat Náchoda, nevidím důvod, proč by se nemohla řešit v Novém Městě nad Metují tranzitní doprava mimoúrovňově.

Jsem přesvědčen, že by vzniklo dílo nejen plně funkční, ale svým způsobem i krásné. Tak, jako my dnes přistupujeme s úctou ke stavebním dílům z předminulého století, stejným způsobem by mohly další generace přistupovat i k tomuto dílu. Pro projíždějící by byl průjezd městem určitým zážitkem, který by byl identický právě pro naše město (portály při vjezdech do podzemní části průtahu by mohly být i ozdobné, charakterizující naše město). Tím by se Nové Město nad Metují dostalo ještě více do povědomí nejen turistů, ale i náhodně projíždějících.

S přáním, řešit věci nadčasově, tak aby byly hodny 21. století

Vladimír Rudiš.

Vloženo 31.8.2018.

PAN ing. VLADIMÍR BROŽ - autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby - NAVRHL VARIANTU PŘELOŽKY

(Převzato ze stránek města NMNM, kde bylo zveřejněno 3.9.2018)

Alternativní návrh přeložky od ing. Brože.

Vážení občané,
jako novoměšťák sleduji referendum na zrušení dlouhodobě připravovaného řešení přeložky 1/14 a návrh na Obchvat směrem na Nahořany a Českou Skalici. Nebudu hodnotit klady a zápory nové trasy, o tom již bylo napsáno mnoho, konstatuji pouze, že toto řešení je velmi drahé a v současné době zcela nepřipravené.
Úskalí, která při povolování této trasy nastanou, budou obrovská, pozemky, souhlasy obcí, ochrana rekreační oblasti Rozkoše, překlenutí údolí mosty, životní prostředí a ekologické organizace.... Vyřizování a prosazování nové trasy se potáhne na desítky let. ŘSD nemá trasu ani v záměru. Nové trasy se my starší jistě během svého života nedočkáme. Dál budeme trpět průjezdy kamionů a osobní dopravy Krčínem okolo školy , vystávat fronty na křižovatce u Truněčka až za viadukt a kamiony budou nadále kroužit a blokovat malý kruhový objezd ve Vrchovinách.

Proto s tímto řešením nesouhlasím a navrhuji vlastní řešení, které přinese zjednodušení přeložky 1/14 v navrhnuté trase.

Mnou navrhované řešení zcela zruší plánovanou trasu od stavostrojského mostu směrem k PENY, zruší obří plánovanou křižovatku mezi Benzinou a Vrchovinami kompletně zruší obchvat Vrchovin včetně plánovaného mostu za Vrchovinami. Zrušení této části obchvatu Vrchovin přinese značnou finanční úsporu. Od stavostrojského mostu navrhuji v přeložce pokračovat po stávající nové komunikaci až k Vrchovinám, využití nově vybudované komunikace též přinese značnou finanční úsporu.
Průjezd Vrchovinami navrhuji řešit zářezy a uprostřed pod stávajícím kruhovým objezdem tunelem. Nájezd od Náchoda do zářezu Přeložky 1/14 by byl vlevo od stávající silnice u cedule Vrchoviny, do NM by se pokračovalo pravým odbočovacím pruhem po stávající komunikaci.

Stávající silnice od Náchoda do Nového Města s kruhovým objezdem ve Vrchovinách by byla zcela zachována. Za Vrchovinami by přeložka vyústila z tunelu a zářezu a pokračovala po nově opravené silnici. Zde navrhuji nájezd a sjezd na přeložku 1/14 pro místní a novoměšťáky ve směru na Náchod případně i Rychnov.
Dále navrhuji zrušit složité plánované kruhové objezdy u Uhených skladů a u stavostrojského mostu.
Cílem přeložky je přece dostat projíždějící dopravu rychle z města a ne nechat kroužit projíždějící kamiony na kruhových objezdech, kde budou brzdit dopravu a znečišťovat ovzduší. Příklad máme v Náchodě. Dopravu blokují kruhové objezdy, odbočovací pruh U Hynka do města je vyhovující.
Navrhuji proto pouze nájezdy a výjezdy z městských ulic na přeložku a zachování přímého průjezdu bez omezení z Krčína do centra pod novým viaduktem U Truněčků.

Zrušení kruhových objezdů též přinese finanční úsporu.
Finanční úspory projektu by byly použity pro stavbu tunelu pod Vrchovinami.
U vlakového nádraží navrhuji zřídit přechod pro pěší pod plánovanou mostovkou, tedy pod komunikací.
Řešení bylo před čtyřmi měsíci předáno na ŘSD jako námět k řešení přeložky prostřednictvím krajského radního pro dopravu. Úprava projektu stávajícího řešení přeložky 1/14 v souladu s mým návrhem dává naději na vyřešení tranzitní dopravy v blízkém časovém horizontu.

Obchvat navrhuji dále připravovat.
V budoucnosti, kdy snad dojde k jeho realizaci, bude jistě zatížení dopravou daleko vyšší než dnes a obchvat bude potřeba pro odklonění kamionové dopravy a rychlou dostupnost dálnice.


Přeložka 1/14 by pak sloužila pouze pro osobní a nízkonákladovou dopravu.
Složitý průjezd Novým Městem n.m. ve směru Náchod - Rychnov by byl realizací přeložky 1/14 vyřešen.
Pokud nyní přeložku 1/14 odepíšeme, zjednodušení průjezdu městem se již nikdy nedočkáme.
Přijetí položené otázky v referendu zakonzervuje tranzitní dopravu přes naše město ve stávajícím stavu na mnoho let.
V referendu budu z výše uvedených důvodů hlasovat proti návrhu.

Ing. Vladimír Brož
Autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby
Nové Město nad Metují.


Dodatek ze dne 29.9.2018:

V regionálních novinách Echo ze dne 27.9.2018 uveřejnil tuto variantu pan Brož se změnou délky tunelu z 500m na 250m. Docílil toho vjezdy do tunelu z obou stran zářezy v terénu.
J.B.


Komentář Novoměstského kurýra:

ZAJÍMAVÉ!

Jednoznačným pozitivem je zachování prostoru mezi Novým Městem a Vrchovinami, což z hlediska dalšího rozvoje města je velkým přínosem. Ovšem pro případnou občanskou zástavbu je trasa stále z hlediska zasažení emisemi velmi blízko.

Pokud jde o technickou stránku věci, vůbec si to netroufám hodnotit.

Jen si dovoluji připomenout:

1. Nevidím žádnou zmínku o řešení překračování limitů hluku v prostoru kolem nádraží. To snad tento problém už neexistuje?

2. Není jasná nakreslená představa napojení na Hradec Králové před železnicí.

3. ŘSD na stránce 109 ZPRÁVY (Vyhledávací studie) na adresu přeložky uvedlo:

Citace:
"Závěrem lze konstatovat, že při tomto způsobu hodnocení (MCA) je nejlépe hodnocenou variantou: varianta dle DÚR, následuje varianta Alternativní 3 a Alternativní 2. Nicméně, vítězná varianta vykazuje vysoké riziko z hlediska hlukových zátěží v intravilánové části města a může být z tohoto hlediska neprojednatelná. Navrhujeme proto dále detailněji zpracovat další varianty a to minimálně Alternativní 3 a Alternativní 2."
Konec citace.

4. Stále si myslím, že by bylo dobré udělat v rámci první etapy řešení tohoto problému obchvat Nového Města za Luštincem, pod Vrchovinami, přes železnici a nad Vrchovinami napojení na stávající I/14 na Náchod (to se mi líbí) nebo směrem na I/33 za Šonovem a Provodovem (viz ty alt. 2 a 3 Vyhl. stud.) - to se mi ale zdá méně vhodné - už slyším protesty tamních obyvatel.
Velkou výhodou by bylo, že by toto řešení zahrnovalo už značnou část budoucího definitivního obchvatu dle "Brány k sousedům", kterou Kraj vydal v roce 2012. A když to vydal Kraj, tak bych také očekával podporu ze strany Kraje. A ten definitivní obchvat k České Skalici by se mohl dodělat kdykoliv později.

5. A na závěr ještě zajímavá informace - součástí obchvatu Jaroměře, který se zanedlouho začne stavět, je cca 500 m dlouhy most, který překonává "nivu řeky Labe" a nedělají z toho žádný problém. A u nás se často zmiňuje jako velká negace obchvatu "nutnost překonání nivy řeky Metuje". Dnes jsou podobné mosty v podstatě "stavebnicí" a jejich realizace je naprosto bezproblémová a technologicky dokonale zvládnutá.

Jindřich Buchal.

Vloženo 31.8.2018.

PAN STAROSTA NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ ODPOVĚDĚL NA OTÁZKY ZASLANÉ OBČANY

(Převzato ze stránek města NMNM, kde bylo zveřejněno 30.8.2018)
Co znamená název Přeložka silnice I/14? Jedná se o obchvat?
Název přeložka vznikl zřejmě z důvodu, že se jedná o přeložení současné trasy vedení silnice I/14 vedené přes náměstí a ulicí Komenského a TGM. Obchvat je to jenom částečně v oblasti Vladivostoku a nad Vrchovinami.

Když v referendu bude rozhodnuto, že občané chtějí vést tranzitní dopravu jižním obchvatem Nového Města nad Metují v trase Spy – Vladivostok - Osma –
Nahořany, za kolik let se můžeme dočkat začátku stavby?

Tato otázka by měla směřovat na stát, případně ŘSD. Podle mého názoru lze tento termín začátku stavby odvozovat od doby přípravy podobných staveb nadregionálního významu. Nesmí se zapomínat, že se trasa navržená Přípravným výborem vede v blízkosti zástavby Žižkova náměstí, Husitské ulice, bytových domů u Hally, zástavby ulice Na Kopci a vede po mnoha soukromých pozemcích. Lze předpokládat, že odpor proti vedení této trasy vznikne stejně tak, jako vznikl od obyvatel žijících poblíž trasy přeložky a majitelů pozemků v této trase. Své si v souvislostí s nivou řeky Metuje a přehradou jistě řeknou i ochránci přírody.

Jaký je názor starosty města na referendum? Půjdete k němu?
Vzhledem k tomu, že otázka prosazená soudní cestou Přípravným výborem je podle mne pro řadového občana značně nesrozumitelná a kampaň Přípravného výboru velmi agresivní a zavádějící, svoji účast ještě zvážím.

Co se stane, když k referendu nepůjdu?
Účast není stejně jako u voleb povinná. Pokud bude pro malou účast referendum neplatné, bude nově zvolené vedení města, ve spolupráci se všemi zainteresovanými orgány, hledat tu nejoptimálnější proveditelnou variantu řešení tranzitní dopravy v našem městě. Tou trasou může být i jižní obchvat jak jej připravil Krajský úřad v trase Brána k sousedům, protože je více vzdálen obytné zástavbě.

Jaký je rozdíl mezi přeložkou a obchvatem Nového Města nad Metují?
Přeložka je kratší, o polovinu levnější, vede částečně zastavěným územím kolem Budína, nádraží, Smetanovy ulice, svede větší množství dopravy mezi Náchodem a Dobruškou.
Trasa obchvatu navržená Přípravným výborem je proti variantě obchvatu "Brána k sousedům" umístěna podstatně blíže k městu a odřízne proto část zastavěného území v Černčické ulici a zasáhne obytnou zástavbu Žižkova náměstí, Husitské ulice a ulice Na Kopci. Obchvat bude odvádět dopravu směrem k České Skalici, případně na Jaroměř. Předpokládané náklady na obchvat jsou dvojnásobné, než na přeložku.

Která varianta přeložky je z pohledu vedení města nejlepší volbou?
Určitě nejsem bojovníkem za jakoukoliv variantu řešení tranzitní dopravy, jak je mi podsouváno Přípravným výborem. Pro mne bylo zásadním úkolem prosadit opravu stávající trasy průjezdu městem. Každá varianta řešení tranzitu má své plusy a minusy. Čas prověří, jaký vliv na dopravu v našem městě bude mít dostavba dálnice do Jaroměře a dále k Trutnovu. Jakoukoliv stavbu je nutné posuzovat ne jenom z pohledu dopravního.

Dočkáme se v nejbližších letech realizace jakékoliv varianty přeložky?
Bez ohledu na výsledek referenda a při sebevětší snaze vedení města, není v nejbližších letech reálná jakákoliv varianta. Přeložka je vzhledem ke své připravenosti a menší finanční potřebnosti uskutečnitelná dříve než jakákoliv varianta obchvatu.

Kolik město stojí konání referenda?
Náklady referenda překročí sto tisíc korun.

Petr Hable.Komentář Novoměstského kurýra:

1. Asi se nedozvíme kolik a jakých otázek došlo a na které z nich nebylo odpovězeno.

2. Existují dvě otázky na které nám zatím město dluží odpověď. Jde totiž o sliby města z minulosti. Několikrát jsem to na těchto stránkách připomenul, připomenu to tedy znovu:

"Vyhledávací studie" má datum zpracování "květen 2016" a město ji obdrželo v červnu 2016. "Ekonomické hodnocení" má datum zpracování "listopad 2016" a město ho održelo v únoru 2017. Oba podklady město zveřejnilo až 6.6.2018. Dne 27.2.2017 vydalo město informaci o obdržené "Vyhledávací studii".

Byla tam slíbeno následující:

Připomeňme si to:
Citace-1:
"...v letošním roce (2017 - pozn. NOVKUR) bude zpracována aktualizace hlukového posouzení varianty DÚR".
Nabízí se otázky - bylo zadáno?, komu?, kdy bude výsledek?, kdo zadal? Zatím nebylo v této věci nic zveřejněno.

A pan místostarosta v rozhovorech v "Novoměstském zpravodaji" jednoznačně připustil, že přeložka nemusí být z důvodu překračování zvukových limitů realizovatelná!!!

Citace-2:
"Vedení města bude samozřejmě intenzivně pokračovat v jednáních se všemi organizacemi, které mají na budoucnost tranzitní dopravy Nového Města nad Metují jakýkoli vliv".
Nabízí se otázky - s kým a o čem bylo od února 2017 jednáno?, s jakým cílem?, s jakým výsledkem? Zatím nebylo v této věci nic zveřejněno.

Do dneška jsme se nedozvěděli zda a s jakým výsledkem byly tyto sliby splněny.


3. Dovoluji si zde znovu připomenout otázku v referendu:

"Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD - pod Malecím - nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádaly u příslušných organizací ukončení prací na realizaci stavby přeložky 1/14 a v souladu se zákonnými postupy prosazovaly v městských, krajských i celostátních dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma . Nahořany?"

Je pravda, otázka je zbytečně složitá. Ale už je, takže s tím nic nenaděláme.

Není pravda, že ji lidé nemusí pochopit.

Odpoví-li občan "ANO", znamená to, že je pro obchvat mimo město, který bude samozřejmě také přeložkou I/14 .

Odpoví-li občan "NE", znamená to, že je pro přeložku I/14 vedoucí městem (se všemi otazníky, které v současné době visí ve vzduchu).

Takže žádná věda!


A jak si můžete přečíst v otázce pro referendum je uvedeno: " ...v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany".

Žádný náčrtek. Podíváte-li se na mapu, uvedená trasa odpovídá první části řešení nazvaném "Brána k sousedům". Ovšem ani to nic neznamená. Pokud v referendu zvítězí odpověď ANO, znamená to rozhodnutí pro obchvat vedoucí důsledně mimo město, kudy přesně, o tom rozhodne následně vypracovaný projekt se všemi podrobnostmi.
Nechci zde kritizovat odpovědi pana starosty. Ale vyjádření :

"...odřízne proto část zastavěného území v Černčické ulici a zasáhne obytnou zástavbu Žižkova náměstí, Husitské ulice a ulice Na Kopci."

je přinejmenším poněkud unáhlené. Definitivní trasa obchvatu mimo město totiž zatím vůbec není vyprojektovaná!!!


A úplně na závěr:
Připomeňme si, že referendum se bude konat zároveň s komunálními volbami, takže se může lehce stát, že město bude brzo řídit nová garnitura, která k rozumnému rozhodnutí pro obchvat nebude potřebovat vitězství obchvatu v referendu.

Jindřich Buchal.

Vloženo 24.8.2018.

PETIČNÍ VÝBOR PRO REFERENDUM K OBCHVATU NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ ZVEŘEJNIL
OBSÁHLOU A VĚCNOU INFORMACI PRO OBČANY


Zdroj: regionální noviny Echo, č. 23 z 24.8.2018.

Vloženo 14.8.2018.

Pan Miroslav Hofman z Petičního výboru reagoval na poslední článek starosty NMNM v ECHU

Již několikrát v minulosti se v regionálních novinách Echo objevil článek Petičního výboru, který byl pochopen některými představiteli Nového Města nad Metují jako náznak jejich možného korupčního jednání.
Již několikrát se objevila ve stejných novinách reakce města nebo starosty.


Na poslední článek pana starosty v Echu reagoval pan Miroslav Hofman, člen Petičního výboru dopisem na starostu NMNM.
V rámci udržení kontinuity těchto událostí, tento dopis níže uveřejňuji.Dodatek napsaný dne 26.9.2018:
Pan starosta panu Hofmanovi odpověděl stručným dopisem.

Od pana Hofmana následoval dopis na Zastupitelstvo s požadavkem na přečtení na následujícím jednání Zastupitelstva (20.9.2018):Mezitím v Novinách ECHO č. 24 ze 7. září 2018 byly uveřejněny články pana Hofmana a Petičního výboru. ECHO je dostupné na internetu. Zájemce o uvedené články odkazuji na uvedené vydání ECHA.

Zastupitelstvo dne 20.9. se zabývalo výše uvedeným dopisem pana Hofmana a pan starosta tam přečetl své prohlášení:
Následně bylo vyjasněno, že pozemek v uvažované trase přeložky nevlastní pan Hofman, člen Petičního výboru ale pan Hofman, jeho syn.
Také pan Hofman sdělil, že není přítomen jako zástupce Petičního výboru ale jako občan Hofman.V zápise z onoho zastupitelstva je k tomuto případu uvedeno:

2.1 Otevřený dopis zastupitelům a žádost p. M. H. ve věci článku v novinách ECHO (Viz RM 404 čl. 7/5) Identifikace: Zdroj. dokum.: ZM 127 - 2/1 Příloha: ZM 127 - 2/1

Otevřený dopis a žádost p. M. H. ve věci článku v novinách ECHO + informace o odpovědi ST na tento dopis - viz znění přílohy č. ZM 127 - 7/5. ST ve své stručné odpovědi na otevřený dopis p. H. uvedl, že se k jeho obsahu a obviněním vyjádří ve svém vystoupení na veřejném zasedání ZM 127 dne 20. září 2018.

K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Otevřený dopis a žádost p. M. H. adresovanou zastupitelům města Nové Město nad Metují ve věci článku v novinách ECHO. Vzít na vědomí informaci o písemné odpovědi ST na tento otevřený dopis. Vzít na vědomí vystoupení ST, který se přímo na zasedání vyjádří k uvedenému dopisu a jeho obsahu.

Odůvodnění:
V 16:10 hodin - TAJ seznámil přítomné s Otevřeným dopisem p. M.H. ze dne 04.09.2018:
"Otevřený dopis, žádost zastupitelům Nového Města nad Metují.
Touto žádostí bych vás Zastupitele Nového Města nad Metují, chtěl požádat, abyste vyzvali pana starostu Petra Hableho k doložení jeho tvrzení, které uveřejnil v novinách ECHO konkrétně k mé osobě, dne 10.8.2018, pod názvem Jidášův groš - výzva přípravnému výboru pro místní referendum. Aby reagoval na mou reakci na článek, který uveřejnil v novinách Echo dne 10.8.2018, a předložil na příštím řádném Zastupitelstvu města důkazy o jaké konkrétní rozsáhlé stavební pozemky, které osobně vlastním, se jedná, rovněž tak o jaké osobní zájmy z mé strany se jedná. Na neustálé tvrzení starosty města, který vnucuje veřejnosti jako člen nejužšího vedení města bez usnesení Zastupitelstva města, že o něm uveřejňujeme lživé články, jsem ho já osobně již několikrát ústně v přítomnosti svědků vyzval, aby předložil některý z těchto lživých článků, abychom si mohli společně sednout a vysvětlit si jeho tvrzení i veřejnosti, která konkrétní tvrzení jsou, jak on uvádí, lživá a co starostu k těmto tvrzením vedlo. Za posledních osm let se tak nestalo. Jeho neustále matoucí a zavádějící informace, které vnucuje veřejnosti jsou dle mého názoru minimálně nemorální. Kdo jiný by měl pana starostu přimět k morální zodpovědnosti, než voliči a Zastupitelé města, kteří byli zvoleni, a dostali důvěru, aby nás občany města zastupovali. Žádám o veřejné přečtení na jednání Zastupitelstva na mikrofon pro informovanost veřejnosti a zároveň tímto žádám Zastupitele, aby dohlédli na splnění tohoto požadavku a jeho řádné vypořádání.
S pozdravem M.H."

ST na otevřený dopis reagoval přednesením tohoto svého vyjádření:

Vážené zastupitelky a zastupitelé,
byli jste osloveni členem Přípravného výboru na pořádání místního referenda panem M. H., abyste mne vyzvali k odpovědi na jeho otevřený dopis, zaslaný dne 4. srpna 2018.
Konstatuji, že na jeho, mnohdy pro mne nesrozumitelné dopisy, jsem již odpověděl, stejně jako jeho kolegovi z Přípravného výboru Václavu Zilvarovi. Zřejmě to nebyly odpovědi, jaké si představovali.
Tak se nyní pokusím o upřesnění. Jsem vyzýván, abych doložil svoje tvrzení o lživých a zavádějících výrocích Přípravného výboru v novinách Echo. Vrátím se tedy ke článku "Zrada za Jidášův groš", na který jsem svým vyjádřením reagoval.
Při použití vyjádření o rozsáhlých stavebních pozemcích v trase přeložky jsem oslovoval Přípravný výbor jako celek. Asi jsem měl konkrétně uvést, že v případě rozsáhlých stavebních pozemků se jedná o pozemky rodiny Ing. Zilvara. U pana Hofmana se jedná o jeho pozemky, které nejsou určené ke stavbě.

Lživé informace v článku "Zrada za Jidášův groš", jsou následující:
První lživou informací je to, že nápad na přeložku silnice I/14 se zrodil asi před 10 lety. Přeložka silnice I/14 je jak v krajské, tak zejména v městské územně plánovací dokumentaci zakotvena již dlouho – je zanesena již ve Směrném územním plánu Nového Města nad Metují ze 70. let minulého století. Další lživou informací je to, že radnice prosadila do územního plánu k zástavbě pozemek, který "jakýsi spolek od Skutče získal darem".
U pozemků v ulici Černčická došlo již v minulosti na základě požadavků jejich vlastníků ke změnám předchozího územního plánu a o změnu u dalších pozemků bylo majiteli zažádáno ještě před zahájením prací na novém územním plánu, tyto požadavky byly předány zpracovateli ÚP jako podklad. Zařazení celého území jako zastavitelného vzniklo na základě konzultací zpracovatele s pořizovatelem, a to z důvodu podmínění využití území zpracováním územní studie, která zajistí kromě vymezení dopravní infrastruktury zejména vymezení kvalitního veřejného prostranství. To by postupnými změnami jednotlivých pozemků v řadě samostatných změn ÚP nikdy nebylo možné. Skutečnost, kdo a jak tyto pozemky do svého vlastnictví získal, není záležitostí města a město ji ani nijak nemohlo ovlivnit. Je nutné konstatovat, že dané území je ve vlastnictví celé řady vlastníků, a nikoliv jen onoho sdružení, jak je Přípravným výborem v médiích tvrzeno.
Studie Krajského úřadu řešící propojení Náchodska a zejména Broumovska s Polskem, nikoliv dopravu na Náchodsku a tranzit od Kvasin, takzvaná studie nazvaná Brána k sousedům, kterou autoři článku zmiňují, není žádným územně plánovacím podkladem, který by měl a mohl být v návrhu nového územního plánu zohledněn. Jak autoři článku správně říkají, vznikla tak pouhá myšlenka na obchvat, přesněji řečeno myšlenka zásadní změny dopravy v regionu.
V této souvislosti považuji za nutné zmínit, že jednoznačně zavádějící skutečností je to, že členové Přípravného výboru ztotožňují trasu jižního obchvatu města podle zmiňované studie, která vede od města v přijatelné vzdálenosti až za posledními rodinnými domy, s obchvatem nakresleným panem Václavem Zilvarem, který odkrajuje od města zástavbu v Černčické ulici. Není tedy pravdou, že studie Brána k sousedům vede obchvat přes pozemky v Černčické ulici navržené v novém územním plánu k zástavbě, což je zásadní lživá manipulace členů Přípravného výboru, na základě které vznášejí svá obvinění. Jsem přesvědčen o tom, že obchvat navržený panem Zilvarem by svým provozem zatížil velkou část Krčína.
Za zavádějící považuji zpochybňování a přehlížení vyhledávácí studie zadané ŘSD a zpracované vysoce odbornou firmou, která nezávislým, jasným a uchopitelným způsobem popsala a zejména vyhodnotila možnosti řešení dopravy ve městě a okolí, včetně zpracovaného dopravního modelu. Pozvání ke spolupráci při zpracování této studie zástupci Přípravného výboru, pro mě nepochopitelně, odmítli. Navzdory pravdivému tvrzení o pouhé myšlence na obchvat jdou autoři článku ve svých úvahách ale mnohem dále a bez jakéhokoli konkrétního zdůvodnění uvádějí, že někdo za Jidášův groš zradil svoje město, tedy zhatil obchvat (není ale ani zřejmé jaký) a prosadil průtah městem, který město příjemné k životu zatíží proudem 2 tisíc řvoucích kamionů. Z toho budou prý pro někoho plynout peníze. Obyvatelé města se na toto mají zeptat vedení radnice, konkrétně mě a tajemníka Petra Tyče. Za sebe za jednoznačně lživý výrok považuji tvrzení členů Přípravného výboru, že zde došlo k nějaké zradě, o které já starosta města Petr Hable vím, a že také vím, kdo město za Jidášův groš zradil. Jednoznačně prohlašuji, že o nikom takovém nevím. Pokud bych o někom takovém věděl, informoval bych ihned příslušné trestně právní orgány. Je pro mne nepřijatelné, aby v momentě jasně daných skutečností týkajících se přeložky silnice I/14 a případného obchvatu, používali členové Přípravného výboru výroky o zradě města za Jidášův groš, nebo o závanu korupce. Již mne to ale nepřekvapuje.
Vážení zastupitelé, za dvanáct let mého působení na radnici víte, že mi nedělá problém se podřídit názorové většině a tento názor respektovat. Jednoznačně se ale odmítám podřizovat tlaku jakýchkoliv účelově vzniklých zájmových skupin, i kdyby to mělo mít negativní vliv na moje další působení na radnici. Jsem si vědom, že i můj postoj k některým stavebním a územním řízením vedených Ing. Zilvarem a jeho rodinou, kdy musím hájit zájmy ostatních obyvatel města, je důvodem k neustálým útokům proti mé osobě se snahou odstranit mě jako nepohodlnou překážku.
Považuji téměř za zbytečné se dále vyjadřovat k neustále se opakujícím neférovým výrokům Přípravného výboru proti mně a k naprosto zavádějícím a ničím nepodloženým informacím uvedeným v dalších číslech novin ECHO. Ať řeknu cokoliv, je to Přípravným výborem vždy překrouceno a zneužito proti mně. Jak jsem se již v tomto svém vystoupení snažil vysvětlit, není pravdou, že vedení města setrvává na starém řešení, kterým je přeložka a brání se myšlence obchvatu z důvodů, o kterých by se dalo, jak tvrdí Přípravný výbor, spekulovat.Já a celé vedení města pouze realisticky vycházíme z odborných závěrů již citované dopravní studie, která byla pro řešení dopravní situace našeho města pro ŘSD odborně zpracována. Je mi jasné, že její závěry, které přeložku silnice I/14 označily za nejoptimálnější řešení, nejsou tím, co by se členům Přípravného výboru do jejich manipulativní a matoucí kampaně před blížícím se místním referendem hodilo.
Petr Hable,
starosta města.Na své vyjádření pak ST navázal dotazem na přítomného p. M.H., aby mu zde na zasedání ZM veřejně řekl, kdo zradil město za "Jidášův groš" a z čeho tyto informace Přípravný výbor čerpal. Pan M.H. oponoval tím, že je zde přítomen sám za sebe a nikoliv za Přípravný výbor a položil ST otázku ve smyslu, jaké konkrétně pozemky p. M.H. vlastní (viz reakce ST v novinách ECHO na článek "Jidášův groš").
Uvedl, že on totiž žádné pozemky ve zmiňované lokalitě nevlastní, proto by rád znal odpověď od pana ST. Z návazné diskuse pak vyplynulo, že předmětné pozemky vlastní M.H. (syn zde přítomného p. M.H.). Vzhledem k tomu, že p. H. na otázky ST odmítl odpovídat, tak byla ukončena rozprava, TAJ přečetl navržené usnesení - bylo vzato na vědomí 18-ti hlasy přítomných. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.

Závěr Zastupitelstva byl tento:

K čl. 2. 1 USNESENÍ č. ZM 127- 7736/18
ZM bere na vědomí Otevřený dopis a žádost p. M. H. adresovanou zastupitelům města Nové Město nad Metují ve věci článku v novinách ECHO a informaci o písemné odpovědi ST na tento otevřený dopis - vše ve znění přílohy č. ZM 127 - 2/1. ZM bere na vědomí vystoupení ST, ve kterém se přímo na zasedání ZM 127 vyjádřil k uvedenému dopisu p. H. a jeho obsahu.

ZM 127 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 20.09.2018
Hlasy Pro: 18. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Jindřich Buchal.

Vloženo 10.8.2018.

PAN STAROSTA NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ REAGOVAL NA POSLEDNÍ ČLÁNEK
V REGIONÁLNÍCH NOVINÁCH ECHOV novinách ECHO č. 22 z 10.8.2018 byl uveřejněn tento článek:
Vloženo 9.8.2018.

CO PŘIPRAVUJÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

Zajímavé - v Hradci Králové nespí a chystají další zlepšení své dopravy,

Severní tangenta v Hradci Králové.

Očekávané zahájení: po roce 2022
Severní obchvat města by měl odlehčit přetížené výpadovce a také odklonit tranzitní dopravu ze skladištní oblasti.
U Třebechovic najedete na nové přemostění železniční trati, poté budete pokračovat po obchvatu Nepasic a Blešna na Podhůří v těsné blízkosti železnice. U Svinárek by mělo být vytvořeno křížení pro sjezd na Bratří Štefanů.

Tangenta bude pokračovat ve směru na Slatinu na křížení s Kladskou ulicí, případně její přeložkou Nová Kladská. Dále se silnice bude vinout podél Skladištní oblasti, kde dojde k jejímu napojení na zdejší výrobny a továrny.Mezi nejsložitější úsek bude patřit ten v okolí Pouchova. Zde se silnice vtěsná mezi obytnou část, ranvej letiště a projde jeho areálem. Opět zde budou dvě napojení – jedno u Pouchova, druhé u letiště za oblastí Festivalparku.

Severní tangenta překoná Labe do oblasti Plotiště nad Labem, o kousek dál se pak napojí na silnici I/33 směřující na Jaroměř. Vyústění silnice dojde u kruhového objezdu u ČKD.
+ odvedení tranzitní dopravy mimo město
+ odvedení části osobní aut. dopravy mimo město
+ napojení areálu letiště a skladištní oblasti na kapacitní silnici
+ podpoří rozvoj lokalit podél nové silnice
+ lepší propojení severních částí města
+ spolu s jižní spojkou jako třetí okruh města
+ nové přemostění přes řeku Labe mezi letištěm a Plotištěm
+ snížení počtu aut na vytížené Bratří Štefanů
+ snížení nákladní dopravy na Pouchově, Slezském Př.

Stavba úspěšně prošla posouzením o vlivu na životní prostředí (EIA) a nyní se zpracovává studie proveditelnosti.

Důležitá silniční tepna má fungovat spolu s Jižní spojkou jako třetí hradecký okruh. Jejím úkolem bude odvést tranzitní dopravu z města, napojit dopravně také letiště, které čeká velký rozvoj a celkově odlehčit rostoucímu počtu automobilů v Hradci, které tudy jen projíždějí.

Severní tangenta bude začínat z jedné strany na obchvatu Třebechovic pod Orebem, poté povede vedle železničního tělesa na Podhůří. V těchto místech by zde měla být propojka na silnici Bratří Štefanů. Dále bude tangenta pokračovat na Slatinu, kde bude křížení s ulicí Kladská případně jako přeložka Nová Kladská.

Její trasa následně pokračuje mezi Piletice a Pouchov, poblíž ranveje letiště projde přes jeho území, zde bude mít také křížení s místními ulicemi.

Od letiště se vydá směrem k Labi, které překlene novým mostem a zamíří mezi Předměřice a Plotiště nad Labem k areálu ČKD, zde se napojí na silnici I/33 vedoucí k Jaroměři.

Zdroj: http://www.hkcity.cz/severni-tangenta-hradec-kralove/


Komentář Novoměstského kurýra:
Tuto informaci sem dávám v souvislosti s níže uvedenou studií HK k dopravě v regionu KVASINY - viz vstup u data 20.7.

Po výše popsané "Severní tangentě" totiž ta studie předpokládá řešení trasy z Kvasin na Polsko.
Myslím, že by Hradec Králové docela uvítal, kdyby se našlo jiné řešení, na této trase budou mít jiné dopravy jistě dost.

A jaké by to mohlo být řešení?
No přece to kolem Nového Města nad Metují, po jeho obchvatu k České Skalici ("Brána k sousedům") a na dálnici D11 u Jaroměře. Viz můj obrázek u té studie HK.

Pro vaše pohodlí sem ten obrázek dávám znovu. Uznejte, že "Novoměstský kurýr" je ke svým návštěvníkům přívětivý.
Tak vidíte, jak to do sebe hezky všechno zapadá. Teoreticky! Prakticky to takto naše město zatím vůbec nevnímá.


Pro zajímavost sem dávám ještě jednu informaci o další dopravní stavbě v Hradci Králové:


Jižní spojka Hradec Králové.

Důležitá silniční stavba, která pomůže dopravě v Hradci Králové od dálnice D11
Předpoklad zahájení: po roce 2020.

Cesta po jižní spojce:
Na 90. kilometru odbočíte z dálnice D11 a po 300 metrech najedete na nový kruhový objezd u Bláhovky. Za dalších 800 metrů začíná mimoúrovňová křižovatka Kukleny se sjezdem v Pardubické ulici na Plačice a Kukleny.

Následně Jižní spojka překoná trať na Prahu a za 1 km mine druhou mimoúrovňovou křižovatku Temešvár. Tuto lokalitu v takzvaném železničním trojúhelníku čeká v budoucnu velký rozvoj se vznikem úplně nové čtvrti.Následuje přemostění trati na Pardubice a za další 1 km pak Jižní spojka skončí sjezdem na Hradubickou autostrádu.

Ve výhledu je překlenutí Labe a pokračování až do Třebše, kde by se spojka napojila na Zborovskou ulici. Obyvatelé Moravského Předměstí by tak k dálnici D11 dojeli opravdu za pár minut.
+ odvedení většiny osobní dopravy mimo Kukleny, Gočárovu třídu
+ odvedení tranzitní dopravy mimo Kukleny
+ snížení počtu aut v centru města
+ dopravní napojení oblasti železničního trojúhelníku
+ rozvoj lokality Pražského Předměstí
+ nové propojení jihozápadních částí města
+ rychlejší přeprava na dálnici

Připravuje se dokumentace k územnímu řízení, stavba je zařazena na seznam prioritních projektů ŘSD.

Nová silnice s názvem "JIŽNÍ SPOJKA" bude takzvaným jižním obchvatem Hradce Králové při sjezdu z dálnice D11. Spojka by měla ulevit přetížené Pražské i Gočárově třídě a celkově zlepšit dopravní situaci v tomto okruhu. V projektu jsou navržena tři mimoúrovňová křížení – první z nich bude na Pardubické v Kuklenách, druhé v lokalitě Temešvár, kterou v trianglu ohraničeném železniční tratí čeká v budoucnu velký stavební boom, posledním sjezdem bude křížení s Hradubickou silnicí. Ve výhledu je i pokračování přes Labe až do Třebše, kde se očekává napojení se Zborovskou ulicí.

Zdroj: http://www.hkcity.cz/jizni-spojka-hradec-kralove/


No tak vidíte, kde se maká, tam to odsýpá!!!

Jindřich Buchal.

Vloženo 6.8.2018.

ČLÁNEK č. 6 K TRANZITNÍ DOPRAVĚ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ.
(ZVEŘEJNĚNO V NOVOMĚSTSKÉM ZPRAVODAJI SRPEN 2018 jako rozhovor s panem místostarostou.)
Komentář Novoměstského kurýra:
Skončil seriál článků nabídnutý městem občanům v "Novoměstském zpravodaji" s cílem usnadnit jim rozhodování v referendu, které se bude konat 5. a 6. října 2018.
Ať občané posoudí sami, co jim vlastně bylo vysvětleno a usnadněno.

A moje doporučení?
Použijte obyčejný selský rozum. Platí jednoduchá pravda - přeložka dle DÚR prochází městem, rozděluje město, její realizovatelnost z důvodu překračování limitů hluku není jistá.
V referendu ji bude volit odpověď

"NE".

Obchvat je silnice vedoucí mimo město v dostatečné vzdálenosti a nijak nezasahuje do dalšího urbanistického řešení města ani nehrozí hlukem a jinými emisemi. Kromě toho může významně pomoci řešení dopravy v návaznosti na Kvasiny, na základě čehož lze očekávat podporu z úrovně Kraje a nakonec i státních orgánů.
V referendu ho bude volit odpověď

"ANO".

Vše ostatní je věcí následujícího řešení. "Vyhledávací studie" i "Ekonomické hodnocení" uvedly řadu konstatování s převažujícím zájmem ŘSD a státu. Skutečnost, že řada měst už své opravdové obchvaty má a řada je připravuje, svědčí o tom, co je správné. U nás město dlouhodobě (několik desítek let) prosazuje tu přeložku vedoucí městem (dle DÚR). A to je chyba, ke které je zatěžko se přiznat. Protože za tou tvrdošíjností jsou konkrétní jména. A za tu dobu se řada okolností hodně změnila. A není třeba věřit tomu, že přeložka dle DÚR je JEDINÁ možná varianta.
Není to pravda.

Co ale pravda je, že se trestuhodně ztratilo už opravdu hodně času. Trasa na Polsko z Kvasin (viz studie Kraje níže) mohla vypadat jinak. A mohli jsme se "přiživit" na penězích, které tečou do regionu "Kvasiny". Ale kdo ví? Možná by se to ještě mohlo povést. Možná se u nás po volbách vynoří někdo, kdo to dokáže "projednat".
A místo nekonečného "žvanění" konečně nastoupí konkrétní činy s konkrétními výsledky.

Doporučuji, udělejte si chvíli času a podívejte se na této stránce do minulosti. Co už toho město napovídalo, naslibovalo, popřelo, podpořilo ale i zanedbalo, jaké byly reakce pro i proti, atd. Stojí to za to, od roku 2006, co to sleduji, by to už vydalo na tragikomický román. A věřte, několik zašmodrchaných článků ve Zpravodaji města tu opravdovou situaci nemůže vystihnout. A nelze v nich najít objektivní poučení.

A vy, kteří nepochybujete o správnosti řešení tranzitu obchvatem (a myslím, že nás není málo), zkuste to vysvětlit těm, kteří internet nemají anebo se o problém moc nezajímají, jak důležitá bude jejich účast v referendu a zkuste s nimi pobesedovat o tom, co je lepší.

Pokud rozhodnutí v referendu bude závazné pro obchvat, bude město MUSET realizovat obchvat!

Jindřich Buchal.

Vloženo 20.7.2018.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZPRACOVAL V ŘÍJNU 2017 NÁSLEDUJÍCÍ STUDII:

"Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny
Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou".
Dovolil jsem si vybrat části, které by nás mohly zajímat:

(Výňatky z výše uvedené studie dle Novoměstského kurýra)

Doprava nákladů po silnici.
Převažující podíl na vnější nákladní dopravě obsluhující Průmyslovou zónu Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou (doprava na větší vzdálenosti, která má svůj zdroj nebo cíl mimo obvod průmyslové zóny a převážně zároveň i mimo území řešené touto územní studií, převážně mimo systém JIT a JIS) má těžká nákladní automobilová doprava. V současné době generuje závod ŠKODA AUTO Kvasiny každý den průměrně 380 těžkých nákladních vozů v jednom směru, celkem tedy až 760 cest těžkých nákladních vozidel mimo území řešené touto územní studií. Údaje o objemu vnější kamionové dopravy ostatních závodů v průmyslové zóně nejsou dostupné, pro účely této území studie jsou však s ohledem na dominanci provozu závodu ŠKODA AUTO Kvasiny v průmyslové zóně dostatečně názorné i údaje o objemu a rozpadu těžké nákladní dopravy jen ze závodu ŠKODA AUTO Kvasiny.
Rozpad těžké kamionové dopravy ze závodu ŠKODA AUTO Kvasiny v jednom směru za den je v poměru 272 těžkých nákladních vozidel (72 %) ve směru Hradec Králové a dále Praha nebo Mladá Boleslav, 68 těžkých nákladních vozidel (18 %) ve směru Náchod a Polsko a 40 těžkých nákladních vozidel (10 %) ve směru Olomouc. Do Mladé Boleslavi směřuje dnes 120 nákladních vozidel a do Vrchlabí pouze 2 nákladní vozidla.
Ve výhledu 2025 předpokládá Škoda Auto a.s. poměr rozpadu vnější těžké nákladní dopravy do třech hlavních směrů shodný jako dnes, jen odhaduje v celkovém objemu navýšení z 272 na 331 těžkých nákladních vozidel za den v jednom směru. Objem nákladní dopravy do Mladé Boleslavi se má zvýšit na 200 nákladních vozidel a do Vrchlabí na 3 nákladní vozidla.

Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou v současné době nedisponuje přímým, kapacitním a rychlým silničním napojením na dálnici. Nejbližší dálnicí, vzdálenou od průmyslové zóny celých 50 km (!), je dálnice D11, dostupná po silnicích II/321, resp. II/318 a I/11, alternativně pak po silnicích I/14 a I/11, které převážně nejsou vybaveny obchvaty zastavěných území obcí a jejichž šířkové a směrové parametry neodpovídají intenzitě těžké nákladní dopravy, která po nich jezdí. Na trase z Kvasin k dálnici D11 jsou nejproblematičtějšími průjezd Častolovicemi a průjezd Hradcem Králové. Ve směrech na sever na Polsko není dostupná dálnice žádná, ve směru na jih na Olomouc je nejbližší dálnice D35 v Mohelnici vzdálená dokonce 95 km a dostupná rovněž po kapacitně nevyhovujících silnicích I. třídy. Vztah Průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou k dálniční síti ČR se do budoucna nijak zásadně nezmění, žádná z plánovaných dálnic se nemá přiblížit k regionu Rychnovska. Obě plánované dálnice nejblíže průmyslové zóně, dálnice D11 a D35, Rychnovsko míjejí.
Podle aktuálních informací ŘSD ČR (stav k 04/2017) k plánované výstavbě dálniční sítě v ČR lze do roku 2025 s poměrně vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat (roky uvedení dané dálnice do provozu uváděné ŘSD je třeba brát s rezervou a počítat spíše se zpožděním v řádu jednotek let) prodloužení dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře a prodloužení dálnice D35 z Opatovic do Ostrova. ŘSD před rokem 2025 uvádí předpoklad uvedení do provozu ještě u úseku dálnice D11 Jaroměř – Trutnov, vzhledem k dodnes nedořešenému vedení přes obec Kocbeře se tento předpoklad zdá být příliš optimistický. Na dostupnosti dálniční sítě z průmyslové zóny ovšem tento předpoklad nic nemění. To samé platí o dálnici D35 z Hradce Králové do Úlibic a také o úseku D35 Ostrov – Janov.Obr-01. Schéma plánovaného rozvoje dálniční sítě (zdroj: ŘSD ČR, stav k 04/2017, na podkladě mapy ŘSD – výstavba v ČR)

Směr D11 – Praha – SRN:
Dominantním směrem rozpadu kamionové dopravy z Průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou je směr na západ, s možností pokračovat dále po dálnici D11 na Prahu a do SRN (po dálnicích D5, D6, D7 nebo D8), anebo po silnici I/35 (budoucí dálnici D35) směr Jičín a odtud do Mladé Boleslavi nebo přes Turnov a Liberec do SRN či Polska na sever. Ve směru na Prahu se do budoucna nabízejí 2 prioritní alternativy vedení dálkové nákladní dopravy z/do průmyslové zóny, obě v podstatě rovnocenné, co se týče nejrychlejšího možného najetí na nejbližší dálnici:

1. severní trasa: průmyslová zóna > Solnice – obchvat (po realizaci II. etapy se bude jednat o silnici I/14) > II/321 Domašín – obchvat [záměr S40] > II/321 Libel – II/318 Častolovice – obchvat [záměr S30] > I/11 Častolovice – obchvat [součást záměru S01] > I/11 Týniště nad Orlicí > I/11 Hradec Králové – Severní tangenta [záměr] > D11 Hradec Králové [záměr – částečně již ve výstavbě] > D11 > Praha

2. jižní trasa: průmyslová zóna > Solnice – obchvat (po realizaci II. etapy se bude jednat o silnici I/14) > II/321 Domašín – obchvat [záměr S40] > II/321 Libel – II/318 Častolovice – obchvat [záměr S30] > I/11 Častolovice – obchvat [součást záměru S01] > I/11 Čestice > I/36 Borohrádek – Holice – přeložka [záměr] – D35 [záměr] > D35 Opatovice > D11 > PrahaObr-02. Schéma trasy nákladní dopravy z průmyslové zóny směr D11 – Praha – SRN, severní trasa (na podkladě mapy ŘSD – výstavba v ČR).


Obr-03. Schéma trasy nákladní dopravy z průmyslové zóny směr D11 – Praha – SRN, jižní trasa (na podkladě mapy ŘSD – výstavba v ČR)

Obě alternativy shodně využívají pro co nejrychlejší a nejkratší příjezd k dálnici (D11 nebo D35) silnici II/321 Solnice – Častolovice s návazností na plánovaný obchvat Častolovic na silnici II/318 [záměr S30] a dále na obchvat Častolovic na silnici I/11 [součást záměru S01].
Jednoznačnou výhodou severní alternativy vedení trasy směr D11 – Praha – SRN je její vedení od Častolovic dále na západ po silnici I/11, která i bez ohledu na dopravní obsluhu průmyslové zóny patří mezi prioritní silniční tahy v Královéhradeckém kraji (s vazbou na Králicko na východním okraji Pardubického kraje a s vazbou na Šumpersko v Olomouckém kraji). Trasa tak využívá synergicky několikerého dopravního významu sinice I/11. Lze tak předpokládat i vyšší prioritu dokončení všech chybějících přeložek silnice I/11 na trase, tedy přeložky Častolovice – Kostelec nad Orlicí [záměr S01] i přeložky Hradec Králové – Blešno – Nepasice (Severní tangenta Hradce Králové) s napojením na již částečně rozestavěný úsek dálnice D11 kolem Hradce Králové.
Naopak úskalím jižní alternativy vedení trasy směr D11 – Praha – SRN je poměrně nižší priorita realizace obchvatů na silnici I/36 na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje, v porovnání s naléhavostí řešení obchvatů na silnici I/11 mezi Hradcem Králové a Vamberkem. Například přeložka silnice I/36 Holice – Borohrádek není ŘSD zatím vůbec sledovaná ani jako záměr v přípravě.

V rámci zpracování této územní studie byla pro prioritní směr nákladní dopravy z průmyslové zóny směr D11 – Praha – SRN prověřována také trasa z průmyslové zóny směrem na sever po silnici I/14 do Dobrušky a dále po silnici II/298 přes Opočno do Třebechovic pod Orebem na silnici I/11. Tato alternativa byla touto územní studií vyhodnocena jako neperspektivní, a to z těchto konkrétních důvodů: Zatímco na trase Solnice – Častolovice – Třebechovice pod Orebem jsou pouze 3 dosud nerealizované obchvaty (II/321 Domašín, II/318 Častolovice, I/11 Častolovice), na trase Solnice – Dobruška – Opočno – Třebechovice pod Orebem je dosud nerealizováno 6 obchvatů (I/14 Solnice – 2. etapa, II/298 Opočno, II/298 Čánka, II/298 Očelice, II/298 Ledce, II/298 Třebechovice pod Orebem), a to navíc na silnici II. třídy II/298 bez jakékoli zásadní priority v silniční síti Královéhradeckého kraje.Směr Mladá Boleslav:
Obdobně významným směrem rozpadu kamionové dopravy z Průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou, jako je směr na dálnici D11, Prahu a dále do SRN, je směr na Mladou Boleslav. Ve směru na Mladou Boleslav se do budoucna nabízejí opět 2 prioritní alternativy vedení dálkové nákladní dopravy z/do průmyslové zóny:

1. severní trasa: průmyslová zóna > Solnice – obchvat (po realizaci II. etapy se bude jednat o silnici I/14) > II/321 Domašín – obchvat [záměr S40] > II/321 Libel – II/318 Častolovice – obchvat [záměr S30] > I/11 Častolovice – obchvat [součást záměru S01] > I/11 Týniště nad Orlicí > I/11 Hradec Králové – Severní tangenta [záměr] > D35 Hradec Králové - Úlibice [záměr] > I/16 Jičín > I/16 > Mladá Boleslav.

Pozn. severní trasa je využitelná při pokračování z Jičína dále po I/35 na Turnov pro trasu nákladní dopravy ve směru na sever do SRN či do Polska (přes Hrádek nad Nisou)

2. jižní trasa: průmyslová zóna > Solnice – obchvat (po realizaci II. etapy se bude jednat o silnici I/14) > II/321 Domašín – obchvat [záměr S40] > II/321 Libel – II/318 Častolovice – obchvat [záměr S30] > I/11 Častolovice – obchvat [součást záměru S01] > I/11 Čestice > I/36 Borohrádek – Holice – přeložka [záměr] – D35 [záměr] > D35 Opatovice > D11 > I/38 Poděbrady > I/38 Nymburk > I/38 > Mladá Boleslav

Obě alternativy opět shodně využívají pro co nejrychlejší a nejkratší příjezd k dálnici (D11 nebo D35) silnici II/321 Solnice – Častolovice s návazností na plánovaný obchvat Častolovic na silnici II/318 [záměr S30] a dále na obchvat Častolovic na silnici I/11 [součást záměru S01].Obr-04. Schéma trasy nákladní dopravy z průmyslové zóny směr Mladá Boleslav, severní trasa, (na podkladě mapy ŘSD – výstavba v ČR)


Obr-05. Schéma trasy nákladní dopravy z průmyslové zóny směr Mladá Boleslav, jižní trasa (na podkladě mapy ŘSD – výstavba v ČR)


Směr Polsko:
Nejpřímější trasa z Průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou do Polska pro těžkou nákladní dopravu vede na sever přes Dobrušku a Nové Město nad Metují na Náchod a odtud dále na Klodzko a Wroclav, resp. z Náchoda dále po silnici I/14 na Trutnov s napojením na D11 po jejím dokončení až k polským hranicím. Obě trasy ve směru od průmyslové zóny na sever mají řadu zásadních problémů a závad, jejichž úplné odstranění nelze ve většině případů vůbec očekávat, určitě ne v krátkodobém nebo střednědobém horizontu tak, aby tento směr mohl být poměrně brzy použitelný pro těžkou nákladní dopravu generovanou intenzivně se rozvíjející průmyslovou zónou:

1. ani jedna z alternativ nesměřuje přímo k dálnici, směr z Náchoda přímo do Polska nenavazuje na polské straně na žádnou dálnici, žádná tu Poláky není ani připravovaná, směr dále na Trutnov se dostává k dálnici D11 (až bude dostavěna) až za Trutnovem, tedy 60 km severně od průmyslové zóny

2. dlouhodobě neexistuje shoda na řešení přeložky silnice I/14 v Novém Městě nad Metují

3. mimořádně technicky a finančně náročná plánovaná přeložka silnice I/14 Vysokov – Červený Kostelec v délce 10 km, bez priority realizace v krátkodobém nebo střednědobém horizontu (zcela určitě nebude uvedena do provozu před rokem 2025)

4. ponechání směrově zcela nevyhovujícího úseku silnice I/14 Červený Kostelec – Úpice – Trutnov.

Z výše uvedených důvodů preferuje územní studie pro spojení průmyslové zóny s Polskem pro těžkou nákladní kamionovou dopravu prioritně sledovat trasu průmyslové zóna > Solnice – obchvat (po realizaci II. etapy se bude jednat o silnici I/14) > II/321 Domašín – obchvat [záměr S40] > II/321 Libel – II/318 Častolovice – obchvat [záměr S30] > I/11 Častolovice – obchvat [součást záměru S01] > I/11 Týniště nad Orlicí > I/11 Hradec Králové – Severní tangenta [záměr] > D11 Hradec Králové – Trutnov [záměr, částečně v realizaci] > Lubawka (Polsko). Jednoznačnou výhodou tohoto vedení trasy nákladní dopravy do Polska je využití v úseku průmyslová zóna – Častolovice – Hradec Králové – D11 shodné trasy jako pro směr nákladní dopravy z průmyslové zóny na západ. Tím se jen potvrzuje a násobí význam tohoto propojení a potvrzuje se tím priorita řešení přeložek II/321 Domašín – obchvat [záměr S40], II/318 Častolovice – obchvat [záměr S30], I/11 Častolovice – obchvat [součást záměru S01] a Severní tangenty Hradce Králové.Obr-06. Schéma trasy nákladní dopravy z průmyslové zóny směr Polsko, nevhodná trasa přes Náchod a Červený Kostelec, (na podkladě mapy ŘSD – výstavba v ČR)


Obr-07. Schéma trasy nákladní dopravy z průmyslové zóny směr Polsko,nahoře: preferovaná trasa (na podkladě mapy ŘSD – výstavba v ČR)


Plánování dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti průmyslové zóny:

1. Aktualizovat Generel silniční dopravy Královéhradeckého kraje.

Aktualizovat, v návaznosti na závěry a doporučení této územní studie týkající se oblasti silniční dopravy a v návaznosti na vývoj dopravní situace v území v návaznosti na Průmyslovou zónu Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou, klíčový krajský koncepční dokument koordinující rozvoj silniční sítě na území Královéhradeckého kraje – Generel silniční dopravy Královéhradeckého kraje. Zejména zohlednit navrhovanou prioritizaci záměrů na silniční síti ve vazbě na průmyslovou zónu:

Priorita č. 1
I/11 Častolovice – obchvat (s napojením na přeložku silnice II/318 – Častolovice – obchvat)
II/318 Častolovice – obchvat
II/321 Domašín – obchvat

Priorita č. 2
I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat
I/11 Kostelec nad Orlicí – obchvat

Priorita č. 3
I/14 Solnice – obchvat – II. etapa (severozápad)Obr-08. Grafické zobrazení výstupů Celostátního sčítání dopravy ŘSD 2016 (na podkladě základní mapy mapy.cz)


Originál celé studie najdete na adrese:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/uzemni-studie/studie-uzemnich-dopadu-rozvoje-prumyslove-zony-solnice---kvasiny---rychnov-nad-kneznou-106530/
.


Komentář Novoměstského kurýra:
Hluboký povzdech nad skutečností, že nejsme součástí tohoto velkého "kolotoče".
Možná, že to zavinilo kategorické odmítnutí "Brány k sousedům" v roce 2012 a naprosté ignorování prosazování obchvatu na Českou Skalici.
Trasa z průmyslové zóny Kvasiny na Polsko by mohla vypadat jinak: Kvasiny - Solnice - Dobruška - Brána k sousedům - obchvat České Skalice - obchvat Jaroměře a R11 do Polska. Jeví se mi výhodnější, než uvažovaná trasa na Hradec Králové. Věřím, že v budoucnu to tak stejně dopadne. A obsloužila by částečně i směr na Prahu a Mladou Boleslav.
A v celé této akci se točí, a budou točit, velké peníze, po kterých dnes můžeme jen z dálky závistivě pokukovat.


No a nakonec přidám jeden obrázek (nemohu si to odpustit), jak by to vypadalo, kdyby existoval obchvat Nového Města nad Metují dle "Brány k sousedům".

Na stránkách ŘSD jsem našel následující mapku pro Královéhradecký kraj:
Na níže uvedeném obrázku jsem doplnil možnou trasu na Polsko v případě existence přeložky I/14 u Nového Města nad Metují dle studie "Brána k sousedům".
Porovnejte si to s tím, co výše navrhuje u "Trasy na Polsko" studie královéhradeckého kraje (podle mě "z nouze" kvůli "stagnaci" řešení u Nového Města).
Samozřejmě podle mě platí ta "etapovost" řešení u NMNM (t.j. etapa "A" jako skutečný obchvat NMNM - viz níže u data 12.7.), a dokončení etapy "B" k České Skalici s dokončením R11 na hranice s Polskem.
Jindřich Buchal.

Vloženo 16.7.2016.

V NÁCHODSKÝCH NOVINÁCH ECHO BYL DNE 13.7.2018 UVEŘEJNĚN NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK
PŘÍPRAVNÝM VÝBOREM PRO KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA.

Protože se týká problematiky přeložka kontra obchvat, uvádím ho zde.
(Zdroj: České regionální noviny ECHO č. 20/2018.)
Tentokrát si nemohu odpustit stručný komentář:

Shodou okolností, nedávno se vyjádřil k článkům v ECHU pan starosta. Viz níže.

Není to poprvé, kdy se objevilo vyjádření od "petičního výboru", ve kterém byla naznačena informace o možném "korupčním chování" některých představitelů města. Bylo to vždy na úrovni "tvrzení", bez doložení nějakým důkazem. Pokud jsem se to dozvěděl, najdete tyto informace na těchto stránkách.

Nemyslím si, že nejlepší je tento jev ignorovat. Jistě to není příjemné, ale i takový je úděl regionálních představitelů. A čistota jejich pověsti je určitě důležitá.
Pověst představitelů města je do určité míry i pověstí celého města. Co si z toho mají vybrat občané? Někteří si asi řeknou "na každém šprochu je pravdy trochu", jiní mávnou rukou a řeknou si "někdo si možná vyřizuje účty".

A tak si myslím, že je nejvyšší čas se bránit právní cestou. Tam policie a soudy budou ty důkazy, pokud existují, určitě chtít vidět. Samozřejmě, nemohu nikomu nic vnucovat, ale myslím, že občané města si to zaslouží. Noviny ECHO jsou plošným regionálním periodikem a tam to čte hodně lidí. A je úplně jedno, jestli to bylo uveřejněno jako inzerát nebo standardní článek.
Jindřich Buchal.

Vloženo 16.07.2016

V NOVOMĚSTSKÉM ZPRAVODAJI č. 7/2018 BYL UVEŘEJNĚN ROZHOVOR
S PANEM STAROSTOU NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ

Protože se týká problematiky přeložka kontra obchvat, uvádím ho zde bez komentáře.


Vloženo 12.07.2018.

PŘELOŽKA NEBO OBCHVAT

Na stránkách Nového Města nad Metují byl zveřejněn článek s tématikou "Přeložka nebo Obchvat"

Protože zde uvádím všechny zmínky k této tématice, které zaregistruji, tak zde uvedený článek předkládám:

Citace:

Přeložka nebo obchvat?
Na podzim budeme v Novém Městě nejen volit městské zastupitelstvo a senátora. Čeká nás referendum o trasování nejzatíženější silnice ve městě, I/14. Přípravný výbor, který jej inicioval, se snaží tímto způsobem zavázat město k prosazování obchvatu - místo stávajícího plánu přeložky kolem nádraží, protože "jedině obchvat vyřeší problémy s tranzitní dopravou ve městě". Kdo by nechtěl obchvat, že? Je ale skutečně ten "průtah středem města" tak špatným řešením, jak tvrdí např. na svých stránkách Novoměstský kurýr Jindřich Buchal nebo zmocněnec přípravného výboru Václav Zilvar?

Zkráceně:
stávající návrh přeložky nám přijde jako jediné smysluplné řešení současné dopravní situace v Novém Městě; tlak na stavbu obchvatu, zvláště ve variantě navrhované v referendu, bude neúnosně drahé, vyřeší jen málo a spíše povede k tomu, že se nic stavět nebude. Je možné nabýt podezření, že v motivacích přípravného výboru hrají roli soukromé podnikatelské zájmy.
Plán přeložky je následující (viz vizualizaci na YouTube) - narovnání stávající silnice od Spů na Vladivostok, za Vladivostokem napojení silnice od Hradce Králové, překonání Metuje souběhem s železniční tratí, vyústění na okružní křižovatce u viaduktu u nádraží, průtah dnešním areálem sběrny surovin za nádražím, další okružní křižovatka u Stavostroje, stoupání přes pole dělící Nové Město a Vrchoviny, obkroužení Vrchovin shora a napojení na stávající silnici I/14 nad vrchovinským kopcem.
Prosazovaná varianta obchvatu naproti tomu počítá s přemostěním železniční tratě a údolí Metuje za Krčínem a vyústění na silnici do Nahořan s pokračováním po západním okraji Rozkoše na obchvat České Skalice, tedy do jiného směru než dnes.

Níže jsme se snažili dát dohromady všechny relevantní argumenty pro a proti přeložce.

Proč je přeložka dobrým řešením:
Je o polovinu levnější, stála by cca 700 milionů korun oproti 1,5 miliardě za obchvat - především proto, že nepotřebuje dlouhý most přes metujské údolí a je celkově kratší. To je důležitý argument, protože u levnější stavby je daleko větší pravděpodobnost, že se bude realizovat v dohledné době. I podle studie ŘSD se jiná varianta než přeložka ekonomicky nevyplatí - tedy jedině přeložka ušetří Novoměšťákům více (na jízdní době a dalších nákladech), než kolik bude sama stát. I/14 je mezi silnicemi I. třídy spíše drobeček - intenzity dosahují sotva 10 000 vozidel za 24 hodin, a srovnávat tedy situaci například s Českou Skalicí nebo Solnicí, kde jsou špičkové intenzity výrazně vyšší a navíc alternativa k obchvatu vedla skrz celé město včetně historického jádra, nedává smysl.
Přeložka bude použitelná i pro dopravu v rámci města, která tvoří velkou část stávající zátěže (viz sčítání dopravy ŘSD) a dokáže ji tak odvést z Náchodské a trasy přes Husovo náměstí. Tranzitní doprava v trase I/14 netvoří většinu! Přeložka přitom umožní výrazně zrychlit cestu třeba ze Spů do Vrchovin, z Malecí do Dobrušky, z náměstí do Náchoda... Vzhledem k tomu, že Nové Město má v regionu jednu z nejsilnějších lokálních dojížděk za prací, to bude významná pomoc.
Obchvat lokální dopravu vůbec neřeší, naopak - směrování na Českou Skalici zcela míjí hlavní dopravní osu Náchod-Dobruška, takže je velmi pravděpodobné, že by i tranzitní doprava (zejména ta osobní) raději volila starou trasu přes Náchodskou. Studie ŘSD velmi dobře ukazuje, že při obchvatových variantách intenzita dopravy ve městě (např. na Rašínově) dokonce mírně vzroste!
Přeložka povede průmyslovou oblastí, kde nehrozí vysoká hluková zátěž pro obyvatele - kolem nádraží, Devy a Stavostroje. (Ve vyhledávací studii je nesprávně uvedeno, že trasa prochází rezidenční oblastí a v blízkosti školy, přestože nejbližší ZŠ Malecí je nejméně 300 m daleko bez přímého spojení.) Naopak, toto poněkud zanedbané území by mohla citlivá rekonstrukce pozvednout a místo oblasti, kterou se jen snaží každý co nejrychleji projít, by se mohla stát oblastí rozvoje drobných služeb a podniků navázaných na okolní provoz. (Stačí se zeptat libovolného restauratéra v obci, kde byl postaven obchvat, o jakou část příjmů přišel.) Naproti tomu přeložka ukončí stávající rozpolcení středu Krčína a Vrchovin.
Podobně lze rozptýlit obavy ze zvýšení imisí - ani v současnosti, kdy je doprava na průtahu městem podstatně méně plynulá, a tudíž špinavější, nejsou v jeho širším okolí dle ČHMÚ naměřeny hodnoty vyšší než např. v centru Dobrušky.
Přeložka nebude mít velký dopad na přírodní prostředí díky trasování skrz průmyslové zóny a zemědělskou krajinu. Naopak obchvat bude muset překonat široké údolí Metuje pod Krčínem, které je v územním plánování chráněno jako přírodně významný místní biokoridor a krom toho je vcelku oblíbenou rekreační oblastí pro vycházky, koupání a cyklistiku.
Přeložka zabere výrazně méně volné půdy v okolí města a nezasáhne žádné lesní plochy. Pro přeložku je již zpracováno daleko více plánovací dokumentace, takže realizace může začít rychleji. Je zanesena ve všech relevantních dokumentech (krajské ZÚR, územní plán města, zásobník akcí ŘSD). Probíhá pro ni (v současnosti i kvůli konání referenda pozastavené) územní řízení, první krok pro vydání stavebního povolení. V územním plánu jsou na ni navázány i další plánované přeložky, např. silnice II/308 za Osmou, která by měla odvést dopravu od Hradce mimo centrum Krčína.

Co lze naopak přeložce vytknout:
Zabírá pozemky v rozvojové zóně mezi Novým Městem a Vrchovinami (viz územní plán Nového Města), s jasným dopadem na tamní podnikatelské záměry - dle katastru přitom podstatnou část dotčených pozemků vlastní přímo zmocněnec přípravného výboru referenda, Václav Zilvar. Na druhou stranu může přeložka tuto rozvojovou plochu dobře dopravně obsloužit.
Není dimenzovaná na výrazné zvýšení intenzit dopravy. Je jasné, že pokud by se doprava skrz Nové Město zdvojnásobila, situace u nádraží už by nebyla tak příznivá. To ale do budoucna nelze příliš očekávat - v současnosti jsme na vrcholu výkonnosti české ekonomiky a do budoucna se očekává spíše pozvolný růst dopravní zátěže v okolí větších měst.
V některých místech bude produkovat hluk, díky vedení skrz průmyslové areály ale významněji jen ve dvou místech. Prvním je úzké hrdlo u Budína, kde bude most přes Metuji procházet v blízkosti domů - ale i tam je možné realizovat vhodná protihluková opatření a v porovnání se současnou "myší dírou" se místu stále uleví díky tomu, že vozidla v místě nebudou muset brzdit a znovu se rozjíždět. Druhým slabým místem je konec ulice Smetanovy u křižovatky s ulicí Generála Klapálka; opět se ale dá řešit například výsadbou živých plotů nebo protihlukovými stěnami a je pravděpodobné, že si místní i poté budou spíše stěžovat na hluk z Devy a slévárny než na silnici. Ve zbytku trasy je přeložka vedena kolem průmyslových areálů nebo mimo zástavbu v dostatečné vzdálenosti.
Není doposud zpracováno řešení předpolí nádražní budovy, kde bude nutno se silnicí skloubit přístup k vlakům a autobusová stání. Zde má město skutečně vyjednávací potenciál, aby zajistilo vybudování bezpečných přechodů a komfortního průchodu chodců i cyklistů v podobném duchu, jako byla opravena Náchodská.
Na konec se sluší dodat malou, ale důležitou věc - trasování přeložky je věcí rozhodnutí kraje a jeho Zásad územního rozvoje; v případě výsledku referenda pro obchvat může město nejvýše tlačit na jejich změnu, která povede pravděpodobně - opět kvůli nepřiměřeně vysokým nákladům na obchvat - k tomu, že se nebude stavět nic; stavbu obchvatu si město vynutit nemůže a samo jej nezaplatí. Volba v referendu tedy (minimálně pro dalších dvacet let) nezní "přeložka nebo obchvat" (s tím, že obchvat z výše popsaných důvodů není zdaleka takové terno jako třeba v případě České Skalice), ale "přeložka nebo nic".
Na základě posouzení těchto věcných argumentů nám tudíž připadá důležité postavit se této megalomanské a populistické snaze o obchvat a naopak tlačit naši reprezentaci k tomu, aby finální projekt přeložky byl k městu co nejpřívětivější, například co se týče revitalizace navázaných území kolem nádraží a za stadionem.
Pokud s námi souhlasíte, nezapomeňte v podzimním referendu volit NE a shodit tak obchvat ze stolu.

Na okraj, abychom zamezili demagogickým spekulacím - ani jeden z autorů není jakkoliv spjat se stávající městskou reprezentací ani s žádnou stranou usilující o hlasy ve volbách do novoměstského zastupitelstva.
Mgr. Jan Šimbera, Nové Město nad Metují - geograf a geoinformatik, Přírodovědecká fakulta UK (simbera.jan@gmail.com).
Ing. Radek Papež, Náchod - dopravní technolog.

Konec citace. Zvýraznění ve výše uvedeném textu Novoměstský kurýr.


Komentář Novoměstského kurýra:

Výše uvedený článek je "tvrdě" propřeložkový. Snaha prosadit obchvat je nazvána "megalomanskou a populistickou". Já si to o obchvatu samozřejmě nemyslím! O tom ostatně vypovídá mé více než dvanáctileté "protipřeložkové" snažení.

Podle mého názoru existuje etapové řešení s první etapou opravdového obchvatu Nového Města n. Met. pod Vrchovinami na obchvat Náchoda a druhou etapou jako dokončení varianty dle "Brány k sousedům".
A ta první etapa by mohla dokonce vést celá po katastru Nového Města a přidružených obcí, kdyby to bylo opravdu nutné. Níže uvedený návrh nepatrně na dvou místech překračuje hranice tohoto katastru.


Podívejte se na řešení, které nebylo ve VYHLEDÁVACÍ STUDII!

Někde v "předreferendových" vyjádřeních města se vyskytla věta, že už těžko lze najít nějaké jiné řešení, než kterými se zabývala tzv. "Vyhledávací studie". Ale ono takové řešení existuje. Alespoň podle mého názoru. A zdá se mi, že má "hlavu a patu", tj. že stojí za to se nad ním vážně zamyslet.

Zapomeňme na emoce a připomeňme si, o co vlastně v podstatě jde:

Otázka v referendu proti sobě staví přeložku I/14 vedoucí městem (dnes má územní rezervu v nově vydaném Územním plánu) a trasu popsanou Petičním výborem takto - Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany (návrh Petičního výboru vedoucí mimo město, zhruba toto vyjmenování odpovídá první části obchvatu definovaném ve studii Brána k sousedům.
POZOR - varianta uvedená ve "Vyhledávací studii" jako návrh Petičního výboru není vedena kolem Osmy tj. neodpovídá trase vyjmenovné Petičním výborem v otázce pro referendum. Ovšem nic se neděje, ve Vyhledávací studii jsou jenom "náčrtky", žádné přesné definitivní řešení.
Konečné vyprojektování definitivní trasy není vůbec jednoduchá záležitost, je třeba splnit a zohlednit řadu různých předpisů a zákonů. Vše co bylo dosud zveřejněno jsou jenom úvahy v podobě ani ne na úrovni studií, žádné projekty.
Pouze tzv. "novoměstská přeložka I/14 pojmenovaná dle DÚR" (v náčrtku u data vstupu 22.6 níže viz Trasa 3) je zakotvena do nově vydaného "Územního plánu" v podobě tzv. "územní rezervy", tj. je tam vyznačena její možná trasa s tím, že při posuzování případných staveb v prostoru této "územní rezervy" není možné umístit něco jiného. Musel by se nejdříve změnit "Územní plán". To samozřejmě je kdykoliv možné.
A také variantu nazvanou "Brána k sousedům" (v náčrtku u data vstupu 22.6 níže viz Trasa 1) lze považovat za relativně přesně definovanou (viz studie Brána k sousedům).
A trasu navrhl Kraj, takže lze očekávat určitou míru vstřícnosti při její realizaci.
Ostatní trasy je třeba považovat za informační náčrtky, jejichž přesné trasování by upřesnil až projekt.

Takže referendum v podstatě rozhodne, zda město musí vést přeložku mimo město - možná v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany, tak jak je uvedeno v otázce pro referendum, anebo zda občanům nevadí realizace vedení přeložky přes město - viz současná rezerva v "Územním plánu" s názvem "dle DÚR". Ovšem nad touto variantou visí "Damoklův meč" v podobě hrozící "nerealizovatelnosti" z důvodu překročení limitů hluku. To město konečně v červencovém článku v "Novoměstském zpravodaji" zcela jednoznačně přiznalo.

Definitivní řešení trasy vedoucí mimo město, pokud zvítězí, musí být následně vyprojektováno se všemi předepsanými náležitostmi a především promítnuto
do "Územního plánu" se současným zrušením v ÚP územní rezervy pro přeložku vedoucí městem.

Ale pozor, není vyloučeno, že pokud zvítězí v referendu varianta přes město, že ji nebude možné realizovat, zejména kvůli překračování limitů hluku. Není známo, že by existující negativní hodnocení přeložky z hlediska hlukových emisí do okolí, bylo do dnešních dnů nějak vyřešeno i když město slíbilo, že v roce 2017 nechá zpracovat nové hlukové hodnocení. Takže je - mírně řečeno - poněkud zvláštní (skoro bych řekl, že neuvěřitelné), že do referenda k rozhodování občany jde varianta, která nemusí být realizovatelná. To přiznal i pan místostarosta v pokračování rozhovoru č. 5 v červencovém Novoměstském zpravodaji, kde použil slovo "neprojednatelná" .
Toto jasně fomulované konstatování o možné nerealizovatelnosti přeložky dle DÚR (v náčrtku u data vstupu 22.6 níže viz Trasa 3) ale přichází trochu pozdě - tři měsíce před referendem! Dva roky od data, kdy město obdrželo "Vyhledávací studii" (kde na straně 109 je také uvedena formulace "může být neprojednatelná"), jeden a půl roku od data, kdy město obdrželo "Ekonomické hodnocení"!!!


Definitivní řešení konečné trasy provedou projektanti s realizací všech povinných kroků. Předpokládá se samozřejmě rozhodující role města při rozhodování o definitivní podobě této trasy. Určitě si nikdo nemyslí, že město do toho nemá co mluvit.
Naopak, jeho aktivní účast při prosazování zájmů města a jeho občanů je doslova povinná.

Tak se tedy podívejme na řešení, které se mi tolik líbí:

Úvodem musím říci, že to není nic nového. O tomto řešení jsem se na těchto svých stránkách zmiňoval už dříve, dokonce jsem to i nakreslil. Dnes to dělám naposled. Slibuji.

Základní skutečnosti níže uvedeného řešení:

1. Konečným řešením je řešení dle studie "Brána k sousedům", kterou vydal kraj Hradec Králové v roce 2012. Tehdy to naše město odmítlo s konstatováním, že připravuje přeložku - viz varianta vedoucí městem. Nazvěme tuto variantu studie Kraje "Trasa dle Brány k sousedům"

2. Na níže uvedeném náčrtku je aplikováno etapové řešení, které je následující:

etapa "A":
Vybudování první části "Trasy dle Brány k sousedům" až do blízkosti Nahořan a tam ukončení kruhovým objezdem (bod "D") s pokračováním vpravo za lesem Luštinec, pod Vrchovinami, za tzv. "Kamenný háj" a tam zpětnou zatáčkou na kruhový objezd nad Vrchovinami (bod "G") s pokračováním na obchvat Náchoda.


etapa "B".
Dokončení Trasy dle Brány k sousedům za Nahořany, kolem nádrže Rozkoš na obchvat České Sklice.

ŘSD ve svém aktualizovaném letáku k přeložce I/14 - viz vstup u data 1.6.2018 - píše, že obchvat přichází v úvahu v časovém horizontu 30 let. Pomineme-li skutečnost, že to je nesmysl, etapa "A" by zajistila plnohodnotný obchvat NMNM v relativně krátkém realizačním čase (vede prakticky až na drobnosti po katastru Nového Města a přidružených obcí - viz tenká červená linka). A ŘSD by mělo čas dostat rozum. Významný přínos Trasy dle Brány k sousedům je v tom, že je to nejlepší přiblížení k D11 u Jaroměře (cca 15 min. jízdy z NMNM a následně cca jedna hodina jízdy na hranici Prahy po dalnici D11). Samozřejmě po obchvatu České Skalice a navazujícím obchvatu Jaroměře, který s dokončením D11 do Jaroměře bude vybudován.

Navržené řešení (viz níže) má velkou výhodu v tom, že etapa "A" nerozbíjí prostor mezi NMNM a Vrchovinami a umožňuje bezproblémový rozvoj města severním směrem.
A také samozřejmě nemá žádný problém s hlukem. Vede dostatečně daleko od obydlených území a to bude splněno i v budoucnosti.
A také je přímým spojením na Náchod, Broumovsko, Červený Kostelec a do Polska. I naopak.
I nákladově by se řešení etapy "A" nijak významně nemuselo lišit od té stále prosazované přeložky vedoucí městem, zvlášť když existuje i úvaha jejího řešení s "tunelem", jejíž náklady dosud nebyly vyčísleny ale jsou odhadovány jako "vysoké".
A skutečnost, že součástí etapy "A" je významná část definitivní Trasy dle Brány k sousedům - etapa "B" k České Skalici by se mohla kdykoliv později dokončit - je ohromnou výhodou.


Vše ostatní viz obrázek níže:


Závěrem chci sdělit, že už žádné varianty nebudu řešit. Ani nechci. Už těch obrázků bylo za těch více než dvanáct let dost. To co jsem uvedl výše považuji opravdu za dobré a realizovatelné (při vší skromnosti). Ovšem nejsem stavební projektant. Je třeba plné nasazení těch co to mají řešit. Zatím ale naše město důsledně, dlouhodobě a trvale obchvat ignorovalo. A trvá to už hodně let. A tyto roky byly nenávratně ztraceny.

Celé mé snažení zobrazené na těchto mých stránkách zatím k vítězství opravdového obchvatu nevedlo. Snad to pomůže před referendem zájemcům se v problematice orientovat.
Ovšem, že budu další události sledovat i komentovat, to platí i nadále.


Jindřich Buchal.

Vloženo 05.07.2018

ČLÁNEK č. 5 K TRANZITNÍ DOPRAVĚ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ.
(ZVEŘEJNĚNO V NOVOMĚSTSKÉM ZPRAVODAJI ČERVENEC 2018 jako rozhovor s panem místostarostou.)Komentář Novoměstského kurýra:
V článku výše jsem si dovolil podtrhnout významná konstatování.

K tomu připomínám:
"Vyhledávací studie" má datum zpracování "květen 2016" a město ji obdrželo v červnu 2016. "Ekonomické hodnocení" má datum zpracování "listopad 2016" a město ho održelo v únoru 2017. Oba podklady město zveřejnilo až 6.6.2018.
Dne 27.2.2017 vydalo město informaci o obdržené "Vyhledávací studii", ovšem o konstatování, které jsem podtrhl v článku výše, tam nebylo ani slovo.

Byla tam ale následující konstatování:

Připomeňme si je:
Citace-1:
"...v letošním roce (2017 - pozn. NOVKUR) bude zpracována aktualizace hlukového posouzení varianty DÚR".
Nabízí se otázky - bylo zadáno?, komu?, kdy bude výsledek?, kdo zadal? Zatím nebylo v této věci nic zveřejněno.

Citace-2:
"Vedení města bude samozřejmě intenzivně pokračovat v jednáních se všemi organizacemi, které mají na budoucnost tranzitní dopravy Nového Města nad Metují jakýkoli vliv".
Nabízí se otázky - s kým a o čem bylo od února 2017 jednáno?, s jakým cílem?, s jakým výsledkem? Ztím nebylo v této věci nic zveřejněno.

Do dneška jsme se nedozvěděli zda a s jakým výsledkem byly tyto sliby splněny.

Ještě doplňuji co je v té "Vyhledávací studii" uvedeno:

a. K variantě dle DÚR je na str. 22 a 23 ZPRÁVY uvedeno:
Citace:
"Kritickým úsekem této trasy je vedení v přednádražním prostoru. V tomto úseku dojde k značnému omezení prostoru před nádražní budovou, který je neuspořádaný, není zde vedena v podstatě žádná doprava. Stávající pěší vazba nádraží a centrum města bude omezena přechodem pro chodce přes přeložku silnice. Dalším negativem je hlukové ovlivnění stávající zástavby od výhledového provozu. Jsou zde zasaženy bytové objekty, které je obtížné chránit před hlukem ze silnice. Jistým řešením obou výše popsaných problémů v přednádražním prostoru by bylo tunelové řešení přeložky silnice I/14. Přestože prostor pro návrh tunelového úseku je velmi omezen, je možné část trasy vést dlouhým podjezdem. Dojde k částečnému omezení hluku a zůstane pro cestující zachován přednádražní prostor. Tunelový úsek by byl budován hloubením a horní hrana konstrukce tunelu by byla v nejmenší nutné hloubce (konstrukční výšky vozovky, inženýrské sítě). Je zřejmé, že se jedná o finančně velmi nákladné řešení, které nevyřeší všechny problémy vedení trasy přeložky silnice I/14 zastavěným územím".
Konec citace.

b. Také na stránce 109 ZPRÁVY je na adresu této "vítězné" varianty uvedeno:
Citace:
"Závěrem lze konstatovat, že při tomto způsobu hodnocení (MCA) je nejlépe hodnocenou variantou: varianta dle DÚR, následuje varianta Alternativní 3 a Alternativní 2.
Nicméně, vítězná varianta vykazuje vysoké riziko z hlediska hlukových zátěží v intravilánové části města a může být z tohoto hlediska neprojednatelná. Navrhujeme proto dále detailněji zpracovat další varianty a to minimálně Alternativní 3 a Alternativní 2."

Konec citace.

Takže když si to shrneme:
Referendum ve kterém je zahrnuta přeložka I/14 dle DÚR má být 5. a 6. 10. 2018. A "zpochybněná" přeložka I/14 dle DÚR je v referendu jedna ze dvou možností!!!
A o přeložce dle DÚR jsme se od města teprve NYNÍ (v červenci 2018) dozvěděli o konstatování ve "Vyhledávací studii", že nemusí být "projednatelná". A v článku výše paní redaktorka správně konstatuje, že se jí zdá, že se situace komplikuje. Jenže ona se opravdu zkomplikovala už v červnu 2016, když město obdrželo tu "Vyhledávací studii". A to bylo před dvěma lety.
A tuto přeložku dle DÚR promítlo město do letos vydaného nového "Uzemního plánu" formou Územní rezervy. A tento "Územní plán" byl zastupitelstvem jednohlasně schválen, aniž by se kdokoliv na cokoliv alespoň zeptal.

Jindřich Buchal.

Vloženo 22.06.2018

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ZVEŘEJNILO DNE 6.6.2018
"I/14 Nové Město nad Metují – přeložka, technická a vyhledávací studie"
VYDANOU V KVĚTNU 2016
A
"I/14 Nové Město nad Metují - HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI PROJEKTU"
VYDANÉ V LISTOPADU 2016.Protože jde o velmi významné podklady, níže jsem z nich vybral skutečnosti, které považuji za nejdůležitější:
Podklad hodnotil 6 variant přeložky silnice I/14 pro Nové Město nad Metují. Dnešní "oficielní" trasa této silnice prochází městem přes náměstí a přes žďárský kopec pokračuje do obce SPY, kde po jejím průjezdu odbočuje vlevo na Dobrušku. To jistě je naprosto nevyhovující trasa pro tranzitní dopravu, která neslouží městu NMNM ale jenom projíždí někam dál. Samozřejmě platí to pro oba směry.
Proto už dlouhodobě je průjezd novoměstským náměstím pro těžkou dopravou zakázán a ve skutečnosti tranzitní doprava jezdí z Vrchovin do Krčína a tam pokračuje buď na Dobrušku a dále (Kvasiny) nebo na Bohuslavice a dále (Hradec Králové). A samozřejmě i v opačném směru na Náchod případně na Českou Skalici a Jaroměř.

Nové Město nad Metují řeší dlouhodobě (hodně dlouhodobě) problém přeložky I/14, tak aby oficielně vedla jinudy.
Kudy?
To je právě ten problém!

A tak se podívejme na tu "Vyhledávací studii":

Tato studie porovná šest tras, z nichž jedna není plnohodnotným obchvatem, ale prochází zase částí města. Je to ta varianta, pojmenovaná "dle DÚR"
(mimochodem zkratka DÚR znamená "dokumentace pro územní rozhodnutí")

Ostatních pět variant jsou plnohodnotné obchvaty, vedoucí mimo město NMNM. Zde vidím první problém: pokud by město chtělo opravdový obchvat, nepatří do posuzované "množiny" variant ta přeložka vedoucí městem.

POZNÁMKA:
Obrázky tras jsem převzal z Vyhledávací studie, pouze jsem je otočil tak, aby sever byl nahoře. Oni ti stavební projektanti tuto drobnost neřeší. Také jsem trasy zvýraznil.

Překvapilo mě, že u tras č. 2,4,5 nezačíná obchvat už u obce SPY (což považuji za naprosto samozřejmé), ale nakreslené uvedené varianty mají bod nula někde v polovině mezi SPY a Vladivostokem.(???)

Trasa 1:
Trasa-1-B.2.1 - Brána k sousedům" - trasa dodržuje vedení navržené stejnojmennou studií zpracovanou pro Královéhradecký kraj.
Trasa 2:
Trasa-2-Dle připomínek k ÚP - trasa vedená dle návrhů petičního výboru k připomínkám k projednávání územního plánu Nového Města nad Metují.
Trasa 3:
Trasa-3-B.2.3-Dle DÚR - trasa vedena dle zpracované dokumentace k územnímu řízení pro přeložku silnice I/14. Je dopněna i varianta tunel (Trasa 3a).Komentář Novoměstského kurýra k trase č.3:
1. Tato trasa je uváděna jako "vítězná". Důvod vítězství je zejména ekonomické kritérium. Tato trasa je nejlacinější.

2. Ovšem ve Vyhledávací studii jsou na adresu této varianty trasy uvedeny dvě významné poznámky:

a. K této variantě je na str. 22 a 23 ZPRÁVY uvedeno:

Citace:
"Kritickým úsekem této trasy je vedení v přednádražním prostoru. V tomto úseku dojde k značnému omezení prostoru před nádražní budovou, který je neuspořádaný, není zde vedena v podstatě žádná doprava. Stávající pěší vazba nádraží a centrum města bude omezena přechodem pro chodce přes přeložku silnice. Dalším negativem je hlukové ovlivnění stávající zástavby od výhledového provozu. Jsou zde zasaženy bytové objekty, které je obtížné chránit před hlukem ze silnice.
Jistým řešením obou výše popsaných problémů v přednádražním prostoru by bylo tunelové řešení přeložky silnice I/14. Přestože prostor pro návrh tunelového úseku je velmi omezen, je možné část trasy vést dlouhým podjezdem. Dojde k částečnému omezení hluku a zůstane pro cestující zachován přednádražní prostor. Tunelový úsek by byl budován hloubením a horní hrana konstrukce tunelu by byla v nejmenší nutné hloubce (konstrukční výšky vozovky, inženýrské sítě).
Je zřejmé, že se jedná o finančně velmi nákladné řešení, které nevyřeší všechny problémy vedení trasy přeložky silnice I/14 zastavěným územím".
Konec citace.

b. Také na stránce 109 ZPRÁVY je na adresu této vítězné varianty uvedeno:

Citace:
"Závěrem lze konstatovat, že při tomto způsobu hodnocení (MCA) je nejlépe hodnocenou variantou: varianta dle DÚR, následuje varianta Alternativní 3 a Alternativní 2.
Nicméně, vítězná varianta vykazuje vysoké riziko z hlediska hlukových zátěží v intravilánové části města a může být z tohoto hlediska neprojednatelná. Navrhujeme proto dále detailněji zpracovat další varianty a to minimálně Alternativní 3 a Alternati
vní 2."
Konec citace.

POZOR - připomínám, že výše uvedené citace jsou z "Vyhledávací studie" s datem vydání "květen 2016", kterou město zveřejnilo dne 6.6.2018.
V únoru 2017 obdrželo město "Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu", jehož zpracování si po obdržení "Vyhledávací studie" dodatečně vyžádalo.

Dne 27.2.2017 informovalo město veřejnost kromě jiného i takto (kompletní vyjádření města viz vstup na této stránce s datem 27.2.2017):

Citace:
"V polovině roku 2016 bylo rozhodnuto pokračovat v dalším hodnocení zpracováním "Ekonomické efektivnosti projektu". Zjednodušeně řešeno, v této fázi bylo potřeba zjistit pomocí programu HDM-4, zda přínos této stavby pro naši republiku je takový, aby se státu vyplatilo do něj investovat. Jedná se totiž o nadregionální silnici propojující několik okresních měst různých krajů s přímou návazností na mezinárodní dopravu s Polskem.
Při jejím trasování a nákladech na výstavbu musí stát brát v úvahu hlavně celospolečenskou prospěšnost, nikoli pouze a jenom přání měst ležících na její trase. Zároveň bylo rozhodnuto o doplnění trasy shodné s Variantou dle DÚR o podvariantu se zahloubenou silnicí (tunelem) před nádražím a dále směrem k řece Metuji. Původní Varianta dle DÚR totiž v určitých místech kontaktu s obytnou zástavbou nesplňuje současné hlukové limity."
"Z výsledků této navazující studie, již jsme obdrželi v polovině února, nám dovolte ocitovat její závěr:
"Na základě těchto výpočtů lze konstatovat, že z posuzovaných staveb lze doporučit pouze variantu dle dokumentace DÚR, jejíž výsledné ekonomické efektivity jsou ekonomicky příznivé. Ostatní varianty bohužel nevykazují příznivé výsledky."
"Přeloženo do srozumitelné řeči - z pohledu státu se nevyplatí budovat nic jiného než variantu dle DÚR, tedy žádná přeložka s tunelem, žádný obchvat města."

Konec citace.

"Ekonomické hodnocení projektu" město obdrželo v únoru 2017. Datum zpracování je 15.11.2016. Město 6.6.2018 nabídlo na svých stránkách "Vyhledávací studii" (z roku 2016) a také "I/14 Nové Město nad Metují - Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu" (z 15.11.2016).


Podívejme se na to "Ekonomické hodnocení projektu:

Hodnotí čtyři varianty (použito číslování tras viz výše u obrázků):
Trasa 2 (Dle připomínek k ÚP)
Trasa-3 (Dle DÚR)
Trasa 3a (Dle DÚR + tunel)
Trasa 6 (alternativa 3)

Z celého "Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu" vyšla vítězně Trasa-3.
Je to sděleno kromě jiného větou:
Citace:
"Na základě těchto výpočtů lze konstatovat, že z posuzovaných staveb lze doporučit pouze variantu dle dokumentace DÚR, jejíž výsledné ukazatele ekonomické efektivity jsou ekonomicky příznivé. Ostatní varianty bohužel nevykazují příznivé výsledky".
Konec citace.
Ekonomické hodnocení doporučuje Trasu 3.

Na závěr ekonomického hodnocení je uveden odstavec:
Citace:
"Posuzované varianty v ekonomické analýze však vytvoří i další přínosy, které bohužel nelze v analýze zahrnout. Jedná se o přínosy, které nelze peněžně ohodnotit, nebo je obtížné je do výpočtu zahrnout.
Jedná se zejména o takové úpravy, které jsou vytvářeny jako preventivní opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, či urbanistické hodnoty daného území při realizaci dané varianty".
"Realizací variant dochází většinou ke zlepšení průjezdu některých částí města a vymístění zbytné dopravy mimo zastavěná území nebo obytné zóny. V případě tohoto projektu je největším problémem doprava nákladní, která je ve variantách bez projektu situována do zastavěných částí obcí s výskytem převážně rodinných domů, či do blízkosti školy. Tím se zvyšuje riziko dopravní nehody".

Konec citace

Co říci závěrem?
A. bod 2. s odstavci "a" a "b" (viz výše hned pod obrázkem Trasy-3) z "Vyhledávací studie" zůstávají v platnosti. A jejich obsah je vůči Trase 3 N E G A T I V N Í.

B. hodnocení efektivnosti je jeden pohled na věc, je naprostý nesmysl, že někdo (stát) může donutit město nedělat opravdový obchvat, pokud to město chce. A přeložka (trasa 3) je průtah městem, žádný obchvat. A to se všemi důsledky nejen na životní prostředí ale i další možnosti rozvoje města severním směrem (to je to urbanistické hledisko). Výsledek "Ekonomického hodnocení" je v určitém smyslu "zavádějící", t.j. vytváří dojem, že se ve prospěch skutečného obchvatu nedá nic dělat.

C. "Vyhledávací studie" a "Hodnocení ekonomické efektivnosti" jsou k dispozici na stránkách města v části "Referendum".
Trasa 4:
Trasa-4-B.2.4-alt-1 - Alternativní 1 - návrh vedení respektující napojení přeložky na stávající silnici I/14 ve směru na Náchod, blíže k zastavěnému území N. Města nad Metují.
Trasa 5:
Trasa-5-B.2.5-alt.2 - Alternativní 2 - návrh vedení trasy částečně respektující napojení silnice I/14 ve směru od Náchoda, vedeno okolo obcí Provodov a Šonov a vodní nádrže Rozkoš po východním břehu, u Nového Města nad Metují vedeno blíže k zástavbě.
Trasa 6:
Trasa-6-B.2.6 - Alternativní 3 - varianta jako kombinace variant "Brána k sousedům" a Alternativní 2, tzn. u Nového Města nad Metují vedeno dále od zástavby, následně vedeno po východním břehu vodní nádrže Rozkoš okolo obcí Provodov a Šonov.
Několik doplňujících informací z vyhledávací studie:Jindřich Buchal.

 
Vloženo 14.06.2018

ČLÁNEK č. 4 K TRANZITNÍ DOPRAVĚ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ.
(ZVEŘEJNĚNO V NOVOMĚSTSKÉM ZPRAVODAJI ČERVEN 2018 jako rozhovor s panem místostarostou.)
Vloženo 06.06.2018

Dne 6.6.2018 zveřejnilo město Nové Město nad Metují na svých stránkách
"Technickou a vyhledávací studii"
a
"Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu - I/14 Nové Město nad Metují, přeložka".
kterou nechalo v minulosti zpracovat.


Najdete ji na adrese:

http://www.novemestonm.cz/obcan/volby-a-referendum/mistni-referendum-2018/?more=4603#news4603

Jde o obsáhlý materiál, o jehož obdržení město informovalo na konci února 2017.
Nyní ho máme k dispozici veřejně přístupný.
V Novoměstském kurýru jsem na konci února 2017 (27.02.2017) uveřejnil zprávu města o obdržení výše uvedené studie s komentářem Novoměstského kurýra (viz níže na této stránce u data "Vloženo 27.02.2017").

Na to, co tehdy město zveřejnilo a jaký jsem k tomu uvedl komentář se můžete bez hledání podívat také zde:
VEDENÍ NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ ZVEŘEJNILO VÝSLEDEK "VYHLEDÁVACÍ STUDIE" PRO ŘEŠENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY PRO MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ


Poznámka:
Dnes (6.6.2018) se mi nepodařilo na uvedené stránce města otevřít "Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu." Předpokládám, že to je dočasná chyba.


Jindřich Buchal.

Vloženo 04.06.2018

V regionálních novinách ECHO č. 15 z 18.5.2018 byl uveřejněn následující článek:
Komentář Novoměstského kurýra:
Podtrhl jsem část, kterou považuji za stěžejní otázku. Sám jsem v Kurýru již dříve vyslovil názor, že silnice od Spů ke Krčínu by se měla stavět jako první část obchvatu (nebo přeložky pokud ji město prosadí). Vždy by to byla silnice I. třídy s potřebnými parametry. A po referendu by se mohlo pokračovat plnohodnotným obchvatem (jak my "obchvaťáci" doufáme), nebo (nedej Bůh) tou "nerozumnou" přeložkou. Kolik by to asi v dlouhodobějším horizontu ušetřilo peněz, kdyby se už dnes ten rekonstruovaný úsek silnice postavil s parametry silnice I. třídy?

Výše uvedený článek považuji za objektivní hodnocení situace. Bohužel, dnes jsou "kostky vrženy" a silná doprava bude zřejmě ještě docela dlouho jezdit po nevyhovující silnici, ale s novým povrchem.
Jindřich Buchal.

Vloženo 01.06.2018

Aktualizovaný leták, k přeložce I/14 vydaný ŘSD v lednu 2018


Komentář Novoměstského kurýra:

Možná je vhodné všimnout si několika skutečností:
1. 9.2.2018 požádalo ŘSD město NMNM o zrušení Územního řízení k přeložce I/14
2. 19.4.2018 schválilo Zastupitelstvo města jednohlasně nový územní plán, který obsahuje "Územní koridor" pro přeložku I/14 procházející městem.
3. Ve výše uvedeném letáku z ledena 2018 je zmíněno:

citace 1:

"V rámci další přípravy stavby byla 30. 6. 2016 zpracována nová studie vedení dopravy. Na základě jednání bylo u čtyř nejlépe hodnocených variant zpracováno hodnocení HDM-4 s tím, že pouze varianta DŮR plní eknomická kritéria."
Kritérium "ekonomické" je samozřejmě pro ŘSD nejdůležitější. Komise se skládala z 10 členů, z toho tři zástupci města NMNM. Jména nebyla zveřejněna (podle mé evidence). Přeložka je jediná hodnocená trasa procházející městem. Celou "vyhledávací studii" řídilo zřejmě ŘSD a tak není jisté, že hledisko občanů města NMNM bylo dostatečně zastoupeno a zahrnuto do hodnocení.


citace 2:
V roce 2017 bylo zpracováno vyhodnocení průchodnosti záměru stavby na ŽP. O další přípravě stavby bude rozhodnuto na základě výsledku vyhodnocení a případné aktualizaci hlukového posouzení a následného výsledku referenda.
Vyhodnocení průchodnosti stavby ve vztahu k ŽP nebylo zveřejněno, takže zůstává otázka, zda negativní hluková strudie pro přeložku I/14 stále platí nebo už ne.
Město NMNM v únoru 2017 slíbilo:
"...v letošním roce bude zpracována aktualizace hlukového posouzení varianty DÚR".
Nabízí se otázky - bylo zadáno?, komu?, kdy bude výsledek?, kdo zadal?

Protože ŘSD v letáku o případné aktualizaci "hlukové studie" mluví (viz výše), zůstáva asi ve hře. Proč o ní město při současné informační kampani před referendem dosud nemluvilo, je pro mě záhadou.


citace 3:
"Realizace této přeložky 1/14 nevyloučí ve výhledu přibližně 30 let uvažovat o "velkém obchvatu Nového Města nad Metují."

Toto ovšem je "vrchol" neserióznosti ŘSD. I neodborník musí poznat, že toto tvrzení je totální nesmysl. Všude kolem, blízko, ale i v celé republice, vznikly nebo vznikají obchvaty. My navíc žijeme v oblasti "okolí" Kvasin, kde právě řešení dopravy má větší "zelenou" i finanční zdroje pro rychlé řešení, než kdekoli jinde.
Problematiku boje přeložky s obchvatem sleduji od jara 2006. Vše podstatné najdete na těchto mých internetových stránkách. Nyní kolonka "Referendum". Kdyby vedení města tak tvrdošíjně po celou tu dobu nebránilo tu "přeložku", vedoucí městem, tak jsme už mohli být určitě nejméně těsně před realizací skutečného obchvatu. Ve všech městech v našem okolí to tak totiž je!!!

Prosím, vy, věrní čtenáři "Kurýra", sdělte těm, kteří hledají informace a chtějí být aktivní v řešení tranzitu v našem městě, ať se do té části Novoměstského kurýra - "Referendum" podívají. Garantuji objektivnost. Zveřejnil jsem vše, co jsem považoval za těch uplynulých více než 12 let za důležité. A v doplňování stále pokračuji. Ne vše se dozvíte od našeho města.

A mimochodem: zeptejte se těch, co budou v našem městě kandidovat v říjnových komunálních volbách, jaký je jejich názor na řešení tranzitní dopravy v našem městě. Ovšem názor nestačí. Jsou třeba konkrétní výsledky. Tedy plán co a kdy bude realizováno. Podívejte se, co slibovala dnes končící koalice před minulými volbami. A co konkrétního se, pokud jde o tranzitní dopravu, ve skutečnosti realizovalo.


Že nevíte kam se podívat? Usnadním vám to:A tak se můžeme těšit, jak hodně "konkretizované" sliby v této oblasti nám připraví ti, co se právě do podzimních voleb v našem městě připravují.

Jindřich Buchal.

Vloženo 06.05.2018

Na obchvatu Jaroměře závisí D11, zatím však nemá povolení ani pozemky

16. dubna 2018.
Kolaudace dálnice D11 k Jaroměři je podmíněná stavbou severního obchvatu tohoto města ležícího severně od Hradce Králové. To je nutnost, která je zakotvená v posudku vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Jenže zatímco D11 se má začít stavět za měsíc, na obchvat stát nemá povolení ani pozemky.

Příprava severního obchvatu, který má z Jaroměře odvést dopravu na Náchod, vázne. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má územní rozhodnutí už víc než rok - konkrétně od 29. března 2017 - přesto zatím nezačal ani výkup pozemků.

Kritizuje to například zastupitel Královéhradeckého kraje Martin Hanousek (Strana zelených):
"ŘSD mohlo dávno zanést trasu obchvatu do katastru nemovitostí a vykupovat pozemky. Místo toho, aby se řešily pozemky, už se rok vůbec nic neděje. Pak se bude řešit, že se někdo odvolal a obchvat se zase oddálí." Podle mluvčí ŘSD Niny Ledvinové se na obchvatu dělají přípravné práce - zajištění geometrického plánu, znaleckých smluv a návrhy kupních smluv.
"Pracujeme na získání stavebního povolení, předpokládáme, že ho získáme v roce 2019," sdělila Ledvinová a její kolega Jan Studecký věří, že obě stavby začnou sloužit ve stejnou dobu: "V současné době předpokládáme zprovoznění obou staveb ve stejném časovém horizontu. Kolaudace D11 Smiřice – Jaroměř po dokončení přeložky I/33."

Přitom dálnice má do Jaroměře vést podle generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy do konce roku 2020. Řekl to před týdnem při návštěvě vlády v Královéhradeckém kraji:
"Na stavbu úseku Smiřice Jaroměř máme dva a půl roku od chvíle, kdy se letos 15. května předá staveniště."
Jenže tomu, že už za dva a půl roku bude hotový i severní obchvat Jaroměře, nevěří Hanousek.
"Víme, že úsek D11 do Jaroměře se má začít stavět za měsíc, ale ŘSD dost neřeší obchvat Jaroměře. A tím nedodržují podmínku EIA. Podle mě tu závaznou podmínku nedodrží, postaví úsek Smiřice - Jaroměř, dají mu takzvané dočasné užívání, takže nebude zkolaudovaná," poznamenal.

Dálnice by Jaroměři od dopravy neulevila.
Na dotaz, jak by se doprava řešila v případě, že by dálnice byla u Jaroměře dřív, než bude hotový obchvat, pak odpovídá Studecký:
"Doprava od Hradce Králové na Náchod bude svedena na mimoúrovňovou křižovatku Jaroměř – jih (poslední sjezd před Jaroměří u Semonic - pozn. redakce) a odtud pojede přes Jaroměř po stávající trase I/33 na Náchod. Doprava od Hradce Králové směrem na Trutnov pojede až na konec úseku 1107 a na mimoúrovňové křižovatce Jaroměř – sever (u Hořenic) sjede novým přivaděčem na I/37, kde bude vhodným opatřením zajištěno dodržení směřování dopravy na Trutnov."

V tom případě, by však dálnice Jaroměři od dopravy neulevila. Části města by se alespoň vyhnula doprava směrem na Trutnov a Krkonoše.
"Zaplať pánbůh, že se začne dělat dálnice. A věřím tomu, že se podaří v dohledné době získat stavební povolení na obchvat a co nejrychleji ho postavit. Sjezd u Semonic vnímám jako dočasné řešení, než se podaří postavit obchvat Jaroměře," komentoval situaci jaroměřský starosta Jiří Klepsa (Volba pro město).
Navýšení dopravy po dostavbě dálnice do Jaroměře se ale obává Josef Jelínek, nezávislý starosta Heřmanic, tedy první obce směrem na Trutnov, před kterou bude zatím dálnice končit: "Nás se citelně dotkne zprovoznění dálnice do Jaroměře a otevření severního obchvatu města. Tím pak neúměrně stoupne doprava na dnešní silnici první třídy a obce na ní budou trpět."

Autor: Jiří Fremuth.

Zdroj:https://hradec.idnes.cz/stavba-dalnice-d11-hradec-jaromer-trutnov-obchvat-pozemky-pey-/hradec-zpravy.aspx?c=A180416_395561_hradec-zpravy_pos


Komentář Novoměstského kurýra:
Jak vidíte, ani v Jaroměři to nemají s obchvatem jednoduché. Ale oni mají už obchvat jistý. Mají "Územní rozhodnutí", mají podmínku v EIA a nyní bude následovat stavební povolení a stavba. Schválně, budeme sledovat, jak rychle to v Jaroměři půjde. Záleží na rychlosti výkupu pozemků. Příjezd na dálnici D11 od Náchoda je jistě hodně veliká priorita, když pomineme to, co je pro Jaroměř životně důležité, odstranění dnešního tranzitu přes město, který je už opravdu naprosto neúnosný.

A představte si, v našem městě tranzit přes město nijak moc nikoho nevzrušuje. Viz nový "Územní plán". Nebo se přece najdou lidé, kterým to vadí? Uvidíme, bude REFERENDUM.Jindřich Buchal.

Vloženo 06.05.2018

ČLÁNEK č. 3 K TRANZITNÍ DOPRAVĚ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ.
(ZVEŘEJNĚNO V NOVOMĚSTSKÉM ZPRAVODAJI KVĚTEN 2018 jako rozhovor s panem místostarostou.)
Vloženo 25.04.2018

Článek na webu iDnes - 24. dubna 2018.

Hlavní tah kolem Nového Města se opravuje, silnice se však nerozšíří.

Stavaři v dubnu začali opravovat důležitý tříkilometrový úsek silnice v Novém Městě nad Metují na Náchodsku. Byť je to krajská komunikace třetí třídy, fakticky zatím nahrazovala obchvat pro nákladní dopravu kolem centra Nového Města a jezdily po ní kamiony mířící do automobilky v Kvasinách. Uzavření tepny se nyní silně projevuje na objížďkách. Podle policie se hlavně v Jaroměři tvoří kolony. Velká část řidičů zase míří přes novoměstské historické náměstí, kde ve frontách čekají, než projedou úzkými výjezdy.

"Silný provoz na náměstí je hodně znát každé odpoledne, když se v automobilce střídají směny. Přitom jsme si tu už zvykli na určitou odlehlost a klid,"
poznamenal jeden z místních obchodníků.

Nejhorší situace bývá na náměstí v odpolední špičce od dvou hodin do půl čtvrté, kdy tudy projede až čtyři sta aut. Dopravu proto řídí strážníci, případně i dopravní policisté.

Kamiony jsou problém.
Za první den uzavírky městská policie odklonila z města pětatřicet kamionů a jejich řidičům rozdala pokuty za víc než 30 tisíc korun.
"Kamiony jsou problém. V naprosté většině nejsou zbloudilé, ale řídí je přestupkuchtiví řidiči. Městská policie v prvních dnech odkláněla maximum kamionů ještě před příjezdem do města, o to se snaží i v současnosti. Během dne i noci řidiči nerespektující objížďku dostávají pokuty. Situace se postupně lepší, snad i díky rozeslání informace o stavbě do logistických oddělení Škody Auto a jejích dodavatelů. Také si to řidiči kamionů řeknou mezi sebou,"
řekl místostarosta Nového Města Michal Beseda (Volba pro Nové Město).

Podle stanovené objížďky musí jet všichni motoristé od Náchoda přes Velkou Jesenici na Opočno, v opačném směru od Rychnova nad Kněžnou a Dobrušky do Opočna, Českého Meziříčí, Josefova, Jaroměře a dál na Náchod. Královéhradecký kraj dá za opravy silnice od Spů do Krčína 38 milionů korun. Silnice bude zavřena ještě nejméně pět měsíců. Místní občany však zaskočilo, že se při opravě nerozšíří, byť na ni kraj čerpá dotace pro průmyslovou zónu kolem automobilky. Když se na vyvýšené klikaté vozovce míjejí kamiony či autobusy, nebývá to nic příjemného ani při dodržení stanovené omezené rychlosti.
"Je škoda, že nedojde k rozšíření silnice, když už se to bude dělat. Takhle to dopravu o moc nevylepší. Mělo se to lépe připravit než se snažit utratit peníze za každou cenu,"
uvedl na facebookovém profilu města Václav Švarc.

Situaci musí řešit obchvat města.
Vláda před třemi lety slíbila peníze na veřejné stavby v okolí průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a kraj mezi ně zařadil i silnici u Spů. Její rozšíření se však neřešilo. Kraj to obhajuje tím, že to je silnice třetí třídy a její současné parametry vyhovují standardům pro tento typ vozovky.
"Komunikace v Novém Městě nad Metují nahrazuje silnici I/14, která v současné době prochází městem a průjezdu nákladních vozidel nevyhovuje. Dopravní situaci musí řešit obchvat města a odvedení dopravy mimo zastavěnou část,"
odkázal mluvčí Královéhradeckého kraje Michal Friček, že je to záležitost státu.


Opravovaná silnice vypadá jako obchvat města, ve skutečnosti vede hlavní tah na Náchod přes Spy a centrum města.

Vedení Nového Města kvituje, že silnice mezi Spy a Krčínem se po letech aspoň opraví. Přípravy na rozšíření stavby by totiž zabraly pět až sedm let navíc. Pokud se to podaří, přibude k nedávno opraveným krčínským silnicím další úsek.

"My jsme za Novoměšťáky i všechny řidiče rádi, že se silnice opraví. V rámci možností se narovnají zatáčky, udělají se pořádné krajnice a povrch silnice se postaví do tvaru střechy, takže kabiny kamionů a autobusů budou od sebe více odvráceny. Všechny tyto úpravy povedou k tomu, že silnice bude mnohem bezpečnější a doprava plynulejší,"
uvedl novoměstský starosta Petr Hable (Volba pro Nové Město).

Oceňuje, že se rozšíří podjezd pod viaduktem v Krčíně, takže zmizí kolony čekajících kamionů.
Na silnici stavaři v délce 2,8 kilometru položí nový asfaltobeton, šířkové a směrové poměry zůstanou stejné. Jsou navrženy autobusové zastávky s nástupní plochou, navazujícími přechody pro chodce a osvětlením.
Hotovo má být do konce srpna, ale Správa železniční dopravní cesty bude poté v Krčíně kvůli špatnému stavu opravovat dva mostní objekty. Oprava viaduktu se chystá zřejmě od 4. září a úplné dokončení silnice bude záležet na postupu prací na viaduktu. Podjezd se rozšíří na dva jízdní pruhy a oddělený prostor pro chodce a cyklisty, "myší díra" pro chodce zmizí.
Kdy vznikne pořádný obchvat pro nákladní dopravu kolem Nového Města, je zatím nejasné. Novoměstští budou na podzim v referendu vybírat mezi přeložkou, kterou léta připravovalo Ředitelství silnic a dálnic, a obchvatem navrhovaným aktivisty.
Zdroj:https://hradec.idnes.cz/nove-mesto-nad-metuji-silnice-spy-oprava-obchvatz-fv5-/hradec-zpravy.aspx?c=A180420_396550_hradec-zpravy_the


Komentář Novoměstského kurýra:
V minulém týdnu ve čtvrtek (19.4.2018) schválilo Zastupitelstvo města JEDNOMYSLNĚ nový Územní plán, ve kterém je vymezen "Koridor územní rezervy" pro přeložku silnice I/14 procházející městem. Ta počítá s využitím dnes opravované části slinice Krčín - Spy, samozřejmě s úpravami pro silnici I. třídy.

To, že tato varianta přeložky I/14 prochází městem a že byla v minulosti zveřejněna námitka týkající se překračování limitů hluku podél celé trasy této varianty přeložky a že v říjnu se má konat referendum, které tuto variantu přeložky může "zaseknout", nepovažovali zastupitelé zřejmě za problematické. V tomto smyslu nepadla jediná otázka. A tak v novém Územním plánu máme stále tuto problematickou přeložku a koridor pro skutečný obchvat dle studie Kraje v podkladu "Brána k sousedům" z roku 2012 tam samozřejmě v části vedoucí katastrem našeho města není - dílčí varianty viz předcházející části této stránky. A to příprava nové varianty Územního plánu trvala od roku 2010!!! (?) Takže nikdo nemůže říci, že nebyl čas vše důkladně zvážit a připravit. Jsme jediné město v širém okolí, které zatím VŮBEC nezačalo připravovat SKUTEČNÝ obchvat, vedoucí mimo město!!!


Jindřich Buchal.

Vloženo 19.04.2018

Zmocněnec přípravného výboru pro pořádání místního referenda v Novém Městě nad Metují
ing. Zilvar poslal dopis zastupitelům.


Podívejte se na jeho znění. Zastupitelstvo města se koná dnes odpoledne.

Vloženo 16.04.2018

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit nový Územní plán.

Podívejte se na záznam bodu 3.4 z Rady města č. 393.

3.4 Vydání nového Územního plánu města Nové Město nad Metují.
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 393- 16963/18, (uložen úkol číslo 23033).
RM doporučuje ZM vydání nového Územního plánu města Nové Město nad Metují.
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Identifikace:
Zdroj. dokum.: RM 393 - 3/4 - Flash Příloha: RM 393 - 3/4 - Flash
V souladu s ustanovením § 54 stavebního zákona OVRR jako pořizovatel předkládá ZM k vydání projednaný nový Územní plán Nové Město nad Metují. ZM vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou KHK nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem KÚ KHK.

K rozhodnutí:
Doporučit ZM vydání nového Územního plánu města Nové Město nad Metují.

Odůvodnění:
ZM schválilo pořízení nového Územního plánu usnesením č. ZM 65- 6456/10 ze dne 24.06.2010. Na základě toho bylo pořízeno a s dotčenými orgány, sousedními obcemi, KÚ KHK a veřejností projednáno Zadání územního plánu, které ZM schválilo usnesením č. ZM 76- 6704/11 ze dne 01.09.2011. Následně byl vybrán zpracovatel návrhu územního plánu - Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan - Agora studio a návrh se začal projednávat v listopadu 2012. Dne 13.12. 2012 se konalo společné jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi a KÚ KHK. Dne 13.12. 2012 se konalo první veřejné projednání a dne 20.12. 2017 opakované veřejné projednání. V průběhu celého procesu pořizování územního plánu pořizovatel ve spolupráci se samosprávou uskutečnil nad povinný zákonný rámec 6 veřejných besed s občany, 8 pracovních seminářů ZM a na webových stránkách byla průběžně aktualizována rubrika s informacemi o postupu pořizování územního plánu.

Vysvětlení:
Mgr. Adam Balcar referent Odbor výstavby a regionálního rozvoje.


Vloženo 06.04.2018

ČLÁNEK č. 2 K TRANZITNÍ DOPRAVĚ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ.
(ZVEŘEJNĚNO V NOVOMĚSTSKÉM ZPRAVODAJI DUBEN 2018 jako rozhovor s panem místostarostou.)


Vloženo 15.03.2018

V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU BUDOU MÍT OBCHVAT VEDOUCÍ MIMO MĚSTO.Komentář Novoměstského kurýra:
No tak se na to podívejte. Když to půjde dobře, budou mít v Rychnové nad Kněžnou OBCHVAT. Opravdový OBCHVAT!!! OBCHVAT vedoucí mimo město. Dokonce SNAD už v roce 2022. Neuvěřitelné!

A tak Nové Město nad Metují zůstane jako "solitér" v našem regionu, které dosud žádný obchvat nemá ani nepřipravuje. Neudělalo totiž k jeho realizaci ani krůček. Za celou dobu dvanácti let, kdy tuto problematiku na stránkách "Novoměstského kurýra" zaznamenávám, jenom plané řeči a argumenty. Zdravý rozum jako by se vytratil. Zatím co jinde věci řeší, tady se "argumentuje". Tady se "vyhledává". A výsledek? Žádný. Tady se hovoří o "mimořádně složitém terénu", o "dvěstěletém úsilí k nalezení té správné trasy", o "složitých problémech, které nemají jednoduchá řešení".

Jak vidíme na příkladu Rychnova, Solnice, Vamberka, České Skalice, Opočna, Častolovic, Jaroměře, Náchoda - všude se dopracovali nebo pracují k jasnému cíli - plnohodnotnému obchvatu. V Jaroměři dokonce uvažují hned o dvou obchvatech. Znovu opakuji - všichni směřují k jasnému cíli, kterým je OBCHVAT.

A na závěr si dovolím dodat:
myslím si, že to naše město nemělo nechat dojít tak daleko, že muselo být soudem donuceno ke konání referenda. Referendum není ten nejsprávnější nástroj pro rozhodnutí o řešení tranzitní dopravy. To mají řešit odborníci z městského úřadu ale určitě i ve spolupráci s odborníky externími. Ale důležité je, aby to byli "nestranní" interní i externí odborníci. Ti mají vypracovat co nejlepší - přísně objektivní - informaci pro občany (komunikace s občany formou besed k tématu je podle mě opravdu důležitá) a nakonec informaci pro zastupitelstvo, aby mohlo kvalifikovaně rozhodnout po maximálním vyjasnění všech nejasností. S vysokou odborností a s maximálním přihlédnutím k prospěchu OBČANŮ města.
V žádném případě nesmí být rozhodování ovlivněno politickými koaličními vazbami. Takové rozhodnutí nesmí být "politickým" rozhodnutím ale rozhodnutím přísně odborným a především to nejlepší pro občany. Ne například pro ŘSD, které může mít z pochopitelných důvodů (náklady) zájmy odlišné od zájmů občanů našeho města. A proto měla být i tzv. "vyhledávací studie" zpracována ne v režii ŘSD ale prostřednictvím nějaké "neutrální" instituce, např. vysoké školy. A vůbec i ten seznam "kandidátů" (jedna přeložka vedoucí městem a pět obchvatů vedoucích mimo město) mi připomíná to známé míchání "hrušek s jablky". I když i tu přeložku vedoucí městem, jak je vidět v případě našeho města, může někdo považovat za vhodnou trasu pro silnou "tranzitní dopravu", která městu nijak neslouží ale naopak mu škodí.

Jindřich Buchal.


Vloženo 11.03.2018

ČLÁNEK V NOVINÁCH "ECHO" č. 9/2018 K TRANZITNÍ DOPRAVĚ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ.
Vloženo 05.03.2018

ČLÁNEK č. 1 K TRANZITNÍ DOPRAVĚ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ.
(ZVEŘEJNĚNO V NOVOMĚSTSKÉM ZPRAVODAJI BŘEZEN 2018 jako rozhovor s panem místostarostou.)
Komentář Novoměstského kurýra:
Zaujala mě věta:
"Tranzitní doprava Nového Města nad Metují je totiž mimořádně složitý problém a to zejména s ohledem na tvar krajiny, ve které je naše město položeno".

To není tak docela pravda.
Nové Město nad Metují má opravdu vyjímečně pěknou polohu v krajině. Od západu se až k městu přibližuje relativně rovinatý až mírně zvlněný kraj který je ještě dozníváním polabské roviny, naopak na východní straně města se už objevuje nástup podhůří Orlických hor. Romantické poloze města přispívá významně i skalnatý ostroh s náměstím a Komenského ulicí, obtékaný řekou Metuje. Krajinu na této straně města také výrazně dotvářejí údolí podél čtyřech vodních toků - Metuje, Libchyňského potoka, Bohdašínského a Janovského potoka.
Vycházíme-li ovšem ze základního předpokladu, že tranzitní doprava má vést mimo město, nabízí se pro Nové Město nad Metují jen jediná možnost a tou je jihozápadní obchvat. A tam je přívětivý terén nijak významné složitosti pro stavbu silnice. Naopak. Například sousední Náchod je na tom z hlediska terénu pro obchvat podstatně hůř. A tam už chystají stavební povolení.
V našem případě je od Spů až k České Skalici prakticky všude jednoduchý, spíše rovinatý terén. Stejně tak za Šonov, Provodov. A pokud by se budoval "krátký" obchvat a to za Luštincem pod Vrchovinami nahoru na náchodskou silnici, zase se nejedná o nic složitého. Pouze silnice šikmo svahem nahoru. Takže o "mimořádné složitosti" nelze opravdu hovořit. Je to zbytečná dramatizace situace, snad se snahou omluvit to mnohaleté "přešlapování" na místě ve vztahu k řešení tranzitní dopravy v našem městě. Že budoucí obchvat musí překročit železnici, silnici a řeku Metuji není dnes z hlediska stavebního nijak významná komplikace.

Jindřich Buchal.


Vloženo 02.03.2018

PETIČNÍ VÝBOR POSLAL DOPISY ZASTUPITELŮM A STAROSTOVI NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ

Komentář Novoměstského kurýra:
Za povšimnutí stojí, kdo jak na minulém zastupitelstvu hlasoval. Konečně se ukazuje, že demagogická podpora přeložky vedoucí městem dostává trhliny.

Jindřich Buchal.

Vloženo 24.02.2018

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ A KOMENTÁŘ NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA

OTÁZKA V REFERENDU, NA KTEROU BUDEME ODPOVÍDAT
Nejdříve si vysvětleme, co znamená pojem "TRANZITNÍ DOPRAVA".
Je to jednoduché - je to doprava, která nekončí v Novém Městě nad Metují ale vede z místa před Novým Městem do místa za Novým Městem. A to z kterékoliv strany. Takže, je to doprava, která neslouží našemu městu ale někomu jinému. Položíme-li si otázku, jestli je pro město výhodné, se od takové dopravy distancovat, tak předpokládám, že každý rozumný člověk odpoví - ANO! Distancování znamená, že nestojíme o to, aby taková doprava procházela naším městem, protože městu škodí, protože způsobuje různé potíže.

Jednoduché, že. A teď si představte, že naše město už řadu let plánuje s plnou vážností (a zarputilostí) takovou dopravu vést přes naše město. Ne okolo, ale průjezdem - viz přeložka I/14. Nad Vrchovinami, pod Malecím, kolem nádraží, kolem Krčína a dál ke Spům. Mě osobně se to zdá naprosto nepochopitelné.
Smysluplné řešení se jmenuje OBCHVAT, který vede důsledně mimo město. ANO - OBCHVAT. Velké množství měst v Česku s pochopením významu OBCHVATU nemá problém a buď si ho už postavili, nebo ho staví, nebo jeho stavbu připravují. Protože vědí, co je prospěšné pro jejich občany, co je prospěšné pro jejich město.
U nás tomu tak není.
Tady se vede "žabomyší" dlouholetá válka za přeložku vedoucí městem. Ztrácí se drahocený čas. Sleduji tuto trapnou záležitost už 12 let. A věřte, jsem z toho velmi ale opravdu velmi smutný. Samozřejmě, obchvat bude, dříve nebo později. Ale co času už jsme ztratili. Nepochopitelné.
Dnes je situace taková, že na podzim letošního roku se bude konat REFERENDUM. Referendum, ve kterém občané budou mít možnost rozhodnout, zda chtějí obchvat vedoucí mimo město, nebo zda jim NEVADÍ ta smutně proslulá a dlouhodobě plánovaná přeložka I/14 vedoucí městem, na kterou ovšem naše město nedávno na základě požadavku ŘSD ukončilo územní řízení. Prý se bude čekat na REFERENDUM.

Na ZASTUPITELSTVU města dne 22.2.2018 se projednával dopis Petičního výboru, který prosadil to referendum, kde PETVYB žádal, aby město požádalo o promítnutí obchvatu do ZÚR Královéhradeckého kraje (Zásady územního rozvoje) . Jde o podklad dlouhodobé působnosti. Kdo tam své požadavky neprosadí nyní, bude muset čekat další řadu let do další aktualizace.

Pro vysvětlení uvádím:

Na stránkách Královéhradeckého kraje je uveřejněna následující informace:
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 4. 12. 2017 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Na základě toho Krajský úřad Královéhradeckého kraje zpracoval podle § 42 odst. 1 stavebního zákona Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018), kterou je povinen podle požadavku § 42 odst. 1 a 2 stavebního zákona doručit veřejnou vyhláškou a zveřejnit. Podle § 42 odst. 2 stavebního zákona může každý do 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky, tj. do 13. 3. 2018 uplatnit k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018) písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po výše uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Po projednání návrhu této zprávy o uplatňování bude návrh upraven podle výsledků projednání a předložen Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení podle § 42 odst. 3 stavebního zákona.

Poznámka NOVKUR:
V §42, odst. 2 a 3 jsou násleující informace:
(2) Krajský úřad doručí návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může každý k návrhu uplatnit písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
(3) Krajský úřad upraví návrh zprávy podle výsledků projednání a předloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace.


Na internetu lze jednoduše dohledat následující informaci:
"Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byly vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. září 2011 a nabyly účinnost dne 16. listopadu 2011. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území Královéhradeckého kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití a vymezují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy a koridory územních rezerv."

"Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje v nadmístních souvislostech území Královéhradeckého kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí Královéhradeckého kraje."

"Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území."Ze zvukového záznamu jednání k dopisu Petičního výboru z výše uvedeného Zastupitelstva lze zjistit, že diskuse byla nevalná a skromná.
Ale co je nepochopitelné:
Bylo zřejmé, že zastupitelé nejsou dostatečně informováni, co to ten ZÚR vlastně je. A odhlasovali pro usnesení, že se tam o nic žádat nebude - bylo jich 12, 8 se zdrželo, proti nebyl nikdo. Takhle vypadá rozhodování o strategických věcech v našem městě. Přitom stačí tak málo - mít zájem a předem se poučit, než budu rozhodovat. Obchvat tam v tom ZÚR už dávno měl být, protože je jisté, že NMNM bez obchvatu nemůže v budoucnosti existovat. A kraj ten obchvat nakreslil v podkladu "Brána k sousedům" už v roce 2012.
A přiznám se, tzv. "vyhledávací studii" považuji za "brakovou" literaturu vydanou v režii ŘSD. Je to opravdu naše město, které musí říci jaký obchvat chce a ne si nechat vnucovat něco od ŘSD. Opravdu, zájem ŘSD může - a zřejmě je - jiný než to nejlepší řešení pro občany našeho města.

Na zastupitelstvu bylo řečeno, že se počká na referendum. A dokonce tam bylo řečeno, že "výsledek referenda je právně nevymožitelný"!!! (Řekl to představitel města s odvoláním na nějaké soudní rozhodnutí, na zvukovém záznamu není jmenován), nenašel se nikdo z přítomných, kdo by oponoval. Po pravdě řečeno, vůbec nechápu, proč při této příležitosti představitel města toto vůbec vyslovil. A nechci domýšlet, co tím možná chěl naznačit.

Dovolím si oponovat:

Podíváte-li se na pravidla pro referendum, které jsem uveřejnil zde:
pravidla pro referendum

Dozvíte se:
"Výsledek referenda je pak závazný (pokud bylo platné, pozn. NOVKUR), což v praxi znamená, že se jím zastupitelstvo obce musí řídit a nesmí v dané otázce rozhodnout jinak".
A také:
"Zákon přímo nestanoví postup obrany, pokud obec výsledek referenda nerespektuje. V úvahu však přichází žaloba na nezákonný zásah ke krajskému soudu".

A ještě jednou §49 Zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu:
Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce, zastupitelstvo statutárního města a orgány obce a statutárního města závazné.


Takže - smutné povzdechnutí. Co takhle nějaké školeníčko?


A nyní se podívejme na otázku, která nás čeká v referendu:

Otázka pro referendum:
"Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD - pod Malecím - nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádaly u příslušných organizací ukončení prací na realizaci stavby přeložky 1/14 a v souladu se zákonnými postupy prosazovaly v městských, krajských i celostátních dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma . Nahořany?"


Je pravda, otázka je zbytečně složitá. Ale už je, takže s tím nic nenaděláme.

Není pravda, že ji lidé nemusí pochopit.
Odpoví.li občan "ANO", znamená to, že je pro obchvat mimo město.

Odpoví-li občan "NE", znamená to, že je pro přeložku I/14 vedoucí městem.

Takže žádná věda!A na závěr si dovolím poznámku:
To, že se 8 zastupitelů zdrželo hlasovat pro příslušné usnesení na posledním zastupitelstvu podle mě signalizuje, že podíl těch zastupitelů, kteří mají nějakou pochybnost se zvětšuje. Je to jistě povzbudivá zpráva pro budoucnost - doufejme. A to informovanost hlasujících o problému a všech důsledcích a souvislostech, byla zřejmě opravdu mizerná. Ovšem stále to není proti a stále to není většina. A po blížících se volbách v říjnu bude asi všechno jinak. Ale jak? To bude záležet na nás, na voličích, komu dáme náš hlas. A měli bychom se ptát, co si garnitura, která bude usilovat o vládu v našem městě, myslí o obchvatu a jeho prosazení místo přeložky vedoucí městem.
A nestačí dát si do volebního programu "usilování o řešení tranzitní dopravy". To tam členové současné vládnoucí koalice měli před čtyřmi lety a do dneška nevyřešili vůbec nic!A úplně na závěr předkládám pro připomenutí obrázek řešení obchvatu v podkladu Královéhradeckého kraje
"Brána k sousedům" z roku 2012

To je ten cíl, ke kterému bychom se měli podle mého názoru ubírat. Proč? Protože navazuje na obchvat České Skalice a má nejbližší přístupnost k dálnici D11 která bude zanedlouho přivedena do Jaroměře a bude z ní odbočovat obchvat Jaroměře napojující se na obchvat České Sklalice. A navrhuje to Hradec, tak proč by to nedali do ZÚR a nadále i podporovali? Ovšem naše město s tímto řešením vyslovilo v roce 2012 nesouhlas.
Pro Nové Město existuje možnost etapového řešení odbočkou z první části níže zobrazeného obchvatu za Luštinec a pod Vrchovinami nahoru na stávající náchodskou silnici. Toto řešení by prakticky zůstalo v katastru NMNM a bylo by dobrým přístupem na obchvat Náchoda. A s relativně rychlou možností realizace za přijatelné peníze. A zbytek níže zobrazeného obchvatu k České Skalici by se mohl kdykoliv později dodělat. A Nové Město by mohlo mít v relativně krátké době OPRAVDOVÝ OBCHVAT!
Jak jednoduché.
Jindřich Buchal.

Vloženo 21.02.2018

PETIČNÍ VÝBOR POSLAL VÝZVU VŠEM ZASTUPITELŮM NAŠEHO MĚSTA
Komentář Novoměstského kurýra:
Nejbližší Zastupitelstvo našeho města zasedá zítra, t.j. 22.2.2018.
Z každého Zastupitelstva zveřejňuje město zápis ale i zvukový záznam. A tak se může jednoduše každý občan přesvědčit, který ze zastupitelů bude na tento požadavek Petičního výboru reagovat.
Myslíte, že se někdo takový najde? Snad tam přece musí být i ti zastupitelé, co ZASTUPUJÍ také ty občany - cca 1600 lidí - co podepsali petici "Za obchvat".
Uvidíme.
Jindřich Buchal.

Vloženo 09.02.2018

Nové Město nad Metují ukončilo územní řízení k přeložce I/14Následuje seznam dotčených pozemků.Následuje seznam dotčených subjektů.

Komentář Novoměstského kurýra:
Takže co to vlastně v praxi znamená? Propadla se konečně přeložka do propadliště dějin?

Doufejme, že nám to vedení města co nejdříve přeloží do jazyka srozumitelného pro všechny občany města.
Co asi vedlo ŘSD k požadavku na ukončení Územního řízení k přeložce I/14?
Jak bude město dále postupovat v řešení tranzitní dopravy, když pro skutečný obchvat zatím neudělalo vůbec nic?
Přepracuje pan Kaplan konečně Územní plán a zakomponuje tam skutečný obchvat?


Je docela zajímavé, že dne 6.2.2018 byl v Náchodském deníku uveřejněn následující článek:

Kudy vést cestu plánují už skoro dvě století.
Nové Město nad Metují - Už bezmála dvě století trápí Novoměstské otázka dopravy přes město. V letošním roce toto téma opět intenzivněji ožije a vše vyvrcholí podzimním referendem, jehož konání před necelými třemi roky nařídily soudy.

Aby obyvatelé města měli dostatek informací a nemuseli na poslední chvíli tápat v tom, jestli svým "ano" či "ne" podpoří realizaci stavby přeložky I/14, kterou podporuje stát, nebo se přikloní k obchvatu kolem Nahořan, jak o ni usiluje petiční výbor, připravuje radnice do městského zpravodaje seriál, který situaci rozebere z různých pohledů.

"Počínaje březnovým vydáním Novoměstského zpravodaje, připravujeme informační materiál, který v několika dalších číslech provede čtenáře historií plánování průtahu, přeložky či obchvatu, popíše podrobně vývoj za několik posledních let, pokusí se vysvětlit současný stav a možné budoucí varianty,"
říká místostarosta Michal Beseda, že chtějí obyvatelům poskytnout odpovědi na otázky a okolnosti s referendem spjaté.

"Aby to mělo nějakou logiku, tak začneme obdobím kolem roku 1826, kdy sem přijela plánovací komise, aby naplánoval cestu od Dobrušky přes Nové Město nad Metují do Náchoda,"
připomněl místostarosta, že první návrhy, kudy by trasy měly vést vznikly už mezi roky 1820 – 1830.

"Už skoro dvě století se plánuje, kudy dopravu vést. Vznikly nejrůznější varianty, které nám z dnešního pohledu připadají neuvěřitelné. Na jedné z nich údolí pod novoměstským zámkem přetíná ohromný železobetonový most a silnice vede těsně vedle zámku. Takhle se uvažovalo zhruba před sto lety. Dnes to je pro nás naprosto nepředstavitelné,"
uzavřel místostarosta Beseda.

Autor: Jiří Špreňar., 6.2.2018, zdroj: https://nachodsky.denik.cz

Snad jenom si dovolím dodat:
To konstatování o "trápení dopravou v Novém Městě nad Metují celá dvě století" je docela úsměvné.
A nemohu si odpustit: v článku jsme se dozvěděli, o co usiluje stát i o co usiluje "Petiční výbor". Ale o tom, o co usiluje naše město pro své občany - ani slovo.

Nechme se překvapit, co se objeví v tom "Novoměstském zpravodaji".

Jindřich Buchal.


Vloženo 22.01.2018

Otázka a odpověď na stránkách Nového Města nad Metují
ze dne 15.1.2018:

Dobrý den, rád bych se zeptal, kdy se mají zhotovovat podjezdy pod železniční tratí v ulicích Dobrušská a Havlíčkova, a tudíž kdy bude traťová výluka mezi Novým Městem nad Metují a Bohuslavicemi nad Metují. Jak to celé má dlouho trvat a kudy povedou objízdné trasy pro dopravu, ale také i pro chodce
.
Předem děkuji za odpověď. (Vloženo 15. 1. 2018)

Vážený pane Kňourku,
děkujeme Vám za Váš dotaz. U investora akce - Správy železniční a dopravní cesty, a.s. (dále jen "SŽDC") - jsme zjistili následující informace:

1. Výluka železniční dopravy je plánována ode dne 05.09.2018 do dne 04.12.2018.

2. Podjezd v ul. Havlíčkova
Stavební práce v ul. Havlíčkova budou probíhat ode dne 20.08.2018 do dne 04.12.2018. Objízdná trasa pro automobily i pro chodce bude ulicemi Náchodská, Gen. Klapálka a Nádražní. Možný průchod pod mostem bude záležet na průběhu stavby. Město ve spolupráci se SŽDC projednává dalších možné cesty pro pěší (např. přes nádraží do ul. V Zátiší).

3. Podjezd v ul. Dobrušská
Začátek prací bude nejspíše v srpnu 2018 po dokončení opravy vozovky na trase Spy - Krčín. Konec stavby souvisí s plánovanou výlukou, je tedy potřeba vše stihnout do dne 04.12.2018. V současné době je stavba ve fázi projektování a povolování. Objízdná trasa a uzavírka silnice III/30821 bude převzata ze stavby "Rekonstrukce komunikace Spy - Krčín", povede od Dobrušky směrem na Jaroměř. Osobní vozidla budou moci projet centrem města přes Husovo náměstí. Trasy pro pěší nejsou doposud projednány.

O dalším vývoji budeme občany informovat v Novoměstském zpravodaji, na městských webových stránkách a facebookovém profilu.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 22. 1. 2018


Komentář Novoměstského kurýra:

Citce z informace pana starosty v Novoměstském zpravodaji č. 1/2018:
Cituji:
Zlepšování stavu místních komunikací a chodníků je pro nás jednou z velkých priorit i v roce 2018. Mělo by konečně dojít na rekonstrukci silnice Krčín - Spy, dále se bude kompletně opravovat ulice 1. máje z krčínského Žižkova náměstí ke křižovatce u Papežů a komunikace od AMMANNU do Vrchovin. Koncem srpna začnou přípravné práce na rozšíření podjezdu v Havlíčkově ulici a takzvané "Myší díry" v Dobrušské ulici.

Citace z informace o "Plánovaných opravách silnic v letech 2018 - 2020" zveřejněné na stránkách města 17.2. 2017:
Cituji:
"Zásadní stavbou, ovlivňující další opravy a rekonstrukce, bude rozšíření železničního viaduktu v Havlíčkově ulici na standardní dvouproudou silnici s chodníkem a travnatým pruhem. Rozšíření musí proběhnout během výluky provozu na železnici, výstavba nového mostu je plánována na srpen-listopad 2018. Na jaře následujícího roku (duben-červen 2019) pod ním Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje vybuduje novou silnici, která bude součástí nově rekonstruované silnice č. 285 od Rychty v Novém Městě nad Metují po křižovatku Na Špici v Jaroměři.
Přestože se vedení města snaží, aby všechny dohody o plánovaných opravách a dopravních stavbách byly skutečně provedeny, je stále ve hře mnoho neznámých, které bohužel mohou některé stavební akce ohrozit. Záleží samozřejmě na tom, kolik peněz na opravy cest uvolní příslušná ministerstva, kolik peněz v dalších letech uvolní kraj. Přehled plánovaných oprav je tedy následující:

Rok 2018:
- Oprava silnice most u Ammannu – Vrchoviny
- Oprava ulice 1. máje (křižovatka U Papežů – Žižkovo náměstí)
- Nový železniční viadukt v Havlíčkově ulici
- Kompletní vybudování nového Rezeckého mostu a oprava ulice Na Hradčanech

Rok 2019:
- Rekonstrukce silnice č. 285 v úseku Rychta – křižovatka u bývalého Klubu
- Výstavba podjezdu pod novým viaduktem a oprava Havlíčkovy ulice
- Oprava silnice 308 (náměstí v Krčíně – kostel v Bohuslavicích)

Rok 2020:
- Výstavba nového podjezdu pod tratí v Dobrušské ulici (tj. náhrada Myší díry regulérní dvouproudou silnicí)"


Konec citace.


Novoměstský kurýr k tomu dodává:

Z výše uvedných informací vyplývá, že ještě v únoru 2017 město předpokládalo, že tunel v dobrušské ulici se bude řešit v roce 2020. Tehdy (únor 2017) již byla připravená oprava silnice Spy - Krčín (měla být zahájena v červnu), ale z důvodu problému s výběrovým řízením byla nakonec stavba odložena na rok 2018. Samozřejmě se nabízí otázka, proč už pro původní opravu této trasy naše město nepožadovalo realizaci přestavby tunelu pod železnicí v rámci jedné stavby. A v rámci jednoho rozsáhlého přerušení dopravy na železnici i na silnici. Tehdy ještě bylo relativně podstatně víc času než dnes, když pomineme, že požadavek na současnou přestavbu tunelu měl být uplatněn už při zahájení přípravy stavby silnice Spy - Krčín.
A nyní pan Pozděna v odpovědi města občanovi (viz výše) slibuje současné provedení v letošním roce. Posuďte sami, jak reálná je tato informace. A tak nás s vysokou pravděpodobností čeká dlohodobé dvojité omezení dopravy jak na silnicích tak na železnici. Jednou při realizaci podjezdu v Havlíčkově ulici (letos, pokud to dopadne), jednou při opravě "myší díry" v Dobrušské ulici v dosud (podle mě) neznámém termínu. Slibovaný letošní termín rekonstrukce tunelu se mi jeví jako naprosto nereálný (projekt, peníze, projednání, výběrové řízení,...).
Ovšem, musím připustit, že jsem možná přehnaný pesimista. Že se mýlím. Určitě nemám zdaleka všechny informace. Rád bych se mýlil.Dne 25. 1. 2018 zveřejnilo město následující tiskovou zprávu:

Plánované opravy silnic a chodníků v Novém Městě nad Metují v roce 2018.

V letošním roce čeká Nové Město nad Metují nebývalé množství rekonstrukcí silnic a chodníků. Na straně jedné opravy do budoucna přinesou vyšší komfort jízdy a chůze po novoměstských komunikacích. Současně však bude řidiče i chodce trápit několik uzavírek.

S opravami silnic by se mělo začít v závislosti na počasí nejpozději 1. dubna a veškeré stavební práce budou dokončeny do konce roku 2018. Jako první se začne opravovat silnice Krčín - Spy, která nemohla být realizována v roce 2017 kvůli průtahům odvolacího řízení. Zhruba v polovině dubna se začne s opravou silnice v ulici 1. máje – od Žižkova náměstí po křižovatku u Papežů. Ve stejné době bude probíhat také rekonstrukce silnice od mostu u AMMANNu do Vrchovin a v květnu by měla začít oprava Rezeckého mostu a rekonstrukce silnice a chodníku Na Hradčanech směrem na Jestřebí. Po dobu výluky dopravy na železniční trati od 4. 9. do 5. 12. 2018 se bude pracovat nejen na železnici, kde dojde i k rozšíření obou stávajících podjezdů z jednoho na dva jízdní pruhy s doplněním chodníku. Jedná se o viadukt v Havlíčkově ulici a o tzv. "Myší díru" v Krčíně v ulici Dobrušská.

Na jaře bude dokončena oprava silnice v Johnově ulici a oprava chodníku v ulici Boženy Němcové. Stavební firma opraví levý chodník v ulici T. G. M. od kruhového objezdu k restauraci Stop. Tato akce byla naplánována již na rok 2017, kvůli nedostatku stavebních kapacit se však uskuteční až letos. Navázat by měly opravy chodníků v krčínských ulicích Na Strážnici, 1. máje a Dobrušská.
"Letošní rok bude pro řidiče i občany našeho města náročnější kvůli plánovaným opravám. Prosíme proto všechny o trpělivost a shovívavost po nutnou dobu rekonstrukcí. Společně s investory a stavebními firmami již v současné době hledáme možnosti, jak nutné uzavírky a omezení zkrátit na co nejkratší dobu. Odměnou nám všem by měl být kompletně opravený průjezd městem a lepší průjezdnost obou viaduktů, které v současné době dopravu zdržují," uvedl místostarosta.

Michal Beseda dodává:
"Peníze na všechny akce jsou připraveny. Možné komplikace však mohou přijít ze strany mimořádně komplikovaných zákonů a vyhlášek, které například vloni zabránily uskutečnění opravy silnice ze Spů do Krčína."


K tomu dodávám:
Obdivuhodný výčet akcí. Přeji si, jistě jako občané tohoto města, aby se vše povedlo podle plánu.
Jak je vidět, s těmi podjezdy se letos počítá. Doufejme, že to dopadne. S tou "myší dírou" by to byl "husarský kousek".
Podívejte se na mapu a fotografie současného stavu obou podjezdů:Na realizaci "předělání" podjezdů je čas od 9. září 2018 do 5. prosince 2018. Šibeniční termín.

Jak je vidět na obrázcích, podjezd v Havlíčkově ulici je "jednoduchý" případ. Sejme se horní část železnice, upraví se podpěry do potřebné šířky a položí se delší část železnice. Tak nějak to asi bude (viz Vrchoviny).

Ale ta "myší díra" to je na první pohled podstatně složitější případ. Tady se stavařům nechci míchat do řemesla. Nechme se překvapit.

Jindřich Buchal.31.1.2018 se na městských stránkách objevila následující komunikace v rubrice DOTAZY:
Níže jsem četl příspěvek a odpověď na dotaz, jak dlouho budou trvat objízdné trasy z důvodu oprav mostů v Krčíně. Odpověď "Začátek prací bude nejspíše v srpnu 2018 po dokončení opravy vozovky na trase Spy - Krčín. Konec stavby souvisí s plánovanou výlukou, je tedy potřeba vše stihnout do dne 04.12.2018. Proč není stavba rozšíření podjezdu provedena a plánována kontinuálně s opravou silnice a tedy i s uzavírkou? Vždyť opravy silnice mezi obcí Spy a Krčínem byly o rok odloženy a bylo snad dost času na přípravu stavby rozšíření mostu. Zase budou obtěžovat obec Spy průjezdy aut až do prosince, přitom to mohlo být maximálně do srpna 2018.
(Vloženo 29. 1. 2018)

Vážený pane Macku,
těch důvodů je více. Kromě zcela zásadního faktu, že podjezd je možné rozšiřovat pouze po dobu výluky na železnici, je dalším z nich například skutečnost, že zhotovitel viaduktu potřebuje mít zajištěnou dopravu po již hotové silnici, která je pro rozšíření viaduktu klíčová. Správa železniční a dopravní cesty, a.s., Centrum investic, rozvoje a inovací, Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. rozsah prací, technologické postupy a termíny koordinovaně plánují v návaznosti na připravované opravy dalších silnic, mostů a chodníků ve městě.
Rekonstrukce 3 km silnice a zbudování nového železničního mostu s umožněním 2 měsíční objízdné trasy z důvodu dalších staveb, skutečně vyžaduje využití celé stavební sezony až do zimy.
Věřte nám, že pečlivě zvažujeme všechny možné varianty a možnosti tak, aby se všechny plánované stavby uskutečnily a zároveň došlo k co nejmenšímu zatížení všech obyvatel našeho města.
S pozdravem
Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 30. 1. 2018


Vloženo 14.01.2018

V novinách ECHO číslo 1 vyšel dne 12. ledna 2018 následující článek:Přežije "město růží"?
V Echu z 8. prosince 2017 pozval Přípravný výbor na pořádání místního referenda (PVMR) na veřejné projednávání územního plánu. Podle následné hysterické reakce radnice (též publikované v Echu) se dala očekávat zajímavá debata, která proběhla 20. prosince a byla, i přes vrcholící přípravu na období Vánoc, poměrně hojně navštívená.

V tomto čase adventního rozjímání jsme se dozvěděli o práci architekta Kaplana, který sedne nad mapu Nového Města a bez ohledu na žitou každodennost i majitele pozemků načrtne své vizionářské představy, neboť ta konkrétní místa mají prý "vyšší potenciál". A ty, občane, sleduj bedlivě kroky radnice, neboť pokud se zavčasu neozveš, z tvého sadu se stane veřejná zeleň a z tvé fabriky místo pro občanskou vybavenost. Vše je v pořádku, zákon to umožňuje!!

Ale já se ptám, je toto všeobecně prospěšné spravování věcí veřejných? Aby nás radní nutili sledovat jejich vrtochy a doslova hlídat svůj majetek před jejich "plány"? Psát námitky, navštěvovat starostu – jak jsme byli vyzváni – a doprošovat se "vrchnosti"?

Svou práci za naše daně by zastupitelé měli dokazovat řešením "malých" problémů a ne svými na zdejší poměry megalomanskými plány. Budeme například čekat, až se všechny chodníky do hloubky vybagrují místo toho, aby na vypadané kostky naproti kinu nastoupil jeden muž a spravil je aspoň s obvyklou dvouletou zárukou? U nás se přestavuje město pro auta, narůstá počet parkovacích míst, ale dnešní trendy jsou už jinde. Vytvářet město pro lidi, citlivě rekonstruovat a vytvářet nová místa pro setkávání v dnešní uspěchané a neosobní době. Místa, kde se může člověk zastavit a potěšit se pohledem na květiny a proudící vodu. Že to jde, vidíme v nejbližších sousedních městech. Naše "město růží" je definitivně pryč, tak snad aspoň "Český Betlém" přežije.
Štěpánka Matějů.

Komentář Novoměstského kurýra:
V textu výše jsem si dovolil zdůraznit tři pasáže. Do jaké míry jsou objektivní posuďte sami ze svých vlastních zkušeností.
Pokud jde o článek, je to další projev nespokojenosti s děním v našem městě v souvislosti s "Územním plánem" a jeho tvorbou. Jakým podrážděným článkem bude zase město reagovat v následujícím Echu? Zdá se, že opravdu způsob komunikace města s občany má nějakou chybu.
Jak známo a jak je dlouhodobě vidět na těchto mých stránkách, pokud jde o přeložku I/14, já se dloudobě a trvale snažím evidovat dění kolem snahy nahradit tuto přeložku, která prochází městem plnohodnotným obchvatem. Nejen eviduji toto dění ale předkládám i argumenty pro obchvat. To ze strany města je dosud naprosto ignorováno. Stále prosazuje přeložku vedoucí městem a to s plnou podporou pana Kaplana, architekta, který tvoří náš Územní plán. Kterého si naše město najalo. Ten dokonce jednou na besedě v kině prohlásil, že do Územního plánu s plnohodnotným obchvatem by nešel. To si můžete najít někde v minulém textu těchto mých stránek.

Takže od pana Kaplana nelze očekávat, že by v Územním plánu navrhl alespoň územní rezervu pro budoucí obchvat. A naše město, které ho platí, to na něm zřejmě nikdy nechtělo a ani dnes nechce.
A tak nezbývá než počkat na ty letošní podzimní volby do městských samospráv a referendum k prosazení obchvatu, které se při té příležitosti bude v našem městě konat.

Ve volbách i v referendu budeme rozhodovat my, občané tohoto města. Jak rozhodneme, takové to bude.

Doufám, že se dočkáme nejen rozhodnutí o plnohodnotném obchvatu ale i výměny vedení našeho města.

Jindřich Buchal.

Vloženo 16.12.2017

V novinách ECHO číslo 36 vyšel dne 15. prosince 2017 následující článek:Komentář Novoměstského kurýra:
Tentokrát jenom stručně:
Zmínka o možné korupci se v minulosti objevila už několikrát. I trestní oznámení už bylo zvažováno. Zatím se k tomu (pokud vím) nikdo neodhodlal.
Zajímavá se mi jeví zmínka ve výše uvedeném článku o "kompetentnosti Zastupitelstava Královéhradeckého kraje" k řešení tranzitní dopravy pro naše město. Bylo by dobré vědět, jaké požadavky na to Krajské zastupitelstvo z našeho města do dneška ohledně zřízení plnohodnotného obchvatu odešly.

A jestě jedna drobnost:

formulace v článku - cituji:
"Schválení tranzitní dopravy procházející přes Nové Město nad Metují, které by zasahovalo do území okolních obcí..."
snad není správná formulace? Správné by asi bylo:
"Schválení tranzitní dopravy vedoucí mimo Nové Město nad Metují, které by zasahovalo do území okolních obcí..."

Ale to je jen drobná připomínka na adresu autora článku.


Jindřich Buchal.

Vloženo 10.12.2017

V novinách ECHO číslo 35 vyšel dne 8. prosince 2017 následující článek:Komentář Novoměstského kurýra:
Jak je vidět, vedení našeho města jde tvrdě a systematicky za svým vysněným cílem - přeložkou I/14, kterou přes všechny problémy a námitky, které se v průběhu let vyskytly, stále prosazuje. Viz tyto stránky, které už skoro dvanáct let tuto problematiku sledují a kde ten, koho to zajímá, najde všechny informace.
A tak jediný, kdo tuto věc může změnit jsou občané. Pokud se do referenda, které se má konat v říjnu 2018, nic nezmění, tak snad poslední příležitostí bude to referendum. Ale určitě ku prospěchu opravdového obchvatu poslouží i průběžné námitky při všech příležitostech proti přeložce od těch občanů, kteří se zajímají o budoucnost našeho města a kterým je jasné, co je dlouhodobě z hlediska tranzitní dopravy pro občany lepší. Určitě to je plnohodnotný obchvat a ne průtah městem, kterým stále plánovaná přeložka I/14 zcela jednoznačně je.
I to předvánoční veřejné projednávání Územního plánu je tou příležitostí k vyjádření názoru.


Jindřich Buchal.

Vloženo 22.11.2017

Dne 16.11.2017 vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Rozhodnutí o zrušení USNESENÍ Nového Města nad Metují ze dne 4.1.2016
.

Dne 4.1.2016 vydalo město Nové Město nad Metují následující usnesení:
(zde uveden výběr z tohoto Usnesení)

USNESENÍ.
Výroková část:
Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 64 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti žadatele podané dne 21.12.2015

přerušuje

územní řízení zahájené podáním žádosti dne 28.7.2008 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Silnice I/14 Nové Město nad Metují - přeložka Nové Město nad Metují, Vrchoviny, Nové Město nad Metují, Krčín, Spy na pozemcích...

Poznámka NOVKUR:
následuje seznam dotčených pozemků a USNESENÍ dále pokračuje:

... kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 zastoupené firmou PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668, 147 54 Praha 4

(dále jen "žadatel"), a to do 31.12.2018.

V tomto termínu bude doplněna žádost o tyto údaje a podklady:
1. Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje
2. Příslušné opatření odboru životního prostředí Městského úřadu v Novém Městě nad Metují, jako příslušného vodoprávního úřadu, z hlediska umístění stavby v ochranném pásmu vodního zdroje
3. Aktualizovaná nebo nová vyjádření a stanoviska, jimž skončila platnost

Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Odůvodnění:
Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Dne 28.5.2013 bylo pod č.j. 1067/2008/Št, ÚR-1523 vydáno v pořadí třetí rozhodnutí ve věci umístění předmětné stavby. Toto rozhodnutí bylo následně zrušeno rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu č.j. 16598/UP/2013/Sv ze dne 25.3.2014. Na podkladě rozhodnutí odvolacího orgánu stavební úřad dne 24.6.214 vyzval žadatele k doplnění žádosti do 31.12.2015 a současně rozhodl o přerušení řízení. Dne 21.12.2015 stavební úřad obdržel žádost zástupce stavebníka o prodloužení lhůty k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí. Stavební úřad celou žádost posoudil stejně jako důvody uvedené žadatelem a územní řízení dále přerušil na dobu nezbytně nutnou s přihlédnutím k návrhu stavebníka v souladu s ustanovením §64 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poznámka NOVKUR:
následuje poučení účastníků.Dne 16.11.2017 vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje následující Rozhodnutí:
(zde uveden výběr z tohoto rozhodnutí)

ROZHODNUTÍ
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, který je příslušným správním orgánem podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s § 13 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), o odvolání Ing. Václava Zilvara, bytem Kaštánky 1444, 549 01 Nové Město nad Metují ze dne 29.01.2016 a o odvolání Jiřího Šrámka, nar. 27.05.1964, bytem Vrchoviny 15, Nové Město nad Metují ze dne 03.02.2016.
Předmětná odvolání směřují proti usnesení sp.zn.: Výst. 1067/2008/Št, č.j.: NMNM/11951/2015/OVRR/StL Městského úřadu Nové Město nad Metují, odboru výstavby a regionálního rozvoje, ze dne 04.01.2016, který je podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona příslušným obecným stavebním úřadem. Tímto usnesením bylo podle § 64 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") na žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, zastoupené PRAGOPROJEKT a.s., IČ: 452 72 387, se sídlem K Ryšánce 1668, 147 54 Praha 4 ze dne 21.12.2015 přerušeno územní řízení, které bylo zahájeno dne 28.07.2008 podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Silnice I/14 Nové Město nad Metují – přeložka Nové Město nad Metují, Vrchoviny, Nové Město nad Metují, Krčín, Spy" na pozemcích...

Poznámka NOVKUR:
následuje seznam dotčených pozemků a USNESENÍ dále pokračuje:

...Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odbor územního plánování a stavebního řádu, který je příslušným odvolacím orgánem podle § 89 odst. 1 správního řádu v souvislosti s § 178 odst. 2 správního řádu, přezkoumal napadené usnesení podle § 89 odst. 2 správního řádu a podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu usnesení sp.zn.: Výst. 1067/2008/Št, č.j.: NMNM/11951/2015/OVRR/StL Městského úřadu Nové Město nad Metují, odboru výstavby a regionálního rozvoje, ze dne 04.01.2016

zrušuje

a věc vrací Městskému úřadu Nové Město nad Metují, odboru výstavby a regionálního rozvoje k novému projednání.
Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu, je: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4.

Poznámka NOVKUR:
následuje složité odůvodnění. A informace, že proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Originál je zveřejněn na stránkách města Nové Město nad Metují.

Poznámka NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA:
Znění odvolání pánů Šrámka (ze dne 3.2.2016) a ing. Zilvara (ze dne 29.1.2016) najdete na těchto stránkách u data 17.2.2016.

Jaký bude praktický dopad vyhovění odvolání a vrácení věci městu uvidíme v budoucnosti.

Jindřich Buchal.Vloženo 5.11.2017

OPĚT ZMÍNKA O OBCHVATU NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ

Je to zase článek v novinách ECHO - dovoluji si ho zde přetisknout.
Článek najdete v čísle 31 z 3. listopadu 2017 na straně 5.

PVMR = petiční výbor místního referenda

K výše uvedenému článku drobná poznámka Novoměstského kurýra:
Věřím, že problematika obchvatu , lépe řečeno kudy povede těžká tranzitní doprava v Novém Městě nad Metují, zajímá ty občany, kterým leží na srdci zdravé prostředí v našem městě a možnost dalšího smysluplného rozvoje našeho města v takovém prostředí.
Také si myslím, že lidem, kterým leží na srdci to nejlepší řešení pro občany i město, je zřejmé, že stále městem prosazovaná tzv. "přeložka I/14", která má procházet podél železnice nad Krčínem, kolem nádraží, pod sídlištěm Malecí nad Vrchoviny a dále k Náchodu, není to nejlepší řešení z hlediska výše uvedených kritérií pro občany města. A žádná vyhledávací studie, která takovou přeložku upřednostnila, na tom nemůže nic změnit. U ŘSD zřejmě rozhodlo ekonomické kritérium. Ale to se zdaleka nemusí ztotožňovat s hledisky občanů města. A od vedení města bych očekával, že bude rozhodovat především v zájmu občanů. Mimochodem připomeňme si - při nedávných parlamentních volbách se uskutečnila referenda, kde občané rozhodovali zda obchvat nebo podobné řešení jako u nás. Ve všech případech zvítězil obchvat.
Podobné referendum se v našem městě uskuteční v říjnu 2018, při komunálních volbách. Je smutné, že musíme čekat na referendum. Je smutné, že v připravovaném novém Územním plánu stále zůstává ta přeložka. Nebo se snad mýlím?
A proto se obracím na ty, kteří se tu a tam podívají do mého "Kurýra", aby se snažili vysvětlit těm, kteří se o dění ve městě moc nezajímají, souvislosti spojené s problematikou obchvatu. A hlavně - pokud město nerozhodne ve prospěch plnohodnotného obchvatu před referendem, aby se v referendu vyjádřili. Je jenom na občanech našeho města, jak to dopadne.


A na závěr ještě jedna informace:
V současné době probíhá aktualizace ZÚR (ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE). To je příležitost dostat tam plnohodnotmný obchvat Nového Města nad Metují. Je na to naše město připraveno? Bude docela zajímavé sledovat, zda naše město podnikne v tomto směru nějaký krok. Aktualizace ZÚR je složitý proces, který se neopakuje každý rok.


A ještě jedna informace:
Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Nové Město nad Metují a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Nového Města nad Metují na udržitelný rozvoj území, se bude konat ve středu 20. prosince 2017 od 17,00 hod ve společenském sále Městské knihovny, Komenského 30, 549 01 Nové Město nad Metují.
Předmětem opakovaného veřejného projednání jsou pouze úpravy provedené na základě předchozího veřejného projednání. Připomínky a námitky směřující k ostatním částem územního plánu, které se od posledního veřejného projednání nezměnily, jsou nepřípustné.


(Poznámka Novoměstského kurýra: tuto informaci zveřejnilo město dne 15.11.2017.)

Jindřich Buchal.

Vloženo 12.09.2017

PO DLOUHÉ DOBĚ ZMÍNKA O OBCHVATU NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ

Ovšem není to ze stránek města Nové Město nad Metují, jak bychom očekávali, ale ze stránek regionálních novin ECHO.
Článek najdete v čísle 25 z 8. září 2017 na straně 4.


K výše uvedenému obrázku drobná poznámka Novoměstského kurýra:
Červeně je značen skutečný obchvat, přicházející k městu od jihu. A před městem odbočuje vlevo západním směrem, ne jižním, jak je uvedeno v článku.


Ale ještě se vrátím k těm očekávaným informacím od vedení našeho města.

Připomeňme si následující sdělení, vydaná naším městem v únoru letošního roku:

Citace-1:
"...v letošním roce bude zpracována aktualizace hlukového posouzení varianty DÚR".
Nabízí se otázky - bylo zadáno?, komu?, kdy bude výsledek?, kdo zadal?

Citace-2:

"Vedení města bude samozřejmě intenzivně pokračovat v jednáních se všemi organizacemi, které mají na budoucnost tranzitní dopravy Nového Města nad Metují jakýkoli vliv".
Nabízí se otázky - s kým a o čem bylo od února 2017 jednáno?, s jakým cílem?, s jakým výsledkem?

(Citace viz zveřejnění výsledku "Vyhledávací studie" městem, sem vloženo 27.2.2017 - viz níže)

J.B.

Vloženo 16.04.2017

DALŠÍ Z MNOHA ÚVAH K OBCHVATU NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ.


Vloženo 24.03.2017

NA STRÁNKÁCH iDNES VYŠEL DNES NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK:

Silnice první třídy vede už léta přes historické novoměstské náměstí.

Léta připravovaná stavba přeložky silnice I/14 v Novém Městě nad Metují je lepší než pět novátorských variant obchvatu.
Takový je výsledek vyhledávací studie, kterou si objednalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Její závěry nedávno zveřejnila novoměstská radnice.
Přeložka dostala ze všech tras nejvíc bodů. Když odborníci posuzovali v užším srovnání náklady na stavbu, vyšla jim jako nejlevnější. Proudy aut však neodvede zcela mimo město, nová silnice se jen o něco posune. To někteří lidé kritizují.

Technická a vyhledávací studie zpracovaná pro Ředitelství silnic a dálnic ČR řešila vedení tranzitní dopravy kolem Nového Města nad Metují. "Myslela jsem si, že pojem obchvat znamená vyloučit dopravu z města. Neznám pochopitelně všechno, ale vést dopravu i jen částí města se mně nelíbí.
Nadřízeným orgánům je to naprosto jedno, oni tu nebydlí, ale rozhodují,"
glosovala závěry studie obyvatelka města Eva Tatoušková.

Jiní za tím vidí hlavně peníze.
"Obchvat nebude, protože to nikdo nezaplatí. Několik let se to omílá stále dokola. Takhle nebudeme mít nic, a až se stane v Krčíně u školy nějaký malér, nakonec toho budeme litovat," míní Luboš Rott.

Ač studie nahrává stavbě přeložky, silničáři musí počkat do podzimu příštího roku na referendum. V něm si Novoměstští vyberou mezi přeložkou a trasou obchvatu kolem Nahořan, jak o ni usiluje petiční výbor.
"Výsledek studie mě nepřekvapuje. Pochybná byla už metodika pro výběr šesti variant, proto jsme odmítli před rokem účast v hodnoticí komisi. My se nyní budeme zabývat tím, abychom to zastavili pomocí referenda," uvedl Václav Zilvar z petičního výboru.
Nezamlouvá se mu například, že jimi navrhovaný obchvat přišel o body kvůli tomu, že připravovaný územní plán už počítá se zástavbou kolem Krčína. Naproti tomu přeložka bodovala tím, že vede městem jen sedm set metrů kolem nádraží a pak už dál volnou krajinou k Vrchovinám, i když právě tam by se Nové Město podle něj mělo rozrůstat.

Doprava roste i kvůli automobilce.
Město se v posledních letech potýká s problémy hlavně kvůli nákladním autům. I kvůli zamýšlenému zdvojnásobení výroby ve Škodě Auto v Kvasinách se dá čekat, že to bude spíš horší. Silnice I/14 od Rychnova nad Kněžnou do Náchoda dosud vede přes historické Husovo náměstí, byť nákladní auta jezdí z obce Spy do Krčína po krajské vozovce a přes zúžený viadukt.

Firma AF-Cityplan seřadila šest tras podle 25 kritérií. Posuzovala dopravní a stavební hlediska, ekonomiku, vliv na životní prostředí, koncepci návrhu a rizika projektu.

Nejvíce připravená je trasa přeložky za necelých 800 milionů korun v délce 6,3 kilometru od Spů, podél železniční trati v Novém Městě a ve Vrchovinách s napojením na silnici I/14. Zatím však přeložka nemá územní rozhodnutí, ŘSD o něj žádalo od roku 2008 třikrát.

Petiční výbor referenda uvažoval s auty po trase Spy, Vladivostok, Osma, Nahořany a dál s napojením na I/33 u České Skalice.

Třetí je trasa podle krajské studie Brána k sousedům.

K nim projektanti přidali tři nové alternativy obchvatu, které vedou kolem Provodova-Šonova. Uvažovali i o tunelu nedaleko novoměstského nádraží, kde má chystaná přeložka problém se splněním hlukových limitů.

Peníze by dali jen na přeložku, je nejlevnější.
Podle silničářů není myslitelné zaplatit jinou variantu než přeložku.
"Na základě výsledků ekonomického hodnocení pomocí programu HDM-4 lze doporučit pro další přípravu stavby pouze variantu dokumentace k územnímu rozhodnutí. Ostatní varianty ekonomická kritéria výrazně neplní a nelze je tak schválit," uvedlo ŘSD ve svém vyjádření ke studii, o nějž požádala radnice. ŘSD bude čekat, jak dopadne referendum a aktualizace hlukového posouzení přeložky. Na jejím zpracování se ředitelství letos dohodlo s ministerstvem dopravy.
Je však otázka, co se stane, když lidé přeložku odmítnou.

"Další postup v přípravě přeložky bude projednán se zástupci města a se zřizovatelem ŘSD, což je ministerstvo dopravy. V tuto chvíli bychom neradi předjímali výsledky referenda, aktualizaci hlukového posouzení a dalších navazujících jednání," řekla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Vedení radnice tlačí na opravy nynějších silnic.
"Jsme rádi, že se řeší rekonstrukce současného průjezdu městem, který by měl být hotov během tří let," řekl starosta Petr Hable.

Před půldruhým rokem krajští silničáři opravili významnou tepnu Náchodskou ulici v Krčíně a už letos v dubnu začnou s opravou klíčového úseku necelých tří kilometrů od Spů do Krčína zhruba za 52 milionů korun z peněz určených pro rozvoj okolí průmyslové zóny Solnice–Kvasiny.
Bude to znamenat objížďky a zřejmě i větší nápor aut přes náměstí. Na rok 2018 zbývá úsek silnice od Ammannu po Vrchoviny, ulice 1. máje či nový viadukt v Havlíčkově ulici. Další silnice přijdou na řadu v roce 2019, na ´myší díru ´ pod viaduktem v Dobrušské ulici se dostane roku 2020.

Studie seřadila 6 tras podle 25 kritérií:
609,24 bodů
Varianta "přeložka" I/14, podle dokumentace k územnímu rozhodnutí (Spy - Vladivostok - mostem přes Metuji k nádraží, ulicí gen. Klapálka k mostu u Ammannu, po loukách nad Vrchoviny, s napojením na I/14) – v mapě trasa č. 1

566,68 bodů
Varianta alternativní 3 (Spy - Vladivostok - mezi Krčínem a Osmou, mezi Krčínem a Nahořany - po pravém břehu Rozkoše mezi nádrží a Provodovem-Šonovem - napojení na silnici I/33 u benzinové pumpy ONO) - v mapě trasa č. 6

565,90 bodů
Varianta alternativní 2 (Spy - mezi tratí a Osmou - mezi Krčínem a Nahořany - po pravém břehu Rozkoše mezi nádrží a Provodovem-Šonovem - napojení na silnici I/33 u benzinové pumpy ONO) - v mapě trasa č. 5

493,99 bodů
Varianta obchvatu podle petičního výboru, tj. dle připomínek k územnímu plánu, bude se o ní hlasovat v referendu (Spy - Vladivostok - mezi Krčínem a Osmou - napojení na silnici do Nahořan - po levém břehu Rozkoše k silnici I/33 u České Skalice) - v mapě trasa č. 2

484,04 bodů
Varianta Brána k sousedům (Spy - vlevo od existující silnice - přes železnici mezi tratí a Osmou - mezi Nahořany a Lhotou se napojí na stávající silnici - po levém břehu Rozkoše k silnici I/33 u České Skalice) - v mapě trasa č. 3

461,11 bodů
Varianta alternativní 1 (Spy - Vladivostok - mezi Krčínem a Osmou - za Krčínem obchází Luštinec - stoupání mezi Vrchovinami a Šonovem - na horizontu se napojí na I/14) - v mapě trasa č. 4Kolik by stála nová silnice?
0,778 miliardy korun: varianta "přeložka" připravovaná ŘSD, podle dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)
1,456 miliardy: varianta "přeložka" podle DÚR, s tunelem
1,562 miliardy: varianta alternativní 3
1,672 miliardy: obchvat podle petičního výboru, tj. podle připomínek k územnímu plánu, o kterém se bude hlasovat v referendu.

Pozn.: Ekonomické posouzení staveb podle odhadu stavebních nákladů včetně rezervy ve výši 10%.

Autor: Štěpánka Tůmová.
Zdroj:http://hradec.idnes.cz/tranzitni-doprava-v-novem-meste-nad-metuji-f2o-/hradec-zpravy.aspx?c=A170324_2314476_hradec-zpravy_tuu

Komentář Novoměstského kurýra:
Provedl jsem zvýraznění částí v textu.
Postrádám náklady na variantu č. 4!! A také se divím, že varianta 4 není vedena trochu jinak, tj. po trase 3 až za Metuji a potom teprve na označenou 4 (viz náčrtek výše). To by totiž jednak vzdálilo tuto trasu od Krčína a hlavně umožnilo etapovost realizace 3 s použitím později významné části této trasy 4 na dokončení 3 až ke Skalici. Tedy jako první etapu realizovat 4 (ale v této upravené podobě), u které, jak předpokládám, by vyšly náklady ne o moc vyšší než u stávajícího "vítěze" dle DÚR. A umožnilo by to mít relativně brzy plnohodnotný obchvat Nového Města napojující se na obchvat Náchoda (což má také jistě svůj význam) a také by to umožnilo později dokončit definitivní řešení "velkého" obchvatu k České Skalici s využitím již hotové první části tohoto definitivního řešení. Samozřejmě trasu 3 je třeba považovat za definitivní řešení vzhledem k jejímu přiblížení k dálnici D11 v Jaroměři. Trochu se divím, že s touto myšlenkou ti co dělali tu "vyhledávací studii" nepřišli. Zdá se mi totiž docela dobrá.

Jindřich Buchal.


Vloženo 22.03.2017

DOBRÁ OTÁZKA NA STRÁNKÁCH NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ, HORŠÍ ODPOVĚĎ.

Dobrý den, prosím o sdělení, jestli již je znám termín projednávání návrhu nového územního plánu s veřejností. Děkuji. (Vloženo 22. 3. 2017)

Vážená paní Machová,
termín opakovaného veřejného projednání návrhu nového Územního plánu Nového Města nad Metují v současné době znám není. Předpokladem je, že by se veřejné projednání mohlo konat v polovině roku 2017, nicméně výrazně záleží na rychlosti práce projektanta, který v současné době provádí úpravu dokumentace.

S pozdravem
Mgr. Adam Balcar - referent Odboru výstavby a regionálního rozvoje, 22. 3. 2017Komentář Novoměstského kurýra:
Většinou to bývá tak, že s projektantem je uzavřena smlouva, kde jsou stanoveny i termíny. Co když, shodou nějakých okolností, projektant pracuje pomalu? Kdo vlastně ručí za termíny zpracování územní dokumentace města? Nebylo by dobré si to v našem městě vyjasnit? To není stanoven žádný termín?
Je trochu zvláštní, že takováto jednoduchá otázka nenapadla žádného z našich zastupitelů.
Možná není na škodu si připomenout, že v lednu 2016 Česká televize odvysílala relaci Ombudsmana, kde bylo jasně řečeno, že NMNM v případě Územního plánu pochybilo. To bylo řečeno veřejně. Nezaznamenal jsem žádnou veřejnou reakci města, která by uklidnila alespoň občany města, když už ne celostátní diváky TV. Platí zde snad, že "mluviti stříbro a mlčeti zlato"?
Jindřich Buchal.

Vloženo 27.02.2017

VEDENÍ NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ ZVEŘEJNILO VÝSLEDEK "VYHLEDÁVACÍ STUDIE"
PRO ŘEŠENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY PRO MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Tranzitní doprava v Novém Městě nad Metují.

Vážené dámy a pánové,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s vývojem situace ohledně perspektivy řešení tranzitní dopravy našeho města. Touto záležitostí se město zabývalo posledních 18 měsíců.

V souladu s našimi sliby a závazky jsme již v roce 2015 absolvovali množství jednání, jejichž cílem bylo přivést za jeden stůl všechny organizace, které se podílejí na budoucím řešení tranzitní dopravy Nového Města nad Metují. V prosinci 2015 se tak ke společnému jednání sešli zástupci Ředitelství silnic a dálnic (stavitel silnice), Ministerstva dopravy (nadřízený orgán, který bude stavbu financovat), Krajského úřadu (jedná se o silnici nadregionálního významu) a našeho města. Závěrem tohoto jednání bylo zadání technické a vyhledávací studie možností, jak řešit tranzitní dopravu v Novém Městě nad Metují, financovanou z rozpočtu Ředitelství silnic a dálnic. Následně byl vybrán zpracovatel studie, firma AF-Cityplan, s.r.o., kterému bylo uloženo ke třem dosud známým trasám vyhledat minimálně 3 další varianty. Současně byla vybrána desetičlenná komise, která stanovila váhy jednotlivých kritérií hodnocení tras.

AF-Cityplan do své studie vybral celkem 6 tras, které vidíte na přiložené mapce. Jsou to:
Varianta dle Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) (známá jako "přeložka", vedoucí od Spů k Vladivostoku, mostem přes Metuji k nádraží, ulicí gen. Klapálka k mostu u Ammannu, po loukách za Novým Městem nad Vrchoviny, kde se napojuje na stávající silnici I/14)

Varianta dle připomínek k územnímu plánu (trasa navrhovaná tzv. Petičním výborem, o níž bude hlasováno v referendu na podzim 2018, vedoucí od Spů k Vladivostoku, dále mezi Krčínem a Osmou, napojující se na silnici do Nahořan a pokračující po levém břehu Rozkoše k silnici I/33 u České Skalice)

Varianta Brána k sousedům (od Spů vlevo od existující silnice, překračující železnici mezi tratí a Osmou, mezi Nahořany a Lhotou se napojující na stávající silnici a pokračující po levém břehu Rozkoše k silnici I/33 u České Skalice)

Varianta alternativní 1 (zpočátku téměř totožná s variantou 2, jen se pohybující blíže k Osmě, za Krčínem obcházející Luštinec, překonávající stoupání mezi Vrchovinami a Šonovem a na horizontu se napojující na stávající silnici I/14)

Varianta alternativní 2 (zpočátku shodná s variantou 3, mezi Krčínem a Nahořany směřující k Rozkoši a po jejím pravém břehu mezi nádrží a Provodovem-Šonovem, napojující se na silnici I/33 u benzinové pumpy ONO)

Varianta alternativní 3 (vedoucí od Spů k Vladivostoku, dále mezi Krčínem a Osmou, dále mezi Krčínem a Nahořany směřující k Rozkoši a po jejím pravém břehu mezi nádrží a Provodovem-Šonovem, napojující se na silnici I/33 u benzinové pumpy ONO)

Těchto 6 variant bylo podrobně rozebráno z několika zásadních pohledů:
– dopravních a stavebních hledisek,
– ekonomiky,
– vlivu na životní prostředí,
– koncepce návrhu a rizik projektu

(celkem se jednalo o 25 podrobných kritérii ovlivňujících a ovlivněných hlavními charakteristikami stavby). Ke každé variantě byl vypracován seznam kladů a záporů, po jejich kvantifikaci bylo provedeno celkové vyhodnocení jednotlivých variant. Jejich pořadí bylo následující:

Varianta dle DÚR – 609,24 bodů
Varianta alternativní 3 – 566,68 bodů
Varianta alternativní 2 – 565,90 bodů
Varianta dle připomínek k územnímu plánu – 493,99 bodů
Varianta Brána k sousedům – 484,04 bodů
Varianta alternativní 1 – 461,11 bodů
V polovině roku 2016 bylo rozhodnuto pokračovat v dalším hodnocení zpracováním ekonomické efektivnosti projektu. Zjednodušeně řešeno, v této fázi bylo potřeba zjistit pomocí programu HDM-4, zda přínos této stavby pro naši republiku je takový, aby se státu vyplatilo do něj investovat. Jedná se totiž o nadregionální silnici propojující několik okresních měst různých krajů s přímou návazností na mezinárodní dopravu s Polskem.
Při jejím trasování a nákladech na výstavbu musí stát brát v úvahu hlavně celospolečenskou prospěšnost, nikoli pouze a jenom přání měst ležících na její trase.
Zároveň bylo rozhodnuto o doplnění trasy shodné s Variantou dle DÚR o podvariantu se zahloubenou silnicí (tunelem) před nádražím a dále směrem k řece Metuji. Původní Varianta dle DÚR totiž v určitých místech kontaktu s obytnou zástavbou nesplňuje současné hlukové limity. Z výsledků této navazující studie, již jsme obdrželi v polovině února, nám dovolte ocitovat její závěr:

"Na základě těchto výpočtů lze konstatovat, že z posuzovaných staveb lze doporučit pouze variantu dle dokumentace DÚR, jejíž výsledné ekonomické efektivity jsou ekonomicky příznivé. Ostatní varianty bohužel nevykazují příznivé výsledky." Přeloženo do srozumitelné řeči – z pohledu státu se nevyplatí budovat nic jiného než variantu dle DÚR, tedy žádná přeložka s tunelem, žádný obchvat města.
Samozřejmě jsme o vyjádření požádali i zadavatele studie, Ředitelství silnic a dálnic. Z obdržené odpovědi uvádíme nejdůležitější odstavec: "Na základě výsledků ekonomického hodnocení pomocí programu HDM-4 lze doporučit pro další přípravu stavby pouze Variantu DÚR. Ostatní varianty ekonomická kritéria výrazně neplní a nelze je tak schválit.

V souvislosti s konáním referenda v příštím roce, kdy bude položena otázka veřejnosti o souhlas s projektovanou trasou, bylo na základě dohody s Ministerstvem dopravy ujednáno, že v letošním roce bude zpracována aktualizace hlukového posouzení varianty DÚR. O další přípravě stavby bude rozhodnuto na základě výsledků aktualizace hlukového posouzení a výsledku referenda."

Vedení města bude samozřejmě intenzivně pokračovat v jednáních se všemi organizacemi, které mají na budoucnost tranzitní dopravy Nového Města nad Metují jakýkoli vliv.

Jako prozíravý se však ukázal náš přístup, kdy se v uplynulých dvou letech snažíme o co nejrychlejší opravy a rekonstrukce všech silnic na území města, po kterých jezdí tranzitní doprava v současnosti. Do rozhodnutí o tom, kdy se začne tranzitní silnice stavět, totiž zbývá v tuto chvíli určitě ještě řada měsíců. A následná doba výstavby od prvního kopnutí do země je 5 let.

Ještě nám dovolte malou omluvu. Podkladem pro vypracování tohoto článku bylo 155 stran vysoce odborného textu a desítky příloh. I když jsme se snažili o maximální srozumitelnost, je možné, že se nám to ne vždy podařilo. S těmi z Vás, kteří mají zájem o podrobnější informace, jsme samozřejmě připraveni se kdykoli setkat a diskutovat.

Petr Hable, starosta.
Michal Beseda, místostarosta.
Zveřejněno na www stránkách města NMNM dne 27.2.2017.

Komentář Novoměstského kurýra:
Tak jsme se dozvěděli, co je výhodné z hlediska státu. A z hlediska ekonomického hodnocení.
Ale kde je hledisko občanů našeho města?
Na čí straně je vedení našeho města? Na straně státu nebo svých občanů? A je z hlediska občanů "vítězná" přeložka přijatelná? Snad na tuto otázku odpoví to přikázané referendum. Co v případě zamítnutí přeložky referendem udělá ten stát, pro který jsou DNES ostatní varianty (obchvaty) nepřijatelné? Je to snad tak, že pokud by město (rozuměj občané) nechtělo průtah městem, tak nemá šanci?


Co si máme představit za výše uvedenou větou - cituji:
"Vedení města bude samozřejmě intenzivně pokračovat v jednáních se všemi organizacemi, které mají na budoucnost tranzitní dopravy Nového Města nad Metují jakýkoli vliv".
O čem bude město jednat? Vždy se jedná s konkrétním cílem. Ale jaký je ten cíl našeho města?

Ještě jedna zajímavá věta ve výše uvedeném textu - cituji:
"v letošním roce bude zpracována aktualizace hlukového posouzení varianty DÚR".
Očekává snad někdo, že se hluk po uplynutí několika let začal šířit jinak?

Věřím, že k výše uvedeným skutečnostem se rozvine široká diskuse - nejlépe na besedě s občany. Bude zorganizována?

Jindřich Buchal.

Vloženo 19.02.2017

NÁCHOD PŘEKONAL VÝZNAMNOU PŘEKÁŽKU NA CESTĚ K REALIZACI OBCHVATU MĚSTA

Stavba obchvatu Náchoda získala územní rozhodnutí. Radnice o něj usilovala od roku 2009. Díky tomu již může město, které extrémně zatěžuje tranzitní doprava, začít společně se silničáři s výkupy pozemků.

Náklady na stavbu asi sedm kilometrů dlouhého obchvatu se odhadují téměř na tři miliardy korun. O jeho potřebě se mluví zhruba 20 let. Starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD) označil rozhodnutí krajského úřadu za historický moment.

"Nyní konečně můžeme začít s opravdovou přípravou stavby. Společně s místopředsedou vlády a náchodským zastupitelem Pavlem Bělobrádkem teď můžeme začít zvonit na zvonky a jednat s vlastníky dotčených pozemků a staveb v trase obchvatu," uvedl Birke.

Podle Birkeho, který má být volebním manažerem sociální demokracie v podzimních volbách, náchodský obchvat podporuje premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).
"Předsedu vlády jsem o této skvělé zprávě ihned informoval a potvrdil, že Náchodu pomůže se zajištěním finančních prostředků na výkupy pozemků a další přípravu stavby,"
dodal Birke.

Zamítnuto všech 23 odvolání.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve svém středečním rozhodnutí zamítl všech 23 odvolání ke stavbě obchvatu. Proti tomuto rozhodnutí se podle správního řádu již nelze odvolat. Od prvního podání žádosti o územní rozhodnutí uplynulo osm let.
"Během územního řízení bylo třeba se vypořádat s téměř stovkou námitek a celý spis dnes obsahuje více než 2800 stran, samotné územní rozhodnutí čítá 230 stran," uvedla mluvčí města Nina Adlof.

Na sklonku loňského roku skončila hlavní část opravy tranzitní silnice přes město, která vede z Hradce Králové do Polska. Letos přijdou na řadu kratší části úseků průtahu městem. Na rekonstrukci frekventovaného průtahu, po němž denně projedou desítky tisíc aut, dvacetitisícový Náchod čekal mnoho let. Odklon tranzitní dopravy nejspíš přinese až obchvat.
Zdroj: internet, 10. 2. 2017, ČT24.
  
  
Komentář Novoměstského kurýra:

Na adresu Náchoda - hluboký obdiv a přání hodně zdaru v co nejrychlejší realizaci obchvatu.

Na adresu našeho Nového Města nad Metují -
hluboký povzdech !!!

Novoměstský kurýr, Jindřich Buchal.

Vloženo 31.01.2017

Dnes se objevila na www stránkách města NMNM
v rubrice "Dotazy a odpovědi" následující komunikace:


Dobrý den, chci se zeptat, jaká je aktuální situace okolo přeložky/obchvatu silnice I/14, hlavně po stránce EIA a územního rozhodnutí, děje se v tomto směru momentálně něco? (Vloženo 30. 1. 2017)

Vážený pane Minaříku, územní řízení na stavbu přeložky silnice I/14 je v současné době přerušeno. Vzhledem k tomu, že se proti usnesení o přerušení řízení účastníci odvolali, byl celý spis předán odvolacímu orgánu, tj. Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, který vede odvolací řízení. Toto řízení zatím ještě nebylo ukončeno. Pro stavbu přeložky silnice I/14 bylo dne 24.03.1997 vydáno Ministerstvem životního prostředí ČR stanovisko EIA - o posuzování vlivu stavby na životní prostředí pod č. j.: 400/879/405/OPVŽP/97. Jeho platnost byla v probíhajícím územním řízení Ministerstvem životního prostředí ČR potvrzena.
S pozdravem
Ing. Miloš Skalský
vedoucí Odboru výstavby a regionálního rozvoje.Vážený pane Minaříku,
v současné době probíhá dokončení vyhledávací studie Ředitelství silnic a dálnic ČR, která porovnává stávající trasu přeložky a dvě další varianty možného obchvatu našeho města. O konečném výsledku budeme občany našeho města samozřejmě co nejdříve informovat.

S pozdravem
Petr Hable, starosta.
31. 1. 2017


Poznámka Novoměstského kurýra:
Opravdu, klobou dolů - stručná a v podstatě o některých důležitých věcech se nezmiňující informace k tak složitému problému jako je mnohaletý souboj přeložky I/14 projektované jako průtah městem a skutečného obchvatu vedoucího OKOLO města, o kterém stále nebylo rozhodnuto. Možná by neškodilo sdělení odhadu termínu, kdy se předpokládá vydání toho nového, bezrozporového Územního plánu. Nebo si to dnes, po řadě let trvání nejistoty, netroufne nikdo ani odhadnout natož zaručit? V odpovědi není žádná zmínka, že existuje negativní stanovisko Ministerstva zdravotnictví k přeložce, které bylo vydáno z důvodu předpokládaného překročení hluku po celé délce přeložky, kterou má město stále v dosud neschválené "nové" variantě Územního plánu. A dokud není schválený Územní plán, nemůže být Územní rozhodnutí. A jsem opravdu zvědav, jak se ta přeložka ve výsledku té vyhledávací studie vypořádá s tím hlukem.
Je třeba také zmínit i skutečnost, že výsledek vyhledávací studie byl původně slíben na červen 2016 a do dneška nebyl oznámen. No alespoň víme, že to bude opět "co nejdříve".

Ale abych byl spravedlivý, shodou okolnosti v současně vydávaném Novoměstském zpravodaji pan místostarosta ing. Michal Beseda, MBA na otázku redaktorky k problému tranzitní dopravy v NMNM odpověděl:
Rádi bychom našim spoluobčanům předkládali informace o postupu řešení tranzitní dopravy častěji, než je tomu doposud. I my se však musíme obrnit trpělivostí, protože ne vše je v našich rukách. Současná situace je tedy taková, že Ředitelství silnic a dálnic, které je tou organizací, která nakonec bude tuto velkou investici zajišťovat, dostalo v prosinci od odborné firmy zpracované pokračování vyhledávací studie, která podrobně hodnotí 3 vybrané trasy včetně ekonomické náročnosti. Nám bylo slíbeno, že během měsíce února budeme rovněž s touto studií seznámeni. Potom snad již nic nebude bránit tomu, abychom mohli obyvatele Nového Města nad Metují informovat o tom, jakým způsobem je reálné do budoucna řešit tranzitní dopravu v našem městě.

Novoměstský kurýr, Jindřich Buchal.


Vloženo 26.12.2016


ZAČÍNÁ DOSTAVBA DÁLNICE D11 Z HRADCE KRÁLOVÉ DO JAROMĚŘE

2017: Začne stavba D11 z Hradce do Smiřic

Východní Čechy:

Chybějící nebo nedostavěné dálnice jsou dlouhodobým problémem východních Čech. Žehrají na ně starostové měst postižených tranzitní dopravou, podnikatelé a hlavně řidiči. Letos se z nových úseků dálnic příliš radovat nemohli. Co se změní příští rok?
Nedostavěná D11 v Královéhradeckém kraji a neexistující D35 jsou už pro východní Čechy příznačné. Příští rok by se mělo trochu pohnout s D11 a D35 se snad konečně dočká zahájení stavby.

Začne stavba dálnice z Hradce do Jaroměře.
"Na dálnici D11 je v realizaci úsek Osičky - Hradec Králové, který by měl být zprovozněn v srpnu příštího roku," informoval Deník mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

Stavba dalších dvou úseků dálnice by podle něj měla být zahájena příští rok na podzim.  Jde především o úsek z Hradce Králové do Smiřic. Tam je vykoupena většina potřebných pozemků a Ministerstvo životního prostředí začátkem prosince vydalo souhlasné náhradní stanovisko k vlivům stavby na životní prostředí EIA.
"Předpokládané náklady stavby se odhadují na 5,91 miliardy korun," uvedl Jan Studecký, ale upozornil, že konečná cena bude určena až na základě výběrového řízení. Ve stejné době by měli stavbaři nastoupit také na úsek ze Smiřic do Jaroměře, kde se podle ŘSD předpokládané náklady na výstavbu odhadují na 3,12 miliardy.

Podle ministerstva dopravy by oba úseky v celkové délce 23 kilometrů měly být řidičům k dispozici asi v roce 2020.

Zdroj: Hradecký deník.


Komentář Novoměstského kurýra:
No vida, věci se začínají hýbat - nebude dlouho trvat a z Nového Města nad Metují se do Prahy dostaneme autem za cca jednu hodinu.
A kudy tam pojedeme? No samozřejmě, kolem přehrady na obchvat České Skalice a tam vlevo na obchvat Jaroměře a u Hořenic za Jaroměří najedeme na D11 a hurá stotřicítkou na Prahu. Tedy - pokud obchvat Jaroměře už bude existovat. Doufejme, že ano.

K tomu informace z internetu:
Stavba Jaroměř - obchvat je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 6,554 km. V dubnu 2004 Transconsult zpracoval studii. 25. ledna 2005 bylo zveřejněno Oznámení EIA. 25. ledna 2006 byla zveřejněna dokumentace EIA. 12. října 2006 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V září 2008 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 18. května 2009 bylo zveřejněno Oznámení EIA na prodloužení platnosti stanoviska MŽP. 1. března 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí, proti kterému byla podána odvolání. 4.dubna 2012 Krajský úřad Kralovéhradeckého kraje rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. Byla vypsána soutěž na projektanta dokumentace pro stavební povolení, dokumentace zadání stavby, výkon autorského dozoru stavby a výkon inženýrské činnosti včetně majetkoprávní přípravy, která byla následně zrušena. Součástí stavby je MÚK Dolany, 2 mosty na trase, nadjezd, přeložky silnic stavající I/33 (1223 m), III/3071 (126 m) a III/3075 (729 m) a polní cesta (2903 m). Stavba začíná za okružní křižovatkou se silnicí I/37 mezi Hořenicemi a Heřmanicemi, kde navazuje na přivaděč k dálnici D11. Odtud pokračuje levostranným obloukem (R=650 m) k mostu přes Labe (454,5 m). Odtud následuje přímý úsek. Severně od Dolan je navržena MÚK Dolany se stávající silnicí I/33. Navazuje pravostranný oblouk (R=2500 m). Kříží stávající silnici I/33, nasleduje levostranný oblouk (R=1900m) jižně kolem Svinišťan. Stavba končí v místě napojení stavby "Přeložka silnice I/33 Česká Skalice" před stykovou křižovatkou původní a nové silnice I/33 mezi obcemi Svinišťany a Velký Třebešov. Náklady na stavbu jsou plánovány na 936 milionů Kč. Začátek stavby - ???.


Ještě následující informace:
Poslanci, senátoři, úředníci a starostové se sešli v Jaroměři k D11 Jaroměř - 28.4.2016 - tisková zpráva:

Obchvat Jaroměře.
Navazující stavbou úseku 1107 mezi Smiřicemi a Jaroměří je obchvat Jaroměře. Ten spojí D11 mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí I. třídy na Náchod a zároveň odvede tranzitní dopravu z Jaroměře, Čáslavek, Dolan a Svinišťan.
"Bez obchvatu nemá smysl D11 k Jaroměři přivádět. Dopravní situaci by to ještě zhoršilo," vysvětluje důležitost obchvatu starosta Jaroměře Jiří Klepsa. Nyní se nacházíme v situaci, kdy bylo vydáno územní rozhodnutí, proti kterému však byla podána v řádné lhůtě 3 odvolání. Pravomocně není tedy dosud rozhodnuto.
Na základě těchto odvolání odbor výstavby předá spis odvolacímu správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Ten by měl o odvolání rozhodnout ve správní lhůtě 60 dní. Pokud Krajský úřad potvrdí územní rozhodnutí, začnou se v průběhu roku 2017 vykupovat pozemky a k realizaci stavby dojde v letech 2018 – 2021. Pro tuto stavbu jsou rovněž platná stanoviska EIA a probíhá zde geologický průzkum. "To je období, které je přijatelné, protože by mohlo reálně dojít k napojení úseku D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří na obchvat Jaroměře.
Pokud ovšem Krajský úřad územní rozhodnutí nepotvrdí, celý proces se bude opakovat. Domnívám se, že i tady je role krajského úřadu klíčová a že lze v rámci zákonných mantinelů stavbě pomoci. Na krajském úřadu není jen oddělení, které rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí, ale i oddělení, které vykonává metodickou činnost ve vztahu k úřadům obcí vydávajícím rozhodnutí", říká Klára Dostálová.


Vloženo 4.11.2016


ZAJÍMAVÁ INFORMACE Z DOBY NEDÁVNO MINULÉ

Výňatek ze zápisu ze Zastupitelstva České Skalice ze dne 15.9.2014:

K bodu č. 10 - Žádost Městského úřadu Nové Město nad Metují. Zastupitelstvu města byla předložena žádost o stanovisko k záměrům vedení případného obchvatu Nového Města nad Metují. Písemný materiál, včetně dalších dokumentů, jsou přílohou originálu zápisu.
Záležitost byla projednána ve výboru rozvoje města a dlouhodobých investic, za přítomnosti Ing. Dolečka a paní Nývltové, z MěÚ v Náchodě. Ing. Doleček sdělil na úvod několik informací ktéto záležitosti.
Požadavkem města Nové Město nad Metují bylo zaujetí stanoviska ze strany města Česká Skalice, týkající se obchvatu města stávající silnice 1/14 vedoucí z jihomoravského kraje přes Českou Třebovou až do Náchoda, přes Nové Město nad Metují. Požadavek spočívá v prosazení trasy obchvatu v územním plánu, která by obešla jižní stranou Nové Město nad Metují a k nám by veškerou tuto dopravu přivedla na stávající křižovatku u Spyty, na obchvat České Skalice. Výborem rozvoje města bylo doporučeno tuto záležitost zamítnout. V materiálech je také předloženo vyjádření krajského úřadu z hlediska vyšší závazně plánovací dokumentace, což jsou zásady územního rozvoje (ZUR).
Problematika silnice 1/14 je dle tohoto dokumentu řešena jinou variantou, kterou fakticky respektuje a požaduje k řešení i správce komunikace což je ŘSD. Předkládaná varianta vychází z několika variantních řešení, které jsou v počátku. Vychází ze studie Brána k sousedům, ale podstatné je, že v ZUR, tato varianta řešena není a ani nebude. Je toho názoru, že pokud by město umožnilo toto řešení zahrnout do ÚP, pak by se město dostalo do zásadního problému v tom, že přes silnici 1/14 přivádí veškerou dopravu směrem od Rakouska, resp. Brna a tím, že by se umožnilo v rámci územního plánu v našem správním území zahrnutí požadovaného koridoru s vyústěním u Spyty, pak veškerá doprava z jižní části republiky povede k nám.
Nevýhoda by byla vtom, že silnice 1/33, která je dosažitelná na plánovanou rychlostní silnici R11, která by měla vést přes Jaroměř dál směrem na Trutnov, že Česká Skalice, resp. okrajová část města by se stala tranzitním územím veškeré dopravy z jižní části republiky. Navrhovanou variantu považuje za pokus města Nového Města nad Metují prosadit jinou alternativu, která v této chvíli není pro město Česká Skalice zakotvena závazně v politice územního rozvoje, tak ani ZUR KhK.
Doporučuje této žádosti nevyhovět.

Diskuse:
Bc. Fejfar - uvedl, že po projednání ve výboru je také zastáncem toho, aby se tato varianta neschválila. Přesto poznamenal, že toto řešení má i nějaké výhody, a to z hlediska napojení na silnici Rll směrem na Trutnov. Samozřejmě by se třeba našlo i jiné řešení napojení komunikace, než by bylo na křižovatce u Spyty. Pro město by to znamenalo sice určitou zátěž, ale pokud by napojení nebylo přímo v zástavbě, pak by komunikace mohla do budoucna přinést i určitou výhodu. Protože jak je známo obce a města se nejvíce rozrůstají tam, kde je komunikace. Nyní samozřejmě podpoří návrh zamítnout, ale myslí si, že tento návrh není úplně hloupý a třeba se toto téma ještě v příštích zastupitelstvech objeví. Doplnil, že město Nové Město nad Metují nepodporuje tuto variantu. Tato varianta vznikla na základě nějaké petice, takže pokud tuto variantu naše město nepodpoří, budou jedině rádi.
Ing. Andres - uvedl, že doporučuje tuto variantu zamítnout a to i z důvodu záměru vybudování cyklostezky okolo Rozkoše. Část této cyklostezky, v místech hráze, má právě vést po stávající komunikaci.
Ing. Šrůtek - podotkl, že v budoucnu by se měla spíše vytlačit kamionová doprava ze Zlíče.

Návrhová komise přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 15.9.2014 projednalo žádost Městského úřadu Nové Město nad Metují, odboru výstavby a regionálního rozvoje jako pořizovatele územního plánu Nové Město nad Metují o stanovisko zastupitelstva města Česká Skalice a konstatuje, že v územním plánu Česká Skalice nebude vymezen koridor územní rezervy pro obchvat Nového Města nad Metují odpovídající trase dle dopravní studie "Brána k sousedům".
Hlasováno: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Zdroj: zápis ze Zastupitelstava České Skalice ze dne 15.9.2014.


Komentář Novoměstského kurýra:
Tučně jsem si dovolil zvýraznit text, který mě zaujal.
Také stojí za povšimnutí obavy zastupitelů České Skalice ze silné dopravy poblíž jejich města - a tuto dopravu vyjmenovávají - a to se jedná o napojení na obchvat České Skalice, kde už jezdí doprava na trase Náchod Hradec Králové. A ta doprava, ze které mají takové obavy, to je ta samá doprava, která by vedla po té naší přeložce vedoucí městem.

Jindřich Buchal.

Vloženo 31.10.2016


V Novoměstském zpravodaji se 31.10. objevila následující informace:

Citace z Novoměstského zpravodaje:

Pane starosto, můžete čtenářům Novoměstského zpravodaje sdělit, jak se vyvíjí řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují?

Problematikou přeložky se zabýváme průběžně a do konce letošního roku by měla být známá její nejvhodnější trasa. Odbornou firmou byl zpracován požadavek na zhotovení studie a na vypracování různých variant řešení tranzitní dopravy.
Z té vzešlo celkem šest možných variant, z nichž byly vybrány tři nejvhodnější. Mezi nimi je původní návrh přeložky, který pochází ze sedmdesátých let minulého století a návrh trasy obchvatu dle petičního výboru.
Po dopracování ekonomické efektivnosti vybere odborná komise konečnou variantu, která bude nejvhodnější a nejoptimálnější pro realizaci. Všechny varianty počítají s tím, že Nové Město nad Metují se nechá obejít pouze z jedné strany. Rozdílné je tak pouze místo napojení na silnici mezi Náchodem a Novým Městem.
U původní varianty vyšlo najevo, že silnice vedoucí kolem nádraží by nesplňovala současné hygienické normy, tím pádem by vozovka musela být zapuštěna pod zem. O dalším postupu v problematice přeložky budeme občany průběžně informovat.

Konec citace.

Komentář Novoměstského kurýra:
Bohužel nelze souhlasit s konstatováním, že všechny tři nejvhodnější varianty "počítají s tím, že Nové Město nad Metují se nechá obejít pouze z jedné strany". Přeložka toto kritérium nesplňuje, prochází městem.

Nelze pochopit, že mezi nejvhodnější varianty po zúžení výběru ze 6 na 3 je stále zařazena přeložka ze 70 let, která vede jednak městem a jednak už bylo několikrát konstatováno, že nesplňuje předepsané hlukové limity a to ne v jednom místě, ale podél celé trasy. Je to známo od 25.3.2014. Uložení pod zem v některé její části snad nemohou odborníci myslet vážně. Nabízí se tedy otázka - kdo vybíral ty tzv. tři nejvhodnější varianty zahrnující přeložku ze 70 let, když skutečnosti, co jsem uvedl výše, jsou dávno známé?

Tak jsme se opět dozvěděli, že na věci se pracuje, ale o skutečném obchvatu stále není rozhodnuto, termíny výsledku "zkoumání" se opakovaně posouvají.

Možná, že se dříve dočkáme změny vlády, která hlukové limity zruší (už jednou k tomu bylo blízko) a splní se tak dlouholetý sen o přeložce některých minulých a možná i některých současných představitelů našeho města. Stačí se podívat níže a od roku 2006, kdy jsem "kauzu obchvat" začal na těchto stránkách sledovat, si to znovu projít, kdo a jaké stanovisko zastával, psal a vyslovoval.
Ovšem, nesmíme zapomínat - stále je ve hře to REFERENDUM na podzim 2018.
A tak já doufám, že ten opravdový obchvat to opravdu nakonec vyhraje. Škoda jen, že čas neúprosně utíká.

Jindřich Buchal.

Vloženo 15.10.2016

V náchodských novinách Echo č. 29/2016 byl zveřejněn tento článek:

OBCHVATEM SE NEZABÝVÁ.
Podmínkou výstavby obchvatu Nového Města nad Metují je začlenění územní rezervy do místního územního plánu i krajských Zásad územního rozvoje.
Krajský úřad nyní vyhodnotil návrhy obcí na aktualizaci svého dokumentu. Radnice Nového Města nad Metují ale žádný návrh neuplatnila a dá se říci, že její kroky pro výstavbu obchvatu nejsou nyní ani na papíře. Zpracovaná dopravní studie nabídla dvě základní možnosti řešení tranzitní dopravy, a to buď vybudování tzv. přeložky přes město v trase od Spů, podél nádraží ČD, pod Malecím, nad Vrchoviny směrem na Náchod nebo skutečného obchvatu odklánějícího tranzit jižně k Nahořanům a dále s možným napojením na budoucí dálniční přivaděč u České Skalice či západně za firmou Ammann na Náchod. Odpověď na otázku, kterou variantu by orgány města měly prosazovat, zodpovědí občané v referendu při komunálních volbách v roce 2018.
Petici za referendum podepsalo více než 2 tisíce obyvatel Nového Města. V případě podpory obchvatu dnešní nečinnost vedení radnice odloží administrativně jeho výstavbu o další roky.
(VZ)
Zdroj: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/ ZPRAVA.pdf


Tolik článek v Echu.

Poznámka Novoměstského kurýra:
"A léta běží, vážení".

Vloženo 3.10.2016

V zastupitelstvu města dne 22.9.2016 byla podána panem starostou informace o stavu řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují

Zde je znění příslušného bodu (7.1) ze zápisu z výše zmíněného zastupitelsva:

ST podal informace, které obdržel od ŘSD ve věci tranzitního obchvatu města: V současné době probíhá zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti pro 3 vybrané varianty dle závěru z jednání ze dne 16.06.2016, jenž byly vybrány na základě multikriteriálního hodnocení (varianta DÚR (podvarianta s vypuštěním okružní křižovatky I/14 x II/285), varianta 3 a varianta dle připomínek k ÚP). Pro účely zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti podvarianty DÚR bude zpracována technická studie, která bude řešit vypuštění okružní křižovatky. Termín dokončení hodnocení ekonomické efektivnosti 3 variant je dle smlouvy o dílo 18.11.2016. Po vyhodnocení výsledků bude jednáno o dalším postupu přípravy stavby. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
Diskuze ani otázka žádná.

Protože pro podrobnosti je v zápise ze zastupitelstva odkaz na zvukový záznam - zde vám ho nabízím:

Získat aplikaci Adobe Flash PlayerV Novoměstském zpravodaji 10/2016 byla zveřejněna informace pana místostarosty k této problematice:

Pane místostarosto, začátkem tohoto roku vedení města slíbilo občanům, že je bude počátkem druhého pololetí informovat o výsledku variantní studie možností řešení tranzitní dopravy kolem Nového Města nad Metují. Doposud však žádná informace zveřejněna nebyla. Můžete tento nedostatek nyní napravit?
Bohužel občas ne vše běží tak, jak je nám slibováno, a my se následně dostáváme do problémů s našimi vlastními sliby občanům. Takovým případem je i zdržení při zpracování variantní studie. Dovolte mi tedy se v mé odpovědi nejprve vrátit na začátek tohoto roku. Tehdy nechalo Ředitelství silnic a dálnic, které bude investorem jakéhokoli tranzitního obchvatu našeho města, zpracovat studii zmíněnou ve vaší otázce. Studie byla dokončena v červnu a vzájemně porovnávala 6 možných variant vedení tranzitní dopravy. Z nich byly hodnoticí komisí na základě multikriteriálního hodnocení vybrány 3 nejvhodnější možnosti. V současné době probíhá zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti pro tyto tři vybrané varianty. Pro variantu známou jako "přeložka" bude v této fázi dopracováno nahrazení okružní křižovatky u nádraží zapuštěním komunikace pod zem tak, aby byly splněny platné hlukové limity. Termín dokončení hodnocení je dle smlouvy do 18. listopadu 2016. Po vyhodnocení výsledků budou všechny instituce a úřady jednat o dalším postupu přípravy stavby a my samozřejmě neprodleně budeme informovat naše obyvatele. Pevně věříme, že se těmito kroky postupně blížíme k reálnému začátku stavby tranzitního obchvatu Nového Města nad Metují, neboť jsme si vědomi, že se jedná o jeden z nejpalčivějších problémů.

Novoměstský kurýr: ponecháno bez komentáře. Jen připomínám - přeložka není obchvat!

Ale přece jenom - níže si dovoluji připomenout následující doklad:Nevím, nevím, jestli nějaký tunel - netunel dokáže vyřešit hluk podél celé trasy přeložky.
Blízko plánované trasy je už dnes Vladivostok, Budín, přilehlá část Krčína, prostor od Uhelných skladů až po zatáčku k Ammannu. Kromě toho, v návrhu nového územního plánu je plánovaná obytná zástavba i v prostoru pod Malecím a nad silnicí za dnešními Kaštánkami směrem k Vrchovinám. I horní část Vrchovin je v dosahu hluku z plánované přeložky.

Jindřich Buchal.Ovšem zajímavá je tato informace, na kterou jsem dnes (3.10.2016) narazil na internetu:

Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů

K 1. 12. 2015 vstoupila v platnost novela zákona o ochraně veřejného zdraví zák. č. 258/2000 Sb., která přináší mimo jiné i nové povinnosti pro stavebníky rodinných domů ve vazbě na ochranu před hlukem. Vzhledem k tomu, že je to problém čerstvý, rádi bychom vás informovali o jeho nejdůležitějších dopadech na stavební činnost.

Proč?
V návaznosti na stále rostoucí důraz na řešení zajištění ochrany objektů pro bydlení, školských, zdravotnických a obdobných staveb před hlukem byla novelou zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (z. č. 267/2015 Sb., § 77 odst.2 - 5), stanovena stavebníkům rodinných domů nová povinnost spočívající v tom, že záměr stavebníka musí být posouzen z hlediska ochrany před hlukem a v případě potřeby je to stavebník, kdo musí zajistit (zaplatit) protihluková opatření podle stavu aktuálního, ale i budoucího hlukového zatížení území (např. plánovaná výstavba dopravní komunikace) pro svou stavbu, a to i pro stavbu rodinného domu, kupříkladu v případě výstavby v blízkosti významné komunikace. Pokud tak stavebník neučiní, nemůže žádat, aby tato opatření provedl provozovatel zdroje hluku. Sledovanou právní úpravou se má zamezit případům, kdy stavebníci umísťovali stavby blízko rušných komunikací či provozů, respektive v hlukově zatíženém území, a následně požadovali na původcích hluku realizaci protihlukových opatření z důvodu ochrany před hlukem. Dopad právní úpravy však ponese každý stavebník bez výjimky.

Co to znamená pro praxi?
Pro stavebníka rodinného domu a také pro stavebníky bytových domů a jiných staveb (přesný výčet stavebních záměrů je uveden v §77), přibývá další povinnost zajistit si v přípravné fázi, čili ve fázi vyřizování příslušného oprávnění k umístění stavby, kladné závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví – tedy příslušné hygienické stanice. Bez jeho získání nebude moci stavební úřad stavbu příslušným rozhodnutím povolit.
Do budoucna obecně tak stavebník bude muset více přemýšlet, kde stavbu bude realizovat a to i v závislosti na platné územně plánovací dokumentaci v území a v ní navržených avšak dosud nerealizovaných záměrů, které mohou být zdrojem hluku. Pokud bude územním plánem nový zdroj hluku navrhnut, bude třeba, aby stavebník doložil hlukovou studii.

Dopad pro stavebníky?
Ekonomický i časový. V rámci kalkulace ceny musí být stavebník připraven na možnost navýšení ceny přípravné fáze o cenu samotného měření (která nemusí být zanedbatelná, neboť záleží na lokalitě a původci hluku, nadto jej může provádět pouze vybraný okruh osob), případně záměrů stanovených zákonem i cenu hlukové studie a dále cenu za realizaci navržených protihlukových opatření. V krajním případě se může stát, že stavebník na základě požadovaných protihlukových opatření a jejich ekonomické náročnosti od stavebního záměru upustí, byť si v dobré víře koupil podle územního plánu pozemek vhodný ke stavbě rodinného domu.
Časová náročnost vychází z omezení ročního období, kdy je možné samotné měření hluku provádět (březen – říjen). To znamená, že v období listopad – únor nebude moci hygiena závazné stanovisko vydat, bude-li měření hluku stanoveno. Časové omezení ve vazbě na nevědomost nové povinnosti potrápí nejednoho stavebníka a může být důvodem nerealizování projektu a čerpání dotačních titulů.

Co v praxi můžeme čekat?
Problémem praxe je opětovná neinformovanost všech i nejasnost v aplikaci požadavků na zajištění ochrany před hlukem ze strany orgánů veřejné správy. Ponechme stranou způsob, jakým byl §77 v jeho konečné podobě implementován do novely zákona o veřejné ochraně zdraví. Je třeba se ale připravit a obrnit proti nejednotnému postupu v aplikaci povinnosti. Dle zjištěných informací se bude postupovat v každém případě individuálně, to znamená, že rozsah potřebných podkladů žádosti pro účely posouzení hygienickou službou bude vyplývat z konkrétní situace v území a tedy bude vše odvislé od konkrétního požadavku konkrétního úředníka. Problémem pro praxi pak může být právě zatím nekoordinovaná "volnost" ve stanovování rozsahu a způsob měření hluku, kdy právě úředník bude určovat způsob a místa měření, popřípadě bude požadovat jiný způsob vyhodnocení hluku – například povinnost zpracovat hlukovou studii.

Jak postupovat?
Z podkladů, které jsou k dispozici (vycházím z podkladů dostupných z webových stránek Krajské hygienické stanice Zlínského kraje) je patrné, že primárně je posouzení hluku "přehozeno" na projektanty,kteří mají v projektové dokumentaci vyhodnotit, zda se rodinný dům nachází v hlukově zatíženém či nezatíženém území. Pokud v dosahu stavby stávající zdroj hluku není, pak projektant vyhodnotí, že rodinný dům se nenachází v hlukově zatíženém území. Primárně tedy náročnost hluku bude posuzovat projektant, je však otázkou, zda úředník bude moci jeho závěry uvedené v projektové dokumentaci kontrolovat a jak se v takovém případě bude postupovat. To ale nechme praxi.
Pokud projektant vyhodnotí, že rodinný dům se nachází v hlukově zatíženém území, bude třeba doložit protokol z měření hluku provedeného akreditovanou nebo autorizovanou osobou a v případě potřeby navrhnout odpovídající protihluková opatření.

Co tedy musí nově obsahovat projektová dokumentace?
Prakticky je tedy z hlediska posouzení ochrany před hlukem nutno na příslušnou hygienickou stanici zaslat žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci, ze které musí být zřejmé, o jakou stavbu rodinného domu se jedná a v jakém území bude postavena. Nově pro potřeby posouzení hluku a mimo předepsané náležitosti stanovené vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb z pohledu orgánů by měla projektová dokumentace obsahovat posouzení vlivu okolí na stavbu rodinného domu, kdy v projektové dokumentaci má být uvedeno, zda je v blízkosti nějaká komunikace, železniční trať, výrobní provozovna (tj. potencionální zdroje hluku), přičemž vše musí být doloženo situací širších vztahů a popisem v projektové dokumentaci. Rovněž byl sdělen požadavek i na předložení výřezu z územního plánu ve vazbě na to, zda je v blízkosti naplánována trasa nějaké nové komunikace či průmyslové zóny. S ohledem na nejednotnost a zejména individualitu postupu v závislosti na umístění stavby se však můžeme v praxi zřejmě dočkat i dalšího výčtu požadavků mimo zde uvedených. Proto doporučujeme se vždy na konkrétní požadavky informovat u orgánu (pověřeného pracovníka), který bude vydávat závazní stanovisko.

Právní úprava - §77
77 odst. 2
V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách, nelze ke stavbě, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi. Postup podle věty první se nepoužije u záměrů, jejichž součástí je veřejná produkce hudby.
77 odst. 3
"Stavební úřad vždy zajistí, aby záměr žadatele ke stavbě bytového domu, rodinného domu, stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo sociální účely anebo k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje hluku byl z hlediska ochrany před hlukem posouzen příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví".
77 odst. 4
"Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke stavbě podle odstavce 3 do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle odstavce 1 měření hluku provedené podle § 32a a návrh opatření k ochraně před hlukem. Stejnou povinnost má žadatel, který hodlá předložit stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy a žadatel o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě podle odstavce 3."
77 odst. 5
"Neprovede-li stavebník dostatečná opatření k ochraně před hlukem, nemůže žádat, aby tato opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku. To neplatí, dojde-li k prokazatelnému navýšení hluku ze zdroje hluku; co se považuje za prokazatelné navýšení hluku, stanoví prováděcí právní předpis." Článek je zpracován ke stavu, který panuje v měsíci lednu 2016. Je možné, že v průběhu aplikace novely může dojít ke změně postupu v činnosti orgánů veřejné správy od postupu tak, jak byl popsán v tomto článku. Vždy doporučujeme obrátit se na příslušného pracovníka orgánu hygieny.

Zdroj: 22. 1. 2016, JUDr. Petra Adámková, Ph.D, www.ESTAV.cz