NÁVRAT DO "AKTUALIT"
JAK SE MUSÍ JEZDIT PŘES NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ!
Tady nám při cestě k náměstí z "krajské" strany přikazuje dopravní značka zpomalit
na 40 km/hod.
Tady nám při pokračování k náměstí přikazuje další dopravní značka zpomalit
na 20 km/hod.
Následuje vjezd na náměstí - POZOR, náměstí není křižovatka a neruší tedy účinnost značky omezující rychlost
na 20 km/hod. Tato rychlost tedy platí přes celé náměstí a po výjezdu z náměstí
na "horské" straně až k nejbližší křižovatce, kterou je odbočka vlevo dolů k řece pod náměstí.
Jedeme-li z druhé, "horské" strany - omezuje naši rychlost značka
na 40 km/hod. Tato značka platí přes celé náměstí až k výjezdu
na druhé "krajské" straně.
Zde jsme omezeni na 20 km/hod., toto omezení platí
až k nejbližší křižovatce, která je značena před vjezdem
na "radniční" náměstí, (Náměstí Republiky).


A JÁ SE DOVOLUJI PTÁT:
byla ta "dvacítka" přes náměstí ve směru od kraje do hor opravdu záměrem těch, kteří dělali dopravní značení? (Bch.)

11.6.2006.
Z dobře informovaného zdroje jsme dostali následující informaci pocházející od Městské policie:
"Husovým náměstím v Novém Městě nad Metují prochází úhlopříčně silnice č. 14 a ostatní plocha náměstí je považována za místo ležící mimo vozovku. Silnice je dostatečně stavebně oddělena od ostatní plochy a v minulosti vzniklé dopravní nehody v uvedeném prostoru byly posuzovány jako nedání přednosti v jízdě při výjezdu z místa ležícího mimo vozovku, proto zde neplatí pravidlo pravé ruky. Omezení rychlosti ruší následující křižovatka - od Náchoda křižovatka "U zrcadla" (Č. bratří/Pod hradbami) a od Dobrušky křižovatka na N. Republiky. O umístění dopravních značek na silnici č. 14 rozhoduje Ředitelství silnic a dálnic a na místních komunikacích Odbor dopravy a silničního hospodářství MÚ v N. Městě nad Metují."


Moje poznámka:
TAKŽE POZOR NA "20km" NA NÁMĚSTÍ!!! A to i v případě, kdy se na náměstí po příjezdu "od hor" otočíte a budete se vracet a žádnou značku s omezením na "20km" neuvidíte!!!