NÁVRAT DO AKTUALIT
ÚZEMNÍ PLÁN NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

(Vloženo 5. března 2013)
Městský úřad na svých stránkách zpřístupnil návrh nového územního plánu.

Na územní plán - hlavní výkres a další podklady - se můžete podívat na stránkách Nového Města nad Metují zde:


Návrh územního plánu Nového Města nad Metují


Městský úřad ve veřejné vyhlášce upozorňuje:
V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (tj. do 19. 4. 2013) může každý uplatnit u pořizovatele (Městský úřad Nové Město nad Metují, obor výstavby a regionálního rozvoje) písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Na podané připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek bude v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 stavebního zákona součástí vyhodnocení výsledků projednání.Takže kdo chce dát připomínku, má v uvedeném termínu možnost.