NÁVRAT DO AKTUALIT
Toto je fotografie ze srpna 1987,
řediteli Stavostroje tehdy bylo 60 let.

OLDŘICH DANĚK,
dlouholetý ředitel Stavostroje Nové Město nad Metují,
by v srpnu 2007 oslavil 80 let.


(vloženo červenec 2007)Oldřich Daněk
se narodil na Moravě v Kobylnici u Brna dne 12. srpna 1927.
Do Nového Města nad Metují nastoupil jako ředitel Stavostroje
10. srpna v roce 1953. Bylo mu tehdy 26 let.
Úspěšně řídil podnik až do 30. dubna 1990, kdy odešel do důchodu. Byl "služebně" nejdelším ředitelem v tehdejší
Československé republice. Zasloužil se výrazně nejen o rozvoj podniku Stavostroj, ale i o rozvoj Nového Města nad Metují.
Stavostroj se rozrostl až na cca 2300 zaměstnanců, kteří do podniku docházeli nejen z Nového Města nad Metují ale z celého širokého okolí.
Stavostroj se vyznačoval dobrými platy, velkým objemem vývozu do zemí po celém světě. Stal se světoznámým výrobcem stavebních strojů.
Oldřich Daněk jako ředitel nejvýznamnějšího podniku v okrese Náchod podporoval rozvoj Nového Města nad Metují v oblasti výstavby, sportu a spolupracoval s městem při všech možných dalších příležitostech.

Zemřel dne 24. listopadu v roce 2001.

Ředitel Daněk byl novoměstským patriotem v tom nejlepším smyslu tohoto slova. Zapsal se nesmazatelně do historie města. Zaslouží si, abychom na něho nezapomněli.
J.B.

Jako upomínku na Oldřicha Daňka si dovoluji předložit soubor fotografií z oslavy jeho šedesátky.
Akce se zúčastnila řada jeho spolupracovníků, konala se v tehdejší stavostrojské chatě v Deštném v Orlických horách v srpnu 1987.
Řada lidí z fotografií již dnes nežije, ale řada dalších si určitě ráda vzpomene na Oldřicha Daňka, jeho bezprostřednost a umění se přirozeně pobavit.


Oslava šedesátky ředitele Stavostroje Oldřicha Daňka v roce 1987