NÁVRAT DO AKTUALIT
KOUPALIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ.
Poprvé vloženo 14.2.2007.

Pokračování - vloženo 21.7.2011:
Informace z 21.7.2011 - dotaz a odpověď ze stránek Nového Města nad Metují:
Dotaz Marie Soukupová dne 17.7.2011:
Dotaz: Dobrý den,chtěla bych se zeptat jak je to s koupalištěm? Jsou už peníze aby se mohlo začít stavět? V horkách letních dnech by se koupaliště hodilo, a každé menší město ho má.

Odpověď Simony Hoffmanové dne 20.7.2011:
Odpověď: Dobrý den, na realizaci nového koupaliště má město v současnosti připravenou projektovou dokumentaci i stavební povolení. Rovněž jsou již vyřešeny i potřebné majetkoprávní záležitosti s vlastníky některých souvisejících pozemků. Jediný, ale naprosto zásadní problém, je nyní financování tohoto náročného investičního záměru (80 – 100 mil. Kč). Město v posledních letech realizovalo a i nyní realizuje mnoho investičních akcí, na které sice byly získány významné dotace, ale částečně u nich je povinná finanční spoluúčast z rozpočtu města. To nakonec donutilo město i k tomu, aby si vzalo úvěr na včasné financování tohoto svého podílu. Tento úvěr ve výši 50 mil. Kč nyní město splácí, a protože v této chvíli není znám ani žádný vhodný dotační titul, který by městu přinesl peníze na výstavbu koupaliště, tak není možné v tomto roce stavbu zahájit. Na financování výstavby koupaliště z vlastních prostředků město v této chvíli peníze nemá.
S pozdravem, Petr Hable – starosta města Nové Město nad Metují..


Pokračování - vloženo 14.5.2008:
Informace z 12.5.2008 - dotaz a odpověď ze stránek Nového Města nad Metují:
Dotaz Ivana Sedlmayera:
Dotaz: Dobrý den.Chci se zeptat,kdy,alespon přibližně,začne výstavba koupaliště.Děkuji.

Odpověď Simony Hoffmanové:
Odpověď: Dobrý den. Pokud bude poskytnuta dotace, je předpoklad zahájení 3. čtvrtletí roku 2009. Předběžný odhad nákladů je 100 milionů Kč.
S pozdravem, Vladimír Rejchrt - odbor rozvoje města.

Pokračování - vloženo 22.3.2008:
Informace z 21.3.2008 - dotaz a odpověď ze stránek Nového Města nad Metují:

Dotaz:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda-li plánujete výstavbu koupaliště v Novém Městě? Nebo alespoň rekonstrukci plaveckého bazénu.
Děkuji Ravingerová.

Odpověď:
Simona Hoffmannová.
Dobrý den. Město uvažuje za předpokladu získání dotace postavit koupaliště v areálu původního koupaliště. V současné době je zpracována studie a zahájeny práce na dokumentaci k územnímu rozhodnutí, které bude podkladem k podání žádosti o dotaci.
S pozdravem, Vladimír Rejchrt - odbor rozvoje města.Pokračování - vloženo 2.10.2007:
Na stránkách "www.cenap.cz" zveřejnilo Nové Město nad Metují investiční nabídku v níže uvedeném znění:

Nové Město nad Metují.

Koupaliště.
Areál koupaliště se nachází severovýchodně od historického náměstí v údolí obklopeném lesy kousek od levého břehu řeky Metuje.
Po bývalém koupališti zbyla betonová nádrž, která netěsní. Město má zájem na obnově koupaliště.
Rozsah investice: neuveden.
Předpokládá se spoluinvestice obce.Pokračování - vloženo 23.9.2007:
Tento článek byl převzat z "Náchodského deníku" ze dne 20. září 2007.

Občanům chybí plovárna, chodí se koupat do Metuje.
Koupaliště může vzniknout v areálu toho původního, u stadionu či u Domu zdraví.
napsala: ZUZANA KUBEČKOVÁ.
Nové Město nad Metují.


Pořádné koupaliště sloužící k vodním hrátkám i k osvěžení za parných letních dnů. To je přesně to, co novoměstským občanům v místě jejich bydliště už dlouhá léta po zrušení plovárny v "Podskalí" u řeky Metuje chybí.
Na minulém zasedání zastupitelstva města bylo navrženo, aby vznikla pracovní skupina, která by se koupáním ve městě začala intenzivně zabývat.
Z jejího jednání by pak měly vycházet iniciativy pro radu i zastupitelstvo.

Vytvoří skupinu.
"Skupina se v současnosti tvoří. Všechny volební strany, které projeví zájem, v ní budou mít své zástupce. K projednání jí budou předloženy veškeré podklady, jež byly doposud shromážděny a týkají se třeba umístění, rozsahu i vybavenosti koupaliště", sdělila starostka Bronislava Malijovská, kterou rada města schválila do čela zmíněné skupiny. Podle jejích dalších slov bude v tomto volebním období nasazeno veliké úsilí dobrat se nějakých konkrétních výsledků. Co se týče venkovního koupání, existují zde z minulosti projektové studie, jež uvažují o dvou variantách na umístění nové plovárny.

Více variant.
"První z nich je v areálu původního koupaliště a druhé v lokalitě poblíž stadionu generála Klapálka. Zde ale město nevlastní všechny pozemky. Ty by bylo nutné vykoupit,"
uvedl tajemník MěÚ Petr Tyč a dodal, že ve hře zůstává i studie řešící omezené venkovní koupání u Domu zdraví.
V něm se nyní nachází krytý bazén a studie uvažuje o rozšíření možnosti koupání i do venkovního prostoru, kde by lidé mohli v létě využívat brouzdaliště, malé bazénky a podobně. "Z informací, které nyní znějí na jednáních rady i vedení města, vyplývá však snaha stavět venkovní koupaliště, ale zřejmě ne v podobě exkluzivního vodního světa.
Ten by byl náročný na vstupní investici," doplnil Tyč. Do doby než bude koupání ve městě vyřešené, nezbývá lidem z Nového Města nic jiného, než chodit v letních měsících smáčet svá těla do řeky Metuje, Ta je zde nyní totiž jedinou možností venkovního koupání. Město zde v sezóně platí pravidelná mikrobilogická měření vzorků vody a zveřejňuje, zda je voda v řece ke koupání vhodná či nikoliv.Vloženo 14.2.2007:
Následující znění je překopírováno ze stránek Nového Města nad Metují.
Autor: Mgr. Bronislava Malijovská.
Téma: Re: Koupaliště.

V současné době se stále více lidí přiklání k tzv. nové alternativě tj. k vybudování jakéhosi místního jednoduchého koupaliště na místě starého bývalého koupaliště s možností koupání na řece. Koupaliště by mělo být ve stylu toho původního. Jedná se o námět, který je třeba dále propracovat, tzn.promyslet, vyprojektovat a v neposlední řadě se pokusit získat peníze z dotací EU.

Jinak již z předchozí doby existují dvě rovnocenné studie na koupaliště splňující všechny současné požadavky, a to v lokalitě za Malecím a v místě původního koupaliště.

Varianta "Malecí" je problematická nejen svým umístěním v otevřeném a volném prostoru poblíž trasy budoucí přeložky 1/14, ale i tím, že je fakticky řešena na velké části soukromých pozemků, což by bylo spojeno ze značnými částkami za výkupy pozemků, ale zřejmě i s problémy při stavebním řízení.

Varianta komplexního koupaliště na místě toho původního je spojena především s problémy povodňového ohrožení (jde o záplavovou zónu) a dále se zásadními problémy zajištění kapacitního parkování, fakticky zde chybějí pozemky k parkování a nelze vystavět koupaliště a nezajistit příslušné parkovací prostory, protože by jinak došlo k "divokému" parkování v přilehlé lokalitě Na Hradčanech apod., což by velice negativně ovlivnilo celou tuto obytnou zónu.

Hlavním problémem jakéhokoliv řešení ale zůstává nedostatek finančních prostředků, protože potřebných cca 60 milionů Kč město v této chvíli prostě nemá. Budeme se ale intenzivně snažit najít vhodný dotační program, který by nám v budoucnu pomohl nějakou alternativu znovu obnoveného letního otevřeného koupání ve městě zajistit.
Mgr. Bronislava Malijovská - starostka.


Stav v květnu 1970:

Stav v únoru 2007:

 

 

A takhle vypadala
stará plovárna
na řece Metuji: