NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ.
Část I. - DOBA PŘELOŽKOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST I
Poprvé vloženo 24.04.2006Část II. - DOBA PŘELOŽKOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST II
Poprvé vloženo 03.10.2016.

Část III. - DOBA OBCHVATOVÁ POREFERENDOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST III
Poprvé vloženo 02.11.2018.Část IV. - DOBA OBCHVATOVÁ POVOLEBNÍ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST IV
Poprvé vloženo 01.10.2022.Část V. - DOBA OBCHVATOVÁ NADĚJNÁ.

Poprvé vloženo 01.04. 2024


PÁTOU KAPITOLU OBCHVATOVÉ "ANABÁZE" V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ ZAHAJUJI
NÁČRTKEM OBCHVATU S AUTORSTVÍM REKONSTRUOVANÉHO VEDENÍ NMNM


Vloženo 01.04.2024


Přes výše uvedený datum vložení pevně věřím, že tentokrát začala ta opravdová cesta k realizaci jihozápadního obchvatu našeho města.

Náčrtek níže byl schválen na posledním Zastupitelstvu č.10. Byl zveřejněn i v Novoměstském zpravodaji č. 4/2024.
Byl také součástí podkladu, který byl odeslán na Kraj s požadavkem na zahájení cesty k realizaci toho našeho obchvatu.
A to vše se slibem vedení města následné komunikace se zpracovatelem studie s cílem tuto trasu prosadit
s odhadem vydání změněného Územního plánu s trasou obchvatu mimo Krčínské návrší a v souladu
s výsledkem referenda k 03/2026.A tak budu s velikou radostí zde uveřejňovat vše, co bude dokumentovat cestu k realizaci toho, co jsem uvedl výše a následně ke skutečnému obchvatu, po kterém začne jezdit ta tranzitní doprava.
Samozřejmě, pokud mě síly a schopnosti budou stačit.
Já si popravdě nedovolím odhadnout ten letopočet, kdy po tom jihozápadním obchvatu projede první kamion.

Jindřich Buchal.