NÁVRAT DO AKTUALIT
MYSLIVCI Z OKRESU NÁCHOD VYSTAVUJÍ
MYSLIVECKÉ TROFEJE ZVĚŘE ULOVENÉ V ROCE 2006.


Výstava se konala v Jetřichově u Broumova.
 
Pohled na výstavu.

Preparovaný srnec - hlava s krkem.

Ulovené trofeje
v Mysliveckém sdružení "Rozkoš"
se sídlem v Šonově u Nového Města nad Metují.
Žádná "červená".


Myslivecký hospodář pan Černohlávek
z Mysliveckého sdružení
"Rozkoš" se sídlem v Šonově
u Nového Města nad Metují.


Nejlepší muflon ulovený
v okrese Náchod v roce 2006.


Nejlepší jelen ulovený
v okrese Náchod v roce 2006.


Nejlepší daněk ulovený
v okrese Náchod v roce 2006.


Nejlepší srnec ulovený
v okrese Náchod v roce 2006.