NÁVRAT DO "AKTUALIT"
Bytová výstavba v lokalitě "Březinky"

(Vloženo leden 2006)

Letos (2006) se začne stavět.Vzory bytů:

plocha 37,9 m2


plocha 44,3 m2


plocha 67,8 m2


plocha 80,4 m2


plocha 108,6 m2


plocha 108,6 m2


KDE JE LOKALITA "BŘEZINKY"?2. ZÁKLADNÍ INFORMACE.

Informace ze stránky www.fato.cz,
(kopírováno 16.5.2006):


Z uvedených stránek převzato:
Územní rozhodnutí na výstavbu prvního z bytových domů v lokalitě Březinky v Novém Městě n.M. nabylo dne 15.2.2006
právní moci. Projekční kancelář ZILVAR s.r.o. v této době připravuje projektovou dokumentaci pro stavební řízení.
Přiblížili jsme se tak k zahájení realizace výstavby - předpokládané zahájení červenec/2006.


Základní údaje.
Naše společnost prostřednictvím své dceřinné společnosti FATO real s.r.o. připravuje výstavbu prvního z řady bytových
domů, které budou součástí nového sídliště s názvem "Březinky" v atraktivní části Nového Města nad Metují.
Projekt prošel úspěšně územním řízením a nyní připravujeme ve spolupráci s projekční kanceláří ZILVAR s.r.o. projekt
pro stavební povolení.

Předpokládáme zahájit stavební práce již počátkem léta letošního roku. Dokončení projektu je z velké části závislé
na termínu zahájení stavebních prací - předpokládané dokončení prvního domu je září roku 2007.

Dotčené území tvoří nyní volná plocha zeleně, která je komunikačně napojena na ulici Družební. Daná lokalita je
jako celek městem určena pro obytnou výstavbu.
Projektová dokumentace byla zpracována dle architektonické studie firmy ZILVAR s r.o., a řeší celkové začlenění
bytového domu do lokality Březinky jak po stránce funkční, architektonické i dispoziční.

Projektová dokumentace řeší bytový dům "A", který je provozně rozdělen na dvě části : "A1" a "A2".
Obvodové a nosné konstrukce bytového domu jsou navrženy z cihelných tvarovek POROTHERM. Konstrukce stropu a schodišť
budou železobetonová monolitická.
Střecha je navržena z dřevěné vázané konstrukce krovu, krytina z betonových tašek Bramac v cihlově červeném odstínu.
Okna a vchodové dveře budou plastové, barvy bílé. Řešení komínových průduchů zajišťuje třívrstvý komín typu Schiedel,
který bude oplechován pozinkovaným plechem.
Vnější omítka štuková s fasádní barvou ve světlých a tmavších odstínech žluté, modré a červené v kombinaci s bílou.


Popis:
Bytová část A1
Jedná se o objekt 5ti podlažní, nepodsklepený s obytným podkrovím a se stanovou střechou. Přístup z veřejného chodníku
je řešen jedním vstupem v 1.NP z východní strany do prostoru se sklepními kojemi, technickým zázemím a byty č.1.-3.
a dalším vstupem ze strany severní, tentokráte ve druhém nadzemním podlaží do společných prostor, odkud bude přístup
do bytů č. 4-17.Bytová část A2
Tento objekt je 4 podlažní, nepodsklepený s obytným podkrovím a se stanovou střechou. Přístup do objektu bude ze strany
severní v 1. NP do prostoru se sklepními kojemi a technickým zázemím. Hlavní přístup je taktéž ze strany severní v druhém
nadzemním podlaží do společných prostor, odkud je přístup do bytů č. 18-27. Součástí 1.NP jsou dvě garáže.
Vytápění objektu bude za pomocí stávajícího středotlakého plynovodu vedeného v ulici Dlužní. Plynové teplovodní kotle jako
zdroj tepla budou umístěny samostatně pro blok A1 i A2 v kotelnách.Byty a ceny
V bytovém domě "A" vznikne 27 bytových jednotek typu 2+kk až 4+kk o podlahové ploše od 35 m2 do 105 m2. Bližší informace
o jednotlivých jednotkách nabízí tabulka uvedená níže (bližší náhled na konkrétní byt získáte poklikáním na číslo bytu).
V současné době připravujeme rozpočet stavby a v nejbližších dnech Vám poskytneme bližší informace týkající se cenových
relací bytových jednotek.
V poznámce je uvedena orientace bytu nebo informace o tom, že na byt je již uzavřena rezervační smlouva (nebo smlouva
o smlouvě budoucí) s konkrétním zákazníkem. Bližší informace získáte na tel.: 495 406 460, 603 299 900 nebo svůj dotaz
můžete vznést mailovou zprávou na buchta@fato.cz nebo polakova@fato.cz.


Financování
Výše ceny je závislá na zákazníkem zvolené variantě financování bytu. Cena zahrnuje základní vybavení bytu (obklady,
podlahové krytiny, dveře, zařizovací předměty apod.), stačí pouze dovézt nábytek, namontovat svítidla a je možné
se stěhovat. Popis vybavení bytu a možností jeho úpravy naleznete pod odkazem vybavení.
Součástí ceny je i odpovídající spoluvlastnický podíl na společných prostorech v domě a zainvestovaném pozemku
(zastavěná plocha). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s projekčními pracemi, inženýrsko-investorskou
činností od stavebního povolení až do kolaudace, úpravy okolí domu - parkovací stání, přístupy k objektu, zahradnické
práce apod. Zákazník tedy neplatí nic nad rámec ve smlouvě stanovené ceny (dle příslušné varianty). Výjimkou může být
pouze nadstandardní vybavení bytu dle požadavků zákazníka. Takové navýšení ceny však vždy podléhá dohodě
obou smluvních stran.


Varianty financování bytu
Zákazníkům nabízíme 8 variant úhrady ceny bytu, které jsou zařazeny do dvou základních skupin:
- financování vlastními prostředky (varianty A až E), přičemž tuto skupinu je možné dále rozdělit do tří podskupin: zrychlené
financování, standardní financování a odložené financování)
- úvěrové financování (varianty F až H)
Výše ceny se liší u jednotlivých variant, přičemž směrodatným měřítkem je termín úhrady. Zrychlený způsob financování
představuje varianta A, kdy klient hradí 90 % ceny bytu na začátku výstavby (případně do 1 měsíce od podpisu smlouvy).
Varianta A je nejvýhodnější variantou v případě hodnocení variant s rozhodujícím kritériem výše ceny - cena je zde
nejnižší (v tabulkách s cenami - základní cena).
Standardní způsob financování je představován variantou B, kdy klient hradí dle splátkového kalendáře. Jednotlivé
splátky sledují postup výstavby.
Odložené financování je určeno především klientům, kteří nedisponují v okamžiku rozhodnutí o koupi bytu dostatečným
množstvím finančních prostředků, nebo mají finanční prostředky vázané (dlouhodobé termínované vklady, výpovědní
lhůty apod.). V takovém případě nabízíme varianty úhrady C až E. U těchto variant uhradí klient 10 % při podpisu
smlouvy, další část do měsíce a zbytek po dokončení prací na objektu.
Úvěrové financování je představováno variantami H, I, J a je určeno klientům, kteří využijí k financování bytu úvěrem
ze stavebního spoření případně hypotečního úvěru.
V případě, že si klient nevybere z námi nabízené škály variant, je možné utvořit tzv. individuální cenu dle přání
klienta. Výše ceny se následně bude vytvářet taktéž individuálně s ohledem na variantu, k níž se klientem navrhnutý
způsob financování nejvíce blíží.
Informace o cenách a velikosti bytů:
Podlaží Číslo Typ Plocha

(m2)
B/L/T

(m2)
Základní cena
vč. DPH
(Kč)
Parkovací stání
(Kč)
cena m2
z plochy
(Kč)
cena m2
z plochy+B/L/T (Kč)
A1/1 1 3+kk 48,6 12 1220596   25115 20141
A1/1 2 3+kk 61,2 6,9 1401819   22905 20584
A1/1 3 2+kk 46,4 8 1109856   23919 20401
A1/2 4 3+kk 49,3 10 1257405   25505 21204
A1/2 5 3+kk 61,2 5,6 1440932   23544 21570
A1/2 6 3+kk 60,1 5,6 1416743   23573 21563
A1/3 7 3+kk 47,7 10 1269921   26623 22009
A1/3 8 3+kk 58,6 5,6 1442358   24613 22466
A1/3 9 2+kk 45,7 5,6 1145787   25071 22335
A1/3 10 3+kk 61,8 5 1505732   24364 22540
A1/4 11 3+kk 48,3 10 1283715   26577 22019
A1/4 12 3+kk 52,7 6,2 1316911   24988 22358
A1/4 13 2+kk 49,5 16 1406447   28413 21472
A1/4 14 3+kk 51,9 11 1380071   26590 21940
A1/5 15 3+kk 52,6 5,5 1302719   24766 22422
A1/5 16 3+kk 82,9 5 1990821   24014 22648
A1/5 17 3+kk 67,8 31 2083713   30733 21090
A2/2 18 3+1 75,1 5,6 1821693   24256 22573
A2/2 19 2+kk 37,9 4,2 1004752   26510 23865
A2/2 20 3+kk 55,3 4,2 1404778   25402 23609
A2/2 21 2+kk 44,3 2 1080025   24379 23326
A2/3 22 3+1 78,5 5,6 1899881   24202 22590
A2/3 23 2+kk 40,6 4,2 1004752   24747 22427
A2/3 24 3+kk 58 4,2 1404778   24220 22584
A2/3 25 2+kk 45,5 2 1080025   23736 22737
A2/4 26 4+kk 80,4 17,8 2188189   27216 22282
A2/4 27 4+kk 108,6 14,3 2836497   26118 23079


Sledování výstavby v lokalitě "BŘEZINKY":

aktuální stav výstavby (klikněte na nápis)