NÁVRAT DO AKTUALIT
DRUHÝ OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ z hor na NÁCHOD.
Vloženo 30.4.2007

Níže uvádím obrázek, který jsem nedávno získal od jednoho starousedlíka. Je tam zakreslen návrh "obchvatu" z prostoru od sepského mostu k rezeckému mostu (podél Metuje a ve druhé fázi odtud pokračuje kolem koupaliště (dnes už bývalého) přes Metuji s napojením na pekelskou silnici někde před mostem do Pekla. Tehdy (někdy před rokem 2000) šlo o průzkum MÚ - ani nevím jestli se opravdu uskutečnil - s cílem zjistit názor občanů. V příloze také uvádím text, který byl tehdy na letáčku navržen.Tehdejší text na letáčku: (někdy v devadesátých letech):

Vážení přátelé,
zastavovací plán města, který nyní MÚ připravuje, počítá do r.2000 s výstavbou okružní cesty za dřívějším OSPAPEM k Rezeckému mostu.
Pokud považujete za:

a. účelné a nebo

b. naléhavé

napojit cestu za koupalištěm na cestu od Pekla k Sokolovně po roce 2000 (dle obrázku) vraťte lístek na uvedenou adresu.
Podrobnosti jsou zatím k nahlédnuti na MÚ stavebním odboru. Průzkum je pro práci v městském zastupitelstvu a není nikým financován.Jak to s těmito plány vypadá dnes?
V každém případě první část k rezeckému mostu by významně zlepšila přístup do Rezecké ulice i k výpadovce na Jestřebí, Sendraž a Libchyně. Druhá část s napojením k sokolovně by byla zřejmě použitelná pouze pro malá auta - to je asi k diskuzi, jestli by výsledný přínos stál za poměrně náročnou stavbu.